Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 15 december 2016

15/12 Dagligen följer 6000 radiotekniker luftrörelserna i RysslandRadarstation 'Nedo-M'

Mer än sex tusen man ur Rysslands radiotekniska trupper och civil personal utför dagligen militär luftbevakning och under ett år följer de några hundratusen flygplan, meddelar på torsdagen ryska försvarsdepartementets informationsavdelning.

Torsdag 15 december firar radiotekniska trupperna 65 år. Försvaret meddelar, att de utför radio/radarspaning och ger sådan information till överställda inom luftförsvaret.

Radiotekniska trupperna består av radiotekniska regementen, som organisatoriskt ingår i Luft- o rymdstyrkorna (VKS) försvar, militärområdenas luftförsvar. De ständigt ökade luftrörelserna kräver ökad uppmärksamhet av jourhavande personal.

”Bara för luftförsvaret i Moskva och centrala industriområdet upptäcks och följs upp till 1000 flygetyg varje dygn, varav 10% skall följas speciellt och rapporteras till VKS ledningscentral. Under år 2016 upptäckte och följde jourhavande styrkor ur radiotekniska trupperna i Moskva cirka 350 tusen flygfartyg”, - citerar RIA Novosti meddelande från Försvarsministeriet.Idag har VKS radiotekniska trupper system och stationer som kan upptäcka luftmål på distanser upp till 400 kilometer och över 100 kilometer högt, som samtidigt kan automatiskt upptäcka och målfölja mer än 200 mål av olika typer – flygplan, helikoptrar, drönare och robotar på avstånd upp till 300 kilometer på låga, mellan och höga höjder.

Det sägs, att radiotekniska trupperna är utrustade med radarsystem och stationer för medel- och hög höjd ”Nebo-M”, ”Protivnik”, ”VVO” (”VseVysotnyj Obnaruzjitel” = sv. ung. allhöjds-upptäckare), ”Sopka-2”, låghöjdsradar ”Podlet-K1” och ”Podlet-M”, ”Kasta-2-2”, samt även automatsystemen ”Fundament”.

”Till år 2020 planeras stora ändringar till moderna mobila modeller med räckvidd upp till 1200 km och upp till höjd 600 km (låter lite väl fantastiskt). Då kommer antalet radartyper, som finns inom radiotekniska trupperna, att minska några gånger. De nya radarmodellerna kommer att utgöra drygt 70%, av totala antalet”, – meddelar försvarsministeriet.
 


15/12 Under 2017 skall RVSN skjuta dubbelt så många robotar


Raketnye Vojska Strategitjeskogo Naznatjenija (RVSN)Under år 2017 skall Rysslands strategiska robottrupper (RVSN) skjuta cirka 10 interkontinentala ballistiska robotar. Det är nästan dubbelt så många, jämfört med innevarande år.

På torsdagen, 15 december, inför firandet den 17 december av RVSN helgdag, tillkännagav befälhavaren för SVSN generalöverste Sergej Karakaev, att skjutningar behövs för tester av framtida robotsystem, förlängning av existerande system, samt behövs även för övning av personal.

”Under 2016 genomfördes sex robotskott, där fyra var avsedda för experimentella tester av nya strategiska robotsystem”, - berättade Sergej Karakaev för Interfax.

Han anmärkte, att Rysslands informerar den amerikanska sidan, via Rysslands Nationella center för minskad kärnvapenrisk, om alla planerade uppskjutningar av internkontinentala ballistiska robotar. Han sade vidare, att detta gäller även skott av ballistiska robotar från ubåtar.

”Ryssland informerar USA minst 24 timmar innan uppskjutning av interkontinentala ballistiska robotar. I dessa meddelanden visas data och plats för uppskjutning, samt även område för nedslagplats av stridshuvud”, - anmärkte befälhavaren.
 

15/12 Ny fartygsfärg räcker upp till 15 år

Skolfartyget ”Perekop” projekt 887Koncernen ”Techmasj” har utvecklat en ny fartygsfärg med förbättrat motstånd mot aggressiva medel och ultraviolet strålning. Koncernens presstjänst meddelar på torsdagen 15 december, att nyheten med namnet ”Argof” har 15 års garanti i marin miljö.

Resultat av tester har visat, att den nya färgens skydd överglänser analoga medel i världen. ”Beläggningen har högt motstånd mot syror, alkalier, oljeprodukter och saltlösningar, liksom även ett speciellt värmemotstånd”, - sade generaldirektören för ”Techmasj” Sergej Rusakov.


Temperaturspannet för användandet av moderna färger ligger i snitt mellan minus 50-60 till plus 120-140 grader. ”Argof” har ett värmemotstånd upp till 180 grader över noll. Dessutom är ”Techmasj” nyhet speciellt motståndskraftigt mot UV-strålning, liksom effekterna av strålning.
Det första 13 ton färg, som tillverkats vid koncernens fabrik i Solikamsk har redan använts för att skydda däck, master,hytter och annat på östersjöflottans skolfartyget ”Perekop”, som nyligen avslutat reparation i Bulgarien.

”Argof”-färgen är inte bara avsedd för Flottans och Försvarets behov, utan kan även användas före civila ändamål: varvs-, olje- och kemisk industri.
 

15/12 Valerij Gerasimov: Plötsliga beredskapskontroller fortsätterGeneralstabschefen Valerij Gerasimov.

Ryska federationens förvarsministerium fortsätter med plötsliga beredskapskontroller. Detta meddelade på torsdagen 15 december Rysslands generalstabschef tillika förste vice försvarsminister armégeneralen Valerij Gerasimov.

Vi är fullt nöjda med dessa kontroller, då de visat på ökad utbildningsnivå inom trupper och styrkor, och sådan tillämpning kommer vi att praktisera även i fortsättningen”, - tillkännagav Valerij Gerasimov vid ett möte med utländska militärattachéer.


Han sa, att man under 2016 genomfört fem stora beredskapskontroller av trupperna, då man omgrupperade över stora distanser, övades frågor militära ledning samarbete med federala och regionala myndigheter.

”Inom ramarna för kontrollerna genomfördes förflyttning av olika typer av vapen och militär materiel, bl.a. robotsystemet ”Iskander”. Efter avslutade aktiviteter och all materiel återsänd till o-baser. Då hade vi genomfört vad oss var ålagt inom sfären för kontroll av konventionella vapen i Europa”, - tillade Valerij Gerasimov.

Dessutom, under inspektionerna tittade vi speciellt på mobiliseringsberedskapen inom De väpnade styrkorna, kontroll hur förvarades vapen, militär materiel och reserver, anmärkte chefen för Generalstaben.

15/12 ”Pella” sjösatt två nya patrullbåtar av typen ”Raptor”


Sjösättning av två patrullbåtar ”Raptor” (projekt 03160)Vid Leningradskij sudostroitelny zavod ”Pella” sjösattes två nya patrullbåtar ur projekt 03160 ”Raptor” (en kopia av svenska stridsbåt 90, skriv.anm.). På torsdagen den 15 december meddelade varvets presstjänst, att man påbörjat tester av dessa båtar.

Som tidigare meddelats, skall ”Pella” under de närmaste två åren bygga sex båtar ur projekt 03160 för Rysslands sjöstridskrafter.


Dessa patrullbåtar är avsedda för verksamhet i kustnära zon. Under dygnets alla timmar kan ”Raptor” operativt transportera cirka 20 marininfanterister till bestämt område på avstånd upp till 100 nautiska mil från basen.

Båtarne kan även användas för patrullering i kustnära områden, skydda fartygsbaseringar från attacker av små ytfartyg och flygande mål på oskyddade redder, genomföra räddnings-operationer.
Skrovet på ”Raptor” uppgår till 17 meter, och en bredd om 4 meter. Huvudmaskineriet kan föra upp båten till en hastighet av 50 knop.

Beväpningen ombord ”Raptor” består av universell fjärrstyrd stridsmodul kaliber 14,5 mm, samt även två kulsprutor kaliber 7,62 mm på vridbara enheter.
 

15/12 Rysslands VKS vill ha 700 jaktflygplan

Antalet jaktflygplan inom Rysslands Luft- o rymdstyrkor (VKS) militärflyg skall i framtiden ha minst 700 flygplan i regementena, utan att medräkna de kärror, som är förrådställda. Huvuddelen skall bestå av jaktflygplan från OKB ”Suchoj” tillverkade vid flygfabrikerna i Komsomolsk-na-Amure och Irkutsk.

”Detta antal skall vi uppnå till år 2025. Jaktflygplanen skall utgöra cirka 40% av flygvapnets totala flygplanspark, de övriga – attack och bomflygplan, och så också spanings-, transport-, skol- och specialkärror”, - förtydligade källan.

Han säger vidare, att av dessa cirka 450 maskiner skall det vara jaktflygplan från konstruktörsbyrån Suchoj. ”Su-30, Su-35, något antal moderniserade Su-27 skall vara kvar, dessutom, skall det vara 5-e generationens flyg i förbanden. Övriga – moderniserade MiG-31, MiG-29 och nya MiG-35”, - sade specialisten. Han anmärkte, att totala antalet stridsdugliga jaktflygplan inom flygstridskrafterna skall öka med drygt en tredjedel.

För närvarande, enligt olika uppgifter, förfogar Rysslands luftstridskrafter (VVS) över cirka 500 jaktflygplan av olika typer.

onsdag 14 december 2016

14/12 USA;s första framtida ubåt får namnet ”Columbia”

En tänkt framtida ubåt SSBN(X)Den första ubåten ur en framtida serie av strategiska robotbärare för US Navy skall få namnet ”Columbia” (SSBN-826 Columbia). 
 
Ubåtar av denna typ skall projekteras inom ramarna för utbyte av ubåtar ur klassen Ohio. Robotbärarna skall börja byggas år 2021 och planeras levereras efter 10 år. De nya robotbärande ubåtarna skall tjänstgöra inom Flottan fram till cirka år 2085.


Enligt preliminära bedömningar kommer den nya ubåten att få ett fullt deplacement om cirka 20800 ton vid ett djup om 171 meter och maximal bredd på skrovet om 13 meter. Beväpningen består av 16 schakt för ballistiska robotar Trident II. Ubåten skall få en ”engångs-reaktor”, som skall räcka livet ut för ubåten. Det är tänkt att man skall genomföra principen om full el-framdrivning, samt även använda vattenjet-framdrivning.

Namnet ”Columbia” har allmänt använts inom den amerikanska flottan sedan början av 1800-talet, men i detta fallet, för första gången på ett örlogsfartyg uppkallat efter District of Columbia. De tidigare örlogsfartygen har haft namnet efter amerikanska städer, som ligger i South Carolina, Missouri och Illinois.
 
Ubåtar av Ohio-klass byggdes under perioden 1976-1997 enligt den tekniska konstruktionen, som föreslås i storskalig studie STRAT-X under åren 1966-1967. Atomubåtar med ett  undervattensdeplacement om 18700 ton bärande 24 ballistiska robotar. Totalt fanns 18 ubåtar av denna typ. Emellertid, på 2000-talet, moderniserades fyra atomubåtar till mångfunktionella ubåtar och beväpnades med kryssningsrobot ”Tomahawk”.

År 2026 beräknas den första robotbäraren ur Ohio-klass tas ur bruk, och den sista dylika tas ur tjänst år 2039.
 

14/12 Stillahavsflottans sjömän anlänt Indien för gemensamma övningar


Stora ubåtsjaktfartyget ur projekt 1155 ”Admiral Tributs”.Ett fartygsförband ur Rysslands stillahavsflotta bestående av stora ubåtsjaktfartyget ”Admiral Tributs” och stora tankern ”Boris Butoma” har anlänt hamnen Visjachapatnam för deltagande i de rysk-indiska övningarna ”Indra Navy-2016”.

Onsdagen 14 december meddelade en talesman för stillahavsflottan, kommendörkapten Vladimir Matvejev, till Interfax, att huvudsyftet med besöket är vidare utveckling av det sjömilitära samarbetet med Indiens sjöstridskrafter och deltagande i gemensamma manövrar.


De militära övningarna tiull sjöss pågår från 14 till och med 21 december i Visjachapatnam och i Bengaiska viken. De båda ländernas sjömän skall öva samband, olika episoder av luftvärnsövningar, nattliga fartygsmanövrar, artilleriskjutning mot sjö- och luftmål, bunkring under gång. Dessutom skall det bli en rad övningar med fartygsbaserade helikoptrar.

Fartygsstyrkan leds av vice befälhavaren för Primorsk-flottiljen konteramiral Eduard Michajlov och lämnade Vladivostok i mitten av oktober. Fartygen har övat i Stilla havet och Indiska oceanen, samt besökt hamnar i Indonesien och Thailand.
 

14/12 MiG-31BM i Västra milot övat

Besättningar i jaktflygplan MiG-31BM vid Västra milots flygregemente, som är baserat i Tvers oblast, har övat fångning av fingerad fiendes spaningsflyg, som genomför flygning i Nordvästra Ryssland.

Luftmålet upptäcktes och identifierades i god tid av luftförsvarets markbundna förband. En rote MiG-31BM beredskapsjakt skickades upp för att fånga ”inkräktaren”.

Efter att ha intagit utsatt sökområde, upptäckte flygförarna målet och övade nedtvingning av den fingerade fienden till flygfält.

Jaktflygplan MiG-31BM är utrustat med modernt ledningssystem, kan upptäcka mål på avstånd upp till 320 km, bekämpa mål på en radie av 280 km. Flygplanet kan samtidig målfölja upp till 10 luftmål.

tisdag 13 december 2016

13/12 Östersjömarinens flyg har fått sin första Su-30SM
Östersjömarinens flyg, vars bas är förlagd till Kaliningrads oblast, har fått sin första nya mångfunktionella jaktflygkärra Su-30SM, meddelade på tisdagen till Interfaks-AVN kommendör Roman Martov vid Rysslands östersjöflotta (ÖM).

”Till flygbasen i staden Tjernjachovsk i Kaliningrads oblast kom idag den första jaktflygkärran Su-30SM, som tillförts en av divisionerna vid ÖM:s flyg. Flygplanet togs emot i Irkutsk vid fabriken och har tillryggalagt en hel del kilometer till Kaliningrads oblast”, - förtydligade han.

Han sade vidare, ”under 2017 kommer ÖM:s flyg att få ytterligare några jaktflygplan av denna typ”.
De första besättningarna har redan genomgått fortbildning vid marinflygets skolcentrum i Jejsk.

Su-30SM är en utveckling av konstruktörsbyrån ”Suchoj” och serietillverkas i Irkutsk. Su-30SM är den senaste modifieringen av det tunga mångfunktionella jaktflygplanet ur generation 4+. Kärran har bära vapen av klassen ”luft-luft” och ”Luft-mark”. Su-30SM kan, utan lufttankning och utan yttre tankar tillryggalägga upp till 3000 kilometer.

måndag 12 december 2016

12/12 Putin uppger: Stabil utländsk efterfrågan på ryska vapen

Orderportföljen med vapenbeställningar från utländska förändras inte och ligger kvar på en stabil hög nivå – mer än 50 miljarder dollar. Detta meddelade på måndagen ryske statschefen Vladimir Putin.
Ryska federationens ledare sade, att orderportföljen med ryska vapen och materiel befinner sig på en stabilt hög nivå – mer än 50 miljarder dollar. Putin sade också, att exportleveranser inom militärt tekniskt samarbete under år 2016 var liksom tidigare höga.

Det rapporteras, att Rysslands president instruerat ansvariga för militära tekniskt samarbete, liksom statliga mellanhänder, att vidta omfattande åtgärder för att säkerställa en stabil efterfrågan på ryska produkter.

12/12 Nytt KBV-fartyg, ”Nadezjnyj”, till Kaliningrad
Kaliningrads kustbevaknings nyaste fartyg ”Nadjå´zjnyj”

Kalininгrads marina gränsbevakare har fått ett nytt tillförlitligt fartyg ”Nadjå´zjnyj” (ljudenligt) / ”Nadezjnyj”. Detta meddelar FSB:s marina gränsbevakning i Kaliningrads oblast. 

Det högtidliga överlämnande av fartyget genomfördes den 10 december i Baltijsk hamn. Under högtidligheterna deltog företrädare för den regionala regeringen, samt även den regionala ledningen för gränsbevakningen och veteraner ur gränsbevakningen.

Myndigheten sade, att ”Nadezjnyj” är ett gränsbevakningsfartyg. Längden uppgår till 62 meter, och har ett deplacement om 670 ton. De senaste sex månaderna har ”Nadjå´zjnyj” genomgått alla nödvändiga tester. Nu är fartyget helt klart för användning.

12/12 Tre signalspaningsflyg mot Kaliningrads gränserTre flygplan – från USAF, NATO och Sverige – genomförde på måndagen, 12 december, operativ spaning längs ryska sjö- och landgränser i söder Östersjön.

Ett strategisk spaningsplan RC-135W ur US Air Force med sidnummer 62-4138 och anropssignal CURSE65, som lyft från flygbas Mildenhall i Storbritannien, flög mot Kaliningrad från Polen, skriver ”Interfax”.

Det amerikanska spaningsflygplanet närmade sig ryska gränsen till ett avstånd av 100 km, varefter det gick ut i luftrummet över Gdanskbukten och spanade nära staden Baltijsk, där Rysslands Flotta har en bas.

Samtidigt från Polen till sydväst om Kaliningrad spanade ett NATO-plan E-3A ”AWACS” med sidnummer LX-N90445 och anropssignal NATO06, som lyft från NATO-basen Geilenkirchen i Tyskland.

Under samma tid från norra Östersjön anflög mot ryska gränserna ett svenskt spaningsplan Gulfstream 4 med sidnummer 102003 och anropssignal SVF623. Det genomförde flygningar i en utdragen ellips längs Kaliningrad oblasts kustlinje.

Det bör påpekas, att spaningsflygningarna under senare tid kraftigt ökat längs Kaliningrads gränser, samt även i Medelhavet, där Rysslands hangarfartygsgrupp befinner sig.

Den 7 december utförde flygplan ur USAF och US Navy flera flygningar mot Rysslands gränser i södra Östersjön, samt även i östra delen av Medelhavet, där ryska Flottan har fartyg.

I torsdags framträdde Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov vid OSSE:s 23:e ministerråd i Hamburg, där han förklarade, att NATO-länderna måste avbryta sin militära verksamhet och utplacering av infrastruktur längs Rysslands gränser.