Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 23 december 2016

23/12 ”Admiral Essen” åter Baltijsk efter reparation

Fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Essen”.

Mångfunktionella fregatten för oceanfart ”Admiral Essen”, har efter avslutade reparationer vid varvet ”Jantar”, återvänt till Baltijsk. Detta meddelade en källa inom Flottan till Centrala Sjö-militära portalen.
Det har talats om, att fregatten blir kvar i Östersjön fram till våren, trots att resan till hemma-hamnen vid svartahavsflottan blev bestämd redan i oktober. Om förseningen beror på nödvändiga provturer efter reparationen, kunde inte källan säga.

Vi påminner om, att den nya fregatten skadade propeller och drivaxel vid försök att angöra bojar utan hjälp av hamnbogserare. Därefter fördes ”Admiral Essen” till varvet ”Jantar” i Kaliningrad. Efter det inträffade byttes fartygschefen.  Förre sekonden på robotkryssaren ”Moskva”, kommendörkapten Anton Kuprin, har lett besättningen.

torsdag 22 december 2016

22/12 ”Ny robotbåt med ”Kalibr” kölsträckt vid ”Pella”

Modell av lilla robotbåten [MRK] ur projekt 22800
Lördag 24 december, vid nybyggnadsvarvet ”Pella” i Sankt Petersburg kölsträcktes  en liten robotbåt ur den nya generationen projekt ”Karakurt”. Detta är redan den femte ”Karakurt”, som byggs för Rysslands sjöstridskrafter.
Vid ceremonin deltog chefen för ryska Flottans huvudstab viceamiral Andrej Volozjinskij och chefskonstruktören för projekt 22800 Dmitrij Tsymljakov.
Fartygets kölsträckning genomfördes i ”Pellas” nya tillverkningshall, där man kan bygga skrov upp till 110 meter långa och med ett djupgående upp till 6 meter.
Rysslands marinchef amiral Vladimir Koroljev [uttalas Koroljå´ff] har bestämt att fartyget skall heta ”Burja”, anmärkte Igor Dygalo.

Byggnationen av robotbåtar ur projekt 22800 [Karakurt] genomförs i enlighet med statliga vapenprogrammet för att förnya ytfartygen inom Flottan.
Vid varvet ”Pella” finns redan i olika stadier tre små robotbåtar ur projekt 22800 – ”Uragan”, ”Tajfun” och ”Sjkval”. Den första MRK:n ”Uragan” skall Flottan få år 2017.
Förutom ”Pella”, har kontrakt redan skrivits med varvet ”More” i Feodosia (på Krim) och ”Zelenodolskij sudostroitelnyj zavod” (Tatarstan) att bygga ”Karakurter
”Karakurterna” är projekterade av Centrala marinkonstruktörsbyrån ”Almaz”. Utvecklingen av dessa fartyg krävdes då byggnationen av fregatter ur projekt 11356 försenats. Med ett modest deplacement om cirka 800 ton, kan robotbåtar ur projekt 22800 komma upp i hastigheter över 30 knop och kan bära ombord högprecisionsvapen som kryssningsrobot ”Kalibr-NK”. Till Karakurternas fördelar kan man även räkna hög manöverbarhet, förbättrad sjöduglighet och låg radarprofil.
Totalt räknar Flottan med att få minst 18 ”Kurakurter”.

måndag 19 december 2016

19/12 Första moderniserade hkp Ka-27 till Flottan

Helikopter Ka-27
Holdingbolaget ”Vertoljoty Rossii” har levererat den första moderniserade mångfunktionella helikoptern Ka-27 till Rysslands marinflyg. Innan årets slut skall ytterligare sju maskiner levereras. Detta meddelade på måndagen, 19 december holdingbolagets presstjänst.
”De nya Ka-27M medger effektivare verksamhet i kustnära zon”, - sade till nyhetsbyrån TASS Vladislav Saveljev, som företrädde holdingbolagets generaldirektör.

Under moderniseringen till version Ka-27M har man bytt system för radioelektronik och avionik. Framför allt rör det sig om radar-lednings-taktiska systemet som tillverkas av OAO ”Fazotron-NIIR”, till vilken radarn av typen ”Kopje-A” är integrerad, samt radioakustiska undersystemet, magnetometer, utrustning för radioteknisk spaning och andra komponenter.
Mångfunktionella Ka-27 i olika modifikationer utgör grunden för marinflygets helikoptrar. De används för spaning till sjöss, ubåtsbevakning för fartygsgrupper, sök- och identifiering av ubåtar och ytfartyg. Dessutom,  används de vid sök- och räddningsverksamhet till sjöss, för att rädda nödställda besättningar från luft- och ytvattensfartyg.
Ka-27 började användas av de Väpnade styrkorna redan i april 1981. Maximal lyftvikt – 12 ton. Vapen som kan bäras är torpeder och sjunkbomber