Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 14 november 2014

14/11 Marinflyget fått sono-bojar RGB-16K

Ubåtsjaktflyg vid Rysslands Svartahavsmarin har fått nya hydroakustiska hjälpmedel för att kunna följa ubåtar, meddelade kommendör Vjatjeslav Truchatjev vid svartahavsflottans presstjänst.
Helikopterbesättningar i ”Ka-27PL” vid flyggarnison Katja har redan börjat lära sig att hantera dessa moderna hydroakustiska  (”RGB-16K”) bojar, såväl hur de fungerar som att kunna doppa dessa.
Sonobojarna är gjorda för att konvertera akustiska signaler och havsbrus till en elektrisk sändning via radio till luftfartyget. Bojen tar också emot radar-fråga från helikoptern och skickar avståndssignaler tillbaka. Bojar har senaste elektronik, vilket medger effektivt arbete till sjöss. Jämfört med föregångarna, är den nya bojen mindre och har ökad sensibilitet vilket signifikant ökar upptäcks-avståndet till målet (ubåten).

14/11 Svartahavsmarinen får innan årets slut sin patrullbåt ”Raptor

14/11 2014
Vid marinbas Novorossijsk pågår tester med den snabbgående båten ur projekt 03160 ”Raptor”. Innan årets slut skall den vara överförd till Rysslands Svartahavsmarin.
För närvarande pågår statliga tester där besättning och varvsfolk från OAO ”Leningradskij susodtroitelnyj zavod ”Pella” drillas, meddelar presstjänsten vid ryska försvaret.
”Raptor” transportera mer än 20 man med full utrustning, genskjuta och anhålla mindre båtar, genomföra sök- o räddningsoperationer och andra verksamheter. Båten är cirka 17 meter lång och 4 meter bred. Huvudmaskin ger en effekt om 2000 hästkrafter vilket kan ge en fast upp till 50 knop. Besättning – två man. Dessutom finns utrymme för landstigare eller andra specialister (dykare, räddningspersonal) beroende på uppgiften.
Enligt kontraktet mellan ”Pella” och Rysslands försvar, skall varvet bygga en serie om åtta båtar. Fyra av dessa skall byggas i år, ytterligare 4 – nästa år.

torsdag 13 november 2014

Ryssland skall få flygfördelning på Krim

13 nov. 2014
Inom 4:e kommandot för flyg- och luftförsvar (Södra milot) skall en flygfördelning bildas, där delar baseras på Krim, meddelade man i Rysslands Generalstab till ”Interfax-AVN” på torsdagen. 
”För närvarande bildas 27:e blandflygfördelningen, vars stab förläggs i Belbek”, - sade källan till nyhetsbyrån.
”I blandflygfördelningen är det tänkt, att ingå divisioner av jakt, attack, spaning, transport, bomb, samt även helikopterförband”, - förtydligade källan.
Till helt nyligen fanns på Belbek ett flygregemente tillhörande Rysslands flygvapen.
I onsdags sade Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu, att på halvön Krim skall bildas kompletta och självförsörjande trupper av olika typer.
” "Analys av möjliga utvecklingar kräver underhåll av Södra militärområdet i beredskap för att säkerställa den militära säkerheten ilandet och dess allierade i den sydvästra strategiska riktning Under dessa förhållanden, är en av prioriteringarna för att bilda en komplett och självförsörjande grupp av trupper på Krimhalvön,." - sa ministern.

USAF-jakt övervakningsflyger i Estland till slutet av veckan

13 nov. 2014
En rote F-16 ur US Air Force [USAF] kommer under torsdag och fredag att genomföra övervakningsflygningar i Estlands luftrum. Detta meddelade vid en presskonferens chefen för estniska flygbasen i Ämari överstelöjtnant Rauno Sirk.
”I samverkan med våra amerikanska partners genomförs flygningar för att bekanta sig med vårt luftrum. Speciellt gäller det området runt det centrala övningsfältet vid Tapa”, - förklarade han. 
De kommenderade F-16-planen tillhör USAF 555-jaktdivision, som är förlagda vid basen Aviano i Italien. Under kommenderingen kommer de att vara förlagda på Ämari.
Sirka säger, att de amerikanska alliansbröderna i modern militär materiel är ett stort bidrag för Estlands luftförsvar. ”Vårt bidrag är flygbasens kvalitetsservice, kraftiga radarstationer samt skickaliga och erfarna flygledare”, - sade han. Flygbaschefen uttryckte förhoppningar om, att ”resultatet blir estniskt-amerikanskt samarbete på hög nivå”.
Estland. Lettland och Litauen har inte tillräckligt flyg för att skydda sitt luftrum. Sedan år 2004, byter var fjärde månad partners inom NATO av varandra. 
Patrulleringen genomförs från litauiska flygbasen Zoknjaj med fyra jaktkärror, men i mars år 2014 beslöt ledningen för alliansen att förstärka missionen till åtta stridsflygkärror, och i april – beslöts dessutom att förlägga flyg vid flygbasen i Ämari. Där finns nu fyra tyska Eurofighter Typhoon.

Tjeckiens flygvapenchef vill ha fler JAS-39

11 nov 2014

Tjeckiens flygvapenchef brigadgeneral Libor Sjtefanik anser, att den allra bästa lösningen skulle vara leasing av ytterligare sex svenska mångfunktionsjaktflygplan, till de 14 befintliga inom Tjeckiens flygvapen.

Tjeckiens flygstridskrafter behöver en förstärkning av nya jaktflygplan JAS-39, kräver den internationella situationen, tillkännagav på tisdagen i en intervju med tjeckisk radio flygvapenchefen brigadgeneral Libor Sjtefanik.

”Vi måste förstå situationen, som nu formar sig i världen och som bara kommer att bli än mer dramatisk, - sade flygvapenchefen. – Vi får inte blunda för det som kan komma i framtiden. Den internationella situationen blir inte lugnare, det är bara drömmar”.
Sjtefanik säger vidare, att fler jaktflygplan skulle inte bara syssla med luftbevakning, utan även användas för att stötta markförband.

Petr Medek från Tjeckiens försvarsdepartement kommenterar Sjtefaniks uttalande till RIA Novosti, att det han sade i intervjun är tankar inom flygvapnet. Vare sig inom generalstaben  eller högre upp har denna fråga dryftats, sade Medek.

Tjeckiens regering förlängde i mars i år med svenska SAAB kontrakt att hyra 14 jaktflygplan JAS-39 Gripen till år 2027 till en kostnad av 1,7 miljarder tjeckiska kronor (cirka 85 miljoner dollar enligt kursen i mars) per år.  (Alltså cirka 567 miljoner kronor/år till år 2027)

Förutom tjeckiskt luftrum, skall dessa jaktflygplan från nästa år deltaga i den gemensamma bevakningen tillsammans med slovakiska flygvapnet av luftrummet över Tjeckien och Slovakien.

Dessutom, används sex JAS-39 ur tjeckiska flygvapnet för luftbevakning över Island, som tillhör NATO, men inte har något eget flygvapen. Tidigare har tjeckiska piloter genomfört liknande missioner i Baltländerna.

Oceanografiska fartyget ”Jantar” till Baltijsk

10 nov 2014
Oceanografiska fartyget ”Jantar” förhalade den 10 november från varvet ”Jantar” i Kaliningrad ned till Baltijsk.

Fartyget är byggt vid varvet ”Jantar” och lämnade för sin första seglats. Det är känt att fartyget skall genomföra provturer vid ryska östersjöflottans  övningsområden.

”Jantar” påbörjade tester vid kaj den 19 juni och dessa avslutades i slutet av augusti. Leverans till Rysslands sjöstridskrafter var planerade till slutet av november.

Oceanografiska fartyget ”Jantar” är det första ur projekt 22010 utvecklade av Centrala marina konstruktörsbyrån ”Almaz”. Deplacement – 5200 ton, längd – 108,1 m, bredd – 17,2 m.
Kontraktet att bygga fartyget skrevs under av Rysslands Försvar i februari år 2009. Fartyget kölsträcktes den 8 juni år 2010, då varvet ”Jantar” fyllde 65 år, och därav fick sitt namn. Sjösättningen genomfördes 4 december år 2012.

13/11 Korvett ”Steregusjtjij” idka ubåtsjakt med ”Paket”

13 nov. 2014
Korvetten ”Steregusjtjij” har den 14 november, vid östersjömarinens övningsfält, skjutit med det nya ubåtsjaktsystemet ”Paket”.
Presstjänsten vid Försvarsdepartementet meddelar, att fartyget skulle genomföra torpedskjutning på mål, som imiterar en fientlig ubåt. Dessutom, skulle besättningen under tiden till sjöss öva radiostörning, livräddning och antidiversionsförsvar.

Steregusjtjij” är den första korvetten ur projekt 20380. Hon kölsträcktes 21 december 2001, sjösatt 16 maj 2006, överlämnades till Flottan 20 november 2007, godkändes av Flottan 28 februari 2008. Deplacement 1800 ton, längd 104,5 m, full fart 27 knop, besättning – 99 man.
Ubåtsjaktsystemet ”Paket”, som finns ombord ”Steregusjtjij”, är avsett för bekämpning av ubåtar och torpeder nära det egna fartyget. Det består av två fyrtubers 330-mm torpedapparater, som sitter i portar på var sida av fartyget.

onsdag 12 november 2014

12/11 Sjojgu skall skicka ryskt flyg till Mexikanska gulfen

12 nov 2014
Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu tillkännagav att ryskt strategiskt flyg kommer att flyga över Karibiska sjön och Mexikanska gulfen. Dessa flygningar är tänkta som militär träningsflygning.
”I den här situationen måste vi säkerställa militär närvaro i västra Atlanten och östra delen av Stilla havet och farvattnen Karibien och Mexikanska gulfen”, - citerar nyhetsbyrån RIA Novosti Sjojgu från ett möte vid ministeriet. Ministern anmärkte också att strategiska flyget under året markant ökat antalet och längden på flygningarna. Han säger att flygvapnet fortsätter patrullera längs ryska gränser och i Norra Ishavet.
I slutet av förra veckan sade befälhavaren för NATO-styrkorna i Europa, general Philip Breedlove, att ryska flygningar börjat ta en ”mer provokativ karaktär”. Han sade att Rysslands närvaro i det europeiska luftrummet  blivit ”mer ambitiöst, mer komplext organiserat”.
Tidigare har NATO meddelat om ”ovanlig” rysk flygvapenaktivitet 28 och 29 oktober över Östersjön, Nordsjön och Svartahavet. ”Vi ser återkommande ryska flygplan längs vårt luftrum, men denna gång var det ovanligt, då det var många flygplan, och de rörde sig längre än det vi vanligtvis ser”, - citerade nyhetsbyrån Reuters en företrädare för Norges väpnade styrkor.
NATO:s meddelande om närgångna ryska flygplan rörde sig om i huvudsak tunga attackflygplan Su-24, jaktflygplan Su-27 och MiG-31.
Ryska flygvapnets fjärrflyg består av strategiska bombflygplanen Tu-95, Tu-160 och Tu-22, vilka kan bära kärnvapen.

tisdag 11 november 2014

”Admiral Gorsjkov” till Kronsjtadt för provturer

10 nov. 2014

Fregatt ”Admiral Gorsjkov” bogserades i lördags 8 november från ”Norra varvet / Severnaja verf” i Sankt Petersburg till Kronsjtadt.

presstjänsten vid ”Severnaja verv” har meddelat att -"I en nära framtid påbörjas provturer med fartyget".

Provturerna med ”Admiral Gorsjkov” som var planerade till år 2013, försenades på grund av leveransproblem av 130-millimeters artillerianläggningen A-192 från KB ”Arsenal”. Just denna beväpning kom först i september år 2014. Därefter genomgick fartyget avmagnetisering.

Presstjänsten vid varvet meddelade också att den andra fregatten ur serien 22350 – ”Admiral Kasatonov” – sjösatts. Tidigare har meddelats att hon skulle sjösättas i slutet av år 2014 och levereras till Flottan år 2015.

Fartygsfakta:
Projekt 22350 har ett deplacement om 4500 ton.
Längd – 135 meter
Bredd om 15 meter. 
Beväpningen på fregatterna består av artillerianläggningen A-192 ”Armat” kaliber 130-mm.
Uppskjutningsanläggningar för 16 sjömålsrobotar ”Oniks” eller ”Kalibr-NKE”.
Luftvärnsrobotsystem ”Poliment-Redut”.

Ryssland genomför ”Open skies”-flygningar över USA och Grekland

10 nov 2014

Under perioden 10 till 22 november kommer en Tu-154M Lk-1 att flyga från amerikanska flygbaserna Travis och Wright-Patterson, och fram till 14 november i en An-30B skall ryssarna inspektera grekiskt territorium.

Den ryska gruppen med militära inspektörer planerar att genomföra två observationsflygningar i en Tu-154M Lk-1 över amerikanskt territorium och en i en An-30B över Grekland inom ramarna för avtalet om ”Öppet luftrum / Open skiss”
.
Detta berättar Sergej Ryzjkov, chefen för ”Nationella Centret för att minska risken för atomvapenkrig” för TASS.

De ryska observatörerna börjar sin verksamhet i USA från 10 november.
”Observationsflygningarna skall genomföras under perioden 10 – 22 november från flygbaserna Travis och Wright-Patterson (USA). Maximal flyglängd uppgår till 4900 och 4250 km vardera”, sade han.

”Den ryska kärran kommer att flyga enligt överenskommen rutt, och amerikanska specialister kommer att ombord övervaka att allt genomförs enligt överenskommelsen”, - sade han.

Sergej Ryzjkov sade också, att flygningen i Grekland i en An-30B genomförs under perioden 10 – 14 november från flygbas Nea-Anchialos med en maximal längd upp till 1010 km enligt överenskommen rutt.

Observationsflygningar, förklarade Ryzjkov, genomförs med målet större öppenhet inom statlig militär verksamhet och förtroende mellan undertecknarna av avtalet.
Detta är 35-e, 36-e och 37-e observationsflygningarna inom ramarna för ”Open skies” som Ryssland genomför under år 2014, påminde Ryzjkov.

Open skies-avtalet skrevs under år 1992. 34 stater deltager. Det är framför allt inom OSSE, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, men även organisationer.

I framtiden finns möjligheter att även utöka ”Open skies” till andra samarbetsområden, såsom miljöskydd.

USA o Italien ”Open skies”-flyger över Ryssland

10 nov 2014

Tekniska utrustningen ombord OC-135B har genomgått internationell besiktning, där även ryska specialister deltog.

Deltagare från USA och Italien skall flyga över ryskt territorium i en amerikansk OC-135B från 10 till 15 november inom ramarna för det internationella Avtalet om ”Öppet luftrum”.

Sergej Ryzjkov uppger -”Flygplanet och observationsutrustning (flygfotoutrustning) ombord har genomgått internationell besiktning, där ryska specialister deltog, vilket utesluter användandet tekniska medel, vilka inte tillåts i Avtalet”.

Möjligen skrotas BPK ”Kertj” efter branden

07 nov. 2014
Rysslands Svartahavsmarins stora ubåtsjaktfartyg (BPK) ”Kertj”, som drabbades av en brand i maskinrummet den 4 november, kommer troligen att gå till skrot, meddelade en källa inom Rysslands varvsindustri.
Källan uppger -”Det stora skador som fartyget fick vid branden, visar att det blir ytterst dyrt att återställa fartyget i ursprungligt skick”.
”Innan branden har fartyget länge varit på verkstad efter mer än 40 års tjänstgöring. Ännu har inget slutgiltigt bestämts vad gäller ”Kertj”, men, sannolikt, med tanke de nya fartyg som svartahavsflottan snart skall få, kommer hon att gå till upphuggning”, anmärkte källan.
Branden ombord BPK ”Kertj” uppstod den 4 november när hon låg vid svartahavsmarinens 13:e varv i Sevastopol. Ett resultat av branden var att aktra delen av maskinrummet och närliggande utrymmen blev helt utbrända. 
Experter anser, att återställa fartyget kräver avsevärda utgifter och med tanke på fartygets ålder torde det bästa vara att skrota henne.

Ryska trängfartyg siktade vid Lettlands kust

07 nov 2014
Lettlands försvar siktade natten till fredagen nära sin territorialvattengräns (TVG) i Östersjön två fartyg tillhörande Rysslands östersjöflotta.
Delfi skriver - "11 distansminuter från Lettlands TVG befann sig ett fartyg av klassen ”Bereza”, och 15 nautiska mil – fartyget ”SS-750”.
Bereza klassas av NATO som ett avmagnetiseringsfartyg ur projekt 140. Dessa fartyg byggdes under Sovjettiden och är avsedda för elektromagnetisk bearbetning av fartyg och mätning av dessas magnet- och elektriska fält. Inom Östersjöflottan finns ett flertal dylika fartyg.
”SS-750” är Östersjömarinens räddningsfartyg. Under detta år har det använts för tester med den djupdykande räddningsfarkosten ”Bester-1”.
Det bör påpekas, att just nu pågår i Östersjön tester med den nya ubåten ”Rostov-na-Donu”, vilken skall levereras till Rysslands flotta den 25 november.

Fregatt ”Admiral Essen” sjösatt

07 nov. 2014
Fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Essen” sjösattes fredagen den 7 november vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad.
Generaldirektören för varvet, Viktor Tutynin, anmärkte att dagens händelse vid varvet är av stor betydelse. ”Sjösättningen – är ett av de mest kritiska momenten vid byggandet av ett fartyg”, - sade han.
Guvernören för Kaliningrads oblast Nikolaj Tsukanov sade, att beläggningen vid ”Jantar”-varvet har på senare tiden ökat väsentligt. ”Orderportföljen uppgår till cirka 100 miljarder rubler, - meddelade han. – Varvet har full beläggning fram till år 2017”.
Vid sjösättningsceremonin deltog en släkting till amiral Essen – Maja Essen. Enligt gammal flottradition krossade hon en champagneflaska mot fregattens bog efter att ha tillönskat fartyg lång och lycklig resa.
Sergej Tomasjkov, fartygschef på ”Admiral Essen”, gläds över att på ett nytt fartyg få skydda Rysslands territorium.
Fregatten ”Admiral Essen” kölsträcktes vid varvet ”Jantar” den 8 juli 2011. Hon skall vara färdigbyggd nästa år, 2015 och skall efter genomförda tester i september överföras till Sevastopol.
Essen, liksom de andra fregatterna i serien, är avsedda för bekämpning av ytfartyg och ubåtar, de kan även slå tillbaka fientliga luftanfall. Dessutom är de svårupptäckta för radar då skrovet är byggt med ”smygteknologi”. Fregattens eldkraft – det är det moderna robotsystemet ”Kalibr NK”, torpeder, luftvärns och artillerivapen. Alldeles snart skall man börja montera vapnen ombord. Besättningen är ungefär 170 man, nästa alla officerare är mönstrade.
Nästa år skall även den första fregatten i serien,”Admiral Grigorovitj”, levereras till Rysslands Svartahavsflotta med bas i Sevastopol. Hon kölsträcktes 18 december 2010, och just nu förbereds hon för tester vid kaj.

Indonesien intresserade av ”Warsjavjankor” och ”Jachonter”

05 nov. 2014
Rysslands försvarsexportföretag ”Rosoboroneksport” har berättat om ryska vapen som skall visas vid internationella vapenmässan ”Indo Defense 2014”, som pågår 5 till 8 november i Djakarta (Indonesien)
”Våra indonesiska partners är intresserade av såväl mer av befintlig materiel som de redan har, såsom av nya modeller av rysk tillverkning. I första hand rör det flyg- och markmateriel, tillsammans med dem erbjuder vi marin materiel och luftvärn”, - säger Nikolaj Dimidjuk från ”Rosoboroneksport”, som leder företagets delegation vid utställningen.
Framför allt vill företaget sälja fler infanteristridsvagnar BMP-3F. Tillsammans med ryska vapenexportörer kommer Indonesiens Marininfanteri att visa en BMP-3F vid utställningen.
Indonesien är även intresserade av diesel-elektriska ubåten ur projekt 636 ”Warsjavjanka” och sjömålsroboten ”Jachont” (exportbenämning robot P-800 ”Oniks”).
För närvarande finns ”Warsjavjankor” inom flottorna i Ryssland, Kina, Algeriet och Vietnam. ”Jachonter” går även på export, i synnerhet till Syrien.