Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 30 december 2015

30/12 ”Admiral Grigorovitj” klar med statsprovturer

Fregatten ”Admiral Grigorovitj”

Rysslands nya fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” avslutade framgångsrikt på onsdagen den 30 december statliga provturerna, efter att i norr ha skjutit kryssningsrobotar med system ”Kalibr”.

Detta meddelar till FlotProm pressekreteraren vid Jantar-varvet Sergej Michailov.
”Idag avslutade ”Grigorovitj” statstesterna i norr. Där har han testat robotsystemen ”Sjtil” och ”Kalibr”. Allt har gått bra, och nu förbereds fartyget för resan tillbaka till Kaliningrad, dit hon väntas under januari månads första tio dagar”, - tillkännagav Michajlov.
Vid hemkomsten till Kaliningrad blir det revision, varefter fartyget förbereds för överlämning till Flottan. Angående detta underströk Michajlov, att Andreasflaggen skall hissas och mottagningsakt skrivas under i februari.
Statsprovturer med det första fartyget ur projekt 11356 – ”Admiral Grigorovitj” på börjades i oktober 2015, och i december ankom fartyget till Norra flottan för genomförande av testskjutningar. Från början var det tänkt att fartyget skulle levereras till Rysslands Flotta i augusti 2015, men det farmflyttades på grund av trasiga kylare till huvudmaskinen. I slutet av december 2015 sade vice försvarsminister Jurij Borisov, att fartygen ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” och ”Admiral Essen” skall levereras först år 2016.
Data från FlotProm
Luftvärnsrobotsystemet luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil´” är ett mångkanaligt luftvärnsrobotsystem för fartygsbasering med vertikal start. Det är avsett för runt-om-försvar av fartyget från luften, även mot massiva robot- och flyganfall; och även för anfall mot markmål och sjömål.
Robotsystemet ”Kalibr” kan skjuta såväl sjömålsrobot och antiubåtsrobot, som även robotar motmarkmål. Projektilerna kan skjutas såväl enskilt, som ”en masse”. Systemet blev allmänt känt efter att fartyg ur Kaspiska flottiljen använt systemet mot terrorister i Syrien.

30/12 Ny radar kan se in i flygplan på 500 km avstånd


Radarstationer, som använder sig på radiooptiska fasstyrda antenner, kan ta ”röntgenbilder” av flygplan, och får reda på, vilka människor och vilken materiel som finns i dem, tillkännagav en företrädare för ”Radioelektronnye technologii”.

Moskva 30 dec – RIA Novosti. Radiooptiska fasstyrda antenner (ROFAR) möjliggör för radar ur en ny generation att ta ”röntgenbilder” av flygplan, som befinner sig avstånd över 500 km, meddelade på onsdagen Vladimir Michejev från KRET.
Radiooptiska fasstyrda antenner ökar avsevärt möjligheterna för moderna sambands- och radarsystem – vikten mer än halveras, och upplösningen ökas tiofalt.
”ROFAR ger oss möjlighet att se ett flygplan, som befinner sig på 500 kilometers avstånd, som om vi stod 50 meter ifrån det på flygplatsen, bilden i basbandet/videobandet. Dessutom, om det behövs, medger denna teknologi att man kan titta in i själva flygplanet, och får red på, vilka människor och vilken materiel som finns i kärran, då signalen går igenom alla hinder, även metertjocka blyväggar”, - sade Michejev till journalister.
Han tillade, att ROFAR kan göra ”röntgenbilder” av flygplan tack vare användning av ett brett frekvensband, som penetrerar till olika djup på objektet.

måndag 28 december 2015

28/12 Spanien och Belgien tar över baltiska luftförsvaret efter Nyår


Efter nyår börjar jaktflygplan från Spanien och Belgien att patrullera baltländernas luftrum.
Officiell överlämning av luftförsvaret över de baltiska länderna till spanska och belgiska flygare är planerat till 7 januari. Belgiska F-16 skall ha beredskap i Estland, efter att ha avlöst tyska besättningar, som åker i fyra Eurofighter Typhoon.
NATO:s jaktflyg genomför luftbevakning från de gamla sovjetiska flygbasera i Zoknjaj nära den litauiska staden Sjauljaj och Ämari nära Estlands huvudstad Tallinn.

Vi påminner om, att Lettland, Litauen och Estland inte har flygplan för att upprätthålla sin luftbevakning. Därför har länderna sedan sitt inträde i NATO-alliansen år 2004 fått roterande flygassistans från sina NATO-bröder.

28/12 Isbrytare ”Murmansk” levererad

Isbrytaren ”Murmansk”.

Fredagen den 25 december, vid Viborgs nybyggnadsvarv (Vyborgskij sudostroitelnyj zavod / VSZ) genomfördes överlämningsceremoni med undertecknande av mottagningsakt av en isbrytare ur projekt 21900 M ”Murmansk”, byggd på beställning av Federala tjänsten för sjö- och flodtransport.
Undertecknare av dokumentet av företrädare för Rosmorport, Förenade skeppsvarven (OSK), Viborgs varv (VSZ), meddelat presstjänsten vid varvet.

”Isbrytare ur projekt 21900 M skall säkerställa sjöfarten under vinterperioden i Östersjön, vid behov i Arktis, genomföra de  uppgifter som ges från Rosmorport och Rysslands federala regering. Jag önskar isbrytaren ”Murmansk” 7 fot under kölen, och besättningen en säker seglats”, - sade generaldirektören för Viborgs varv Aleksandr Solovjóf.
Under högtidligheterna hissades Rysslands federala flagga ombord isbrytaren. Vid ceremonin deltog företrädare för Rysslands regering, länsstyrelsen i Leningrads oblast, federala tjänsten för sjö- och flodtransporter, ryska fartygsregistret samt även varvets partners.
Vicepresidenten för civil skeppsbyggnad inom OSK Jevgenij Zagorodnij, gratulerade de närvarande med undertecknandet av mottagningsakten, och sade: ”Det är en högtidlig händelse inför nyåret – en visare på gemensamma ansträngningar, som resulterat i detta moderna fartyg och som skall tjäna Östersjöns civila sjöfart och Arktis vida vidder. Jag gratulerar varvsfolket för detta goda fartyg och önskar ett fortsatt Gott Nytt år, och OSK skall göra allt för fortsatt nya beställningar till varvet.
Generaldirektören för Rysslands fartygsregister Konstantin Palnikov kommenterade: ”Som klassificeringsmyndighet deltar registret aktivt vid byggandet av Rysslands isbrytarflotta. Fartyg ur projekt 21900 M – är en ny generation diesel-elektriska isbrytare. De har förbättrats genom erfarenheter från sina företrädare, som genomfört isbrytning i Finska viken.
Kölsträckning av ”Murmansk” genomfördes vid varvet i Viborg 26 december 2012. Fartyg ur detta projekt kan bryta is med en tjocklek upp till 1,5 meter. Huvudsakliga uppgifter: självständig eskort av stort tonnage, bogsering, eldsläckning, hjälp till fartyg, nödställda och transport av nyttolaster.
Enligt kontraktet, som skrevs under år 2012, skall VZS genomföra allt arbete vad gäller projektering och byggnation ”nyckelfärdigt” av en serie diesel-elektriska isbrytare ur projekt 21900 M. Det första fartyget ”Vladivostok” levererades till beställaren i oktober 2015. Det tredje i serien ”Novorossijsk” skall levereras till beställaren i slutet av år 2016.