Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 29 december 2016

29/12 Fregatter ur pr. 22350 först med ryska gasturbiner


Fregatt ur projekt 22350 "Admiral Gorsjkov"De nya fregatterna ur projekt 22350 blir de som först får de ryska gasturbinmotorerna från NPO ”Saturn”, utvecklade för att ersätta de ukrainska. Detta berättade på torsdagen, 29 december, presidenten för Objedinnjonaja sudostroitelnaja korporatsija Aleksej Rachmanov till för RIA Novosti.

Ukraina har tidigare nekat att leverera de av Ryssland betalda gasturbinmotorerna, vilka var avsedda för fregatter ur projekt 22350 och 11356. Det har resulterat i att några av stridsfartygen blivit avsevärt försenade.

”Arbetet med gasturbinmotorerna går enligt plan, där de första motorerna tillverkade av NPO ”Saturn” går till fregatter ur projekt 22350, därefter korvetterna, fartyg med ”dynamisk underhållsprincip”, och i mitten av 2018 går de till fregatter ur projekt 11356 (typ ”Admiral Grigorovitj” red. Anm.), - sade Aleksej Rachmanov.

Fregatter ur projekt 22350 byggs vid ”Severnaja verf” i Petersburg. De har ett deplacement om 4500 ton, längd – 135 meter, bredd – 16 meter, hastighet upp till 29 knop, seglationslängd – 4500 nautiska mil, självständigt uppträdande upp till 30 dygn. Besättning – 180-200 man. Fregatterna beväpning artillerianläggning A-192 ”Armat” kaliber 130-mm, uppskjutnings-anläggning för 16 sjömålsrobot ”Oniks” eller ”Kalibr-NKE” och luftvärnsrobotsystem ”Poliment-Redut”.

Det första fartyget ”Admiral Gorsjkov” skulle man ha levererat till Flottan i slutet av detta år, men det är framflyttat till halvan av år 2017. Tredje fregatten ”Admiral Golovko” skaulle ha sjösatts i år, men även detta är framskjutet. Totalt skall man vid ”Norra varvet” (=Severnaja verf) bygga sex fartyg ur projekt 22350. Först år 2025 väntas nu serien vara avslutad.

tisdag 27 december 2016

27/12 Torpedskjutning med ”Soobrazitelnyj” uppskjuten pga av storm i Ö-sjön


Korvett Soobrazitelnyj”Tisdag den 27 december, kunde inte ”Soobrazitelnyj” genomföra planerade torpedskjutningar vid övningsfält i Östersjön på grund av dåliga väderförhållanden. Detta meddelade chefen för östersjöflottans presstjänst kommendör Roman Martov.

Förutom övningar med torpedskjutning planerades även skjutning med system ”Paket” mot en fingerad fientlig ubåt.

Besättningen skulle även öva telekrig (radiostörning), räddningsövningar samt antidiversions-försvar.
Påminner om, att för en månad sedan, inom ramarna för taktiska övningar genomförde besättningen på ”Soobrazitelnyj” skjutningar med sjömålsrobotar och luftvärnsrobotar mot sjömål i Östersjön.