Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 4 juli 2015

4/7 Två landstigningsbåtar till östersjöflottan

Landstigningsbåten ”Lejtenant Rimskij-Korsakov"


Lördagen den 4 juli i Baltijsk under en högtidlig ritual hissades för första gången den ryska Andreasflaggen på de två landstigningsbåtarna ur projekt 21820 ”Mitjman Lermontov” och ”Lejtenant Rimskij-Korsakov”.  De tillfördes Rysslands östersjöflotta [ÖM] på order från ryske marinchefen amiral Viktor Tjirkov.

Vid tillfället deltog företrädare för ÖM, Jaroslavs varv, veteraner och organisationer. En rättroende kyrkans man välsignade fartygen, meddelar ryska försvarets presstjänst.

Dagen innan, hissades i Sankt Petersburg Andreasflaggen på systern – ”Denis Davydov”. Och på detta vis, ökades ÖM:s landstigningsförband med tre enheter.

Data om båtarna
Landstigningsbåtar ur projekt 21820 är avsedda för snabb transport till sjöss och landsättning på outrustad kustremsa av soldater samt materiel på hjul och larvfötter. 
Båten höga hastighet säkerställs genom en luftkavitet på botten (av båten), kraftiga dieslarna M507A-2D, samt vattenjet-framdrivning. 

Båtarnas totala deplacement uppgår till 280 ton, 
Längd – 45 meter, 
Bredd – 8,5 m, 
Djupgående – 1,9 m. 
Maximal hastighet vid en våghöjd om 0,75 meter – 35 knop, 
Max seglationslängd – 500 nautiska mil. 
Båtens lastkapacitet – 140 ton.

måndag 29 juni 2015

29/6 Finland beställer fler NLAW missiler
Finlands Försvarsmakt har beställt mer av SAAB Dynamics nya lätta pansarvärnsvapen (NLAW), uppger Finska Försvarsmaktens Logistikavdelning.

I kontraktet, värt 32 miljoner euros, ingår även mörkerutrustning från Millog samt utbildningsutrustning från Insta DefSec och Saab Training Systems.

NLAW är ett engångsvapen, ett så kallat fire-and-forget, effektivt på avstånd upp till 600 meter.
Vapnet kan ställas in på att antingen detonera mot "mjuka mål" eller ovanför ett bepansrat mål.

Missilen är laddad med en enda 102mm laddning som är vinklad 90 grader nedåt för att ge en optimal penetrering av bepansrade mål.
Laddningen utlöses av ett system som använder både laser och magnetiskt fält.

Vapnet, som avfyras från axeln, går att avfyra infifrån byggnader och andra trånga utrymmen.

Missilerna förväntas att börja levereras i år och skall vara klart under 2016. Dessutom finns i avtalet en möjlighet att utöka antalet missiler. Detta gör att ordervärdet stiger till 42 miljoner euro.

Enligt Finska Försvarsmaktens Logistikavdelning skrevs det senaste avtalet under den 26 Juni.

NLAW används idag av Finland, Indonesien, Luxemburg, Sverige och Storbritannien, där en stor del av NLAW tillverkas.