Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 4 september 2015

4/9 Pentagon misstänker “Jantar” för spanings-verksamhet vid USA:s kust

oceanografiska forskningsfartyget ”Jantar”


Amerikanska militären följer oceanografiska fartyget ”Jantar”, som befinner nära USA:s kust och utför, enligt Pentagon, spaningsverksamhet.

Amerikanska spaningsfartyg, flyg och satelliter följer noggrant det ryska fartyget ”Jantar”, som befinner sig nära den amerikanska atomubåtsbasen Kings Bay, meddelar The Washinton Free Beacon.

”Jantar” var i norra Atlanten nära Kanada i slutet av augusti, därefter vände hon söderut mot Kuba. 1 september syntes hon 90 nautiska mil norr om Bahama-öarna, 769 nautiska mil från Kings Bay.

Amerikanska militären anser, att ”Jantar” samlar information om undervattenssensorer och annan utrustning, vilka används av amerikanska ubåtar. De anser, att detta är en del av en stor strategisk spaningsoperation från Ryssland. I Pentagon uppmärksammas, att fartyget är utrustat med djupdykande apparater och utrustning för kapning av kablar.

En av källorna i Pentagon sade också, att ”Jantars” verksamhet kan sammanfattas som förberedelse för avkapning av undervattenskommunikationer. Det påstås att Moskva försöker hitta huvudlinjer och knutpunkter för USA:s försvars globala informationsnät (DoDIN), som är livsviktigt för landets försvar.

Samtidigt sägs officiellt från Pentagon: ”Vi respekterar alla nationers frihet att framföra militära fartyg på internationellt vatten i enlighet med internationell rätt”.

Kanadensiska analytikern Steffan Watkins, som följer ryska fartyg säger, att Ryssland skickar fartyg till område Norra Atlanten en-två gånger om året, för att kontrollera undervattens-sensorer och kablar, som upptäckts tidigare och att upptäcka ny utrustning, som lagt på havsbotten.

I april 2014 tillkännagav Pentagon, att de upptäckt två ryska fartyg ”Viktor Leonov” och ”Nikolaj Tjiker” i närheten av Kings Bay.

Oceanografiska fartyget ”Jantar” tillfördes Rysslands Flotta 23 maj 2015. Hon är avsedd för forskning i vattnet och på havsbotten. Fartyget kan medföra två djupdykande bemannade apparater, vilka kan arbeta på stora djup. ”Jantars” deplacement uppgår till 5230 ton, längd – 108 meter, bredd – 17,2 meter.