Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 25 december 2015

25/12 ”Igor Belousov” överlämnad till Flottan och skall till Stillahavsflottan


Det vid Amiralitetsvarven byggda räddningsfartyget ”Igor Belousov” blev officiellt överförd till Rysslands flotta fredagen den 25 december.
Fartyget tillförs 79:e räddningsförbandet vid Stillahavsflottan (SH-flottan) och baseras i Vladivostok. Överresan till SH-flottan skall genomföras i vår.
Kostnaden för fartyget uppgår till 10 miljarder rubler, meddelade vid ceremonin vice marinchef, viceamiral, tillika chef för beväpning Viktor Bursuk. Han tillade, att en serie om fyra fartyg ur detta projekt skall byggas. Nästa fartyg skall kölsträckas år 2017, efter att man erhållit tillräckligt med erfarenhet från ”Igor Belousov”.

25/12 Två små robotbåtar kölsträckta på ”Pella”

Bilden visar kölsträckningen av fartygen ”Uragan” och ”Tajfun”.

Vice försvarsminister Jurij Borisov deltog vid kölsträckningen den 24 december vid OAO ”Leningradskij sudostroitelnyj zavod ”Pella” av två små robotbåtar ur en ny generation, projekt 22800. Fartygen skall få namnen ”Uragan” och ”Tajfun” och levereras till Flottan under år 2017 respektive 2018, efter att de färdigbyggts och genomgått provturer, sade kommendör Igor Dygalo från Flottans presstjänst.

Vid ceremonin sade Borisov, att Pella enligt kontraktet med försvaret kall bygga totalt sju fartyg ur detta projekt, skriver ryska försvarets presstjänst.

”Vad gäller manövrerbarhet och kvalitet är fartygen nästan lika som traditionella korvetter, och vad gäller beväpning är de jämförbara. De skall utrustas med system ”Kalibr”, och de får en mycket kraftig artillerianläggning, och framgent skall de få moderna luftvärnsmedel”, - sade Jurij Borisov.

Modell av projekt 22800.

Rysslands vice marinchef, tillika chef för beväpning, viceamiral Viktor Bursuk förtydligade, att fartygen kan komma att få luftvärnsrobot-artillerisystemet ”Pantsir-M”.
Jurij Borisov sade också, att byggnadscykeln för dessa fartyg uppgår till 28 månader och kan komma att dra ut ytterligare två-tre månader. Han tillade också, att fartyg ur detta projekt skall enligt planerna även byggas på andra varv än ”Pella”.
De nya fartygen får ett deplacement om 800 ton, hastighet – 30 knop. Fördelar för dessa fartyg är hög manövreringsförmåga, förhöjd sjövärdighet, samt även överbyggnad och skrov, som byggs efter smygteknologi, sägs det för försvarsdepartementet. Fartyget skall kunna genomför uppgifter upp till 3000 nautiska mil från obas.

söndag 20 december 2015

20/12 Ny räddningsbogserare till Rysslands Flotta

Bogseraren ”SB-123”

Räddningsbogseraren ur projekt 02980 (PS-45) ”SB-123” har avslutat varvsprovturerna.
Inom den närmaste tiden (publicerat 20 december) skall bogseraren godkänna av statlig kommission. Efter avslutade statsprovturer skall ”SB-123” överföras till beställaren. Det skall bli i december 2015, meddelar presstjänsten vid varvet ”Pella”, som byggt båten.

Nyligen avslutade ”Pella” också varvsprovturerna med systern ”SB-121”.
Data från FlotProm
Bogserare ur projekt 02980 är avsedda för följande operationer: bogsering av havsgående fartyg, bojar och utrustning i is och öppet vatten; hjälpa till vid arbeten till havs; delta vid räddningsoperationer, ge hjälp till fartyg, nödställda, sök- och räddning, evakuering och ombordtagning av människor, ge medicinsk hjälp etc… fartyget kan bryta is upp till en meters tjocklek med hastighet 2-5 knop; genomföra eskortering med hastighet upp till 10 knop.
Huvuddata:
Längd – 48m; 
bredd – 13m; 
djupgående – 5,4 m; 
hastighet – 14,5 knop; 
dragkraft i krok – 80 ton; 
deplacement – 1216 ton; 
effekt – 2 x 2666 kWt; 
tonnage – 1216 ton.