Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 29 juni 2017

29/6 Icke färdigbyggda fregatter 11356 säljs inte till Indien

Fregatt ”Admiral Makarov”.

Den andra trojkan av fregatter ur projekt 11356 – ”Admiral Istomin”, ”Admiral Butakov” och ”Admiral Kornilov” – färdigbyggs för Rysslands sjöstridskrafter tillkännagav vice marinchef tillika chef för beväpning inom Rysslands marin viceamiral Viktor Bursuk, 29 juli, under den pågående Militära marinmässan i Sankt Petersburg.
Han säger, att det nu inte längre är tal om att sälja de icke färdigbyggda fregatterna till Indien. Igår uttalade chefen för OSK Aleksej Rachmanov, att byggnationen av fartyg ur projekt 11356 fortsätter, men förtydligade inte, om det blir en ny serie eller om OSK avslutar fregatterna ”Admiral Istomin”, ”Admiral Butakov” och ”Admiral Kornilov”.
Det bör påpekas, att beslutet om att bygga den andra serien av fregatter ur projekt 11356 för Rysslands flotta togs efter det, att NPO ”Saturn” i Rybinsk tillkännagivit om signifikanta framgångar att utveckla en egen gasturbinmotor för fartygen.

29/6 Nya fregatter på basen av projekt 22350 får deplacement om 8000 ton

Fregatt ur projekt 22350 ”Admiral Kasatonov”.

Ledningen för Rysslands sjöstridskrafter planerar byggnation av en serie förbättrade fregatter enligt projekt 22350M med ett deplacement om cirka 8000 ton. Detta meddelade på torsdagen, 29 juli, vice befälhavaren för Rysslands marin, viceamiral Viktor Bursuk vid den Internationella marinmässan i Petersburg.
”Det blir ett oceangående fartyg. Vad gäller deplacement och beväpning kan man kalla det för något mellan en fregatt och en jagare”, - förklarade Viktor Bursuk”.
Han säger vidare, att idag bedömer ledningen för Flottan att det behövs cirka tio fartyg av denna typ.
På tal om vem som skall bygga dessa fartyg, föreslog Viktor Bursuk att det troligen kommer att delas: en del byggs i Fjärran Östern, den andra delen i Nord-Västra regionen. Han uteslöt inte att varvet ”Jantar” kan komma på tal.
Amiral Viktor Tjirkov pratade om projekt 22350M i december 2014, då han innehade posten som befälhavare för Rysslands sjöstridskrafter. Då bedömde han, att Flottan skulle behöva minst 15 fregatter av bas- och den moderniserade versionen.
Fregattserien av basprojektet 22350 har under tio års tid byggts vid ”Norra varvet” (Severnaja verf) i Petersburg. Det första fartyget ”Admiral Gorsjkov” kölsträcktes redan år 2006. Dess leverans till Flottan har skjutits fram vid ett flertal tillfällen, enligt de senaste uppgifter kommer hon att överföras till Flottan i slutet av 2017. Andra och tredje fartygen – ”Admiral Kasatonov” och ”Admiral Golovko” – tillförs Flottan under 2018 respektive 2019. Det finns inga planer på ytterligare någon serie ur detta fartygsprojekt.
Jämfört med basversionen (fullt deplacement – 5400 ton) är den moderniserade fregatten 22350M cirka 2500 ton tyngre. Några andra uppgifter om projektet har ännu ej yppats.

29/6 Rogozin: Su-30MKI kan beväpnas med tre minirobo ”BrahMos”Jaktflygplan Su-30MKI kan i framtiden beväpnas med inte bara en stor kryssningsrobot ”BrahMos”, utan tre minirobotar ur denna klass, meddelade på torsdagen Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozin, som besökte ”BrahMos” monter vid den Internationella marinmässan i Petersburg.
Flygversionen av kryssningsrobot ”Brahmos” skall tillföras Indiens luftstridskrafter i september i år. ”BrahMos” minirobot ur denna klass är ännu under utveckling.
”Det rysk-indiska” samarbetet utvecklas dynamiskt. ”BrahMos” – är ett utmärkt exempel på sådant samarbete inom det militär-tekniska området. Idag kan Su-30MKI endast bära en robot ”BrahMos”. Men i framtiden skall flygplanet kunna bära tre dylika minirobotar”, - citerade Rogozin ”BrahMos” officiella representant, Pravin Pathak.
Tidigare har Indiens slutit kontrakt om köp och tillverkning på licens av 270 jaktflygplan Su-30MKI. De har redan fått 230, och det återstår att levereras 40 maskiner.
Ryssland och Indien är största partner inom sfären för militär-tekniskt samarbete: mer än 70% av vapen och militär materiel inom Indiens armé, flyg och flotta är tillverkade i Ryssland och Sovjetunionen. Varje år levererar Ryssland vapen och materiel för miljarder dollar.

onsdag 28 juni 2017

28/6 Fortsatt byggnation av fregatter ”Admiral Grigorovitj” för VMF

Fregatt ”Admiral Makarov”, projekt 11356.

De Förenade skeppsvarven skall bygga ytterligare tre fregatter ur projekt 11356 för Rysslands sjöstridskrafter. Detta berättade chefen för OSK Aleksej Rachmanov för FlotProm vid Internationella sjömilitära salongen, som öppnade idag onsdag 28 juni, i Sankt Petersburg.
Fartyget har visat sig vara effektivt”, - anmärkte Rachmanov. Efter att ha förtydligat, att fregatter skall byggas vid varvet ”Jantar”.

Chefen för De Förenade skeppsvarven säger också, att fartyget skall utrustas med gasturbinmotorer tillverkade av NPO ”Saturn” i Rybinsk.
Två fregatter, ”Admiral Grigorovitj” och ”Admiral Essen”, har redan tillförts Flottan, och ”Admiral Makarov” avslutar statsprovturerna.
Byggnation av de sista tre avbröts pga leveransstopp från ukrainska ”Zorja-Maskprojekt”, som bygger gasturbinmotorer. Två kölsträckta fregatter, ”Admiral Butakov” och ”Admiral Istomin”, skall färdigbyggas för indiska sjöstridskrafterna.

28/6 Västra Milot blandflygregementet övar avancerad flygningVid militära flygfältet Levasjovo har man avslutat övningsflygningar med besättningar från Västra milots (ZVO) blandflygregemente.
Under en vecka har officerare övat flygning i flygplan An-12, An-26, An-72 och transport-stridshelikoptrar Mi-8MTV under svåra väderförhållanden, start och landning med maximal last, samt även med strejkande motorer och navigationssystem.
Dessutom, genomförde besättningarna så kallade ”afghanska” starter och landningar med skarpa stigningar och sänkningar i höjdled, vilka används när hot om fientligt luftvärn föreligger nära flygplatsen.

tisdag 27 juni 2017

27/6 Apache AH-64 med laservapen skjutit ned drönare

Ah-64D ”Apache”.

En amerikansk helikopter Apache AH-64 utrustad med nytt laservapen har för första gången skjutit ned en drönare, sägs på amerikanska företaget Raytheons hemsida

Det sägs, att en helikopter sköt för första gången ned en drönare, på en sluttande distans som uppgick till 1,4 kilometer. Testerna genomfördes på övningsområdet White Sands Missile Range i delstaten New Mexico.
Den anmärks, att de erhållna testvärdena hjälper till att skapa högenergiska lasersystem. ”de erhållna uppgifterna visar, att vi är på rätt väg”, - meddelade en företrädare för företaget.

27/6 Östersjömarinens korvetter och robotbåtar duellerade

Korvett ”Stojkij”.

I Östersjön har korvetten ”Stojkij” och robotbåten ”Liven” genomfört en robotduell med en fingerad fiendes fartygsförband. Detta meddelade ZVO:s presstjänst.
Korvett ”Stojkij” och MRK ”Liven” upptäckte ett fartygsförband och sköt gemensamt med robotar med elektronisk avfyrning mot fientliga fartygsstyrkan..
Rollen som fiende utfördes av korvetterna ”Bojkij”, ”Steregusjtjij” och MRK ”Zelenyj Dol”. Under de bilaterala taktiska övningarna bröts de två slagstyrkorna upp i två grupper i en duell.
Korvetterna ”Bojkij” och Steregusjtjij” och MRK ”Zelenyj Dol” utförde svarseld med hjälp av elektroniska robotskott, anmärkte presstjänsten vid Västra milot (ZVO).
Under den fingerade robotstriden undvek besättningarna i bägge grupper sjömålsrobotarna med hjälp av passiv störning.