Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 5 februari 2016

5/2 VTA övat bombfällning och skjutning med kanon
I Tver oblast har flygande personal ur militära transportflyget (VTA) övat unika uppgifter då de fällt flygbomber och skjutit med flygburna kanoner mot markmål på övningsfält.
Besättningar i transportflygplan Il-76 har inom ramarna för planenliga flygningar genomfört fällningar av övningsbomber, vilka fungerat som mål, när de belyst platser för luftlandsättning av personal under nattetid.
Dessutom har flygarna utfört skjutningar med aktra flygkanoner mot markmål, utmärkta som fingerad fiendes lätt bepansrade fordon och bilar. Skjutningarna genomfördes från cirka 400 meters höjd och med en hastighet av drygt 500 km/tim under svåra meteorologiska förhållanden.
Flygningar genomfördes från flygplats Migalovo i Tver oblast/län under hela veckan. I övningarna deltog mer än 10 flygplan Il-76, vilka utförde knappt 40 uppstigningar.

5/2 ”Amiralitetsvarven” får kanske inte bygga ”Warsjavjanka”

”Warsjavjankor” vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg

Den första av sex diesel-elektriska ubåtar ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka” för Rysslands stillahavsflotta (TOF) kan kölsträckas under 2017. Vilket varv som för ordern är dock ännu ej bestämt.
”Inom en nära framtid skall beslut tas. Byggnationen kan påbörjas år 2017. Varvet skall beslutas beroende på var varvskapacitet finns och erfarenhete av att bygga diesel-elektriska ubåtar”, - sade till RIA-Novosti en källa inom det militär-industriella komplexet. Som tidigare tillkännagivits av en företrädare för Rysslands Flotta, skall fartygsprojektet för TOF fullbordas.

Osäkerheten i valet medger möjlighet även för andra varv än ”Amiralitetsvarven”, där den första serien ur 636.3 för svartahavsflottan byggts.
Andra intressenten kan vara, åtminstone, varvet ”Krasnoje Sormovo” i Nizjnij Nivgorod och ”Sevmasj” i Severodvinsk. Bägge varven har erfarenhet av att bygga diesel-elektriska ubåtar ur projekt 636.1 för utländska beställare. Man bör dock beakta, att ”Krasnoje Sormovo” vid Volga jobbar idag i huvudsak inom det civila segmentet, och tillverkar för ubåtar bara utrustning och tillbehör, och kapaciteten vid ”Norra maskinbyggnadsföretaget” (=Sevmasj) har fullt upp med att bygga atomubåtar ur 4:e generationen.
En serie om sex ”Warsjavjankor” för svartahavsflottan färdigbyggs för närvarande vid ”Admiraltejskie verfi”, och leverans av dessa skall vara klara till hösten år 2016. I orderportföljen figurerar även ubåtar ur projekt 677 ”Kronsjatdt” och ”Velikie Luki”.

tisdag 2 februari 2016

2/2 Statsprovturer med fregatt ”Admiral Essen” påbörjade

SKR ”Admiral Essen”.

Statliga provturer med den andra fregatten ur projekt 11356, som är byggd vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad, påbörjades lördag, 30 januari 2016.
Varvets presstjänst meddelar, att dylikt beslut tagits av ordföranden i den statliga mottagningskommissionen, som befinner sig ombord fregatten (SKR) ”Admiral Essen”.


För närvarande förbereder sig varvets personal och fartygets besättning inför det första utlöpet till sjöss, som skall genomföras under denna vecka. Statliga provturerna beräknas pågå en månad, de skall genomföras vid östersjöflottans övningsområden. Leverans av fartyget till Rysslands Flotta är planerade till april månad år 2016.
SKR ”Admiral Essen kölsträcktes vid varvet PSZ ”Jantar” 8 juli 2011, sjösattes 7 november 2014, varvsprovturer påbörjades 28 oktober 2015. Enligt två kontrakt undertecknade av Rysslands försvarsministerium, bygger ”Jantar” en serie om sex fartyg ur projekt 11356, utvecklade av AO ”Norra konstruktörsbyrån”.
I december i fjol sade vice försvarsminister Jurij Borisov, att leverans till Flottan av fregatterna ”Admiral Grigorovitj” och ”Admiral Essen”, framflyttats från år 2015 till januari 2016.
I början av januari 2016 blev det känt, att ”Jantar” betalat 372 miljoner rubler [cirka 37,2 miljoner kronor] i skadestånd till Försvarsministeriet för kontraktsbrott. Exakt vilket kontrakts det rör sig om, meddelades inte.


Sammanfattning:

Fartyget överfördes till statliga provturer 30 januari, och dess leverans till Flottan är beräknad till april 2016.
”Admiral Essen” är den första serietillverkade fregatten ur projekt 11356 efter den första ”Admiral Grigorovitj”, som för närvarande är nära leverans till Flottan. Det tredje fartyget ur detta projekt – ”Admiral Makarov” – sjösattes 2 september 2015.
”Admiral Essen” löpte för första gången ut på varvsprovturer i oktober 2015.

2/2 Su-35S – världens farligaste jaktflygplan enligt Stern


Operationerna i Syrien drar blickarna till rysk stridsmateriel, som deltar i Främre Orienten, skriver Stern.
Som tidigare meddelats, har supermanövrerbara jaktflygplanet Su-35S börjat delta i striderna i Syrien.
Ryska Su-35S anses som världens farligaste jaktflygplan. Konstruktionen utgår från teknologi, som dök upp under Sovjet-tiden. Flygplanets föregångare var det sovjetiska Su-27, som började serietillverkas under 1982. Su-35S kommer ut på vapenmarknaden med det bästa karakteristiska från 4:e generationens flyg och det grundläggande från 5:e generationens, understryker tidningen.
Vad gäller flygegenskaper så är Su-35S avsevärt mycket bättre än konkurrenterna, inkluderande amerikanska F-22 Raptor. Detta inte minst på grund av den roll fjärr-radarn N035 ”Irbis” spelar och de förbättrade motorerna, som räcker i 30 år, sägs det i artikeln.
Det är inte uteslutet, att tack vare den utomordentliga stridsförmågan och det förhållandevis låga priset på Su-35S, jämfört med västliga konkurrenter, att det ryska flygplanet kommer att bli mycket efterfrågat på världsmarknaden, skriver Stern.
Författaren till artikeln säger vidare, att Su-35S i Syrien oroar Turkiet, som befinner sig i ett spänt förhållande med Kreml efter incidenten med den nedskjutna Su-24;an. Fast Moskva bara skickat fyra flygplan Su-35S till Syrien, så blir dessa kraftiga jaktflygplan en viktig förstärkning till de i regionen redan befintliga ryska styrkorna.
Bland denna militära materiel, framför allt luftförsvaret, är det mycket få västerländska vapen som kan klara sig mot t.ex. luftvärnsrobotssystemet S-400 och luftvärnsrobot-kanonsystemet Pantsir-S1, understryker tidningen.

2/2 Nyproduktion av Tu-160 prioriterad uppgift


Förbättring av stridskapaciteten inom strategiska fjärrflyget och återupptagning av produktion av det strategiska bombflygplanet Tu-160 är prioriterade uppgifter för att utveckla ryska armén, tillkännagav Rysslands försvarsminister armégeneralen Sergej Sjojgu.
Han sade, att utveckling av flyget, utbildning av högklassiga flygspecialister är viktigt för försvaret – det är en av våra viktigaste prioriteter.
”Och jag vill framför allt framhäva förbättring av stridskapaciteten inom fjärrflyget. Idag tittar vi över frågor, om att återuppta produktion av flygplan Tu-160, samt även konditionsnivån på flygmaterielen”, - meddelade Sjojgu vid en telefonkonferens.
Tu-160 – en strategiskt bombflygplan- robotbärare med överljudsfart som har ställbar ving-geometri, utvecklat av konstruktörsbyrån OKB Tupolev under 1970-1980-talen. Det har funnit i flygvapnet sedan år 1987. Det är historiens största och kraftigaste överljudsstridsflyg med ställbar vinggeometri, samt även världens tyngsta stridsflygplan, som bland bombflyg har den hösta startvikten. Bland flygare kallas hon ”Belyj lebed” (Vita Svanen).

2/2 Andelen modern materiel inom flygvapnet mer än 52%

Armégeneralen Sergej Sjojgu
Andelen moderna och moderniserade flygmodeller inom Rysslands väpnade styrkor överstiger 52%, meddelade vid en telefonkonferens försvarsminister Sergej Sjojgu.
”Inom Rysslands Luft- och kosmiska styrkorna (VKS) finns mer än 3000 flygplan och helikoptrar. Av dessa uppgår andelen moderna och moderniserade modeller till 52%, - berättade chefen för försvarsmyndigheten.
Han påminde om, att ”trupperna tillförs nya mångfunktions- supermanövrerbara jaktflygplan Su-35S och mångfunktionella flygsystemen Su-34, attackhelikoptrar Ka-52 och Mi-28N”.
Sjojgu underströk flygets ökande roll för landets säkerhet och försvarsförmåga. ”Det beror på dess möjligheter till spaning, skydd av trupper och viktiga statliga objekt, precisionsbombningar, samt även specialuppgifter”, - sade ministern.
I början av december 2015 sade Sjojgu, att under år 2016 skall Rysslands flygvapen (VKS ) och Flottan få mer än 200 nya och moderniserade modeller av flygmateriel.