Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 30 september 2014

ÖM:s fartyg har genomfört övningsskjutning

25 sept 2014
I enlighet för Östersjöflottans [ÖM:s] övningsplan har ett fartygsförband genomfört artilleri- och robotskjutningar [med elektronisk start] mot mål, föreställande fientliga stridsfartyg och luftanfall vid sjöövningsområden.
Förbandet bestod av korvetten ”Soobrazitelnyj”, lilla robotbåten ”Passat” och lilla ubåtsjaktfartyget ”Aleksin”.
Under utlöpet till sjöss övade besättningarna strid mot små mål, gemensamma manövrar, samband mellan fartygen. Praktiska skjutningar utfördes med 100-, 76- och 30-mm artillerisystem. Dessutom övade sjömännen sök- och bekämpning av fientlig ubåt.
Minjakt/svepning övade ett förband bestående av kustminsveparen ”Aleksej Sobolev” och ”Sergej Kobalsiev”, vars besättningar lyckades sätta ut kontakt- och ickekontakt-trålar/minsvep.
Fartygens lufttäckning utfördes av tunga attackflygplan Su-24 ur ÖM:s marinflyg.

Ett skepp kommer lastat med två atomubåtar till Severodvinsk

23 sept 2014
Holländska ”dockningsfartyget” ”Transshelf” med två atomubåtar från Rysslands Stillahavsflotta ombord har anlänt till Severodvinsk. Ubåtarna är destinerade till reparationsvarvet ”Zvjozdotjka” och skall löpa in så fort vädret medger.
För närvarande befinner sig atomubåtarna ”Bratsk” och ”Samara” ombord specialfartyget ”Transshelf”, vilken befinner sig vid Severodvinsk angöringsboj. Vädret tillåter inte inlöp för lossning av lasten.
Det är första gången som två atomubåtar samtidigt transporteras via Nordostpassagen. Ubåtarna lastades den 23 augusti i Petropavlovsk-Kamtjatka, och vid svåra delar av resan eskorterades ”Transshelf” av isbrytarna ”Vajgatj” och ”50 let Pobedy”.
Vid varvet ”Zvjozdotjka” skall ubåtarna genomgå stor modernisering, för att förlänga tjänstetiden. De gamla vapensystemen, radioelektronik, hydroakustik skall bytas mot modernare varianter. Därefter skall atomubåtarna återvända till Kamtjatka för egen maskin.
K-391 ”Bratsk” – atomubåt ur projekt 971 ”Sjtjuka-B” [sv. Gäddan-B]. Ubåten kölsträcktes 23 februari 1988 vid varvet ”Leninskij komsomol” i Komsomol-na-Amure under benämningen K-391, 14 april 1989 sjösatt, 28 februari 1990 tillförd Rysslands sjöstridskrafter [SSK], 13 april 1993 fick hon namnet ”Kit” [sv. Valen], 10 september 1997 fick ubåten namnet ”Bratsk” i samband med att stadens administration tog fartyget som fadder.
K-295 ”Samara” – atomubåt [APL] ur projekt 971 ”Sjtjuka-B”, tillhör tredje generationens atomubåtar. APL kölstäcktes 7 november 1993 vid Amurvarvet i Komsomolsk-na-Amure och sjösattes 5 augusti 1994. År 1995 tillfördes hon Rysslands SSK; hon fick namnet ”Drakon” [sv. Draken]. 30 augusti 1999 fick hon sitt nya namn ”Samara”.

Iran har börjat bygga nya ubåtar och jagare

25 sept 2014
Iran har börjat bygga nya jagare och ubåtar, sade chefen för flottan vid landets försvarsministerium general Ali Golamzade.
Han säger, att det rör sig om ubåtar med litet deplacement av klassen ”Fatech” och fyra jagare av klassen ”Moudzj”. En av dessa jagare – ”Sanchand” har ett deplacement om 1400 ton, utrustad med robotsystem av olika typer – kommer att sjösättas redan innan årsslutet, sade generalen.
Iranska journalitser frågade Ali Golamadze [ja, det är stavat olikt ovan. skriv.anm.], om det skall byggas ytfartyg, vilka är större till längd och deplacement än jagaren ”Dzjamaran” – första stridsfartyget, som byggts av iranska varvsarbetare. Det sjösattes i Persiska viken i februari år 2010. Dess tvilling ”Dzjamaran-2” tillfördes försvaret i december 2011. Deplacementet på dessa två fartyg – 1420 ton. De är utrustade med sjömålsrobotar och robotar ”mark – luft”, samt med torpeder, och med två kanoner och kulsprutor. Deras marschfart uppgår till 30 knop.
Som svar på journalisternas fråga, svarade general Golamzade, att de lokala specialisterna har nödvändig kunskap och god erfarenhet för byggnation av fartyg för Irans sjöstridskrafter. Han sade, ”de är fullt kapabla att skapa stora fartyg med mycket större deplacement, än jagare av klassen ”Dzamaran”. ”Dessutom, - underströk han, - finns nu möjlighet att börja bygga stora fartyg för Irans SSK ”bokstavligen flödande”.
Tiden för leverans av den första ubåten, byggd av iranska varvsarbetare, ”Fatech” flyttas hela tiden fram. Igår sade en företrädare för Irans SSK, att det skall ske inom de närmaste två månaderna. Samma tidsperiod är satt för sjösättning av den nya iranska jagaren ”Damavand”.

Rysslands marinflyg får nya patrullflygplan till år 2018


Rysslands marinflyg tittar på olika varianter för patrullflyg, som skall börja tillföras år 2018. Till samma tid väntar flygarna på en ny helikopter, meddelade befälhavaren för Rysslands marinflyg generalmajor Igor Kozjin.
”Vi förbereder oss för reformen av fjärrflyget, överväger flera varianter av patrullflygplan, som skall träda i kraft under 2018, förbereder oss för den nya helikoptern, som skall sättas i trafik ungefär samtidigt”, - sade Kozjin till TV-kanalen ”Rossia 24” utan att gå in på detaljer. Han noterade också, att hela kustkomponenten av Marinflyget ”kommer att omskolas på det nya universalflygplanet, som kommer att samtidigt kommer att vara robotbärare, attackkärra och jaktflygplan”, men gick inte närmare in på vilket flygplan det rör sig om. Tidigare har rapporterats, att Marinflyget kommer att inom ramarna för ombeväpning kommer att få mångfunktionsplanet Su-30SM.
Som Kozjin påpekade, så har Marinflyget, förutom kust- även fartygs- och ubåtsjaktkomponenter. Enligt befälhavaren, måste systemet göras ”mer universellt och flexibelt”. Kozjin sade också, att utbildningen fortsätter för marinflygets piloter, vilka skall jobba på helikopterbäraren ”Mistral”. ”Vi kommer att vara redo vid tidpunkten för att utnyttja dessa fartygsklasser,” - betonade han.

Brasilianskt hangarfartyg får svenska flygplan


24 sept. 2014
Svenska företaget Saab tillsammans med brasilianska ”Embraer” tänker utveckla en fartygsversion av jaktflygplanet ”Gripen” för Brasiliens hangarfartyg ”Sao Paulo”.
Två svenska delegationer har besökt det brasilianska hangarfartyget ”Sao Paulo” under de senaste två månaderna, skriver Aviation Week. En regeringsdelegationen var ombord i augusti, och i september kom en grupp med ingenjörer och tekniska specialister från det gemensamma företaget ”Saab-Embraer”.
Under samtalen diskuterades frågan om att skapa en fartygsbaserad version av jaktflygplanet ”Gripen”. Hos Saab har man hållit på att utveckla den parallellt med basmodellen JAS 39E/F. År 2013, innan Brasilien tog beslut om att anskaffa ”Gripen”, sade man vid  Saab, sig var beredda att ta emot en beställning även en version för fartygsbasering. Då skulle kostnaden för flygplanet uppgå till 250 miljoner US dollar, och leveranstid – 5 år.
Brasiliens överenskommelsen med Saab inkluderar en punkt, att brasilianska företaget ”Embraer” skall deltaga i utvecklingen av tvåsitsiga versionen av flygplanet JAS 39F. En utveckling ”Gripen M” kan kanske också genomföras tillsammans med ”Embraer”.
”Sao Paulo” – det för detta franska hangarfartyget ”Foch” – sjösattes år 1960, och år 2000 överförd till Brasilien. De nuvarande flygplanen ombord består av flygplan AF-1 ”Sky Hawk”. År 2015 skall enligt planerna fartyget moderniseras, för att förlänga tjänsten till år 2017.