Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 27 oktober 2016

27/10 Skolfpl Jak-130 till skolflygbas i Armavir


En grupp (trol. 3 st, ry - zveno) skolflygplan Jak-130 har anlänt till skolflygbasen i Armavir.

Innan årets slut skall Rysslands flygvapen (VKS) få ytterligare 6 dylika kärror.

Under resan från flygfabriken till sin fasta baseringsort tillryggalade besättningarna dryg 6000 kilometer, efter att ha genomfört stopp för tankning av bränsle.

Flygplanen kontrollerades innan avfärden och flygarna genomförde även kontrollflygningar.

Inom den närmaste tiden skall flyginstruktörer skola in sig på Jak-130. Kadetterna vid Krasnodars högre flygskola skall börja flyga de nya Jak-130 nästa vår.

VKS skolflygbaser har redan fått drygt 70 skol-lätt attack-flygplanet Jak-130.

27/10 Ryska o vitryska landsättare slog ut fingerad fiende


Ryska och vitryska luftlandsättningstrupper har genomfört gemensamma övningar utanför Rjazan, där de framgångsrikt slagit ut en fingerad fiende.

Rysslands försvars-ministerium meddelar, att från bägge sidor deltog mer än 500 soldater, cirka 30 enheter mark-materiel, samt även tio flygplan ur arméflyget och sex ”Il-76”.

På övningarnas sista dag, som en förtrupp, landsattes 350 man och tre ”BMD-2”, vilka, ”efter att ha tagit” det fientliga flygfältet, säkerställde landsättning av huvudstyrkan.

Därefter, under nattförhållanden, genomfördes en 50 kilometer lång marsch och intagande av ett strategiskt viktigt fientligt objekt. Under övningarna slog luftlandsättarna tillbaka en fingerad kontraattack och avslutade manövrarna med att totalt slå ut fiendens styrkor.

Försvarsmyndigheter noterar, att de bägge ländernas styrkor under övningen utbytte erfarenheter och visade samordnat arbete vid genomförandet av de uppgifter som åligger fredsbevarande styrkor.

27/10 ÖM fått ännu en ny räddningsbogserareRäddningsbogserare ur projekt 02980

En räddningsbogserare ur projekt 02890 (PS-45) ”SB-737” sjösattes vid Leningradskij sudostroitelnyj zavod ”Pella” på onsdagen den 26 oktober. Bogseraren skall tillföras Rysslands östersjöflotta (ÖM).

Detta meddelar TASS med hänvisning till Igor Dygalo vid ryska försvarsministeriets informations- och pressavdelning.

Bogserare ur projekt 02980 är avsedda för följande operationer:
- bogsering av större fartyg, flytande objekt och byggnationer i is och i öppen sjö.
- säkerställa funktioner för utrustning och material, transportera specialpersonal och last, ge hjälp vid tekniska arbeten långt ute till havs.
- delta i räddningsoperationer, ge hjälp till nödställda fartyg, sök, räddning, evakuering av folk, ge medicinsk hjälp.
- räddningsresurs i fartygsleder, för olje- och gasindustrin.
- eldsläckning till sjöss och kustnära, släckning av brinnande olja på vattnet.
- destruering av oljeutsläpp och oljeprodukter.
- service vid transporter i hamnar.
- understöd vid undervattensoperationer.
- isbrytning upp till 1 meter tjock is vid en hastighet av 2-5 knop.
- eskortoperationer i hastigheter upp till 10 knop.

Tekniska huvuddata:
Längd – 48 m,
bredd – 13 meter,
djupgående – 5,4 m,
hastighet – 14,5 knop,
dragkraft i kroken 80 ton,
deplacement – 1216 ton,
Effekt – 2 x 2666 kWt,
tonnage – 1216 ton.

onsdag 26 oktober 2016

26/10 Flygande lab för nya radarn A-100 ”Premier” ffg i luftenRysk AWACS-kärra i luften.

Det Luftburna Laboratoriet (LL) i en Il-76 har första gången lyft för tester av luftradarn ”Premier”, meddelar ”Förenade instrumentbolaget” (OPK).


A-100LL (Luftburna Laboratoriet) har genomfört sina första testflygning. Under testerna kontrollerades element för det framtida radiotekniska systemet, elektromagnetisk kompabilitet av olika instrument och egenskaper hos strukturen.

A-100 skall ersätta AWACS-flygplanen A-50 och A-50U, men det framtida systemet kommer att ha egenskaper som överglänser alla ryska förgångare, och även alla utländska. Flygplanet skall kunna följa mål på marken och till sjöss, och styra in attackflyg mot dessa.

OPK påpekar, att första flygningen med A-100LL förflöt utan anmärkning.
Anm. OPK = Obedinënnaja Priborostroitelnaja Korporatsija.

26/10 Arktiska patrullfartyg börjat byggas


modell av projekt 23550Generaldirektören för ”Amiralitetsvarven” Aleksandr Buzakov har meddelat om att man börjat bygga nya patrullfartyg med isklass ur projekt 23550 för Rysslands Flotta.

”Byggnationen har redan påbörjats. Det första fartyget skall levereras år 2019. Det andra – år 2020”, - meddelade Aleksandr Buzakov på onsdagen den 26 oktober.


Tidigare har meddelats om att kontrakt slutits mellan Rysslands försvarsministerium och ”Amiralitetsvarven” om byggnation av två patrullfartyg med isklass ur projekt 23550. Enligt kontraktet skall fartygen levereras till Flottan innan år 2020 utgång.

Vi påminner, att projektet är en absolut ny utveckling, som består av bogserbår, patrullfartyg och isbrytare. Fartyg ur detta projekt kan gå såväl i tropiska, såsom i arktiska farvatten, gå genom is som är upp till 1,5 meter. Totalt vad gäller tekniska egenskaper för fartyg ur projekt 23550, så finns inte dess like.
 

måndag 24 oktober 2016

24/10 OPENS-SKIES- flygningar över Turkiet

Inom ramarna för överenskommelsen om öppet luftrum skall Ryssland flyga i en An-30B över Turkiet.
Flygningarna skall uppgå till maximalt 1900 kilometer under perioden 24-28 oktober från flygplats Eskisehir.
Flygningarna är utnyttjandet av en oanvänd kvot över Turkiet från februari 2016.
Tyskland, Grekland o Italien flyger över Ryssland

Under perioden 24 – 28 oktober skall Tyskland, Grekland och Italien genomföra en gemensam mission över Ryssland i en svensk SAAB-350.

 

24/10 Fjärde A-50U ”Svampen” moderniserad i Taganrog

Under öppet-hus-dagen hos ”Beriev” på flygplatsen i Taganrog visades det fjärde AWACS-flygplanet A-50, moderniserat till nivå A-50U, beställt av Försvarsministeriet.

Moderniseringen sköts av koncernen ”Vega” skriver en militär blogg. A-50U är utrustad med digitalt radiotekniskt system, och kan flyga längre distanser. Det första förnyade flygplanet genomgick statliga tester år 2009, men ytterligare fem år använde TANTTs Beriev för vidare tester och förbättringar. Ytterligare två maskiner överfördes till Rysslands flygvapen (VKS) år 2011 och 2013.

A-50U kontrollerar luftrummet med en radie om 800 kilometer. Flygplanets utrustning observerar bombflygplan på 650 km avstånd, jaktflygplan på 350 km, kryssningsrobotar på avstånd 215 km. På marken kan A-50 upptäcka tankkolonner på avstånd 250 km, och enstaka uppskjutningsramper för taktiska robotar på 300 kilometers avstånd.

Samtidigt kan ”svamp-flygplanet” (A-50 kallas inom trupperna ”svampen” med anspelning på radarantennens form) målfölja upp till 300 mål, och rikta in 30 jaktflygplan mot dessa. Alla A-50-kärror är baserade i Ivanovo. År 2014 sade en representant för koncernen ”Vega” till RIA Novosti, att Ryssland flygvapen (VKS) förfogar över 22 AWACS-kärror.

24/10 Ubåt ”Velikij Novgorod” till Flottan 26 oktober


ubåtarna ”Krasnodar” och ”Velikij Novgorod” ur projekt 636.3 vid varvet,Onsdagen 26 oktober, vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg, hissas ryska flottans Andreasflagg på ubåten ur projekt 636.3 ”Velikij Novgorod”, meddelar varvets presstjänst. Fartyget skall förstärka Rysslands svartahavsflotta.

Vid högtidligheterna deltar befälhavaren för Rysslands Flotta Vladimir Korolev (”Karaljóff”), generaldirektören för AO ”Admiraltejskie verfi” Aleksandr Buzakov och guvernören för Sankt Petersburg Georgij Poltavtjenko.


Diesel-elektriska ubåten sjösattes 18 mars 2016. 14 juni påbörjade ubåten provturerna.

”Velikij Novgorod” är den femte ubåten ur projekt 636.3. De fyra första har redan levererats till Flottan, fast ”Krasnodar” blev tvungen att återvända till nybyggnadsvarvet efter en navigationsincident i Östersjön. Arbetena på fartyget genomförs på skyddat område. Den sjätte ubåten i serien – ”Kolpino” – sjösattes i slutet av maj.

Ubåtar ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka” tillhör tredje generationen. De har ett deplacement om 3950 ton, hastighet i u-läge – 20 knop, kan dyka ned till 300 meters djup, besättning – 52 man. Ubåtar ur det modifierade projekt 636 har högre stridskapacitet. I beväpningen har de torpeder kaliber 533 millimeter (sex apparater), minor, sjömålsrobotsystem ”Kalibr”.
 

24/10 Korvett ”Derzkij” kölsträcks i Petersburg 28 oktober


Bilden visar en variant av korvetten ur projekt 20386.Kölsträckning av det första fartyget ur projekt 20386 skall ske 28 oktober vid ”Norra varvet” (ry. Severnaja verf). Det nya fartyget skall få namnet ”Derzkij”.

Detta meddelar varvets presstjänst i Sankt Petersburg till FlotProm.


Ryska Flottans befälhavare amiral Vladimir Korolev skall delta vid ceremonin.

Centrala marina konstruktörsbyrån ”Almaz” avslutade år 2015 av projekteringen av korvetten. Tidigare har det talats om byggstart från år 2015 till 2018.

Korvett 20386 är en förbättrad variant av fartyg ur projekt 20385, vilka har en längd om 105 meter, bredd 13 meter och djupgående 7,95 meter och har ett deplacement om 2200 ton.

Fartyg ur projekt 20385 är beväpnade med 100-mm artillerianläggning A-190, två 30-mm artillerianläggning AK-630M, luftvärnsrobotsystem ”Redut”, antiubåtstorpeder ”Paket-NK” och sjömålsrobotar ”Kalibr”. Korvetterna kan ta ombord helikopter Ka-27PL. Exakt vilken beväpning projekt 20386 skall få är ännu okänt, men det har talats om modulsystem och möjligheter att ombordbasera drönare.

Det antas, att korvetten skall byggas med ”smygteknik/stealth” och bli osynlig för fienden, samt även kunna agera i ”fjärran havszon”.
 

söndag 23 oktober 2016

23/10 MiG-21 fyra bland alla tiders bästa jakt flygExperter från amerikanska militäranalytiska tidning The National Interest har gjort upp en rankinglista över de bästa jaktflygplanen i hela flygets historia. 

De fem bästa jaktflygplanen valdes ut enligt kriteriet ”effektivitet – kostnad” och originalitet i konstruktionen för sin tid. Första platsen tog det franska flygplanet SPAD S.XIII från Första världskriget. Enligt författarna till rankinglistan, är flygplanet stridseffektivt och lätt att tillverka.


På andra plats kommer amerikanska Grumman F6F Hellcat – ett fartygsbaserat amerikanskt flygplan från Andra världskriget. Under två års strider över Stilla havet lyckades amerikanska flygare i F6F skjuta ned 5156 flygplan (i huvudsak Mitsubishi A6M).

Tredje platsen bland världens bästa tog Messerschmitt Me-262 ”Schwalbe” – ett tyskt jetmotordrivet jaktflygplan, bombflygplan och spaningsplan under Andra världskriget. Me-262 blev världens första serietillverkade turboreaktiva flygplan och världens första jetdrivna flygplan, som deltog i luftstrider.
På fjärde plats MiG-21 – ett sovjetiskt lätt överljudsjaktplan ur tredje generationen, utvecklat av konstruktörsbyrån (OKB) Mikojan och Gurevitj i mitten på 1950-talet.

Det var historiens första stridsflygplan med deltavinge. Ett av ”kalla krigets” mest berömda stridsflygplan, MiG-21 byggdes på erfarenheter från Koreakriget, där man behövde ett lätt, manöverbart flygplan, med överljudskapacitet.

MiG-21 – är det mest spridda överljudsplanet i historien, och även det mest producerade ur tredje generations stridsflyg. Det har också modifierats vid ett flertal tillfällen. MiG-21 har använts i många väpnade konflikter. Tack vare masstilverkningen har priset på kärran varit mycket lågt.

På femte plats kommer McDonald Douglas F-15 Eagle – ett amerikanskt allvädersplan ur fjärde generationen. Flygplanet började tillföras US Air Force år 1976. Jaktflygplanet F-15 har använts i Främre Orienten, Persiska viken och Jugoslavien.