Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 14 juni 2014

USA genomförde "Open-skies" över Ryssland och Belarus


Under perioden 7 till och med 11 juni genomförde USA ”Open Skies-flygningar” över territorier tillhörande republiken Belarus/Vitryssland och Ryska Federationen i en övervakningsplan av typen OC-135B.
Under flygningar skulle ryska och vitryska specialister ombord kontrollera att flygningarna genomförts enligt gällande avtal.
Flygplan OC-135B tillhör klassen, som inte är avsedda att vara utrustade med vapen. Flygplanet och utrustningen ombord (flygfotoapparater) har blivit kontrollerade av ryska och internationella observatörer.

Tester med ”djupdykaren” AS-30 avslutade

09 juni 2014
I Japanska sjön har testerna med den djupdykande räddningsapparaten AS-30 asvlutats. Hon tillförs sök- och räddningstjänsten inom Rysslands Stillahavsmarin. På 1000 meters djup har besättningen genomfört alla planerade uppgifter.
AS-30 genomgick nyligen en ”mittlivs” reparation och modernisering vid Kanonerskij-verkstaden i Sankt Petersburg. Under varvsvistelsen byttes all gammal analog utrustning till nya digitala system.
Enligt chefen för 79. Sök- o räddningsförbandet vid stillahavsmarinen, kommendör Lev Glusjtjenko, så har sök- och upptäcksmöjligheterna av undervattensobjekt ökat avsevärt. Dessutom har manövrering, bearbetningssystem och överföring av uppgifter till räddningsfartyget förbättrats.
Det bör tilläggas, att djupdykande räddningsapparaten AS-30 är avsett för räddning av ubåts-besättningar och olika arbeten på djup ned till 1000 meter.


ÖM:s dykare övar vid Mys Taran

04 juni 2014
Vid östersjömarinens (ÖM:s) övningsområden pågår sökövningar efter sjunkna objekt. Det är sök- o räddningstjänsten inom ÖM som i området runt Mys Taran övar sök och  identifiering efter sjunkna objekt från andra världskriget.

Tyska MTU fortsätter leverera dieslar till ryska flottan

04 juni 2014
Tyska företaget MTU förnekar inte möjligheten  att fortsätta leverera huvudmaskiner till nya ryska stridsfartyg, detta med anledning av att EU skall införa sanktioner mot Ryssland.


Pressekreteraren vid företaget MTU säger att företaget följer export för Tyskland och EU.  Men något avbrott i leveranserna av dieselmotorer till Ryssland föreligger inte. Tidigare, i april 2014, skrev tysk press att leveranser av militär materiel till Ryssland skulle stoppas med anledning av situationen i Ukraina.
OAO ”Rosoboroneksport”, som är den enda statliga myndigheten i Ryssland för import och export av militära produkter bekräftar, att tyska företaget MTU fortsätter samarbetet med Rysslands försvar.


För närvarande installeras tyska MTU-dieslar i de små robotfartygen ur projekt 21631 (”Bujan-M”). De första två ur denna serie ”Grad Svijazjsk” och ”Uglitj” har tillförts Kaspiska flotillan, det tredje – ”Velikij Ustjug”, färdigbyggs vidZelenodolsk- varvet i Tatarstan. Totalt skall 12 fartyg ur detta projekt byggas.


Dessutom skall tyska MTU-dieslar installeras på de nya korvetterna ur projekt 20385, som byggs i Sankt Petersburg vid Norra varvet [Severnaja verf]. Om byte av huvudmaskin DDA 12000 tillverkade Kolomenskij zavod, som används i korvetter ur projekt 20380, till tyska MTU har generaldirektören för varvet Aleksandr Fomitjev meddelat.
Nu råder en viss tvekan om att byta ut huvudmaskinen i de nya korvetterna ur projekt 20385, pga de möjliga sanktionerna mot Ryssland. Även kontraktet med Frankrike om ”Mistral”-fartygen kan komma att rivas upp.


MTU Friedrichshafen GmbH är det största företaget inom Tognum-gruppen. Andra företag inom gruppen är bl.a. Detroit Diesel, LÓrange, MDE, CFC Sokutions. Dieslar från MTU används av flottan i Turkiet för Milgem-korvetterna. De används också av de australiska Anzac-fregatterna. I Ryssland finns dessa tyska dieslar på en rad gränsbevakningsfartyg tillhörande Rysslands federala säkerhetstjänst FSB, samt även civila last- och passargerarfartyg.
Källa: http://www.navy.ru/news/navy/?ELEMENT_ID=166632

Servicecenter för ryska ubåtar i Algeriet och Vietnam


05 juni 2014.
I Algeriet och Vietnam skall det bildas center för underhåll av rysktillverkade ubåtar. Detta skriver ARMS-TASS.
Även från Kina föreligger intressen om service-center. Här finns flest antal diesel-elektriska ubåtar av rysk tillverkning: fyra ubåtar 877EKM och åtta ubåtar ur projekt 636 [typ” Warsjavjanka”].
Algeriet har visat intresse för eftergaranti-serviceunderhåll, och Vietnam vill jobba med rysk industri med alla sina sex beställda ubåtar ur projekt 636.1.

fredag 13 juni 2014

Landstigningsbåt ”Denis Davydov” avslutar tester vid kaj

04 juni 2014
Den nyaste landstigningsbåten ur projekt 21820 ”Denis Davydov”, byggd för Rysslands Östersjöflotta [ÖM]vid varvet i Jaroslav, avslutar tester vid kaj.

Besättningen från östersjömarinens landstigningförband har tillsammans med varvs- och leverantörspersonal testat alla mekanismer och system vid kaj.
I första hand rör det sig om huvudmaskin, kompressorer, pumpar och annan utrustning. Speciell uppmärksamhet tillägnades navigations- och sambandsutrustning, vilka är nödvändiga för att båten skall kunna gå till sjöss.

Inom den närmaste tiden påbörjas vars- och statsprovturer vid ÖM:s övningsområden. Därefter kommer hon att tillföras ÖM.
Landstigningsbåtar ur projekt 21820 har unika karakteristika och desslike finns inte i världen. De är avsedda för snabb transport till sjöss och landsättning av folk och hjul- såsom banddrivna fordon på oförberedda stränder. Båten höga hastighet åstadkoms genom en luftkavitet på skrovbottnen, med kraftiga dieslar M507A-2D och ventilerade vattenjetaggregat.

Landstigningsbåten ”Denis Davydov” har ett fullt deplacement om 280 ton, max-längd – 45 m, maxbredd – 8,5 m, djupgående – 1,9 m, maxhastighet vid en våghöjd om 0,75 m – 35 knop, maximal seglationslängd – 500 nautiska mil, lastrumsdimensioner – 27x6,8x2,34 m, maxlast – 140 ton.

Ryssland skall få 10 moderniserade TU-160.

09 juni 2014
Rysslands försvar får tio moderniserade strategiska bombflygplan Tu-160 till år 2020 i enlighet med det statliga vapenprogrammet.  Programmet blev möjligt att genomföra tack vare att tillverkningen av motorn, NK-32, för dessa flygplan har återupptagits, säger vice försvarsminister Jurij Borisov till ”lenta.ru”.

I februari 2013 meddelade befälhavaren för Rysslands fjärrflyg generalmajor Anatolij Zjicharev, att till år 2020 skulle de utrustas med 10 flygplan Tu-160M. Det sades, att robotbärarna skulle får ny utrustning och nya vapen, framför allt de nya kryssningsrobotarna med lång räckvidd. Flygplanets stridseffektivitet, enligt specialisters bedömningar, kommer att minst fördubblas. Liknande arbete har redan genomförts på flygplan Tu-160 under genomgång vid verkstaden i Kazan.

I april 2014 meddelade presstjänsten för ledningen i Samara län/oblast, att verkstaden för kosmiska och flygmotorer OAO ”Kuznetsov” planerar under de närmaste åren öka tillverkningen och återuppta tillverkningen av motorerna NK-93 och NK-32.

Enligt Rysslands statliga vapenprogram för perioden2011 till 2020 skall försvaret få cirka 20 triljoner rubler (cirka 4000 miljarder kronor, när det går 5 rubler på en krona). Av denna summa skall cirka 5 triljoner rubler gå till inköp och modernisering av flygmateriel inom Rysslands flygvapen, samt även för utveckling, tillverkning och köp av nya flygplan, inkluderande det framtida jaktflygplanet T-50 (PAK FA). Totalt fram till år 2020 bör Rysslands flygvapen få mer än 1500 nya och moderniserade flygplan av olika typer.
Källa: http://www.aviaport.ru/digest/2014/06/09/291257.html