Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 25 februari 2015

25/2 Tester vid kaj med BDK ”Ivan Gren” påbörjas i april

Landstigningsfartyget (ry. BDK) ur prjekt 11711 ”Ivan Gren”

Tester vid kaj med det stora landstigningsfartyget ”Ivan Gren” ur projekt 11711 skall enligt planerna påbörjas under april i år. Detta meddelade på onsdagen Sergej Michajlov vid Jantarvarvets presstjänst i Kaliningrad.

”Än så länge kan jag bara säga, att tester vid kaj med detta fartyg skall påbörjas i april”, - sade Michajlov.
Tidigare har vice försvarsminister Jurij Borisov sagt, att varvet ”Jantar” hamnat i en svår situation på grund av behovet att ersätta det som tidigare importertas, men de har lyckats undvika brutet statskontrakt och ökade priser på kontrakten.
BDK ”Ivan Gren” har ett deplacement om fem tusen ton, självständigt uppträdande upp till 30 dygn och kan komma upp i en fart av 18 knop. Fartygets längd – 120 meter, bredd – 16,r meter, besättning om 100 man. Beväpningen på fartyget består av 76,2-millimeters kanon, två sexpipiga 30-millimetes artillerianläggningar, samt även raketartilleri RZSO ”Grad” och två transport-stridshelikoptrar Ka-29. Fartyget är avsett för landsättning personal, transport av militär materiel och utrustning.

tisdag 24 februari 2015

24/2 Statsprovtuter med ”Igor Belousov” i Östersjön kommande sommar

Räddningsfartyget ur projekt 21300 ”Igor Belousov”

Statliga provturer med räddningsfartyget ”Igor Belousov” skall genomföras kommande sommar i Östersjön, och inte vid Norra marinens övningsfält, som planerats tidigare. Detta meddelade TASS på tisdagen den 24 februari, med uppgifter från en källa inom det militärindustriella komplexet.

Tidigare har meddelats, att ”Igor Belousov” skulle gå upp till Rysslands Norra marin under första kvartalet detta år. Det väntas, att leverans till Flottan skall ske i november 2015 och hon skall genomföra ett brett testprogram till sjöss – cirka 15 utlöp till sjöss.
”Till sommaren påbörjas statliga provturerna och leverans av fartygets djupdykande dyksystemet (GVK-450). Än så länge talas om, att ”Belousov” inte går till Norra flottan, och alla tester, bland annat även med GVK-450, kommer att genomföras i Östersjön”, - sade källan till nyhetsbyrån.
Han sade också, att nästa – det tredje – utlöpet till sjöss med ”Igor Belousov” är planerat till slutet av mars. ”Hon kommer att vara vid Östersjöns övningsområden under 39 dygn. Fartyget skall två gånger anlöpa Baltijsk”, - förtydligade källan.
FC ombord ”Belousov” är örlogskapten Aleksej Nechodtsev.