Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 1 april 2016

1/4 Nya fregatten ”Admiral Makarov” påbörjat tester vid kaj

СКР Адмирал Макаров.JPG
SKR (fregatt) ”Admiral Makarov”.

Vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad har tester vid kaj påbörjats på fregatten ur projekt
11356 ”Admiral Makarov”. Leverans till Rysslands flotta är beräknad till augusti 2016.

I kontrollerna av utrustning på fartyget deltar 130 man från varvet, samt även företrädare för
underleverantörer. De håller på att starta upp alla system och prylar. Tester vid kaj pågår till
juni, varefter fartyget för första gången löper ut till sjöss, meddelar varvets presstjänst.

”Admiral Makarov” kölsträcktes 29 februari 2012, sjösattes 2 september 2015. Hon är det
tredje fartyget ur serien, som byggs vid ”Jantar” på beställning av Rysslands försvar. Först ut
var ”Admiral Grigorovitj”, som överlämnades till Flottan 11 mars 2016, därefter kom tvåan –
”Admiral Essen”, som just nu genomgår statliga provturer. Hon skall överlämnas till Flottan i
maj 2016.

onsdag 30 mars 2016

30/3 Transporter till Syrien ökat efter ryska operationernas slutBMST ”Jauza”

Transporterna till Tartus i Syrien har ökat efter att det aktiva ryska deltagandet i den syriska konflikten avslutats. Enligt uppgifter från Reuters, genomförs funktionen ”syriska expressen” av det stora transportfartyget ”Jauza” och andra fartyg tillhörande Rysslands sjöstridskrafter.

Analytiker vid nyhetsbyrån anser, att under de två senaste veckorna har leveranserna ökat, jämfört med de som genomfördes under de ryska militära flygoperationerna. Massmedia anser, att Ryssland frörstärker den militära infrastrukturen i Syrien, samt även genomför förstärkning av landets regeringsarmé. Exakt vad som finns ombord fartygen är obekant, skriver RamblerNews.

Ryska deltagandet i den aktiva krigsfasen i Syrien avslutades 15 mars. Men senare tillkännagav Generalstaben, att de är beredda att ensidigt använda våld mot de som bryter mot vapenvilan, som införts i Syrien. Det är känt att ryska militärer deltagit under den senaste stormningen av den antika staden Palmyra.

”Syriska expressen” kallas transporterna av last och militär materiel till hamnen i Tartus, som genomförs av stora ryska landstigningsfartyg. Inom diplomatiska kretsar kallas verksamheten för ”marina försörjningsbron”.

måndag 28 mars 2016

28/3 Vapenhandeln täcker Rysslands utgifter för syriska operationenSu-34Efter de avslutade operationerna i Syrien har Federala Tjänsten för Militär-Tekniskt Samarbete (FSVTS) fått förfrågningar från en rad länder i Asien och Afrika om köp av militär flygmateriel, skriver Kommersant med hänvisning till källor inom FSVTS. Enligt bedömningar av tidningen kan de nya kontrakten överstiga kostnaden för det ryska deltagandet i konflikten.

I december 2015 uttryckte Algeriet önskan att köpa ryskt attackflyg. Det talades om köp av 12 flygplan Su-32 (exportversionen av Su-34) till en summa av minst 500 miljoner dollar. Algeriet väntas också vara intresserad av jaktflygplanet Su-35S.”Intresserade av Su-35 är även Indonesien, Vietnam och Pakistan. Indonesien och Vietnam vill komplettera Su-35 till tidigare köpta Su-30MK2, och då talar Djakarta om tio maskiner, och Hanoi tänker köpa en division (ry. eskadrilj). 

I bägge fallen rör det sig om kontrakt som överstiger 1 miljard dollar. Pakistan kan komma att köpa upp till 6 dylika maskiner (500 miljoner dollar). 

Totalt, anser experter, kan marknadseffekten av operationerna i Syrien ge kontrakt på upp till 6-7 miljarder dollar (runt 420-490 miljarder rubler med dagens kurs)”, - enligt Kommersants analytiker.
Rysslands aktiva deltagande i Syrien avslutades 15 mars. Det belastade den federala budgeten med 33 miljarder rubler.