Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 12 juni 2015

12/6 Tre nya antidiversionsbåtar ”Raptor” till svartahavsflottan

Patrullbåt ”Raptor”


Tre nya antidiversionsbåtar ur projekt ”Raptor” (jfr Strb 90H) har tillfördes den 12 juni svartahavsflottan i Novorossijsk.
”Inom ramarna för Rysslands nationaldag vid marinbas Novorossijsk hissades genast ”Andreasflaggen på de tre nya antidiversionsbåtarna ur projekt ”Raptor” – sägs i meddelandet från svartahavsflottans presstjänst till RIA Novosti.

De nya båtarna tillfördes antidiversionsstyrkorna vid marinbasen, säga i meddelandet. De nya båtarna väntas avsevärt öka möjligheterna för styrkornas skydd, samt även för kontroll av fartygstrafik inom marinbasens ansvarszon.

Uppgifter från FlotProm
Projekt 03160 (”Raptor”) – är en serie snabbgående patrullbåtar för kustnära zon. Till de yttre är båtarna lika se svenska ur projekt Strb 90H. Det anses, att de är byggda efter dessa eller på licens.

Fyra båtar har byggts vid varvet ”Pella” under år 2014. Tre av dessa avsedda för svartahavsflottan, - en för östersjömarinen. Under mars månad 2015 övertogs dessa av statlig kommission. Innan år 2015 slut skall ytterligare 4 vara byggda.

Deplacement – 23 ton,
Längd – 17 meter,
Djupgående – 0,9 meter,
Hastighet – 50 knop, 
Seglationslängd – 300 distansminuter, 
Besättning – 2 man och 20 specialpersonal. 

 Båten är beväpnad med en fjärrstyrd universalmodul ”UPRAVA-KORD” kaliber 14,5 mm med hydrostabiliserad elektronoptisk modul, samt även 2 kulsprutor ”Petjenga” kaliber 7,62 mm på pivot/svängande anläggningar.

torsdag 11 juni 2015

11/6 Jagare ”Lider” kan bära 60 kryssningsrobotar

En variant ur projekt jagare ”Lider”

”Det blir en plattform för 60 kryssningsrobotar, och inte 24 som på ”Peter den Store” [ry. ”Pjotr Velikij”], - säger en anonym källa vid OPK till RIA Novosti. Han förtydligar, att kryssnings- och luftvärnsrobotarna kommer att vara skyddade i schakt.


Jagarprojektet är en utveckling från Krylovs statliga vetenskapliga center. Det är tänkt, att fartyget kommer att byggas i endast en variant med atomframdrivning, fast tidigare har man även tittat på varianter där fartyget får framdrivning meddelst gasturbinmotor. Det är även bekant, att överbyggnaden skall tillverkas av komposit material.

Kölsträckning av den första ”Lider” är planerad till år 2017. Under perioden 2023- 2025 väntas Rysslands sjöstridskrafter få 12 nya jagare av typen ”Lider” – sex vardera till Rysslands Norra flotta och Stillahavsflottan.

onsdag 10 juni 2015

10/6 ”Östersjöderbyt” genomförs 22-27 juni

 BTR-82A

Till östersjöflottans [ÖM:s] övningsfält ”Chmeljovka” har militärer från Rysslands Norra, Östersjö, Stillahavs, Svartahavsflottor och Kaspiska flottiljen anlänt för förberedelser inför tävlingen ”Baltijskoje derbi - 2015” om bästa besättning i pansartransportvagnar BTR-82A.
För närvarande finslipar dessa militärar sina kunskaper i framförande av BTR-82A i terrång och simning, samt även eldning ur fordonens vapen – 30-mm kanon och dubbelpipiga 7,62-mm kulspruta PKTM, meddelar ryska försvarets presstjänst.

Förberedelserna genomförs etappvis – från enskild utbildning av mekaniker-förare till genomförande av uppgifter självständig besättning och i form lag. I tävlingarna deltar mer än 20 fordon och 17 besättningar om totalt drygt 50 man.
Förutom framförande av fordon och skjutningar från fordon, skall deltagarna utföra fysiska övningar enskilt och i form av besättning. Övningarna genomförs på en hinderbana, som användes i april under militärsporttävlingen ”Gonka Gerojev” [sv. Hjältarnas race”].

Tävlingen med besättningar i BTR-82A ”Baltijskoje derbi” skall pågå mellan 22-27 juni på ÖM:s övningsfält ”Chmeljovka”. De pågår under 5 dagar och avslutas med en lagstafett.
”Östersjöderbyt” ingår i ramverket som för ”Tank biatlon” vad gäller andemening och mål inom Flottans kustförsvarsstyrkor, liksom för grunder och frågor om utbildning i enlighet med Kursen för skjutning och Kursen för framförande av stridsfordon.
Denna tävling genomförs vid östersjöflottan för tredje året i rad.

måndag 8 juni 2015

8/6 Ny C för marinbas Baltijsk

Nye befälhavaren för marinbas Baltijsk, Aleksandr Sjtjerbitskij

Befälhavaren för östersjöflottan (ÖM) viceamiral Viktor Kravtjuk har för ÖM:s stab presenterat den nye befälhavaren för marinbas Baltijsk [ry. BVMB] konteramiral Aleksandr Sjtjerbintskij.
Innan utnämningen till sin nya befattning tjänstgjorde konteramiral Aleksandr Sjtjerbitskij som stabschef – förste vice befälhavare vid Kolas blandflottilj inom Rysslands Norra flotta. Tidigare befälhavaren för BVMB konteramiral Igor Osipov utsågs i maj till befattningen som befälhavare för den Kaspiska flottiljen, meddelar presstjänsten för Rysslands Västra milo.

Han föddes första mars 1966 i Sevastopol. 1988 avslutade han Nachimovs högre sjömilitära skola. Officerstjänsten påbörjades inom svartahavsflottan som befälhavare för luftvärnsrobotbatteri inom robot-artilleriavdelningen på ett stort ubåtsjaktfartyg och avslutades som befälhavare på en fregatt inom samma flotta.

Efter avslutade studier vid Kuznetsovs sjökrigsakademi år 2002 tjänstgjorde han som befälhavare på robotkryssaren ”Moskva”, och därefter – som vice befälhavare för ett större ytfartygsfördelning.

År 2010, efter avslutade studier vid Generalstabsakademin, blev han utsedd till befälhavare för ytfartygs-divisionen [ry. Divizija] inom östersjöflottan.

År 2012 blev han chef för mobiliseringsavdelningen – vice stabschef vid Norra flottan , och därefter stabschef – förste vice befälhavare för blandfartygsflottiljen på Kola.

Den 8 maj 2015 utnämndes han medelst presidentukas nr. 235 till befälhavare för marinbas Baltijsk inom östersjöflottan. 

8/6 Nytt spaningsflyg kan ”se” objekt under jorden

spaningsflygplanet Tu-214R

Ett radarsystem på nya ryska spaningskärran Tu-214R kan under olika väderförhållanden från höjd ”se” och demaskera objekt under snö, trädtoppar och även under jorden.

”En mångfrekvensradar, som utvecklats och tillverkats av koncernen ”Vega” kan inhämta information maximalt operativt, med större detaljupplösning. Den inkommande informationen ger detaljerade radarbilder av objekten, som täckts av dimma, snö, jord och vegetation”, - meddelar till TASS en företrädare för ”Förenade instrumenttillverkarkorporationen”, OPK [Objedinjonnaja Priborostroitelnaja Korporatsija]. 
Han förtydligade, att under torra sandiga förhållanden kan systemet inhämta bilder av objekt ned till några tiotal meter, praktiskt taget oberoende av flyghöjden.

”Spaningskärran, som byggs vid flygfabriken i Kazan, fortsätter testas och förbereds för statliga tester, vilka skall påbörjas under innevarande års andra hälft”, - sade företrädaren för korporationen.
Enligt öppna källor, är Tu-214R ett radio/radar och elektrooptisk spaningsflygplan, som utvecklades i slutet av 1900-talet på basen av passagerarkärran Tu-214 för att ersätta Il-20. Det var från början tänkt att planet skulle levereras till de väpnade styrkorna år 2013, med dessa planer blev inte genomförda.