Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 6 februari 2014

6/2 Testerna med ubåt ”LADA” pågår till slutet av året


Utprovningarna med den första ubåten ur serien ”Lada” (”Sankt-Peterburg”), förväntas vara avslutade till årslutet för år 2014, varefter hon återförs till Rysslands flotta, sade i en intervju med RIA Novosti chefskonstruktören vid centrala konstruktörsbyrån ”Rubin” Igor Moltjanov.

”Det blir extra jobb med de system, vilka inte fullständigt kunde testas i den grunda Östersjön. För att kontrollera bestämda nyanser av dessa på ubåten, så behövs djupen i de norra haven”,  sade Moltjanov.

Efter att programmen på ubåten är avslutade skall hon återföras till flottan. Vi räknar med att kunna avsluta dessa testprogram av den första ”Ladan” under detta år”, - anmärkte han.

Han påminde, att ett statligt kontrakt att bygga en andra ubåt ur serien ”Lada” slöts år 2013.

”När jag pratar om den andra ”Ladan”, bör man förstå, att detta projekt är väsentligt annorlunda från den första ubåten. Dessa förändringar kan delas i två riktningar: den första – är förbättringar av de huvudsakliga teknisk-taktiska karakteristika, förbättringar av fartyget som en stridsenhet, det andra – strängt lägga märke till de frågor, som framkommit vid arbetet med den första ”Ladan”, - underströk chefskonstruktören.

Deplacementet hos ”Ladan” är mindre, än på ubåtar ur projekt 636 [Warsjavjankor]. På grund av en rad orsaker är hon ”avsevärt mer fulländad”, är ”Warsjavjankan” – till exempel, vad gäller störande ljud.

Dessa ubåtar kan verka inte bara i grunda vatten och kustnära zoner, utan även på öppna oceaner – alla uppgifter begränsas endast av deras självständiga uppträdande, anmärkte Moltjanov.

”Naturligtvis, har vi inom ramarna för att bygga sex ”Warsjavjankor” för svartahavsflottan genomfört en mängd extra arbete och förbättrat en rad parametrar på denna ubåt. Trots detta, så har ”Lada” från början fått de krav som krävs för fjärde generationens ubåtar, och alla dess parametrar överglänser ”Warsjavjankornas”, - tillade Igor Moltjanov.