Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 12 december 2014

12/12 Statliga försvarsbeställningar inom skeppsbyggnad genomförd till95%

12 dec.-14
 
Ordförande för marinkollegiet vid Rysslands regering Sergej Sjisjkarev meddelar, att till 1 december inom område skeppsbyggnad av statliga försvarsbeställningar är 95% uppfyllt.

Enligt uppgifter från TASS, får ändå inte i år Rysslands Flotta den första fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj”, räddningsfartyget ”Igor Belousov”, ammunitionstransport-fartyget ”Akademik Kovaljev”, samt även fregatten ur projekt 22350 ”Admiral Gorsjkov”.

12/12 Ryska ”Mistral”-besättningen seglar hem mot Ryssland innan Nyår

15 dec Bilden visar: Helikopterbärande landstigningsfartyget ”Vladivostok” av ”Mistral”-klass

Ryska besättningen för helikopterbärande landstigningsfartyget av ”Mistral”-klass förbereder sig för att lämna den franska staden Saint-Nazaire. Innan årsskiftet bör sjömännen ombord skolfartyget ”Smolnyj” satt kurs mot hamnen i Kronsjtadt.

En Flottans man meddelade, att beslutet att lämna Frankrike beror på att tiden håller på att rinna ut för sjömännens visum och hyran av kajplatsen, där ”den flytande kasernen” för de ryska sjömännen – skolfartyget ”Smolnyj” ligger förtöjd. Tidigare har meddelats, att militärerna skulle stanna i Saint-Nazaire till februari 2015 och invänta leverans av landstigningsfartyget ”Vladivostok”.

Rekapitulation: Leverans av ”Vladivostok” var planerad till 14 november 2014. ”Rosoboroneksport” fick en inbjudan, som senare togs tillbaka, och medarbetaren vid DCNS, som skickat inbjudan, fick sparken. Därefter dök det upp information, att fartyget skulle levereras den 28 november.

Men tre dagar innan det datumet tillkännagav Frankrikes president Francois Hollande, att leveransen stoppats. Och tidigare, i mitten av november, förbjöds de ryska sjömännen tillträde till fartyget ”Vladivostok”. För närvarande genomförs normal utbildning ombord.

12/12 Ryssland förstärkt flygbas ”Kant” i Kirgizistan med Su-25:or

12 dec. 2014
Till flygbasen ”Kant” i Kirgizistan och Organisationen för kollektiv säkerhet [ODKB] har det kommit förstärkning i form av fem attackflygplan Su-25SM. Detta meddelar sajten ”Kant.kg”.

Jaroslav Rosjtjupkin, assistent till befälhavaren för Rysslands centrala milo, säger att Su-25SM är avsedda för bekämpning små, rörliga och fasta markobjekt och långsamgående luftmål. ”Cockpit på attackkärran har fått en modernisering med digital display, där läget på marken och i luften visas. 

Flygplanet har fått ett nytt eldledningssystem, samt även satellitnavigering GLONASS”, - förklarade han.

Tidningen ”Vetjernyj Bisjkek” citerar vice befälhavaren för flygbasen ”Kant”. Ivan Janusov sade, att piloter från flygbasen kommer köra kärrorna, efter att de genomgått fortbildning på de moderniserade attackplanen.

”Den inkomna materielen gör att vi kan utvidga uppgifterna med stridsövningstillämpning. De attackkärror som kommit gör att vi kan öka intensiteten med flygutbildning av flygbasens besättningar”, - underströk.

Info från IA REGNUM: Flygbasen ODKB ”Kant” (Ryska flygvapnets 999:onde flygbas) – är en flygbas, som ligger 2 kilometer från staden Kant i Tjujskaja oblast Kirgizistan. Denna plats har Ryska Federationens armés fältpostnummer 20022.

12/12 Östersjömarinen fått en ny bogserare till Baltijsk

12 dec 2014 Hamnbogseraren ”RB-413”

Den nya bogseraren ”RB-431” avsedd för östersjömarinen (ÖM) är överlämnad till den statliga beställaren och levererad till sin baseringsort – Baltijsk.

Presstjänsten vid skeppsvarvet ”Pella” säger, att den inom en nära framtid skall införas i Rysslands östersjöflotta.

Hon sjösattes den 11 juni 2014 i närvaro av företrädare för ryska Flottans huvudstab, och den 1 december mottog officiellt Statskommissionen henne vid varvet.

Bogseraren är avsedd för hamnoperationer samt diverse operationer på redder och kustnära farvatten. RB-431 kan även användas vid brandsläckning och för isbrytning.

Huvuddata: 
 Maxlängd – 25,4 m;
Maxbredd – 8,8 m, 
Djupgående ä- 4,2 m; 
Hastighet – 11,8 knop; 
Effekt – 2 x 746 kWt vid 1800 varv/min.

torsdag 11 december 2014

11/12 Polarflygarna skall få ny generation flygplan

11 dec 2014

Besättningarna vid 98:e flygregementet har mött vintern med traditionella ”befälsflygningar”. Förbandets bästa piloter ger sina erfarenheter till sina unga kollegor under Polartraktens villkor. Redan nästa år får förbandet en ny generation flygplan.

98:e självständiga blandflygregementet är baserat strax utanför Montjegorsk. Just här lyfter och landar ”Rävhundar” och ”Fäktare” – för så [”FOXHOUND” och ”FENCER”, skriv. anm.] kallas på NATO-språk jaktkärrona MiG-31 och tunga attackkärrorna Su-24.

Nu är piloterna i Montjegorsks flyggrupp direkt underställda Första Flyg- och Luftförsvars-kommandot, men i framtiden kan 98:e självständiga regementet komma att ingå i det förenade strategiska kommandot ”Sever” [sv. ”Nord”]. Denna helt nya militära struktur skapades på basen av Rysslands Norra Flotta den 1 december i år, men i full omfattning kommer den att arbeta från 15 december.

Militärernas Nyår börjar med den kalendariska vintern. Piloterna i Montjegorsk möter den med traditionella ”chefsflygningar”: bara förstklassiga flygare lyfter hela dagen, för att sedan överföra sina erfarenheter till de unga kollegorna. ”Det är flygningar för att få en enhetlig metod för flygande personal, i synnerhet, anflygning och landning under svåra meteorologiska förhållanden”, - förklarar regementets befälhavare Vladimir Prichodko.

Det speciella är inte bara flygningarna, utan även lokala naturförhållanden. Solen har sedan länge försvunnit från Polarhimlen, och vinden ändrar ständigt hastighet och riktning. Samtidigt i ”befälsflygningarna” deltar mer än 10 maskiner, vilka lyfter den ene efter den andre och försvinner bakom molnen.

Efter landning – obligatorisk besök hos ingenjörerna. Och på nytt – take-off. Flygingenjör Sergej Dochlenko berättar: ”Vi undersöker om något gått sönder. Detta flygplan kom in efter en flygning. Nu förbereds det för nästa flygning”.

Redan nästa år får flygarna i Montjegorsk testa nya kärror: för att avlösa Su-24:orna skall det komma en ny generation flygplan – Su-34. Det är en kärra som samtidigt är attackflygplan, och jaktkärra.
Piloterna säger, att det blir svårt att skiljas från sina bevingade vänner. ”Chefspilot” [ry. Starsjij ljottjik] Michail Jevdokimenko säger: ”Ett mycket bra, trevligt flygplan, som redan flugit så många år. Det löser sina uppgifter utmärkt”.

Flygskiftet har framgångsrikt slutfört alla uppgifter. Totalt, har piloterna varit i luften cirka 40 timmar, men det finns fortfarande många svåra uppdrag: Polarnatten varar fram till mitten av januari.

11/12 Nya ubåtarna kan baseras i Novorossijsk från juni

11 dec. Foto: Diesel-elektriska ubåten ur projekt 636.3 ”Rostov-na-Donu”

Från juni 2015 kan de nya ubåtarna baseras i den moderna hamnen vid Novorossijsk marinbas. ”Kajen är helt klar att ta emot fartyg av olika klasser,… Basering av de nya ubåtarna av en ny generation blir möjlig redan från juni 2015”, - säger till RIA Novosti presstjänsten vis Spetsstroj”.

” För Ryssland är alla parametrar rekordstora – totala längden av de skyddade områdena är nästa 2,5 kilometer, djup ned till 27 meter”, - sägs från Spetsstroj.

Byggnationen av marinbasen i Novorossijsk skall vara klar till år 2020 inom ramarna för det federala målprogrammet, och kommer att kosta skattebetalarna 92 miljarder rubler.

Sex diesel-elektriska ubåtar (projekt 636.3 ”Warsjavjanka”) skall tillföra svartahavsmarinen fram till år 2016.

Ubåtar ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka” tillhör tredje generationen, har ett deplacement om 3950 ton, hastighet 20 knop, djupdjup 300 meter, besättning 52 man. I beväpning ombord finns torpeder 533 millimeter (sex apparater), miner, sjömålsrobot ”Kalibr”. De kan upptäcka mål på distanser, som är 3-4 gånger bättre, än en fiende kan upptäcka dem. På grund av att de är så svårupptäckta, har de av NATO fått benämningen ”Svarta hålet”.

Ubåt B-261 ”Novorossijsk” – är den första ubåten ur projkt 636.3 ”Warsjavjanka”. Sjösatt vid Amiralitetsvarven i november 2013, och 22 augusti 2014 tillförd Svartahavsflottan. 

Ubåt B-237 ”Rostov-na-Donu (sjösatt i juni 2014) och 

Ubåt B-262 ”Staryj Oskol” (sjösatt i augusti 2014) förbereds för överlämnande till flottan. 

Ytterligare tre ubåtar ur projektet, B-265 ”Krasnodar”, B-268 ”Velikij Novgorod” och B-271 ”Kolpino” byggs för närvarande vid Amiralitetsvarven.

11/12 ”Pella” sjösatt den andra mångfunktionsbogseraren ”MB-123”

 
11 dec. 2014 

”Pellas” presstjänst säger, att detta är den andra mångfunktionella räddningsbogseraren ur det nya projektet 02980 (PS-45).

Den första ur serien ”MB-121” sjösattes den 24 oktober i år.

Bogseraren är avsedd för följande operationer: bogsering av fartyg, flytande objekt och utrustningar i is och öppet vatten; som supply-fartyg , transport av personal och material, stötta vid arbeten till sjöss; deltagande i räddningsoperationer, hjälp till fartyg och nödställda, sök, räddning, evakuering av folk, medicinsk hjälp; räddningsresurs olje- och gasplattformar; eldsläckning vid flytande okt kustobjekt, släckning av brand i vatten; likvidering  av olika former av oljeutsläpp; transportoperationer i hamnar; stöd vid undervattensarbete: isbrytning genom is upp till 1 meter vid en hastighet av 2-5 knop; eskorteringsoperationer i hastigheter upp till 10 knop.

Huvuddata för fartyget: 
Maxlängd – 48 m; 
Maxbredd – 13 m; 
Djupgående – 5,4 m; 
Hastighet – 14,5 knop; 
Deplacement . 1216 t; 
Effekt – 2 x 2666 kWt.

11/12 Ryssland planerar bygga ”typ” ”Mistral”

11 dec Foto: DBKD ”Vladivostok”

Projektering och byggnation av ett ryskt universellt helikopterbärande landstigningsfartyg har förts in i det långsiktiga militära fartygsbyggnadsprogrammet fram till år 2050 och är godkänt av försvarsministeriet. Detta säger en högt uppsatt källa vid det militär-industriella komplexet till TASS.

Källan säger att Nevskoje och Severnoje konstruktörsbyråer har den kompetens som behövs för att bygga dylika fartyg.

Han säger också, att rysk industri har tillägnat sig nyttig erfarenhet genom att bygga akterdelarna till ”Mistralerna”, som Frankrike beställa hos Ryssland. Baltijskij zavod, som byggde akterdelarna, fick mycket beröm från de franska specialisterna för kvaliteten på arbetet.

Tidigare har vice premiärminister Dmitrij Rogozin tillkännagivit, att om leverans av ”Mistraler” rivs upp, kan Ryssland bygga sina egna landstigningsfartyg. Samtidigt sade han, ännu planeras inte någon byggnation liknande de franska helikopterbärande fartygen, i alla fall inte nästa år.

onsdag 10 december 2014

10/12 Rysslands nya marindoktrin prioriterar Arktis och Atlanten

 
10 dec Foto: Rysslands Marinchef Viktor Tjirkov

Prioriterade regioner för Rysslands nya sjödoktrin till år 2030 blir arktiska och Atlantiska riktningarna. Detta säger Rysslands marine befälhavare amiral Viktor Tjirkov

Under ett möte med Marinkollegiet förklarade han, att i doktrinen definieras regionala riktningar för den nationella sjöpolitiken och prioriteringar bland dem blev Arktis och Atlanten, skriver TASS.

”Arktis roll under perioden fram till år 2030 kommer att objektivt öka. Därför är det nödvändigt att stärka Ryska Federationen i regionen, dess utveckling, skydd av nationella intressen och landets säkerhet i Arktis”, - anmärkte Tjirkov. Speciell betydelse, förtydligade han, har modernisering av infrastruktur av hamnar längs Nordostpassagen och deras anpassning i enlighet med villkoren för samlokalisering av fartyg och båtar ur olika myndigheter.

”I Atlantriktningen är ett Svarahavssegment viktigt, nämligen Krim. I denna riktning finns en hel del att göra, som hör samman med införlivandet i den nationella marina politiken. Härvidlag är det största problemet att säkerställa en för Ryssland gynnsam internationell rättsordning i Svarta havet och Azovska sjön och användandet av Kertjsundet”, - underströk Tjirkov.

En av prioriteterna i doktrinen är utveckling av rörledning till sjöss, bland annat på Arktiska kontinentalsockeln. ”En fundamentalt ny inkludering i doktrinen är position och funktionalitet för rörledning med kolväte-råvaror, inkluderande de som utvinns på sockeln. Det är av strategisk vikt att de fungerar effektivt för den inhemska konsumtionen och för ryska federationens yttre verksamhet”, - sade han.

Marinchefen sade också, att den nya doktrinen för första gången inkluderar villkor om marin medicin. ”För att effektivt implementera mänsklig potential inom sfären för marin verksamhet har man för första gången infört i marina doktrinen villkor om hälsa för sjöfolk och andra specialister inom marina grenar”, - sade Tjirkov.

Dessa villkor inkluderar framför allt utveckling av hälsoövervakning, bestämda krav till platser med marin verksamhet och dess förläggning, medicinsk- o psykologisk rehabilitering och kvalificerad medicinsk hjälp till sjöss. Dessutom, skall speciella typer av marin medicin utvecklas, framför allt för dykare.

10/12 Royal Navy bad om hjälp söka utländsk ubåt

10/12

I slutet av november bad Storbritannien om hjälp hos sina alliansbröder att söka efter en utländsk ubåt, som registrerats i farvattnen väst om Skottland, där den brittiska ubåtsbasen Faslane är belägen. Ubåtsjakten pågick till början av december.

I sökandet deltog två amerikanska patrullflygplan P-3 ”Orion”, ett kanadensiskt patrullflygplan CP-140 ”Aurora” och ett franskt ubåtsjaktflygplan ”Atlantic” II. Dessutom deltog i operationerna ett brittiskt spaningsflygplan ”Sentinel” och några militära fartyg, meddelar Aviation Week.

Vid brittiska försvarsdepartementet bekräftas inte någon information om ubåtsjakten. Emellertid, meddelade en företrädare för Kanadas flygvapen, att ”på begäran från Storbritannien, skickade Kanade ett flygplan CP-140 till marinbasen Lossiemouth”. Patrullflygplan befinner sig ibland på basen i Skottland, oftast för gemensamma NATO-övningar, som annonseras i förväg. Incidenten inträffade en månad efter, att Sverige sökte i sina farvatten en möjlig rysk ubåt. Dessutom, i förra månaden, följde Royal Navy den 28 november fyra ryska fartyg som passerade Engelska kanalen en route Atlanten.

10/12 Brand på brittiska atomubåtar 44 ggr under senaste 4 åren


Experter varnar, att Royal Navys atomubåtar kan drabbas av en större katastrof. Totalt, under de senaste fyra åren, har ombord dessa utbrutit 44 eldsvådor.

Eldsvådor ombord 14 ubåtar har i genomsnitt inträffat var femte vecka, med början från år 2009, meddelar ”Vojennyj paritet” med hänvisning till massmedia.

Detta problem fick uppmärksamhet, då en företrädare för Storbritanniens försvarsdepartement erkände, att en av dessa allvarliga bränder uppstod ombord en atomubåt med ballistiska robotar under uppehåll i en hamn. För att släcka elden deltog brandtjänst från land. Försvarsdeparttementet vill inte säga om det fanns kärnvapenrobotar ombord ubåten vid brandtillfället.

En källa vid Försvarsdepartementet sade, att ”varje eldhärd kan lätt övergå till en katastrof”.

söndag 7 december 2014

7/12 Putin lovade förstå franskt nej till leverans av ”Mistraler”

7 dec 2014 kl 1652
Presidenten säger, att i händelse Frankrike inte levererar helikopterbärande landstigningsfartyg av typen ”Mistral”, blir det inga krav, men Moskva väntar på, att Paris antingen genomför kontraktet, eller betalar tillbaka pengarna. Putin sade detta efter ett möte med Frankrikes president Francoise Hollande.
Han sade, att temat ”Mistraler” vid det korta mötet, som genomfördes i terminalen vid regeringens flygplats ”Vnukovo-2”, inte diskuterades. Det som framför allt diskuterades var konflikten i Ukraina, meddelar ”Echo Moskvy”. Vladimir Putin uttryckte förhoppning, att ett slutligt eldupphör skall tas inom den närmaste tiden.
På presidenten hemsida står, att kontraktet om leverans av två fartyg slöts år 2011. Kostnaden uppgick till 1,2 miljarder euro. I händelse av brutet kontrakt är ”Rosoboroneksport” [ryska myndigheten för export av försvarsmateriel] berett att kräva dessa pengar, samt även ett stort skadestånd.