Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 11 september 2015

11/9 DEPL ”Krasnodar” ut på tredje provturen

”Krasnodar” ur projekt 636.3


Fredag den 11 september gick diesel-elektriska ubåten [DEPL] ur projekt 636.3 ”Krasnodar” ut på tredje etappen av provturer. (se länk till video nedan)
Som tidigare meddelats, planeras ubåten överlämnas till Rysslands Flotta i november 2015.
Uppgifter från Centrala Marinportalen [TsVMP]
”Krasnodar” – disel-elektrisk ubåt ur projekt 636.3 ”Varsjavjanka”. Avsedd för strid mot fientliga ubåtar och ytfartyg, för försvar av marinbaser, spaning och patrullverksamhet.
Båten kölsträcktes 20 februari 2014, sjösattes 25 april 2015.
Ytdeplacement uppgår till 2350 ton, 
uv-deplacement – 3950 ton, 
maxlängd – 73 meter, 
skrovets maxbredd – 10 meter, 
medeldjupgående – 6,2 meter, 
hastighet på ytan 17 knop,
i undervattensläge – 20 knop, 
arbetsdjup – 240 meter, 
max dykdjup – 350 meter, 
besättning – 52 man, 
självständigt uppträdande – 45 dygn, 
seglationslängd i uv-läge med ekonomifart – 400 nautiska mil.

Beväpning på ”Krasnodar”, 
sex förliga torpedapparater kaliber 533 mm med automatisk laddning, 
18 torpeder, 
24 minor, 
4 robotar ”Kalibr”, 
luftvärnsrobot ”Strela-3” eller ”Igla”, 8 robotar.