Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 20 januari 2017

20/1 Statliga tester med nya MiG-35 påbörjas i februari

Mångfunktionsjaktflygplanet MiG-35

OAK och flygfabriken ”MiG” visar officiellt det nya lätta jaktflygplanet i slutet av januari, och i februari skall flygplanet överlämnas för statliga tester. Detta meddelade på onsdagen 18 januari Izvestija med hänvisning till källor inom ryska försvarsdepartementets flygavdelning.
”Nu är flygplanet redan klart för överlämning. Det är sant, att fortfarande finns vissa svårigheter med ombordutrustning. Framför allt med radarn ”Zjuk”. Men dessa problem är inte kritiska, och vi räknar med att lösa dessa inom den närmaste tiden”, - säger till tidningen en av källorna.
”Den nya radarn medger luftstrid bortom horisonten, att målfölja 30 mål samtidigt och bekämpa upp till sex av dessa i luften och upp till fyra på marken”, - har man tidigare berättat från koncernen ”Radioelektronnye technologii”, som utvecklat radarn ”Zjuk”.
”AESA*”-radarn Phazotron Zjuk-AE kan öka avståndet till målen upp till 160 kilometer, samtidigt arbeta i moder ”luft-luft” och ”luft-mark”, känna igen och klassificera grupper eller enstaka objekt, samtidigt anfalla några mål med högprecisionsvapen, samt även sända uppgifter om taktiska läget till andra flygplan och genomföra elektroniska motmedel.
MiG-35 (NATO-beteckning – Fulcrum-F, översättning från engelskan – stödjepunkt) – är ett framtida ryskt mångfunktionellt jaktflygplan ur generation ”4++”. Fram till år 2020 skall ryska flygvapnet (VVS) ha fått 30 dylika maskiner.

20/1 Moskva o Damaskus överens om rysk marinbas i Tartus


Tartus

Ryssland och Syrien har skrivit under en överenskommelse och utökning och modernisering av ryska flottans UH-plats i Tartus. RIA Novosti skriver, att detta framgår av texten i överenskommelsen, som publicerades på fredagen, 20 januari, på den officiella portalen för legal information.
Överenskommelsen, som gäller i 49 år, tillåter att 11 ryska stridsfartyg samtidigt kan befinna sig i Tartus. Enligt dokumentet kommer Flottan att använda basens infrastruktur utan kostnad.
I överenskommelsen betonas, att den bär försvarskaraktär och inte är riktad mot andra länder.
Enligt dokumentet, har Ryssland rätt att föra in i Tartus alla typer av vapen, ammunition, som behövs för en fungerande bas.
Påminner om, att i oktober 2016 tillkännagav Rysslands försvarsministerium om sina avsikter att skapa en fast marinbas i syriska Tartus. Statssekreteraren – vice försvarsminister Nikolaj Pankov meddelade, att dokument om detta förbereds.
I november dök det upp information, att ryska militära myndigheten utrustar sin hamn i Tartus, med fartyg och teknisk utrustning, som behövs för att upprätta en fullvärdig militär marinbas.
Flottans underhållsplats i Tartus kom till för första gången efter ett avtal år 1971 mellan Sovjetunionen och Syrien. Hit kom 5-e operativa (Medelhavs-) eskaderns fartyg för reparation och underhåll, bunkring av bränsle, påfyllning av vatten o.s.v. Medelhavseskadern försvann efter Sovjetunionens upplösning år 1991, men underhållsplatsen i Tartus bestod.
Idag består ryska Flottans operativa förband i Medelhavet av upp till tio stridsfartyg och understödsfartyg.

tisdag 17 januari 2017

17/1 NATO-signalspanare cirklar runt Kaliningrad

RC-135
Flygplan från US Air Force och Sverige genomförde samtidigt på tisdagen, 17 januari, operativ spaning nära gränserna till Kaliningrads oblast.
Enligt uppgifter från specialiserade portaler, som följer militärt flygs rörelser, kom ett strategiskt spaningsflygplan ur US Air Force RC-135W med bortnummer 62-4138 och anropssignal TUPAN49, som lyft från flygbas Middlehall i Storbritannien, från söder mot Kaliningrads landgräns. När den befann sig i polskt luftrum på höjd 9000 meter, genomförde flygplanet radioteknisk spaning under cirka två timmar mot ryskt territorium, tidvis närmande sig till 60 km från gränsen.

Samtidigt på sydlig kurs sjövägen mot ryska kusten närmade sig en Gulfstream 4 ur svenska flygvapnet med bortnummer 102003 och anropssignal SVF623. Det rörde sig längs Kaliningrads kust på en höjd av 12500 meter över internationellt vatten i Östersjön.
Efter att ha lyft från Storbritannien flög den amerikanska signalspanaren över Nederländerna, Tyskland och Polen. Det var flygplanet med nummer 62-4138, som praktiskt taget varje dag genomför spaningsflygningar längs Rysslands gränser i södra Östersjön liksom från Polen.
Observatörer noterar, speciellt, att spaningsflygningarna nära Kaliningrads oblast ökat efter att man där utplacerat det nya ryska luftvärnsrobotsystemet S-400, operativ-taktiska systemet ”Iskander”, kustförsvarsrobotsystemen ”Bastion” och ”Bal”, samt även förflyttning till Östersjön från svartahavsmarinen av två små robotbåtar ”Zelenyj dol” och ”Serpuchov”, som är beväpnade med krysningsrobotar ”Kalibr-NK”.

17/1 Finlands flotta beväpnas med torpeder

 Robotbåt av typen ”Hamina”
För första gången efter andra världskriget planerar Finlands sjöstridskrafter att utrusta fyra robotbåtar av typen ”Hamina” med ubåtsjakttorpeder under ett moderniserings-program, som skall genomföras under perioden 2019-2021.
Fyra robotbåtar av typen ”Hamina” med ett fullt deplacement om 274 ton tillfördes flottan under perioden 1998-2006 och utgör nu kärnstyrkan inom finska flottan. Kostanden för dessas modernisering beräknas till 190 miljoner dollar. Förutom torpedapparater är det tänkt att båtarna skall få nya bottenmonterade och bogserade hydroakustiska stationer, samt även automatiserat stridsledningssystem.

Finlands flotta förlorade torpedvapnet i Parisöverenskommelsen 1947. Där begränsades även, att Finland inte får ha, tillverka eller experimentera: alla typer av atomvapen, alla typer av självgående eller styrda projektiler eller apparater…. etc
Torpedvapnet fanns då på finska ubåtar (alla fem) och torpedbåtar. Efter underskrift av dokumentet avfördes ubåtarna från flottan, och torpedbåtarna konverterades till bevakningsbåtar.
I september 1990, efter överenskommelsen om slutlig reglering i förhållande till Tyskland tillkännagav Finlands regering att militära begränsningar enligt Parisavtalet (utom atomvapen) inte längre var relevant och förlorat kraft.

17/1 Sommaren 2017 beräknas nya fregatten ”Admiral Kasatonov” ut på provturer

Fregatt ”Admiral flota Kasatonov”

Tester med den andra fregatten ur projekt 22350 påbörjas sommaren 2017. Detta meddelade på tisdagen, 17 januari, förre befälhavaren för svartahavsflottan amiral Igor Kasatonov till RIA Novosti.
”Admiral Kasatonov” sjösattes år 2014. Fartyget har uppkallats för att hedra Igor Kasatonovs pappa – amiralen Vladimir Afanasevitj Kasatonov, som från 1964 t.o.m. 1974 innehade befattningen som förste vice befälhavare för Sovjetunionens sjöstridskrafter.

”Enligt planerna, kommer fartyget att överlämnas till Flottan i slutet av 2017 – början av år 2018”, - berättade Igor Kasatonov.
Det första fartyget i denna serie – ”Admiral Gorsjkov” genomgår nu tester. Överlämning till Flottan är planerad till första månaderna av år 2017.
Fartyg ur projekt 22350 byggs vid ”Norra varvet /Severnaja verf” i Sankt-Peterburg. De har ett deplacement om 4500 ton, längd – 135 meter, bredd – 16 meter, hastighet – upp till 29 knop, seglationslängd – upp till 4500 nautiska mil, självständigt uppträdande – upp till 30 dygn. Besättning – 180-210 man.
Beväpningen består av fartygsartilleri A-192 ”Armat” kaliber 130 millimeter, uppskjutnings-schakt för 16 sjömålsrobotar ”Oniks” eller ”Kalibr-NKE” och luftvärnsrobotsystem ”Poliment-Redut”.

17/1 ”Admiral Makarov” har skjutit luftvärnsrobot under provturer


Den tredje fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Makarov” har i Östersjön genomfört skjutningar under statsprovturerna. Detta meddela ÖM:s presschef kommendör Roman Martov till TASS.
Vid östersjömarinens övningsområden i Östersjön har fregatten ”Admiral Makarov” testskjutit med luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil” mot fingerad fiendes kryssningsrobot”, - sade Martov. Han tillade, att tio av flottans fartyg dragits ihop för att säkerställa testerna.

Tidigare har pressekreteraren vid nybyggnadsvarvet ”Jantar”, Sergej Michajlov berättat, att skjutningarna med lvrb ”Sjtil” skulle genomförts i slutet av 2016, men måste framskjutas på grund av ogynnsam väderlek. Han menade, att av just den anledningen försenades även överlämnandet till Flottan – från slutet av år 2016 till första halvåret 2017.
”Admiral Makarov” – tredje fartyget ur projekt 11356, byggs för svartahavsflottan. De två första fartygen ur denna serie – ”Admiral Grigorovitj” och ”Admiral Essen” – överlämnades till Rysslands flotta 11 mars respektive 7 juni 2016.
Beväpningen består av artillerianläggning A-190 kaliber 100 mm, lvrb o artilleri-system, torped och ubåtsjaktvapen, samt även kryssningsrobotar för långdistans ”Kalibr-NK”. Dessutom kan de bära helikopter Ka-27 eller Ka-31.

17/1 Jaktflyg MiG-31BM och Su-27 övar


Besättningar i jaktflygplan MiG-31BM och Su-27 i Rysslands Västra milo har börjat övningsflyga enligt plan i Tvers oblast.
Flygarna genomför uppstigningar enskilt och i rote, flygningar i rutter på olika höjder och hastigheter, även uppe i stratosfären, samt övar även landning med en släckt motor och upp igen.
Under veckan genomför besättningar mer än 40 övningsflygningar, varav 20 under nattetid. I flygningarna deltar 15 MiG-31BM och en grupp Su-27.

måndag 16 januari 2017

16/1 NATO-jakt skall öva över Estland

NATO-flyg som baseras på flygbasen Ämari i Estland skall kommande vecka öva lågflygning över landets territorium.
Tyska jaktflygplan Eurofighter skall under arbetsveckan flyga i rotar på låga höjder (inte under 500 fot eller 152 meter) långt från befolkade områden och under dagens första hälft, meddelar Estlands försvar till ”Interfax” under en presskonferens.
Flygningarna genomförs på grunden av överenskommelser mellan NATO-länderna i speciellt avsedda områden. Dylika zoner för flygningar på låg höjd är utsedda av alla baltiska stater.
NATO-flyg finns i de baltiska länderna enligt en rotationsordning sedan 29 mars 2004, när de blev medlemmar i alliansen. Vid mötet i Chicago år 2012 förlängdes uppdraget på obestämd tid.
”NATO-flygets närvaro i de baltiska länderna är en del av konceptet ”smart försvar”, för att spara på alliansstaternas resurser genom gemensamma bidrag av olika styrkor”, - underströks vid estniska försvarets presskonferens.
Vid den estniska flygbasen Ämari baseras för närvarande tyska flygvapnet, som tog över luftförsvaret den 31 augusti i fjol. Det andra flygförbandet är förlagt vid litauiska flygbasen i Siauliai.

16/1 Nytt tankflygplan på basen av Il-96 testats

Nya tankflygplanet på basen av Il-96 har testats med små jaktflygplan
Ett nytt tankflygplan från företaget Iljusjin har testats i luften med jaktflygplan.
Testerna visade kompabilitet med små jaktflygplan, kompabilitet med stora flygplan skall kontrolleras under statliga tester. Det nya flygplanet skall kunna leverera cirka 65 ton bränsle på ett avstånd om 3500 kilometer och 35 ton bränsle på avstånd om mer än 7300 kilometer. Tankern skall få flygtankutrustning, som används av flygplan Il-78. Det nya luftfartyget kan ta ombord upp till 92 tons last.

16/1 Nya tankflygplanet Il-96-400TZ

Bilden visar den första transportflygplanet Il-96-400T (reg.nr. 96101, fabriksnummer 97693201001) som nu byggts om till tanker Il-96-400TZ för Rysslands flygvapen. Bilden tagen i Voronezj feb. 2015.
År 2015 meddelade Rysslands försvarsministerium, att man slutit kontrakt med att OAK att bygga ett tankflygplan Il-96-400TZ. Den skulle byggas på basen av transportflygplanet Il-96-400T. Det skall kunna leverera mer än 65 ton bränsle på avstånd upp till 3500 kilometer.
På Il-96-400TZ skall man använda flygtankningsutrustning UPAZ-1, som framgångsrikt används på tankern Il-78.
Flygplanen ska sättas ihop vid ”VASO” i Voronezj, där alla ur Il-96-familjen byggts. ”VASO motsvarar våra förväntningar, - sade vice premiärminister Dmitrij Rogozin efter ett besök år 2016 vid flygfabriken i Voronezj. – Företaget kan tillverka konkurrenskraftiga produkter. Ryssland behöver kraftiga strategiska tankflygplan. Kanske kommer de att utöka tillverkningen just här”.

Företaget ”Il” började i god tid att skapa Il-96-400TZ. Flygtester som genomförts visar att denna version av flygplanet kan användas. ”De flygningar vi genomfört med jaktflygplan har visat, att Il-96-400TZ fungerar med små flygplan, och kompabilitet med stora flygplan kommer vi att utvärdera efter genomförda statstester, - berättade företagets chefskonstruktör för ”Il” Nikolaj Talikov. – Vi från vår sida, är övertygade om, att vi kan göra en bra tanker av Il-96-400T för militära flyget”.
Flygplan Il-96-400T - är lastvarianten av Il-96-300, utvecklad för flygbolag och som motsvarar moderna inhemska och internationella krav. Ombord har man installerat inhemsk utrustning, inkluderande fyra turboventilerade motorer PS-90A1. Maximal kommersiell last på Il-96-400T uppgår till 92 ton.
Tidigare ville militären bara ha 65 ton på avstånd upp till 3500 kilometer. Nu har projektet ändrats, då de inte bara vill ha ett tankflygplan, utan en konverterad variant för transport av såväl last som folk, och önskar genomföra tankning. I samband med de nya önskemålen från beställaren genomfördes en korrigering av de tekniska uppgifterna, och flygplanet arrangerades om.
På nedre däck skall tankar med bränsle för lufttankning ställas, uppe bakom besättningens kabin – fåtöljer för passagerare, vidare – plats för container. Genomarbetas frågan om lastning. Flygplanet skall inte baseras på civila flygplatser, utan på militära, där det inte finns lastare för standard-container. Därför rekommenderades kunden att beställa dylika.

söndag 15 januari 2017

15/1 Förbättrad hamn i Tartus skall kunna ta emot kryssare


Ryska flottans hamn i Tartus skall kunna ta emot kryssare.

I efterdyningarna av en minskad grupp i Syrien tänker ryska militärer förbättra flottbasen i Tartus till en nivå där kryssare skall kunna löpa in.
Enligt en källa, som är insatt i situationen, skall det medge anlöp och normal reparation av fartyg i Tartus, från minsvepare till kryssare.
Källan tillade, att Flottans experter förbereder arbete med muddring och breddning av farvattnen in till Tartus. Därefter skall specialister bygga två nya pirar, där fartyg om 10 000 ton och mer skall kunna förtöja, meddelar ”Interfax”.