Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 22 april 2016

22/4 Östersjömarinens fartyg övat ubåtsjakt

СКР "Ярослав Мудрый"
SKR ”Jaroslav Mudryj” ( Jaroslav den Vise).

Inom östersjömarinen (ÖM) har tävlingen ”Kubok morja – 2016” (Marina cupen – 2016)
genomförts. En sök- och attackgrupp bestående av korvetten ”Bojkij”, fregatten ”Jaroslav
Mudryj” och ubåtsjakthelikoptrar Ka-27PL likviderade en fingerad fiendes ubåt.

Övningens scenario, skriver RIA Novosti, var att en ubåt tänkte stoppa en landstigning.

Denna roll spelades av en diesel-elektrisk ubåt ur klassen ”Warsjavjanka” – en av ryska
Flottans tystaste.

Helikoptrarna Ka-27PL, som var utrustade med hydroakustiska hjälpmedel, upptäckte ubåten och sände dess koordinater till fartygens besättningar. De, i sin tur, följde ubåten med sina sonarer.

Efter pejling av ubåten fingerades bekämpning med ubåtsjaktvapen.

Besättningarna genomförde även artilleriskjutningar mot sjömål, och piloterna på helikoptrarna övade landning på fartygsdäck.

Förra veckan övade samma sök- och attackgrupp bekämpning av luftmål.

22/4 ”Soobrazitelnyj” klar i slutet maj efter dieselmotorreparation

Корвет "Сообразительный" проекта 20380
Korvetten ”Soobrazitelnyj” ur projekt 20380.

Östersjöflottans korvett ”Soobrazitelnyj”, som sedan början av april genomgår reparation av
dieselmotorer vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg, kommer att lämna varvet i slutet av maj
och återgå till sin hemmahamn.

Specialister från ”Kolomenskij verkstaden” i Moskva har fullständigt plockat isär
dieselmotorerna på korvetten.

Det är inget allvarligt med korvetten säger källor inom varvsindustrin till FlotProm. Större
delen av arbetet är av rutinkaraktär – specialister från olika industrier kontrollerar korvettens
utrustning för att bestämma graden av slitage och eventuella problem.

Man bör dock ha i åtanke, att huvudmaskinen på korvetterna ur projekt 20380 är ”en öm
punkt” och problemen med dem händer oftare än vad som är önskvärt. År 2012 utbröt en
brand i maskinrummet. Det stoppade fartyget från att delta i internationella marina övningar.

Hösten 2014 på korvetten ”Stojkij” rasade nästan samtidigt 3 av fyra diesel-generatorer. En av
dessa gick sönder under en resa från Sankt Petersburg till Baltijsk.

Korvett ”Steregusjtjij” ur samma projekt reparerades vid varvet ”Jantar” i mars 2015, och
efter en månad uppstod brand i maskinrummet precis under en övning. Korvetten fick på nytt
gå in på verkstad. Efter händelsen ombord fartyget bytte man ut fartygschefen och sekonden.

onsdag 20 april 2016

20/4 National Interest jämför ryska smygbombflygplanet PAK DA, med det amerikanska

[image]


Ryssland rör sig framåt mot ett nytt framtida flygkomplex inom fjärrflyget (PAK DA), trots
vissa svårigheter till följd av det låga oljepriset, skriver National Interest (NI).

Tidningens korrespondent Dave Madzjumdar konstaterar, att även om programmet för att
skapa bombflygplanet nu skjutits fram, för att koncentrera sig på arbetet med en ny version av
den berömda ”Vita Svanen” – Tu-160M2, tänker inte Moskva avbryta programmet.

PAK DA, som företaget Tupolev arbetar med, skall bli en underljudsflygplan, byggt enligt
principen ”flygande vinge”. Enligt experter, kommer det att likna det tunga amerikanska.
bombflygplanet Norton B-2 ”Spirit”. Madzjumdar anser också, att det finns likheter med B-3,
det strategiska bombflygplanet ur en ny generation, som nu utvecklas av US Air Force.

NI:s korrespondent pekar framför allt på det faktum, att konstruktionen på den ”flygande
vingen” är praktiskt taget osynlig för lågfrekvent radar.

Enligt experter blir stealth/smygfunktionen kvalitetsskiljande på den ryska bombaren. Exakta
uppgifter har i västerländska specialister, men Madzjumdar anser, att flygplanet kommer att
utrustas med kryssningsmissiler med lång räckvidd, och precisionsvapen, och, möjligen,
hypersnabba robotar.

I januari 2016 meddelade vid en presskonferens befälhavaren för Rysslands Luft- och
rymdstyrkor (VKS) generalöverste Viktor Bondarev, att arbetet med PAK DA pågår med god
fart, och en prototyp kan vara i luften tidigare än planerat datum – år 2021.

20/4 Su-34- beredskap i Västra milot inför isproppar i floder


[image]

Besättningar i jakt-attack- kärror Su-34 inom Rysslands Västra milo har påbörjat H24-
beredskap för likvidering av isproppar i floderna Suchona och Malaja Severnaja Dvina i
Vologda och Archangelsk län.

Flygplanen och underhållsingenjörerna befinner sig på operativa flygplatser i Karelen och
Tvers län. Piloterna har 1,5 timmes beredskap för att lyfta och kommer att använda, för
likvidering av ispropparna, ammunition med olika kaliber och vikt, inkluderande 500-kg
bomber, vilka redan visat vara effektiva.

Tidigare, under genomförande av specialuppgifter har en rote jakt-attack- kärror redan fällt 4
ton flygbomber mot isproppar.

tisdag 19 april 2016

19/4 Fregatt ”Admiral Essen” klar med statsprovturer

СКР "Адмирал Эссен"
SKR ”Admiral Essen”


Statsprovturerna har avslutats med den andra fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Essen”,
byggd vid varvet ”Jantar”.

För den sista kontrolletappen anlände fartyget till Norra marinen den 4 april 2016. I Barents
hav testades fartygets vapensystem, och nu förbereds ”Admiral Essen” för återgång till basen
i Baltijsk, där väntar Försvarets det slutliga övertagande.

Varvets presstjänst meddelar, att ”Admiral Essen” kölsträcktes 8 juni 2011, sjösattes 7
november 2014. Statsprovturerna påbörjades 30 januari 2016. Överlämning till Rysslands
Flotta väntas i slutet av maj 2016.

Enligt beställning från Försvarsministeriet skulle ”Jantar” bygga en serie om sex fregatter ur
projekt 11356, en utveckling av AO ”Norra konstruktörsbyrån”. Den första fregatten
”Admiral Grigorovitj” levererades till beställaren 11 mars 2016. Den tredje fregatten
”Admiral Makarov” sjösattes 2 september 2015. Ytterligare två fregatter har kölsträckts, skall
planeras bli sjösatta år 2018, men deras lämplighet för färdigbyggande har ifrågasatts.

Gasturbinmotorer för de första tre fregatterna levererades till Ryssland av det ukrainska
företaget ”Zorja-Masjprojekt” innan det försämrade förhållandet mellan de två staterna och
vidare leveranser har den ukrainska sidan vägrat.

måndag 18 april 2016

18/4 Rysslands försvar skall köpa nya radar för 2,3 miljarder rubelRysslands försvarsministerium har utlyst en anbudsrunda för köp av sex ny högmobila
radarstationer av märket ”Niobij-SV” (niobium – sällsynt metalliskt grundämne), sägs det i
dokument på sajten goszakupki.

Enligt dokumenten, planeras militären få 2 stationer år 2017 och 4 år 2018.

Initial maximal kontraktssumma – 2 miljarder 343 miljoner 846 tusen rubel.

”Niobij” – en trekoordinats radarstation för vakthållning som upptäcker och följer luftmål på
meterbandet. Stationen upptäcker, mäter koordinater och följer luftmål av olika klasser –
flygplan, kryssnings- och styrda robotar, inkluderande små, hypersnabba, ballistiska och
knappt synbara.

Enligt dokumenten, skall radarstationen sättas igång på 15 minuter alla tider på dygnet.

Militärmyndigheten kräver att systemet skall kunna följa mål med hastigheter upp till 1000
meter per sekund.

18/4 Lettland oroas av ryska fartyg nära gränserna

Латвийский флаг
Lettlands flagga.


Lettlands nationella försvarsstyrkor bekräftar, att de iakttagit nära landets gränser en rysk
ubåt, och under senaste helgen några ryska stridsfartyg.

Lettlands försvar tillkännagav, att i den lettiska republikens ekonomiska zon 21 nautiska mil
från territorialvattengränsen (TVG) identifierades en rysk ubåt av klassen Kilo.

Enligt TASS tillade företrädare för Lettlands väpnade styrkor, att under senaste helg
upptäcktes några ryska stridsfartyg. Söndag, 17 april, i lettiska ekonomiska zon 23 nautiska
mil från TVG iakttogs fartyget ”Steregusjtjij”, och på 25 nautiska mils avstånd – ubåts-
understödsfartyg ur klassen ”Kasjtan” tillhörande Rysslands flotta. En dag tidigare, 16 april,
på 12 nautiska mils avstånd från TVG identifierade letterna ”Steregusjtjij” och ubåt av klassen
”Kilo”.

Enligt Lettlands försvar, närmade sig ryska militära fartyg och flygplan Lettlands gränser mer
än 270 gånger under år 2015, och år 2014 – mer än 250 gånger.

Ryska federationens ambassadör i Lettland Aleksandr Venjakov har tidigare under ett flertal
tillfällen tillkännagivit, att alla ryska militära flygningar och fartygsrörelser sker i strikt
överensstämmelse med internationella lagliga normer.

18/4 ”Jantar” skrotar två ofärdigbyggda fartyg för Rysslands SSK

Недостроенный Туман
Ofärdigbyggda ”Tuman”.

Vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad skrotar man skrovet på två ej färdigbyggda fartyg för
Rysslands sjöstridskrafter (SSK) – fregatten ”Tuman” (projekt 11540) och skolfartyget
”Borodino” (projekt 12441U)

Generaldirektören för varvet Eduard Jefimov säger till lenta.ru, att orsaken är att det
är opassande och dyrt att bygga färdiga dessa gamla projekt.

”För varvet är dessa en belastning, då de tar upp tillverkningsyta, som skulle kunna användas
för andra byggen för försvaret eller för civil produktion”, - förklarade Eduard Jefimov.

Fregatt ”Tuman” (byggnummer 403) är det tredje fartyget ur projekt 11540 (typ
”Neustrasjimov”). Hon började byggas vid varvet under 1990-talet. I slutet av 1993 stoppades
byggnationen i brist på finansiering. Då var fartyget tekniskt sett klart till 47%. Senare
sjösattes skrovet, för att frigöra spelbädd, och läggas upp. Så har hon legat fram tills nu.

Det andra fartyget – ”Borodino” (byggnummer 1900) – kölsträcktes 16 juli 1997 som det
första patrull/fregatt-fartyget ”Novik” ur en ny klass 12441 (kallad ”Grom”). Byggnationen
stoppades år 2001 då ryska flottan gjorde tummen ned från detta projekt överhuvudtaget.

Senare ändrades beslutet och hon skulle färdigbyggas till ett skolfartyg efter en omarbetning
till projekt 12441U. Då ändrades även namnet, nu till ”Borodino”. Även detta ändrades och
projektet lades ned, skrovet sjösattes för uppläggning.

18/4 Belgisk jakt flyger lågt hela veckan över Estland

[image]


Belgiska F-16 jaktflygplan kommer hela kommande vecka att öva ”brejusjtjie” -flygningar i
Estlands luftrum. ”Bréjusjtjie” (av ry verbet brit´- raka) – det är på låg höjd.

För flygningar har luftrummet lysts av i Pärnumaa (södra delen), Harjumaa, Viljandimaa,
Centrala Estland och Ida-Virumaa. Flygningarna genomförs på höjder ned till 152 meter och,
som militärerna lovar, i möjligaste mån långt från bebyggelse.

I några övningar deltar även operativt flyg från Estland i form av L-39.
Sedan början av januari genomför belgiska flygvapnet luftvakningen av de baltiska länderna.

De är baserade vid flygbasen i Sjiauliai.