Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 5 augusti 2017

5/8 45% nya vapen och materiel inom Västra milot

BTR-82A

Moskva, 5 aug-RIA Novosti. Västra milot (ZVO) i Ryssland består redan till 45% av en ny generation modeller, meddelade chefen för presstjänsten Igor Muginov.

”Vapen och militär materiel inom ZVO består redan till 45% av en ny generation moderna modeller. Under 2017 planeras leverans till trupperna av ytterligare drygt 1000 enheter stridsfordon”, - sade han.
Muginov anmärkte, att bara under senaste halvåret fick trupperna inom ZVO enhetliga ledningstabsfordon (UKSjM) R-149MA1, nya raketartillerisystem (RSZO) ”Tornado-G”, telekrigsystem (REB) ”Borisoglebsk-2”, samt även pansarfordon ”Rys´”, ”Tajfun-K”, pansar-transportfordon BTR-82A.
Muginov tillade, att flygvapnet och luftförsvaret (VVS i PVO) förstärkts med jaktflygplan Su-35 och Su-30SM, front- och arméflyget med jakt/attack-kärror Su-34, attackhelikoptrar Ka-52, Mi-28UB och Ka-27.
Ombeväpningen av förband och militära enheter inom ZVO fortsätter månad efter månad. Bara under senaste månaden fick milot mer än 170 enheter stridsfordon.

5/8 6:e ”Bujan-M” med ”Kalibr” till Svarta havet för tester
  
MRK (robotbåt) ”Vysjnij Volotjek” (projekt 21631, ”Bujan-M”. 
Lördagen,5 augusti, anlände till Novorossijsk den senaste robotbåten ”Vysjnij Volotjek” ur projekt 21631 ( ”Bujan-M”). Hon skall genomföra statliga provturer i Svarta havet, meddelade till RIA Novosti kommendör Vjajteslav Truchatjev från svartahavsflottans presstjänst.
”Vysjnij Volotjek” är byggd vid ”Gorkij-varvet” i Zelenodolsk för svartahavsflottan. Från Tatarstan bogserades fartyget på de inre vattenvägarna.
Vjatjeslav Truchatjev sade, att ”Vysjnij Volotjek” är det sjätte fartyget ur den moderniserade serien ”Bujan-M” med nya högprecisionsvapen med lång räckvidd – universella robot-systemet ”Kalibr-NK”, avsett att slå ut sjö- och kustbelägna mål.
Truchatjev tillade, att efter avslutade tester med systemet skall ”Vysjnij Volotjek” tillföras Rysslands svartahavsflotta. Tidigare har meddelats, att fartyget skall levereras till Flottan i oktober.
MRK projekt 21631 är ett mångfunktionsfartyg av typen ”flod-hav”. Utrustad med de senaste inom artilleri, robot, antidiversion, luftvärn och radiotekniska vapen. Deplacementet uppgår till 949 ton med en längd om 75 meter och bredd om 11 meter. Maximal hastighet – 25 knop. Seglationslängd – 2500 sjömil, självständigt uppträdande – 10 dygn. Besättning – 52 man.
Fem små robotbåtar (MRK) ur projekt 21631 finns redan inom Rysslands Flotta. Det är ”Grad Svijazjsk”, ”Uglitj”, ”Velikij Ustjug”, ”Zelenyj Dol” och ”Serpuchov”.

fredag 4 augusti 2017

4/8 NATO:s SNMCMG1 anlänt till Estland04 augusti 2017 anlände till Estland för ett planerat besök NATO:s stående marina minjaktgrupp (SNMCMG 1). Den skall fylla på förråd och utföra uppgifter. Detta meddelar rus.postimees.ee
Det sägs, att under besöket skall fartygen förbereds för utlöp till sjöss och ges tillfälle att under helgen vila upp sig. Efter avslutat hamnbesök blir fartygen kvar i estniska farvatten för kommande operationer att söka gamla historiska sprängladdningar.
Det påpekas, att sedan 29 juni  leds NATO:s Första stående marina minjaktgrupp för första gången av Lettland. Tidigare befälhavaren för gruppen, esten Johan-Elias Seljamaa avlöstes av den lettiska marinofficeren Gvido Laudups. Under detta halvår ingår i gruppen estniska minjaktfartyget EML ”Sakala” (M314).
I januari 2018 tas ledningen av gruppen över av Belgiens sjöstridskrafter.
Info: NATO:s 1:a stående marina minjaktgrupp (SNMCMG1) är en av alliansens fyra stående grupper, vars uppgifter är att genomföra minjaktsoperationer. Gruppen ingår i NATO:s snabb-insatsstyrkor och kan operera i alla regioner.

onsdag 2 augusti 2017

2/8 Beredskapsövning med Su-35 och MiG-31BM i KarelenVästra milots jaktflygregemente i Karelen, är satt i beredskap under flygtaktiska övningar, meddelar milots presstjänst.
”I övningarna deltar besättningar i jaktflygplan MiG-31BM, Su-35 och Su-27. Flygförare och underhållspersonal förbereder materielen för flygning, undfly från en fingerad fiendes attack, och ombasera till operativa flygfält”, - meddelade milot.
Dessutom, skall besättningarna genomföra fångning av gränskränkare, öva störsändning och använda telekrigmedel. Flygförarna skall öva antirobot-manövrering och genomföra elektroniska skott på kryssningsrobotar och strategiska bombflygplan tillhörande en fingerad fiende.
”Övningarnas huvudmål är att kontrollera beredskapen hos flygande personal att genomföra strids- och specialuppgifter, samt även praktiska övningar av nya taktiska metoder och aktionsmetoder med fullt utnyttjande av stridskapaciteten hos materielen. I övningarna deltar cirka 30 flygplan Su-35, MiG-31BM och Su-27”, - meddelar milot.

2/8 Nya ”Elbrus” förbereds för Murmansk


Trängfartyget ur projekt 23120 ”Elbrus” har återvänt till ”Norra varvet” från ett kontrollutlöp i Östersjön. Varvsarbetarna har börjat förbereda fartyget för de slutliga testerna i Norra farvatten, meddelade presstjänsten vid varvet, 2 augusti.
Under ”Elbrus” utlöp i Östersjön lyckades man släcka några punkter på de statliga testerna. Framför allt, när representanter för beställaren tog i drift fartygets magnetkompass, vilket innebär att färdigtestat  vad gäller avsnittet ”Navigation”.
”Resultaten av kontrollutlöpet med ”Elbrus” medger rätt att förbereda resan till nordliga latituder för vidare tester, framför allt tester med fartygets flyg-tekniska hjälpmedel, - berättade byggnadschefen för projekt 23120 Kirill Marugin. – Nu är byggarna upptagna med inspektionsarbeten, rätta till en rad anmärkningar, och besättningen fyller på bränsle och proviant inför överresan till Murmansk”.
Vid ”Norra varvet” fortsätter byggnationen av det första serietillverkade fartyget ur projekt 23120 ”Vsevolod Bobrov”. Hon är planerad för Flottan under 2018. Byggnation av ett andra fartyg ur denna serie ”Kapitan Sjevtjenko” har frusit inne.
Fartyg är tänkt att användas för transporter av torrlast till ytfartyg och ubåtar, samt även för bogsering och sjöräddning.

2/8 Ubåtsjakt vid marinbas Baltijsk

MPK ”Aleksin”

Östersjöflottans (BF) fartygsburna ubåtsjaktgrupp har under övningar bekämpat en fingerad fiendes ubåt medelst torpeder och ubåtsjaktgranater. Detta meddelar BF presstjänst den 2 augusti.
Interfax skriver, att i övningarna deltog besättningar från den små ubåtsjaktfartygen (MPK) ”Aleksin” och ”Kabardino-Balkarija”, vilka ingår i marinbas Baltijsks OVR-förband (ry. OVR – sv. ung. marin områdesbevakning).

Sjömännen övade även luftförsvar från olika höjder och riktningar. För detta ändamål användes fartygens luftvärnsrobot- och artillerivapen.
”Aleksin” och ”Kabardino-Balkarija” är små ubåtsjaktfartyg ur projekt 1331M. MPK av denna typ har ett deplacement om 935 ton och uppnår en längd av 75 meter.De kan komma upp i en hastighet av 24,5 knop.
Beväpningen består av: två uppskjutningsanläggningar för luftvärnsrobotsystemet ”Strela-3”, 76-mm artillerianläggning AK-176, sexpipig 30-mm artillerianläggning AK-630, två dubbel-kontejner 533-mm torpedapparater, två ubåtsjaktgranatanläggningar RBU-6000 ”Smertj-2”

2/8 Ryska flygplan genomfört övningsflygning över neutralt vatten i Östersjön


Två ryska jaktflygplan MiG-31 och ett militärt transportflygplan An-26 genomförde under tisdagen en övningsflygning över neutralt vatten i Östersjön, tillkännagav pressavdelningen vid Rysslands försvarsministerium.
”Den ryska flyggruppen flög i strikt enlighet med internationella regler för flygning i luftrummet, utan att kränka andra staters gräns”, - sägs i meddelandet från myndigheten.
De ryska militärerna säger, att under flygningen närmade sig en NATO-kärra F-18 under cirka en minut och eskorterade den ryska flyggruppen på säkert avstånd, varefter den ändrade kurs mot den baltiska staten.
Tidigare tillkännagav en officiell företrädare för NATO Dylan White, att jaktflygplan tillhörande Spaniens flygstridskrafter under tisdagen eskorterat ryska flygplan MiG-31 och An-26 nära Estlands gräns och då tillfälligt kränkt finskt luftrum.

tisdag 1 augusti 2017

1/8 Kina öppnat sin första utländska militärbas i Djibouti

Officiellt öppnande av Kinas första utländska marinbas.


Tisdagen, 1 augusti,  öppnade Kina officiellt sin första utländska militärbas – på territorium tillhörande östafrikanska staten Djibouti. Militärer från Kinas folkbefrielsearmé genomförde en officiell öppningsceremoni med hissning av flaggan och parad. Den högtidliga händelsen sammanföll med 90-årsdagen av Folkrepublikens grundande.
Basens öppningsceremoni började kl 08 på morgonen lokal tid (=Moskvatid). Nationalsångerna för Djibouti och Kina spelades. Därefter hissades under högtidligheter Kinas flagg. Därefter genomfördes en militär parad, där nyanlända militärer till basen deltog.

Peking kallar officiellt sin första militära bas utomlands för ett objekt för material-tekniskt underhåll. I öppningsceremonin deltog drygt 300 man. Bland dessa kan nämnas vice befälhavaren för Kinas sjöstridskrafter viceamiral Tjan Dzjun och Djiboutis försvarsminister.
I ett meddelande från kinesisk radio sägs, att basen i Afrika medger Kina att bättre underhålla patrulloperationerna i farvattnen runt Somalia och Jemen, samt även för att genomföra internationella humanitära åtaganden.
I mitten av juli skickade Kina till Djibouti fartyg med militärer för att sätta upp basen.
Byggnation av objekt några kilometer från USA:s största militärbas i Afrika påbörjades år 2016.  Innan dess låg kinesiska fartyg bara på redden när de besökte Djibouti, i samband med bekämpning av pirater i somaliska farvatten.
Ytan, som upplåtits för kinesernas bas, uppgår till 36 hektar.
Djibouti är en stat i östra Afrika med en befolkning om cirka 740 tusen personer. På landets territorium finns redan platser för sjöstridskrafter från USA, Frankrike och Japan.