Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 29 januari 2016

29/1 BMP exploderade i Kaliningrads oblast

Infanteristridsfordon BMP-2

I maskinparken vid östersjömarinens motoskyttebrigad exploderade ammunitionsförrådet på ett infanterifordon BMP-2 (Boevaja Masjina Pechoty).

”Under en brand på en BMP fanns ammunition, som detonerade. Explosionen skickade iväg tornet ett par meter. Fordonet blev fullständigt förstört”, - meddelar Lenta.ru med hänvisning till en informationskälla.

Han gissade, att en explosion med sådan kraft kan ha berott på att pansarvärnsrobotar detonerat, vilka fanns ombord fordonet. Källan meddelar, att militär är på plats och undersöker. Undersökning pågår också, om regler för användning och förvaring av ammunition följts.

Östersjömarinens [ÖM:s] presstjänst meddelar, att i staden Gusev på motoskyttebrigadens maskinpark inträffade en brand på en BMP-2. ”Personal från och förbandet och brandmän från Räddningstjänsten (ry.MTjS) lokaliserade elden och efter 30 minuter var fordonet släckt. Eldflammor mot bilboxar och annan materiel förhindrades. Inga skadade. Enligt uppgifter från platsen var den preliminära orsaken till branden – kortslutning i elektrisk kabel”, - citerar nyhetsbyrån ett meddelande.

Presstjänsten vid staden Gusev meddelar, att en incident inträffat näta staden och som ett resultat av en explosion krossades glasrutor i ett näraliggande bostadsområde. För närvarande utvärderas skadorna.

Insterburgs 79-e självständiga gardes-motoskyttebrigad [79-ja otdelnaja gvardejskaja Insterburgskaja motostrelkovaja brigada]  i Gusev, ingår i ÖM:s kustförsvarsstyrkor.

måndag 25 januari 2016

25/1 Andreas-flaggen upp på räddningsfarkosten ”Bester-1” den 29 jan.

Djupdykande räddningsfarkosten ”Bester”

Fredag, 29 januari, i Vladivostok, blir det en högtidlig ceremoni när Andreas-flaggen skall hissas på den nya djupdykande räddningsfarkosten (batyskop) AS-40 ”Bester-1”.

”Bester-1” är en del av djupdykningssystemet GVK-450, som finns ombord det nya räddningsfartyget ”Igor Belousov”, som Rysslands flotta fick 25 december 2015.
Räddningsfarkosten AS-40 ur projekt 18271 har ett tryckskorv av titanlegering och fullt uv-deplacement om cirka 60 ton. Arbetsdjupet uppgår till 700 meter. Med en besättning om sex man kan farkosten samtidigt ta ombord 22 nödställda ubåtsmän. På ”batyskopet” finns en vridbar ”sugkammare”, som möjliggör räddningsoperationer där den havererade ubåten har en slagsida upp till 45 grader.

25/1 Ny stabschef, viceamiral Volozjinskij, utsedd vid Rysslands flotta


Viceamiral Andrej Volozjinskij har avlöst amiral Aleksandr Tatarinov som stabschef för Rysslands flotta.

Till ny chef för ryska flottans huvudstab har viceamiral Andrej Volozjinskij utsetts, meddelades på måndagen vid den ryska militära myndigheten.
Han har ersatt Aleksandr Tatarinov, som innehaft posten sedan juli 2009.

I januari 2012 fick amiral Tatarinov förlängt förtroende av Rysslands (dåvarande) president Dmitrij Medvedjev med fyra år, för att uppnå 65 års ålder.

25/1 Östersjömarinens fartyg får mer än 50 nya navigationsutrustningar


Tjugo nya moderna navigationssystem skall gå till de stora fartygen vid Rysslands östersjöflotta (ÖM) och mer än trettio – till mindre fartyg, meddelar flottans presstjänst.

Östersjömarinens [ÖM:s] fartyg kommer under år 2016 att få mer än 50 nya navigationshjälpmedel, meddelade på måndagen chefen för ÖM:s presstjänst kommendörkapten Vladimir Matvejev.
Den 25 januari firas de militära styrmännens dag – ”Den´sjturmana Voenno-morskógo flóta Rossíi.”
”Under innevarande år planeras leverans av 20 nya navigationssystem på de större fartygen och mer än 30 system på de mindre fartygen”, - sade Matvejev.
Han tillade, att under innevarande år kommer bryggpersonal inom ÖM att genomföra en rad navigations- och hydrografiska uppgifter i samband med landstigningar och koordinering av verksamhet inom flottans stridskrafter, under internationella övningar.

25/1 Ryssland har skapat antihelikopter-mina

För Rysslands ingenjörstrupper har det skapats en rad nya minor – bland annat en för bekämpning av helikoptrar och en ”mot tak” (se nedan) – meddelar RIA Novosti med hänvisning till en företrädare för chefen för trupperna Ruslan Alachverdiev.
  • Nya bekämpningsmedel är utvecklade: antitransport-min, mina mot landsättning etc. Det finns en mina för bekämpning av lågt flygande helikoptrar. Dessutom, en ny generation mot infanteri och tanks, - berättade överste Alachverdiev.
Den nya ammunitionens karakteristika har bekräftats i tester. I tillverkningsprocessen finns inlagd förmåga till självdestruktion, när det inte längre finns behov att använda den. Det är ett krav i Genevekonventionen för att förebygga hot mot civilbefolkningen i slutet av väpnad konflikt.
  • Alla nya minor kan medelst fjärrstyrning läggas ut och sättas upp, - anmärkte Alachverdiev.
Mot tak/anti-tak”-minan är avsedd att användas mot pansarfordons topp, där de har minst skydd. När minan upptäcker målet skjuter den upp en laddning, som flyger över stridsfordonet och slår igenom den tunna överdelen med en slagkärna. Det går blixtsnabbt, så sensorerna för det aktiva skyddet på sidan hinner inte att reagera.

söndag 24 januari 2016

24/1 Ryssland, inte USA, fick IS på flykt från Syrien


MOSKVA, 24 jan – RIA Novosti. Terroristgruppen IS kraft, verkade inte ha några gränser, när USA:s president Barak Obama tillkännagav, att rebellerna skall slås ut. Terroristerna började förlora terräng först, när de ställdes mot Moskvas och Damaskus förenade styrkor, sade den brittiske experten på internationella förhållanden, chefredaktören för tidskriften Politics First, Marcus Papadopoulos i en intervju med Sputnik.

Enligt Marcus Papadopoulos är de ryska flygoperationerna i Syrien –”den enda orsaken”, som fått IS att retirera i Syrien och varför IS raseras. Vissa västliga tidningar anser, att koalitionen under USA fått IS på flykt, med det är ”fullkomlig lögn” och ”snedvridning av händelserna”. Härvidlag kan man kalla USA:s och dess allierade insats, som ett ”fullständigt misslyckande”, anser experten.
USA har hittills inte förstått, att man för att besegra IS och andra radikala grupperingar måste samarbeta med syriska armén. Just regeringstrupperna och kurderna förde länge striden på marken, vilken kunde stoppa extremisterna. Enligt Marcus Papdopoulos, ”är den syriska armén själen i kampen mot IS och andra islamistiska grupper” och det vet Ryssland.
Sedan år 2011 fortsätter den väpnade konflikten i Syrien. Regeringstrupperna bekämpar rebellförbanden, som tillhör olika beväpnade formeringar. Mest aktiva är rebeller från extremistiska grupper som ”Islamiska staten” och ”Dzjebchat-an-Chursa” (bägge förbjudna i Ryssland).
IS är idag en av de största hoten mot världens säkerhet. Under tre år har terroristerna lyckats lägga under sig en avsevärd del av Iraks och Syriens territorier. Dessutom, försöker de sprida sitt inflytande till länder i norra Afrika, i synnerhet i Libyen. Enligt olika bedömningar, kontrollerar IS ett område som uppgår till 90 tusen kvadratkilometer. Uppgifterna om antalet extremister i organisationen varierar också – från 50 tusen till 200 tusen rebeller.