Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 5 augusti 2016

5/8 Kina sjösatt ännu en ny robotjagare ur ny generation

Jagare av typen 052D.

I Kina har varvet ”Dalian Shipbuilding Industry Company” sjösatt ännu en jagare ur
projekt 052D, NATO-namn – ”Luyang-3”

”TsAMTO” meddelar, att det sjösatta fartyget är den andra jagaren av denna typ, som byggts vid varvet i Daljan. Det första fartyget ur serien utrustas för närvarande, och den tredje har redan börjat byggas.

Det allra första fartyget ur serie 052D ”Kunmin” tillfördes Flottan i mars 2014. Det Den andra
jagaren ”Tjansja” fick sjöstridskrafterna i augusti 2015. ”Chefej” kom i tjänst i december
2015. I juli 2016 fick de militära sjömännen det fjärde fartyget ur serien ”Intjuan”.

Jagare ur projekt 052D tillhör den senaste generationen av fartyg med kryssningsrobotar. De
är en vidareutveckling av projekt 052C. Dessa fartyg räknas som Kinas svar på US Navys
jagare ur ”Aegis”-klass.

Det förväntas, att Kinas Flotta kommer att få totalt 12 fartyg av denna typ.

Alla jagare ur projekt 052D har bättre skydd. De kan slå ut luft-, ytfartyg och
undervattensmål. Kinesiska ingenjörer installerat schakt för vertikal utskjutning 8 vardera för
luftvärn, ubåtsjakt eller taktiska kryssningsrobotar (totalt – 64 robotar). Fyra moduler i
fartygets för framför överbyggnaden, fyra andra i aktern, framför helikopterhangaren. Ubåts-
jaktvapnen består av tretubiga torpedapparater och fyra 18-rörs ubåtsjaktgranater.

Längden för jagare ur projekt 052D uppgår till 160 meter,
bredd – 18 m.
Deplacement – 7500ton.
Hastighet upp till 30 knop.
Besättning – 280 matroser och officerare.
Fartyget kan bära en helikopter Ka-28 eller Z-9C.

5/8 Putin och Erdogan skall prata kompensation för nedskjuten Su-24

Rysslands president Vladimir Putin och Turkiets Reccep Tajip Erdogan skall den 9 augusti
vid ett möte i Sankt Petersburg diskutera kompensation för den nedskjutna ryska Su-24:an,
meddelade presidenten assisten Jurij Usjakov.

”Vi skall ta upp denna fråga till diskussion”, - sade han, efter att ha tillagt, att Turkiet ännu
inte utbetalt någon kompensation.

Den 24 november 2015 blev en tung rysk attackkärra nedskjuten med en luft-luft- robot från
en turkisk F-16C vid den turkisk-syriska gränsen och föll ned i den syriska provinsen Latakia.

Besättningen sköt ut sig med katapult; besättningens befälhavare överstelöjtnant Oleg Pesjkov
dog under landning i fallskärm som ett resultat av beskjutning från marken av syriska rebeller,
styrmannen, kapten Konstantin Murachtin, landade utanför beskjutningszonen och fördes till
flygbasen ”Chmejmim”.

5/8 Överbyggnad till korvett 20380 tillverkad vid ”Sredne-Nevskij zavod”


Korvett ”Bojkij” ur projekt 20380.

I Sankt Petersburg har varvet ”Sredne-Nevskij sudostritelnyj zavod” (SNSZ) sjösatt en
”månglagrig” fiberglas-överbyggnad för en korvett ur projekt 20380, som byggs vid
”Norra varvet”. Överbyggnaden skall inom den närmaste tiden bogseras till beställaren
för vidare installation på fartyget.

TsAMTO skriver på fredagen den 5 augusti, att SNSZ tidigare levererat fem överbyggnader för korvetter ur projekt 20380 och en för korvett ur projekt 20385 vid ”Norra varvet / Severnaja verf” och Amurskij sudostroitelnyj zavod.

Valet att använda sig av kompositmaterial för byggnation av fiberglasöverbyggnader är
framför allt höga krav på vikt, styrka och brandsäkerhet.

Stålöverbyggnader är tunga, och om de är stora, så påverkar det fartygets stabilitet. Tidigare
användes aluminium. Dess huvudsakliga nackdel är att det är eldfängt och avger farliga
substanser vid brand. Kompositmaterialet brinner inte – det bara pyr och avger inte gaser.

Dessutom är kompositer lättare, vilket är idealiskt för fartyg, då det medger mer utrustning
och vapen.

Nu har man vid varvet organiserat två nya tillverkningslinjer för tillverkning av mellanskikt i
paneler, som skall användas i överbyggnader på korvbetter ur projekt 20380/20385.

Kapaciteten behövs för det ökande antalet beställningar.

Nu byggs vid ”Norra varvet” två korvetter ur projekt 20380 – ”Retivyj” och Strogij”. Skroven
för dessa skall vara klara innan årsslutet 2016, och leverans till Flottan är planaeras till år 2018.

onsdag 3 augusti 2016

3/8 ”Baltijskij zavod” bistår med eldsläckningsutrustning för ”Ivan Churs”

Signalspaningsfartyget ”Ivan Churs”, som får motorn vid ”Norra varvet”.

Varvet ”Baltijskij zavod” skall tillverka skumgeneratorer för signalspaningsfartyget ur projekt
18280 ”Ivan Chirs”, som byggs för Rysslands Flotta vid ”Norra varvet” uti Sankt Petersburg.

Interfax skriver, att man på ”Baltijskij zavod” skall bygga skumgeneratorer, vilka behövs för
eldsläckningssystemet på fartyget ”Ivan Churs”.

Utrustningen skall vara tillverkad till 29 december 2016. Kostnaden för kontraktet uppgår till
1 miljon rubler.

”Ivan Churs” – är det första serietillverkade signalfartyget ur projekt 18280. I juni fick hon sin
huvudmaskin. Leverans till militären är beräknad till slutet av år 2017.

Det första fartyget ur projektet är ”Jurij Ivanov”, som levererades i juni 2015.

Enligt tillgängliga uppgifter är ”Ivan Churs” det sista i serien. För närvarande pågår
utveckling vid konstruktörsbyrån ”Ajsberg” av ett modernare signalspaningsfartyg ur projekt 18280 är avsedda för säkerställande av samband, ledning av flottor och signalspaning. Det är avsevärt bättre än tidigare generationer. Hon är utrustad med moderna elektroniska digitala ledningssystem, och även automatiserade sambandssystem. Förbättrad ekonomi.

Fartyget är 95 m långt.
16 meter brett.
Deplacement 4000 ton.
Seglationslängd 8000 nautiska mil.
Besättning cirka 120 man.

3/8 ”Admiral Gorsjkov” klar med telekrig-tester

Fregatt ”Admiral Gorskov”

Telekrigsystemet (ry. Sistema radioelektronnoj borby) på den första fregatten ur projekt
22350 ”Admiral Gorsjkov” har godkänts av de statliga testerna. Detta meddelade på onsdagen
den 3 augusti till TASS presstjänsten vid koncernen ”Radioelektronnoye technologii”.

Systemet 5P-28 har förbättrade taktisk-tekniska parametrar för att upptäcka hot. Det skyddar
fregatten inte bara från precisionsvapen avlossade från luft-, sjö- eller markbaserade
baseringar, utan även fientlig radioelektronisk upptäckt och radioteknisk spaning”, - säger
presstjänsten.

Koncernen understryker, att utrustningen ökar fregattens stridsmöjligheter. Tack vare den kan
fartyget upptäcka fartyg och flygplan i passiv mod på avstånd, som överstiger fartygens radar.

”Admiral Gorsjkov” började byggas i början av år 2006. I november 2014 löpte hon ut på
provturer för första gången. Hon skall överlämnas till Flottan i november 2016.

¨Fartyg ur projekt 22350 byggs vid ”Severnaja verf / Norra varvet” uti Sankt Petersburg. Hon
har ett deplacement om 4500 ton, längd – 135 meter, bredd – 16 meter, hastighet upp till 29
knop, seglationslängd upp till 4500 nautiska mil, självständigt uppträdande upp till 30 dygn.

Besättning 180 – 210 man.

Beväpningen på fregatterna består av fartygsartillerianläggning A-192 ”Armat” kaliber 130
mm, uppskjutningsschakt för 16 sjömålsrobotar ”Oniks” eller ”Kalibr-NKE och luftvärns-
robotsystem ”Poliment-Redut”.

tisdag 2 augusti 2016

2/8 Alla VDV-förband skall öva i Arktis

VDV-soldater i Arktis.

Alla förband inom Rysslands luftlandsättningstrupper (VDV) skall utbildas i Arktis.

Inom den närmaste tiden skall 109:e luftlandsättningsdivisionen från Tula skickas till
denna region för övningar. Detta berättade på tisdagen den 2 augusti befälhavaren för
VDV generalöverste Vladimir Sjamanov.

”Generalstaben har beslutat att vi skall börja genomföra övningar med ledning från Rysslands
Norra flotta. Under 2016 löstes anfalls- och försvarsuppgifter med förband ur kustförsvaret.

Det var 98:e luftlandsättningsdivisionen, fast från andra halvan i år skall det bli 106:e Tula-
divisionen, så att alla större förband har praktisk erfarenhet från norra latituder”, - säger
Vladimir Sjamanov till RIA Novosti.
General tillade också, att VDV:s operativ-taktiska övningar under vinterperioden ökade med
17%. Förutom stridsuppgifter i Arktis, fortsätter luftlandsättningsförbanden med sök- och
räddnings samt humanitära operationer i Nordpolsområdet.

Den 2 augusti firades Luftlandsättningstruppernas 86-årsdag.

måndag 1 augusti 2016

1/8 Tre US bombflygplan till Nord- och Östersjön

B-2 Spirit Stealthbomber

Tre amerikanska strategiskabombflygplan genomför samtidigt långflygningar till
Nordsjön och Östersjön, nära gränsen till Ryssland, meddelade på måndagen USA;s
strategiska kommando (STRATCOM).

Ett tungt bombflygplan B-52 Stratofortress genomför en flygning från en militärbas i
Louisiana vid Nordpolen och Alaska till Nordsjön. Två smygbombare B-2 Spirit har skickats
från basen i Missouri via Stilla havet och Aleuterna till Östersjön, sägs i meddelandet. Exakt
när flygningarna påbörjades och skall avslutas, meddelar inte STRATCOM, utan säger
endast, att de flyger samtidigt. Enligt amerikansk tradition kallas övningarna ”Poljarnyj ryk”
(sv. ung. Polarvrål).

Bombflygen övar samverkan i att fånga en fingerad fiende i Nordamerikanska luftförsvaret
zon, även med sina europeiska NATO-partner.
”Polarvrålet” visar på USA:s bombflygs möjligheter att slå till globalt”, - säger STRATCOM