Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 9 november 2015

9/11 Efter 25 år, åter mättnadsdykning i Rysslands flotta

1: Tryckkammarsystemet för dekompression. 2: Räddningsfarkosten ”Bester”, som dockar med ubåt och tar upp ub-besättningen till ”Igor Belousov”. 3: Dykklocka för transport av dykare till botten.[Mättnadsdykning, dykteknik som används på stora djup med olika gasblandningar, som trimix eller heliox. Innebär att dykaren under lång tid lever under samma tryck som på det djup som dykeriarbetet gäller. Dykaren transporteras mellan dykdjupet och dykfartyget i en dykarklocka, och sover och äter i en tryckkammare på fartyget. På så vis behövs bara en enda, långsam, anpassning till normalt lufttryck efteråt./ Wikipedia]
Under varvsprovturerna med räddningsfartyget ”Igor Belousov”, ur projekt 21300S, har ryska flottan för första gången på 25 år till sjöss genomfört transport av dykare till ett djup av 100 meter under lång tid under förhöjt tryck.
Under testerna genomgick sex dykare kompression i djupdykarsystemet GVK-450:s tryckkammare, som ligger i centrala delen av fartyget, och befann sig under förhöjt tryck i gasmiljö, motsvarande ett tryck på 100 meters djup.
Resultatet av testerna är en bekräftelse att ”Igor Belousovs” djupdykarsystem GVK-450 är funktionsdugligt på angivna djup.

För undervattensarbetet delades dykargruppen i två 3-grupper (trojkor), som i sin tur fördes i en torr dykklocka ned till botten på ett djup av 100 meter. I enlighet med programmet testades under arbetet en dränkbar hydraulisk station, undervattensverktyg och djupdykarutrustning. För att säkerställa nedsänkningen och hjälp till dykarna användes telestyrda undervattensfarkosten ”Pantera Pljus”, som har ett arbetsdjup ned till 1000 meter.
Första dykar- ”trojkan” arbetade med hydrauliska verktyg: olika borrar för trä och metall, slagborr, polermaskin o.s.v. Efter avslutat arbete återvände första trojkan till tryckkammaren, och de avlöstes av den andra trojkan.
Alla uppgifter löstes framgångsrikt. Totalt höll man på i 4 dygn, där varje trojka var i vattnet cirka 3 timmar.

Data från FlotProm
GVK-450 för räddningsfartyget ”Igor Belousov” är ett unikt projekt som utvecklats gemensamt av företaget ”Tetis Pro” och skotska firman ”Divex”.

Djupdykarsystemet är ett dyk och räddningssystem och avsett för 12 dykare med lag om 3 man på djup ned till 450 meter under 6 timmar per dygn under 3 veckor med 1 efterföljande dekompression, samt även rehabilitering av ubåtsmän som evakuerats från nödställd ubåt med hjälp av den ombordbaserade räddningsfarkosten ”Bester”, eller som har lämnat ubåten självständigt (i en uppstigande ”torn” eller fri uppstigning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar