Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 22 september 2016

22/9 ÖM:s marinflyg genomfört skjutning mot luftmål

Besättningar i jaktflygplan Su-27 tillhörande östersjömarinens (ÖM:s) marinflyg har genomfört övningsskjutningar vid Flottans övningsfält mot luftmål, föreställande fingerad fiendes flygplan.
Piloterna övade att upptäcka och slå ut den fingerade fiendens flygplan med användande av påhängda vapen, såväl enskilt som i rote, dag och natt.

Luftmålet bestod av lysbomber SAB-250, som hängts på ett tungt attackflygplan Su-24.
Flygövningarna och skjutningarna genomfördes i ett strikt avgränsat område – över ett av ÖM:s marina övningsområden. Innan övningarna påbörjades genomfördes alla säkerhetsåtgärder för att skydda lokalbefolkning, lufttrafik och fartygstrafik till sjöss. Under perioden för skjutövningarna utlystes tillfällig varning för all luft- och sjöfartygstrafik.

Då målet fälldes från 6000 meters höjd, kunde dess sken uppfattas av folk vid kusten i Kaliningrads oblast, vilka under kvällstid kunde uppfatta målen som UFO:n.

22/9 Provturer påbörjade med första msvp ur ny generation ”Aleksandr Obuchov” kustminsveparen ”Aleksandr Obuchov” ur projekt 12700.Det första fartyget för minförsvar ur en ny generation ”Aleksandr Obuchov” har börjat genomföra statsprovturer, varefter fartyget skall överlämnas till Rysslands Flotta. Detta meddelade på torsdagen, 22 september, presstjänsten vid varvet Sredne-Nevskij sudostroitelnyj zavod.

Minsveparen (msvp) ”Aleksandr Obuchov” ur projekt 12700 sjösattes i juni 2014. Leverans till Flottan var beräknad till år 2015, men har därefter framflyttats ett flertal gånger. Varvet själv förklarar förseningen med införande av en massa ny utrustning för minjakt.


Under de närmaste fem åren skall Rysslands sjöstridskrafter få fyra minjaktsfartyg av den nya typen. Dessa minsvepare har monolitskrov (ung. solida skrov) av kompositmaterial, vilket minskar massan och förlänger fartygets tjänstetid.

Vi påminner om, att i början av juni utbröt en brand på minsveparen under byggnad ”Georgij Kurbatov”. Ledningen för varvet ”Sredne.Nevskij” försäkrade, att detta inte skulle påverka leverans av fartyg i tid. Senare erkände varvet, att leveranstiden av fartyget måste skjutas fram cirka ett år.

Fartyg ur projekt 12700 är framtaget av konstruktörsbyrån TsMKB ”Almaz” som en ny generation av minsvepare. Projektet är tänkt som en minjakt med användande nyaste och effektivaste hydrofonerna, för installation ombord själva fartyget, samt även med telestyrda och självgående undervattensapparater. Tillsammans med dem, kan afrtyget använda även traditionella minsvepsutrustningar.

Deplacementet på den nya minsveparen uppgår till 890 ton, 
längd – 61 meter, 
bredd – 10 meter, 
hastighet vid fullt deplacement – 16,5 knop, 
besättning – 44 man

22/9 Första patrullfartyget med ”Kalibr” sjösätts i mars 2017Modell av patrullfartyg ur projekt 22160

Det första patrullfartyget ur projekt 22160 ”Vasilij Bykov”, beväpnat med kryssningsrobot ”Kalibr”, skall sjösättas i mars månad år 2017. Det tillkännagav generaldirektören för nybyggnadsvarvet ”Gorkij” i Zelenodolsk Renat Mistachov till RIA Novosti, torsdag 22 september.

”Efter sjösättningen skall vi genomföra alla nödvändiga tester, och redan år 2017 skall ”Vasilij Bykov” tillföras svartahavsflottan”, - sadeMistachov vid internationella mässan ”Gidroaviasalon-2016”.


Renat Mistachov påminde, att varvet nu bygger ett huvudfartyg och tre serietillverkade ur projekt 22160. Kölsträckning av det femte skrovet väntas i oktober. Totalt skall svartahavs-marine få sex fartyg av denna typ. Kontraktet skall vara fullt genomfört år 2020.

Patrullfartyg ur projekt 22160 är projekterade av konstruktörsbyrån Severnoje projektno-konstruktorskoje bjuro och avsedda för bevakning av den marina ekonomiska zonen.

I händelse av militära verksamhet kan de kallas in för att skydda styrkor och Flottans objekt. Fartygen kan även genomföra sök- och räddningaktioner, samt eskortera konvojer och slåss med pirater.

Fartyg ur projektet har ett deplacement om cirka 1300 ton, 
- självständigt uppträdande – 60 dygn. 
- Komma upp i en hastighet av 30 knop. 
- Seglationslängd – 6000 nautiska mil. 
- Besättning – 80 man. 
- Ombord kan en helikopter Ka-27PS baseras. 
- Fast beväpning ombord är schakt för uppskjutning av kryssningsrobot ”Kalibr”, 
- 57-mm artillerianläggning, 
- luftvärnsrobotsystem, 
- kulsprutor.

22/9 Admiral Kuznetsov” till Medelhavet med nya flygetyg
TAVKR ”Admiral Kuznetsov” bogseras ut på redden från 35:e reparationsvarvet.


Hangarfartyget ”Admiral Kuznetsov” skall på långresa till Medelhavet med all fast beväpning och full flygpark. Detta meddelade på torsdagen, 22 september, ryska Flottans chef för marinflyg generalmajor Igor Kozjin till RIA Novosti.

Vi påminner om, att försvarsminister Sergej Sjojgu igår bekräftade, att ”Admiral Kuznetsov” i höst skall ingå i Rysslands fasta operativa grupp i Medelhavet.


”Alla flygplan och helikoptrar, som beslutats av försvarsministern, kommer att finnas ombord”, - sade Igor Kozjin.

Det fasta flyget ombord ”Admiral Kuznetsov” består av Su-33 och Su-25, samt helikoptrar Ka-27/Ka-29. Dessutom har till Medelhavsresan även förberetts en ny flyggrupp bestående av jaktflygplan MiG-29KR och helikoptrar Ka-52K. Experter anser, att med MiG-29KR ombord ”Admiral Kuznetsov” ger det fartyget större attackkapacitet, då dessa flygplan kan genomföra attacker mot mål till sjöss såväl som på land.

”Admiral Kuznetsov” – är en tung flygbärande kryssare (ry. Tjazjelyj AVianesusjtjij KRejser) ur projekt 11435, och det enda fartyget av denna typ i Ryssland. Efter återkomst från sin långresa år 2017 skall hon in för stor översyn. Det är tänkt att hon skall in på reparationsvarvet ”Zvjozdotjka”. Tiden för fartygets ombeväpning är ännu ej fastställd. Chefen för ”De förenade skeppsvarven” (ry. OSK) Aleksej Rachmanov har tillkännagivit, att för modernisering av ”Admiral Kuznetsov” krävs två år, men varnade för att omfattningen och tiden för arbetet kan komma att förändras.

22/9 Ammo för PAK FA klar för tester


Bilden visar T-50 (projekt PAK FA)

Det första partiet av ammunition (ammo) för ryska femte generationens flygplan T-50
(projekt PAK FA) är klart för testning. Detta meddelade torsdag den 22 september
generaldirektören för ”Techmasj” Sergej Rusakov.

”I år för test av 30-millimeters kanonvapen på PAK FA har ett parti ammunition gjorts för
OKB Suchoj”, - sade Sergej Rusakov till RIA Novosti.

Enligt honom, kollar man möjligheten att utrusta femte generationens stridsflyg med hög-
explosiva brandbomber OFZAB-500 och volym-detonerande bomber ODAB-500 PMV.

Serieleverans av flygplan PAK FA (Perspektivnyj Aviatsionnyj Kompleks Frontovoj Aviatsii)
till trupperna skall enligt planerna påbörjas år 2018, och ett första parti väntas Försvarsdepartementet få ett år innan. Än så länge flyger åtta stridskärror T-50.

Ytterligare en skall genomföra sin första flygning under september. Flygplan nummer 10 och 11 befinner sig i stadiet av byggnation.

onsdag 21 september 2016

21/9 Ny helikopter för störverksamhet testas


Rysk helikopter Mi-8MTSj


En ny helikopter för störverksamhet/radioelektronisk strid, utrustad med stationen för aktiv störning ”Rytjag-AVM”, genomgår nu statliga tester. Detta meddelade på onsdagen, 21 september, till TASS en assistent till vice generaldirektören på koncernen ”Radioelektronnye technologii” Vladimir Micheev.
”Jag tror att statstesterna av det nya systemet skall vara klara innan årets slut. Men det är militären som genomför testerna varför omfattningen och tidsperioden bestäms av Försvarsministeriet”, - sade Michejev.


Han gissar, att testerna drar ut några månader. ”Testförfarandet blir ganska komplicerade, då många egenskaper på denna helikopter är helt unika”, - sade byrån.
Enligt Michejev är störsystemet på den nya helikoptern avsevärt effektivare än föregångaren. ”Systemet täcker inte bara frekvensband för vapenkontroll, utan täcker även fler antal system för stridsledning, samband, navigering, radar, data-transmission, positionering på stridsfält”, sade representanten för koncernen ”Radioelektronik”.
Michejev betonade, att den nya modifieringen ökat antal samtidiga störningar och ökad spaningslängd samt effektivitet.
Tidigare har meddelats, att Rysslands försvar under 2016 skall få tio helikoptrar för störsändning Mi-8MTPR-1, utrustade med aktiva störsändaren ”Rytjag-AV”. Åtta av dessa levererades under 2015. Enligt koncernen kan ”Rytjag-AV” helt ”förblinda” fienden på några hundra kilometer radie och samtidigt störa ned några mål. I systemet finns en databas om olika typer av hot, så man kan bestämma måltyp och välja mest effektiv bekämpning.

21/9 Lvrb-system S-400 kommit till Lenoblast


lvrb-system (ry. ZRK) S-400 ”Triumf”


Två bataljoner av luftvärnsrobotsystem S-400 ”Triumf” har kommit till luftvärnsförband i Leningrads oblast (Lenoblast). Detta berättade på onsdagen, 21 september, chefen för presstjänst vid Rysslands VCästra milo Igor Muginov.
”Just nu förbereds soldaterna för skjutningar på övningsfält Asjuluk i Astrachans oblast. De skall öva mot lågt flygande, högt flygande, manövrerande och robot mål”, - berättade Igor Muginov för RIA Novosti.


Besättningarna på S-400 skall öva maskering av stridspositioner, genomföra mångkilometers marscher i fordonen, skjuta under marsch och från stationära positioner. Luftmålen skall föreställa jaktflyg och kryssningsrobotar på höjder från 50 meter upp till 10 kilometer.
”Efter skjutningar skall de skydda luftrummet i Nordvästra Ryssland”, - underströk Igor Muginov.
Under 2016 skall VKO ”Almaz-Antej” leverera till Rysslands Väpnade styrkor fem regementen S-400. Det första komplektet av systemen ”Triumf” fick militären i början av juli. Innan årets slut skall Ryssland förfoga över totalt 16 regementen av detta system.
”Triumf” är avsett för bekämpning på avstånd upp till 400 km av alla moderna och framtida flygetyg i luften: spaningsflyg, strategeiskt och taktiskt flyg, ballistiska robotar, hypersnabba mål, AWACS och andra. S-400 kan bekämpa mål upp till en höjd av 30 km.tisdag 20 september 2016

20/9 Putin utsett ny befälhavare för Kaspiska flottiljen


Bilden visar konteramiral Sergej Pintjuk


Konteramiral Sergej Pintjuk, som sedan juli månad varit tillförordnad, är nu utsedd till befälhavare för Rysslands Kaspiska flottilj. Ukaset var undertecknad av Rysslands president Vladimir Putin.


Pintjuks företrädare, Igor Osipov, jobbar nu som stabschef vid Rysslands Stillahavsflotta.
45-årige Sergej Pintjuk började sin tjänst som befälhavare för ett luftvärnsbatteri på jagaren ”Nastojtjivyj”, senare ledde dess besättning. År 2011 blev han utsedd till befälhavare för marinbas Novorossijsk, och efter drygt två år fick han konteramirals grad.
20/9 Rysslands sjöstridskrafter ökat med 5 konteramiraler och 1 viceamiral


Till höger på bilden ses befälhavaren för Kola-flottiljen Oleg Golubev.


Rysslands president Vladimir Putin har skrivit under en ukas/dekret ом атт tilldela högre officersgrader, där resultatet blev en viceamiral och fem konteramiraler.
Till viceamiral har utsetts ubåtsofficeren Oleg Golubev, som sedan 2013 varit befälhavare för blandflottiljen på Kola vid Norra marinen. Under hans befäl finns diesel-elektriska ubåtar, små ubåtsjaktfartyg och minsvepare.
Konteramiraler blev chefen för sjöstridskrafter vid Rysslands Västra milo Oleg Zjuravlev, befälhavaren för 25:e ubåtsdivizijan vid Stillahavsflottan Valerij Kazakov, chefen för fartygsbyggnation vid Rysslands Flotta Vladimir Trjapitjnikov, samt även Roman Sjirokov och Michail Veller, vars nuvarande tjänstgöringsplatser är okända.

20/9 Flottan bestämt artilleri för nya robotbåtar


Artilleranläggning AK-176


Ledningen för Rysslands Flotta har valt artilleri för att utrusta nybyggda robotbåtar. Den moderniserade AK-176MA utvecklad av KB ”Arsenal” genomgår nu tester ombord gränsbevakningens fartyg ”Poljarnaja zvezda”.
”Principiellt beslut om att använda den nya AK-176MA som huvudartilleri på alla fartyg för ”kustnära zon”, små robotbåtar (MRK) och robotbåtar (RK) togs nu i somras. Nu väntar bara Flottans ledning, De förenade skeppsvarven (OSK) och Handelsministeriet väntar nu på resultaten från provturer med AK-176MA, varefter formellt beslut tas av alla intresserade parter..


Vi räknar med att formellt beslut skall tas innan årets slut. För närvarande har artillerianläggningen redan tillförts MRK ur projekt 22800 ”Karakurt”, samt även RK ur projekt 1241”, - sade till Izvestija en källa inom Flottans ledning.

AK-176MA är fartygsartilleri med kaliber 76 mm. Det kan slå ut mål på avstånd upp till 15 km, och skjuta cirka 125 skott per minut. Kanonen kan genomföra eld mot kust- och ytvattensmål, flyg och drönare.

20/9 Flygtaktisk övning påbörjad inom ÖM:s flyg


Besättningar ur östersjömarinens (ÖM:s) flygstridskrafter har påbörjat flygtaktiska övningar i form av målfångning och verklig bekämpning  av luftmål, genomförande av ubåtsjakt mot fingerad fiende och praktisk bombfällning mot övningsfält på land och till sjöss.
I övningarna deltar mer än 500 man, drygt 20 jaktflygplan Su-27, tungt attackflyg i form av Su-24, strids-, transport- och fartygshelikoptrar Mi-24, Mi-8 och Ka-27, och även militärt transportflyg An-26.
Under övningarna skall cirka 15 taktiska övningar genomföras – eldunderstöd till markstridskrafter, luftspaning, bekämpning av fingerad fiendes ledningsplatser, pansar, soldater och ubåtar.
Dessutom skall flygarna öva taktisk luftlandsättning i ryggen på den fingerade fienden och tvinga ned en fingerad luftkränkare, genomföra skjutning mot markmål, skjutning av robotar och raketer, samt även bombfällning. Marinflygets besättningar skall genomföra stridsuppgifter såväl dag- som nattetid.
Övningens mål är att höja utbildningsnivån bland militären vid ÖM:s flygförband, och även förfina den taktiska tillämpningen.