Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 9 december 2016

9/12 Första nya minsveparen ”Aleksandr Obuchov” till ÖstersjömarinenÖverlämnande till Flottan av den första minsveparen ur projekt 12700 ”Aleksandr Obuchov”

Fredagen den 9 december överlämnades den första minsveparen ur projekt 12700 till Rysslands östersjöflottan (ÖM). Den högtidliga överlämningsceremonin genomfördes vid Petrov-docken i Kronsjtadt.

”Överlämnandet till Flottan av ”Aleksandr Obuchov” till våra minsveparstyrkor öppnar en ny sida i vår historia”, - sade Rysslands marinchef amiral Vladimir Koroljov vid ceremonin för hissandet av Andreasflaggen. – All vetenskaplig och teknisk erfarenhet har använts för detta projekt och att tillverka minjaktfartyget/minsveparen.”.


Han sa vidare, att sju fartyg är planerade, men i framtiden behöver Rysslands flotta upp mot 40 fartyg ur detta projekt.
Befälhavaren för Rysslands Västra milot generalöverste Andrej Kartapalov anmärkte, att östersjömarinen under en längre tid inte fått några nya fartyg, varför överlämnandet av det första minsveparen ur projekt ”Aleksandrit” – är en glad händelse för alla östersjö-sjömän.


Generaldirektören för Centrala Marina Konstruktörsbyrån (TsMKB) ”Almaz” Aleksandr Sjljachtenko sade i sin tur, att projekt 12700 ”Aleksandrit” kan bli en basplattform för utvecklingar av patrullfartyg och fartyg för kustnära verksamhet.

Leveransen av det nya minjaktfartyget till Flottan har försenats vid ett flertal tillfällen p.g.a. stoppade leveranser av franska minjaktsystem, och nödvändighet att använda inhemsk utrustning.
Enligt kontraktet, som skrevs under 2014 mellan och varvet Sredne-Nevskij-varvet och Försvaret, skall varvet leverera ytterligare tre minjaktfartyg ur projekt ”Aleksandrit”.

Det andra minjaktfartyget ”Georgij Kurbatov” skall sjösättas först hösten 2017 –  ett år senare, än planerat. Förseningen beror på branden, som utbröt på fartyget i början av juni.

Fartyget har ett deplacement om 890 ton och en hastighet upp till 16,5 knop och är utvecklat av TsMKB ”Almaz”. Huvuduppgiften för minsveparen är sök- och bekämpning av minor runt marinbaser.

”Aleksandr Obuchov” kan använda olika typer av minsvep och självgående obemannade undervattensapparater. Som extra hjälpmedel i minjakten finns en liten fransk obemannad farkost ”Inspektor Mk2”.
 

 

9/12 2st nya Mi-35 till arméflygbasen i Pskov

Till Västra milots arméflybas i Pskovs oblast har två nya attackflyghelikoptrar Mi-35 anlänt. De nya helikoptrarna har genomgått alla etapper av fabrikskontroller och tester och har mottagits av ingenjörspersonal. Nu har man aktivt börja använda helikoptrarna i olika övningar.

Hkp Mi-35 är avsedda för bekämpning av fientliga pansarfordon och trupper, eldunderstöd till motoskytte- och tankförband, landsättning av soldater, samt även transport av last i kabinen och på yttre hänganordning.

Ytterligare tre maskiner Mi-8MTV-5 har anlänjt till arméflygbasen i Leningrads oblast. I helikoptrar av denna modifiering används nyaste siktsystemen och värmekameror, samt även satellitnavigering.

torsdag 8 december 2016

8/12 Fredsskapande divisionen övar 

Flygarna vid Västra milots division, som är förlagd i Leningrads län, har börjat med de första planlagda flygövningarna. Under vinterperiodens övningar skall de genomgå övningar enligt alla krav, som krävs av fredsskapande kontingenten.

Besättningar i Mi-8 och Mi-24 skall genomföra mer än 100 uppgifter, bland annat – eskort och skydd markbundna humanitära kolonner, flygning under svåra meteorologiska förhållanden i okända områden, på låga och ytterst låga höjder, landning och evakuering på oförberedda platser.

Dessutom, skall piloterna öva transport av humanitär last, patrullering och spaning, samt sök- o räddningsuppgifter.

Under flygarnas utbildning använder divisionens ledning sin rika erfarenhet från deltagande i fredsskapande operationer. Hela divisionens materiel är utrustad enligt FN-standard och är målade därefter.

8/12 Flygregementet i Voronezj har börjat öva i det nya utbildningsåret

Besättningar i mångfunktionella jakt-attackflygplan Su-34 ur Västra milots flygregemente, som är baserat i Voronezj oblast, har börjat öva i det nya utbildningsåret med bekämpning av luft- och markmål.

Under flygningar lär sig flygarna anfalla markmål, fingerad fiendes kolonner, dolt ta sig till platsen.
Uppgifterna för flygarna försvåras av (radio-)störförband (REB).

Varje pilot skjuter styrda robotar ur klassen ”luft-luft” för när- o medeldistans mot luftmål – som utgörs av lysande flygbomber SAB-250, vilka fälls av attackflygplan Su-24M.

Speciell uppmärksamhet kommer att ägnas åt  lufttankning från tankflygplan Il-78 på 8000 meters höjd.

onsdag 7 december 2016

7/12 Östersjömarinens flyg övergår till Su-30SM
De nya jaktflygplanen Su-30SM skall tillföras östersjömarinens (ÖM:s) marinflyg år 2017, men första kärran kommer redan på torsdag, 8 december, till Tjernjachovsk utanför Kaliningrad. Detta meddelade på onsdagen 7 december flottans presstjänst.

TASS förtydligar, att under år 2017 får Östersjömarinens flyg ytterligare några jaktflygplan av denna typ.


Mångfunktionella jaktflygplanet ur generation 4++ Su-30SM.

ÖM:s presstjänst anmärker, att de första besättningarna för Su-30SM har genomgått fortbildning vid ryska marinflygets flygcenter i Jejsk (Krasnodar området). Fortsättningsvis skall de utbildade flygförarna hjälpa sina kollegor hur att handskas med de nya kärrorna vid flygbasen när de nya flygplanen anländer.

Su-30SM är den senaste varianten av det ryska mångfunktionella tunga jaktflygplanet ur generation ”4++”. Det tvåsitsiga flygplanet är utrustat med ”fasstyrd radar”. 

Motorerna med vektorstyrda/variabla dragkrafter” och små horisontella förliga vingar ger kärran extrem manöverbarhet i strider. Flygplanet är utrustat med robotar av klassen ”luft-luft” R-73 för närstrid, R-27R och R-27ER för fjärrbekämpning. Flygplanet kan även bekämpa mark- och sjömål.
 

tisdag 6 december 2016

6/12 Nytt Su-30SM-reg ska täcka luftrummet över Barents hav

 
Multifunktions jaktflyg Su-30M

Rysslands försvarsministerium har börjat bygga upp ett nytt jaktflygregemente med Su-30SM i norr. Izvestija skriver, att stridsflyget skall ingå i Norra flottans marinflyg och baseras vid Severomorsk-3.

Uppgiften för det nya regementet är att täcka Barents hav från flygplan, attack-UAV:s, kryssningsrobotar, samt även fientliga stridsfartyg. Förutom moderna AA-robotar (luft-luft), kommer Su-30SM att beväpnas med supersnabba sjömålsrobotar Ch-31.

”Izvestija” anmärker, att utan tillförlitligt flygskydd skulle ryska fartyg och ubåtar i Barents hav vara sårbara, och utplacering av Su-30SM löser detta problem helt.

Enligt uppgifter till journalister från källor inom militära myndigheten och flyget, skall de första två Su-30SM anlända till Severomorsk-3 inom den närmaste tiden. Därefter är det tänkt att av flygplanen skall det bildas ett självständigt flygregemente.

Det tvåsitsiga mångfunktionella jaktflygplanet Su-30SM ur generation ”4++” kom till försvaret år 2012. Förutom luftherravälden kan kärrorna genomför attacker mot såväl mark som ytfartygsmål. Flygplanets konstruktion består bl.a. av förliga horisontala vingar och motorer med styrbar vektordragkraft. Med dessa flygplanslösningar har kärran exceptionell manöverbarhet.

6/12 Undervattensroboten ”Surrogat” kan imitera fi-ubåt vid övningar

Centrala konstruktörsbyrån (TsKB) ”Rubin” har utvecklat ett koncept-projekt, undervattensrobot kallad ”Surrogat” för Rysslands flotta. Källa vid konstruktörsbyrån har meddelat, att man för konsultationer med militära sjömän om detta projekt.

”Surrogat” kan utrustas med litium-jon- batterier. Denna imitation av en ubåt skall kunna användas vid övningar upp till 15-16 timmar, då den manövrerar likt en fientlig ubåt, även i höga hastigheter.

”Med jämförbart stora dimensioner (längd-cirka 17 meter) och möjlighet att bära bogserade antenner för olika ändamål gör att den realistiskt kan göra en fientlig ubåts fysiska fältakustiska och elektromagnetiska”, - säger man på TsKB ”Rubin”.

Robotens modulkonstruktion medger byte av dess funktionalitet: ”Surrogat” kan föreställa såväl ickeatomdrivna, som atomdrivna ubåtar, och även utför kartografering av området och spaning.

”Idag måste man ta in stridsubåtar för övningar, och ta bort dem från sina huvuduppgifter.

Genom att använda obemannade fingerade ubåtar kommer man ifrån detta och övningarna blir billigare. Dessutom, en obemannad farkost minskar risken och behåller det realistiska.”, -säger generaldirektören för ”Rubin” – Igor Vilnit.

”Rubin” utesluter inte heller intresse från utländska beställare.

Depålacementet på farkosten uppgår till cirka 40 ton.
Seglationslängd cirka 600 nautiska mil vid en hastighet av 5 knop,
maximal hastighet – drygt 24 knop.
Max dykdjup 600 meter.