Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 21 februari 2015

21/2 C ÖM får amirals grad

Viceamiral Viktor Kravtjuk.

Befälhavaren för Rysslands östersjöflotta viceamiral Viktor Kravtjuk får i morgon, 23 februari på ”Fosterlandsförsvararens dag”, amirals grad. Detta meddelar en källa inom Rysslands sjöstridskrafter.

Viktor Kravtjuk föddes 18 januari 1961 i byn Palasjer Bereznikov området Perms oblast. År 1982 gick han ut från marinhögskolan i Vladivostok. Han har tjänstgjort inom stillahavsflottan som däcksofficer på fregatt och som befälhavare på robotbåt.
Efter avslutade studier år 1988 vid Flottans högre officersspecialistklasser fortsatte han som stabschef, befälhavare vid robotbåtsdivision, vidare – stabschef, befälhavare robotbåtsbrigad. 
År 1997 avslutades studierna (per korrespondens) vid Marinens Kuznetsov-akademi.
1999-2000 – vice flottilschef, vapenchef vid Kaspiska flottillan.
2002 avslutat studier vid Generalstabens militärakademi. 
2002-2003 – vice befälhavare för Kaspiska flottillan.
2003-2005 – stabschef, förste vice befälhavare Kaspiska flottillan.
2004 blev han, enligt presidentukas, konteramiral.
2005 utsedd till befälhavare, enligt presidentukas, för Kaspiska flottillan.
2007 utsåg Rysslands president Kravtjuk till viceamiral.
26 december 2009 utsedd till vice befälhavare för östersjöflottan.
14 september 2012 utsedd till befälhavare för Rysslands östersjöflotta av ryska federationens president.


fredag 20 februari 2015

20/2 Viktor Tjirkov: Ryssland projekterar ny jagare med kärnreaktor

Amiral Viktor Tjirkov.
Det pågår projekt och konstruktionsarbeten med en ny generation jagare med speciell huvudmaskin, tillkännagav på fredagen 20 februari Ryssland marinchef amiral Viktor Tjirkov. Han påpekade, att en prioriterad riktning av jagaren – är atomdriven.
Tillkännagivandet av befälhavaren för Rysslands sjöstridskrafter gjordes under köl-sträckningsceremonin av korvetterna ”Retivyj” och ”Strogij”vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg.
För närvarande har Rysslands sjöstridskrafter endast ett ytfartyg med atomreaktor – tunga atomrobotkryssaren ”Pjotr Velikij” [sv. Peter den Store].
Tidigare har flotprom.ru meddelat, att under perioden 2023-2025 skall Rysslands flotta få 12 nya jagare av typen ”Lider” – sex var till Norra flottan och Stillahavsflottan. Då var det inte känt, exakt vilket huvudmaskineri som skulle sättas in på det första fartyget.

20/2 ”Saab” utvecklar ny svensk torped

Bilden visar skott med svenska torpeden TP 45

Företaget ”Saab” har fått en beställning från det svenska försvarsministeriet att utveckla nya lätta torpeder, vilka skall avlösa torped ”TP 45”. Dessutom, inkluderar kontraktet service av undervattensvapen och hydroakustiska systemet ”Hydra”.
Totala kostnaden för beställningen uppgår till 175 miljoner svenska kronor, vilket motsvarar 21 miljoner US dollar. Beställningen är gjord i enlighet med den avsiktsförklaring som svenska försvarsdepartementet gav till ”Saab” den 9 juni 2014, där militären lovade skriva under kontraktet, meddelar företagets presstjänst.
”De nya lätta torpederna är ännu ett viktigt steg i utvecklingen av moderna UV-vapen”, - säger chefen för ”Saabs” dotterföretaget ”Dynamics” Jörgen Johansson.
”Baserat på det beprövade projektet av ”TP 45” torpeder med sin enastående förmåga att bekämpa ubåtar, som befinner sig i grunda farvatten, kan en ny typ av lätta torpeder avsevärt öka möjligheten att lösa uppkommande hot”, tillade Johansson.
Dessutom, är företaget mycket nöjda med den nya beställningen att serva UV-systemet. ”Saab” har under många år varit ansvarigt för underhåll av svenska Flottans UV-vapen. Vi kan glatt meddela, att har vi utökat vårt ansvar och tar hand om services av hydro-akustiskasystemet ”Hydra”, - sade ledaren för avdelningen undervattenssystem vid dotterföretaget ”Dynamics” Agneta Kammeby.
Med hydroakustiska systemet ”Hydra”, en utveckling från kanadensiska firman ”Computing devices Canada”, utrustas svenska Flottans fartyg för ubåtsjakt. Systemet genomför upptäckt och klassificering av mål, bestämmer koordinater för målet, och därefter ger det uppgifter om användning av vapen.

20/2 Korvetter ”Retivyj” och ”Strogij” kölsträckta i Piter

Bilden från kölsträckningen


Fredagen 20 februari vid nybyggnadsvarvet ”Severnaja verf” uti Sankt Petersburg under en högtidlig ceremoni genomfördes kölsträckning av de nyaste korvetterna ur projekt 20380, ”Retivyj” och ”Strogij”.

I ceremonin deltog befälhavarna från Rysslands alla fyra flottor: Norra flottan Vladimir Korolev, Stillahavsflottan Sergej Avakjants, Svartahavsflottan Aleksandr Bitko, Östersjöflottan Viktor Kravtjuk, och även befälhavaren för Kaspiska flotillan Ildar Achmerov. Dessutom närvarade Rysslands marinchef Viktor Tjirkov, presidenten för OSK (de förenade nybyggnadsvarven) Aleksej Rachmanov, chefskonstruktören för konstruktörsbyrån ”Almaz” Aleksandr Sjljachtenko, meddelade närvarande korrespondenten för flotprom.ru från platsen.

Viktor Tjirkov berättade, att de nya fartygen kommer att skilja sig genom nytt ”Telekrigvapen”. Aleksandr Sjljachtenko berättade, att all utrustning på fartygen är rysktillverkad.
Aleksej Rachmanov anmärkte: ”Sanktionerna, som hotat oss, var inte så märkvärdiga”. ”Vi har allvarliga planer på att modernisera ”Norra varvet””, - tillade han.

Tillförordnade direktören för ”Norra varvet” Jurij Taratonov tillkännagav, att det tog 4 år att konstruera fartyget. Det första fartyget i serien tog sex år att byggas. Dessutom, säger han, anses det första fartyget ur projektet ”Steregusjtjij”, som en av världens bästa korvetter enligt NATO-experter.
Fartyg ur projekt 20380 har ett deplacement om 2000 ton, längd drygt 100 meter, max-hastighet 27 knop och seglationslängd upp till 4000 nautiska mil. Några av projektets fördelar är mångfunktionalitet, kompakthet, låg profil, hög nivå på automatisering och integrering av ledningssystem.

Korvetter ur projektet är beväpnade med sjömålsrobotsystem ”Uran”, luftvärnsrobotsystem ”Redut”, samt även ubåtsjaktsystem ”Paket-NK” för torpedering av ubåtar.

Vi anmärker, att namnet ”Retivyj” tidigare burits av en fregatt ur projekt 1135, som avfördes år 1995, och namnet ”Strogij” – ett stort ubåtsjaktfartyg ur projekt 61, avskrivet år 1993.
Totalt har 4 fartyg ur projekt 20380 byggts. Alla finns nu inom Rysslands östersjöflotta. För närvarande ligger korvetten ”Steregusjtjij” i docka vid varvet ”Jantar” i Kaliningrads oblast för defekter. Förutom detta, skall fartygets skrov rensas och målas i docken. 

Reparation behövs även på den senast byggda korvetten – ”Stojkij”. Som tidigare meddelats, har tre av fyra dieselgeneratorer rasat.

Korvettserien ur projekt 20380 byggs såväl på ”Severnaja verf” i Sankt Petersburg, så som på Amurs nybyggnadsvarv i Komsomolsk-na-Amure. Besättningen på korvetten ”Soversjennyj”, som byggs i Fjärran Östern kom i januari till Sankt Petersburg för fortbildning.

20/2 ”Retivyj” och ”Strogij” ur pr. 20380 kölsträcks 20 februari i Piter

Bilden visar sjösättningen av korvetten ”Bojkij” ur projekt 20380

”Fartygen skall kölsträckas vid ”Severnaja verf” [sv. Norra varvet] 20 februari” – meddelade pressekreteraren vid varvet Igor Ivanovskij till RIA Novosti.

Fartyg ur denna klass är principiellt nya vad gäller taktiska och tekniska karakteristika och stridsegenskaper. Några av deras främsta fördelar är mångsidighet, kompakthet, låg profil, hög grad av automatisering och integration av ledningssystem.
Fartyg ur projekt 20380 har ett deplacement om 2000 ton, längd mer än 100 meter, maxhastighet 27 knop och seglationslängd 4000 sjömil.
Fartygen är beväpnade med sjömålsrobotsystem ”Uran”, luftvärnsrobotsystem ”Redut”, samt även ubåtsjaktsystem ”Paket-NK” för torpedering av ubåtar. Tidigare har Rysslands vice marinchef konteramiral Viktor Bursuk meddelat, att två fartyg ur detta projekt skulle kölsträckas i februari.

torsdag 19 februari 2015

19/2 ”Retivyj” och ”Strogij” ur projekt 20385?

De ovan nämnda korvetterna, som skall kölsträckas vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg i morgon, 20 februari kl 1400 lokal tid, skall enligt uppgifter i massmedia vara projekt 20385. De har varvsnummer 1008 och 1009. Vem som skall få varvsnummer 1007 är ännu obekant.
De skall alltså vara ur samma projekt som ”Gremjasjtjij”, som kölsträcktes 1 februari 2012 och skall tillföras Rysslands Norra flotta. Hon har varvsnummer 1005.
”Provornyj”, kölsträckt 25 juli 2013, som har varvsnummer 1006 och skall tillföras svartahavsmarinen, torde även hon vara ur projekt 20385.
Det som skiljer de båda projekten är bl.a. större dimensioner och deplacement än ”Steregusjtjij”-båtarne. Samt att 20385 har stålskrov och kompositöverbyggnad, med bulstäv och nio vattentäta avdelningar. En annan skillnad är att masten ovan hangaren in aktern försvinner.
De nya fartygen får  8 sjömålsrobot Kalibr-NK i.st.f. Ch-35 ”Uran”. Luftvärnsrobot ”Redut” ökas från 12 till 16 ”kontejner”.

onsdag 18 februari 2015

18/2 Indien satsar 17 miljarder dollar på förnyade sjöstridskrafter

Fregatt ur projekt 17 ”Shivalik”.

Indien satsar inom ramarna för förnyelse av sina sjöstridskrafter mer än 17 miljarder dollar för att bygga sju fregatter med låg radarprofil och sex atomubåtar vid sina varv.
”Principiellt beslut om att avdela dessa medel togs av regeringens skerhetskommitté (CCS)”, - meddelar Lenta.ru med hänvisning till Indiens försvarsdepartement.
Beställning om fyra fregatter ur projekt 17A fick ”Mazagon Docks i Mumbai, ytterligare tre skall byggas vid varven GRSE (Garden Reach Shipbuilders and Engineers) i Calcutta.
Bägge varven är beredda att bygga dessa projekt, då de är en utveckling av en serie av tre fregatter INS ”Shivalik”, ”Satpura” och ”Sachjadari”, vilka tillfördes den indiska flottan under åren 2010-2012. Fartygen skiljer sig vad gäller låg radarprofil (stealth teknologi).
Försvarsministeriet betonar, ”att de nya fregatter blir fler, snabbare och svårare att upptäcka än sina tre föregångare, samt även bättre beväpnade, dock kan det ta upp till tio år innan de blir operativa”. Kontrakt på fartygen skall skrivas innan februaris månads utgång. Kostnaden för de sju fartygen kommer att gå loss på mer än 500 miljarder rupies (mer än 8 miljarder dollar).
Om byggnationen av fregatter redan annonserats, så var regeringens beslut om kölsträckning av sex atomubåtar ganska oväntat. Vid indiska flottans stab meddelar man, att man avsevärt reviderat 30-årsplanen för nya ubåtar. Indien har beslutat minska antalet nya konventionella ubåtar från 22 till 18, men att bygga 6 nya egna atomubåtar med ett deplacement om cirka 6 tusen ton.
För detta ändamål avsätter man 600 miljarder rupies (cirka 10 miljarder dollar). Enligt Indiens försvarsministerium, kan ”ubåtsprojektet också vara genomfört till år 2030, då det är mer ändamålsenligt, än det tidigare godkända programmet med dieselubåtar”.

18/2 USA sänt 12 stycken A-10 Thunderbolt till tyska Spangdahlem

A-10 Thunderbolt

USA har till sin flygbas i tyska Spangdahlem (Reinland-Pfalz) i västra delen av förbundsrepubliken skickat 12 attackflygplan A-10.
Detta tillkännagav den amerikanske generallöjtnanten Darryl Roberson.
Han säger, att 12 attackkärror och cirka 300 man från USA kommit till Spangdahlem i slutet av förra veckan. De skall delta i övningen ”Atlantic Resolve” för säkerheten inom NATO-länderna i östra Europa.
A-10:orna skall vara T-baserade vid USA:s flygbas under ett halvår. Flygplanen skall deltaga i alliansens militära övningar i östra Europa.
NATO-partners ”skall öva tillsammans, för att kunna gå i strid, om något skulle hända”, citerar nyhetsbyrån DPA Roberson.

18/2 ”Aleksandr Obuchov” påbörjat tester vid kaj

Kustminsveparen ”Aleksandr Obuchov” ur projekt 12700.

”Aleksandr Obuchov” byggs för Rysslands sjöstridskrafter vid Sredne-Nevskij sudostroitelnyj zavod i Sankt Petersburg och är det första fartyget i en ny generation minjaktfartyg.
Enligt planerna påbörjas provturer i juni, och statliga – i september. Leverans av ”Aleksandr Obuchov” till Flottan genomförs i november 2015, meddelade varvets presstjänst.

Fartyget är ett projekt från ”Centrala konstruktörsbyrån ”Almaz”, hon är avsedd att hitta och destruera minor i farvatten runt marinbaser på säkert avstånd från fartyget.
Deplacementet uppgår till 890 ton, längd 61 meter, bredd 10 meter, hastighet vid fullt deplacement 16,5 knop, besättning 44 man. För minbekämpning använder sig fartyget av olika typer av minsvep, samt även telestyrda och självgående obemannade apparater.
Minsvepare ”Aleksandr Obuchov” är det första fartyget i serien. I april 2014 skrev varvet OAO ”Sredne-Nevskij sudostroityelnyj zavod” kontrakt med ryska federationens försvars-ministerium om byggnation av tre seriefartyg ur detta projekt. Enligt kontraktet skall fartygen levereras under perioden 2016 – 2018.

18/2 ”Admiral Grigorovitj” i docken för avmagnetisering

Bilden visar fregatt ”Admiral Grigorovitj”

Fregatt ”Admiral Grigorovitj”, som byggs vid Jantarvarvet i Kaliningrad, flyttades på tisdagen den 17 februari till docka för avmagnetisering, meddelar varvets pressekreterare Sergej Michailov.

Enligt pressekreteraren, skall fartyget påbörja provturer direkt efter avslutade avmagnetiseringen, som väntas pågå under två veckor. Michajlov sade också, att ombordtagning av besättning, som var planerade till slutet av 2014, ännu ej genomförts.
Fregatt ”Admiral Grigorovitj” ur projekt 11356 kölsträcktes vid varvet PSZ ”Jantar” 18 december år 2010, sjösatt 14 mars 2014. I början av december påbörjades tester vid kaj. 21 december startades för första gången ”Grigorovitjs” huvudmaskin. Leverans av fartyget är planerat till år 2015. Fartyget skall tillföras Rysslands svartahavsflotta.

måndag 16 februari 2015

16/2 som sagt, Svenska o finska jaktkärror landar inte i Estland underövningar

Sveriges och Finlands utrikesministerier har lovat Ryssland, att deras jaktflygplan inte kommer att lands på estniskt territorium under övningar.
Detta meddelar ryska tjänsten vid finska YLE med hänvisning till svenska tidningen Expressen.
Tidningen skriver, att Moskva förhållit sig negativt till gemensamma flygövningar i regionen med finskt, svenskt och amerikanskt deltagande.
Enligt tillgängliga uppgifter gick Sveriges utrikesminister Margot Wallström med på Vladimir Putins krav, att svenska flygplan inte skulle landa på estniskt territorium under övningarna.
Den svenska tidningen bekräftar, att finska UD:s chef Erkki Tuomioja givit samma löfte.
De militära luftövningarna skall genomföras i luftrum över Finland och Sverige, samt även i internationellt luftrum från 23 mars till 19 april. Finlands utrikespolitiska myndighet har tidigare tillkännagivit, att finska och svenska stridsflyget kommer att använda egna flygbaser, och amerikanarna  -  estniska flygbasen i Ämari.

16/2 Ny befälhavare för EU:s antipiratoperation ”Atalanta”

Bilden visar Jonas Haggren, som avlöser sin italienske företrädare.

Fredagen den 13 februari tog konteramiralen från Sveriges kungliga sjöstridskrafter befäl över EU:s antipiratstyrkors stab inom operationen ”Atalanta”. Överlämningsceremonin genomfördes i Djibouti, meddelar ”Atalantas” officiella sajt [eunavfor.eu].

Den nya stabens personal från 15 EU-länder inkvarteras på det holländska helikopterbärande dockningsfartyget HNLMS Johan de Witt.
Konteramiral Jonas Haggren kommer att leda operation ”Atalanta” under tre månader. Det är andra gången som en företrädare från Sverige leder operationen.
”Jag ser fram emot att få starta denna viktiga uppgift och jag är övertygad om att vi skall göra allt som står i vår makt för att genomföra operationen”, - sade konteramiral Haggren.
Jonas Haggren tog över befälet från den italienske konteramiralen Guido Rando. Han stab har varit inkvarterade på den italienska jagaren ITS ”Andrea Doria” sedan september 2014. ”Jag vill tacka och gratulera min föregångare och hans lag”, - sade Haggren under överlämnings-ceremonin.
Operation ”Atalanta” startade år 2008. Sedan dess har fartyg från EU-länderna avlöst varandra för att skydda sjöfart i området runt Afrikas horn.

16/2 Ryssland planerar UH-platser i Latinamerika

Bilden visar samtal mellan Rysslands och Venezuelas försvarsministrar.

Rysslands försvarsministerium studerar möjligheter att skapa underhållsplatser i Latinamerika för ryska arméns intressen.

”Vi har talat med några stater om att skapa underhållsplatser. Jag skulle vilja understryka, att det inte är frågan om att bygga baser”, - sade Anatolij Antonov till ”Interfax-AVN” på söndagen, 15 februari, efter officiella besök av Rysslands försvarsminister armégeneralen Sergej Sjojgu i Venezuela, Nicaragua och Kuba.
Vice ministern förklarade, att UH-platserna skall kunna ge nödvändigt tekniskt support till Flottans fartyg, om det behövs och leverans av proviant till besättningar. ”Vi talar om att hjälpa våra fartyg, som är på långresor, tillhandahålla vatten, proviant, vila för personalen. Och, naturligtvis, - om akut reparation, om det är nödvändigt”, - sade Anatolij Antonov.
Han anmärkte, att man också talar om att förenkla anlöp för ryska stridsfartyg till länderna i regionen. ”Så t.ex. under besöket i Nicaragua skrev en såda överenskommelse under”, - sade Antonov.
Antonov sade också, att den ryska delegationen med försvarsminister Sjojgu i spetsen, ”blivit mottagen på högsta politiska nivå”. Sålunda mottogs ryssarna av hövdingarna för de tre staterna – Nicolas Maduro, Daniel Ortega, Raul Castro. ”Mötena med dessa bar en ickeprotokoll karaktär. Samtalen var helt seriösa, konkreta på alla aspekter av vårt samarbete. Vad gäller Kuba, så ledde Raul Castro själv Kubas förhandlingskollegor”, - anmärkte Antonov.
Han betonade också, att ”besöket var att samordna praktiska steg mot överenskommelse med alla partners för att genomföra tidigare möten av Rysslands president Vladimir Putin på högsta nivå”.

16/2 ”Jaroslav Mudryj” åter till Baltijsk 23 februari

Fregatt ”Jaroslav Mudryj” ur projekt 11540

Östersjömarinens fregatt ”Jaroslav Mudryj” har avslutat sina uppgifter under långresan och satt kurs mot sin hemmahamn

För närvarande [lunchtid Moskva måndag 16 feb] passerar fartyget Engelska kanalen [La Mansj]. Därefter skall hon gå via Nordsjön och Sunden. Det är tänkt att besättningen skall fira ”Fosterlandsförsvararens Dag” hemma i Baltijsk, meddelar Försvarsministeriets presstjänst.¨
SKR ”Jaroslav Mudryj” lämnade hemmahamnen i Baltijsk 9 augusti 2014. Under sin resa har fartyget tillryggalagt cirka 25 tusen nautisk mil, sjömännen har besökt 9 utländska hamnar – Spanien, Malta, Pakistan, Indonesien, Malaysia, Sri-Lanka, Oman och Syrien.
En av fartygets huvuduppgifter är att visa Andreasflaggen på världshaven…
I Medelhavet deltog fartyget i Rysslands fasta operativa sjöstridsgrupp där besättningen övade med fartyg ur Stillahavs-, Norra och svartahavsflottorna.