Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 18 december 2014

18/12 Lämnar Frankrike utan "Mistral"

 18 dec-14 Bilden: Skolfartyget ”Smolnyj” lämnar Saint-Nazaire.

De ryska sjömännen, som utbildat sig på fartyg av typen ”Mistral”, lämnade på torsdagen den franska hamnen Saint-Nazaire, utan att få med sig landstigningsfartyget.

Den franska tidningen Ouest France meddelar, att ryska fartyget ”Smolnyj” kastade loss kl 12 lokal tid och lämnade hamnen kl 1330 (15.30 moskvatid). Ombord fanns 400 ryska sjömän och 170 mans besättning.

Skolfartyget ”Smolnyj” anlände till Saint-Nazaire den 30 juni 2014. Hela tiden har hon fungerat som flytande kasern för de ryska sjömännen. Besättningar har utbildats för att kunna hantera fartyg av typen ”Mistral” och även gjort några utlöp ombord ”Vladivostok”.

Kontraktet om köp av två helikopterbärande, lednings och landstigningsfartyg av klass ”Mistral” slöts år 2011. I september meddelade franska myndigheter, att villkoren för leverans av fartygen till Ryssland inte hade skapats. I slutet av november sade president Francois Hollande, att leverans av det första fartyget stoppats med anledningen av situationen i Ukraina.

onsdag 17 december 2014

17/12 Indiens Flotta vill hyra en andra rysk atomubåt

17 dec 2014 
Bilden visar atomubåten ”Tjakra/Chakra” vid ceremonin när hon tillfördes Indiens flotta 4 april 2012.

Indiens Flotta ser på möjligheten att hyra en andra atomubåt ur projekt 971 (Sjtjuka-B”) från Ryssland.

Om detta skriver indiska tidningen Times of India, så förtäljer RIA ”Novosti”. Enligt uppgifter från tidningen, sade försvarsminister Manochar Parrika att den möjligheten finns, när han svarade på frågor vid en presskonferens efter ryske presidenten Vladimir Putins besök i Indien förra veckan. 

Tidigare har Indien leasat från Ryssland på tio år ubåten ur projekt 971 ”Nerpa” till en kostnad av 980 miljoner dollar. Indiens Flotta mottog ubåten år 2012 och fick namnet ”Tjakra/Chakra”. Därefter har rysk massmedia skrivit att Indien tänker hyra ännu en atomubåt ur detta projekt. Men i november 2013 tillkännagav chefen för Rostech” Sergej Tjemezov, att denna fråga ”ännu inte officiellt diskuterats, och vi har inte fått någon beställning”.

17/12 Indien har påbörjat provturer i öppet hav med sin första atomubåt

 17 nov 2014

Indien har påbörjat provturer till sjöss med sin första egentillverkade atomubåt ”Arichant”. Vid ceremonin när fartyget lämnade kajen deltog Indiens försvarsminister Sjri Manochar Parrikar.

Fartyget löpte ut till sjöss från nybyggnadsvarvet i Vishakhapatnam. Under testerna med ubåten planeras skott med indiskt utvecklade ballistiska roboten K-15 Sagarika (BO5), som kan slå ut mål på avstånd upp till 700 kilometer, skriver Lenta.ru 

Ubåten ”Arichant” sjösattes år 2009, och från år 2010 har provturer pågått. Det indiska fartyget är projekterat på basen från den sovjetiska ubåten ur projekt 670 ”Skat”. ”Arichants” deplacement uppgår till 6 000 ton och längd om 110 meter. Fartyget är utrustad med sex torpedapparater kaliber 533 millimeter och 12 schakt för ballistiska robotar K-15.

Det indiska fartyget, enligt projektet, kan komma upp i en hastighet av 24 knop. Besättningen uppgår till 95 man. Totalt planerar man bygga för Indiens marin fem fartyg av typen ”Arichant”. År 2011 i Vishakhapatnam kölsträcktes den andra ubåten ur projektet. Hon fick namnet ”Aridchaman”

17/12 Signalspaningsfartyget ”Jurij Ivanov” observerad vid Lettlands kust

17 dec 2014

Spaningsfartyget ”Jurij Ivanov”, som är ute på provturer, har observerats vid Lettlands kust.

På ”Twitter” publicerade Lettlands försvarsministerium. ”De Väpnade styrkorna observerade den 16 december i den ekonomiska zonen, 8,5 nautisk mil från territorialvattengränsen (TVG) ryska marinens signalspaningsfartyg av klassen ”Jurij Ivanov”.

För närvarande har endast ett fartyg ur denna klass sjösatts – ”Jurij Ivanov” själv. Den 27 november gick hon till sjöss för provturer. Enligt uppgifter från ”Severnaja verf”, som byggt fartyget, skall hon överlämnas till beställaren innan årets slut.

Lettiska militären har på senare tid ofta meddelat om observationer av ryska fartyg längs sin kust. Så t.ex., 22 november i Lettlands ekonomiska zon 27 sjömil från TVG upptäcktes en ubåt av Kilo-klass. 7 november observerade militären två trängfartyg tillhörande Rysslands Flotta.

måndag 15 december 2014

15/12 Ubåt ”Kronsjtadt” börjar byggas vid ”Amiralitetsvarven”

15 dec. Bilden, från tidningen ”Amiralitejets”, visar förliga blockmodulen till ubåt ”Kronsjtadt”
Den förliga blockmodulen som byggs till ubåten ”Kronsjtadt” kommer snart att överföras till stapelbädd vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg.

Detta meddelade idag, 15 december, varvets tidning ”Amiralitejets”.  Just nu ligger ubåten ”Kronsjtadts” förliga och aktra blockmoduler i verkstaden, där man demonterat inre konstruktioner, vilka skall ändras.

Det meddelas, att på aktra blockmodulen har man skurit bort fjärde ”avdelningen”, modernisering pågår av akterslutet. ”I enlighet med ritningarna, vilka kommit från vår konstruktör CDB ME ”Rubin”, rör ändringarna konstruktioner av propelleraxeln, och därav förändringar av akterslutet. Här har vi mycket arbete”, - sade ansvarig för beställningen, chefsbyggare OS-6 Viktor Misjkin, till varvstidningen.

”Dessutom pågår arbete att förbättra konstruktioner, som framkommit under användandet av den första ubåten i denna serie”, - tillade han. Enligt Misjkin är de gjorda förändringarna i första hand ämnade att förbättra tekniska karakteristika för boendet och förenklade möjligheter för service av system.

Parallellt med fartygsbyggandet pågår ett stort arbete med defekta konstruktioner, som gjorts tidigare.
Överrullning av aktra blockmodulen till verkstad Nummer 12 är planerad till våren 2015. Under denna tid skall fartygets skrov vara förberett för isoleringsarbeten.

Överlämning av ”Kronsjtadt” till Rysslands Flotta är planerad till år 2017.

”Kronsjtadt” kölsträcktes år 2005 vid ”Amiralitetsvarven”, emellertid stoppades byggnationen av henne innan den första ubåten i serien ”Sankt-Peterburg” skickats iväg på testanvändning.

Den första ubåten ur projekt 677 ”Sankt-Peterburg” sjösattes 8 september år 2004. Under provturer med henne uppräcktes en hel av tillkortakommanden.  I april 2010 tog Rysslands Flotta emot ”Sankt-Peterburg” för testanvändning, vilken fortsätter hittills.

15/12 ”Malachit” utvecklar små diversionsubåtar för spetsnaz

15 dec -14 Bilden visar en liten ubåt ur projekt ”Piranja”.
Konstruktörbyrån ”Malachit” utvecklar på eget initiativ små diversionsubåtar, för bl.a. spetsnaz, med ett deplacement mellan 320 och 950 ton.
Vice generaldirektör Nikolaj Novoselov vid byrån ”Malachit” säger till RIA Novosti, att företaget på eget initiativ utvecklar små ubåtar med fingerad benämning ”Piranja-T”. Tre ubåtsprojekt är skissade med deplacement 320, 550 och 950 ton. De två senare har en hastighet 12 knop och 15-18 knop, men allt beror på beställaren och dennes mål.
”Om exempelvis ubåten är för spetsnaz, då behövs det inte hög hastighet. Om det är en torpedubåt, då blir det tvärt om. Men behövs hög hastighet, så betyder det kraftig motor, vilket medför större ackumulatorbatterier.”, - sade konstruktören.
Han tillade, att ryska Flottan tackat nej till dessa ubåtar, då de betraktas inaktuella under moderna förhållanden.
Ubåtarna blir en vidareutveckling av projekt 865 ”Piranja”, de kommer att skilja sig vad gäller deplacement, hastighet och självständigt uppträdande.
De små ubåtarna ur projekt 865 ”Piranja” fanns inom ryska flottan från 1990 till 1999. Totalt byggdes 2 ubåtar ur detta projekt: MS-520 och MS-521. Vidare byggnation av dylika ubåtar i Sovjetunionen stoppades.
Tekniska parametrar för projektet:
Hastighet (i u-läge) – 6,7 knop, deplacement (i u-läge) – 319 ton, längd – 28,3 meter, bredd – 4,7 meter, maximalt dykdjup – 200 meter, självständigt uppträdande – 10 dygn. Ubåtarna var beväpnade med två 400-mm torpeder och 4 minor.

15/12 ”Malachit” utvecklar 5-e generationens atomubåt

15 dec Bilden visar: Mångfunktionsatomubåt ur projekt 885 ”Severodvinsk”
Ryska konstruktörsbyrån ”Malachit” utvecklar en 5-e generationens mångfunktionsatomubåt. Den skall ha två skrov och ett deplacement understigande 12 000 ton.

Vice generaldirektör för ”Malachit” Nikolaj Novoselov säger till RIA Novosti, att deplacementet blir ungefär så stort, som det är på ”Jasen”, - knappt 12 000 ton. Han tillade, att femte generationens ubåtar utvecklar byrån på eget initiativ, till dess att Försvarsministeriet skickar de tekniska uppgifterna.

Oavsett detta, finns tekniska krav, från vilka Flotta inte gör några avsteg. Det är t.ex. procent osänkbarhet, krav på boendeförhållanden, golvutrymme för varje man, mängden livsmedelsförråd, dricksvatten, anmärkte Novoselov.
Han sade vidare, att dubbelskrovskonceptet (tryckskrov och formskrov) eller 1,5 skrov också blir kvar av tradition inom ryskt ubåtsbyggande.
”Vi anser, att detta är mer fördelaktigt, än enkelskrov”, - sade konstruktören.