Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 26 augusti 2016

26/8 Frankrike skickar Mirage till Litauen för luftbevakningFyra jaktflygplan Mirage ur Frankrikes flygvapen skall skickas till Litauen för bevekaning av
de baltiska ländernas luftrum. Detta meddelar Litauens försvarsministerium.

”En fransk kontingent om cirka 100 man kommer till Litauen från sin fasta stationering vid
flygbasen Luxeuil (ljudenligt, ruska – Ljuksej) i östra delen av landet”, - förtydligade
myndigheten.

Mirage-flygplanen väntas till litauiska flygbasen Zokniai. 28 augusti. De skall avlösa de
portugisiska F-16 Falcon som upprätthållit bevakningen sedan maj. Överlämning är utsatt till
31 augusti. För Frankrike blir detta den femte missionen i Zokniai.

Baltländerna förfogar inte över något nödvändigt flyg för kontroll av sina luftrum. Sedan år
2004 sköts detta av NATO-partners, som avlöser varandra var fjärde månad. Sedan våren
2014 har de fyra jaktflygplan baserade i Zokniai. Sedan april samma år finns även fyra
jaktflygplan baserade vid flygbas Ämari i Estland.

26/8 Attackflyget i Södra, Västra och Centrala milon förberedsBesättningar i jakt, attack och arméflyg vid Luft-rymdstyrkornas flygbaser, i Södra, Västra
och Centrala milon förbereder sig för ombaseringar inom ramarna för den plötsliga
beredskaps-kontrollen.

Ingenjörspersonal har genomfört förberedelser för transport av materiel för långa flygningar,
inkluderande extra bränsletankar och robot-bomb- vapen.

Besättningarna får flyguppgifterna först efter att de lyft.

Den flygande personalen är beredda på att typer av uppgifter, framför allt målfångning, ned-
tvingande av gränskränkare, utslagning av markmål, skyddande av markstyrkor, luftland-
sättning och en massa annat.

26/8 Arméflyget på Pusjkin har börjat ombasering till op.baser


Besättningar vid Västra milots flygbas i Pusjkin (Sankt Petersburg) har påbörjat ombasering
till operativa flygplatser inom ramarna för den plötsliga beredskapskontrollen.

Piloter i helikoptrar Mi-8, Mi-24 och Mi-28 genomförde snabb färdigställning av maskinerna
och vapen på pylonerna. Samtidigt täcktes styrkorna på basen av beredskapshelikopter Mi-24
från luften.

26/8 Jaktflyg patrullerar Rysslands västra gräns

Rysslands Västra milos jaktflyg patrullerar, inom ramarna för beredskapskontrollen,
gränsnära luftrummet, viktiga objekt skyddas av luftförsvaret, sade vid en presskonferens
chefen för presstjänsten överste Igor Muginov.

”F ör närvarande pågår upprustning av styrkor och stridshjälpmedel, skydd av de viktigaste
objekten genomförs av luftförsvarets förband (PVO)… Jaktflyget genomför ständig
patrullering av det gränsnära luftrummet”, - sade Muginov.