Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 26 maj 2016

26/5 Gränsbevakningsfartyg sjösatt i Sankt Petersburg


Gränsbevakningsfartyg ”Brilliant” ur projekt 22460

I Sankt Petersburg, torsdag 26 maj, sjösattes vid Almaz-varvet gränsbevakningens bevaknings-fartyg ur projekt 22460 ”Nadezjnyj”. Provturer påbörjas inom kort.
Nadezjnyj/Nadjozjnyj” är det åttonde fartyget i serien. Nu fortsätter varvet att bygga ytterligare tre fartyg ur detta projekt.
RIA Novosti meddelar, att ”Nadjozjnyj” skall tjänstgöra i Östersjön.
Gränsbevakningsfartyg ur projekt 22460 är projekterade av ”Severnoje projektno-konstruktorskoje bjuro” (Sankt Petersburg) och är avsedda för bevakning av statliga gränsen och territorialvattnet, samt även för bekämpning av terrorism och pirater.
Fartyget har ett deplacement om 630 ton, hastighet – 30 knop, seglationslängd – 3500 nautiska mil, självständigt uppträdande – 30 dygn, längd – 62,5 meter. Fartyget har helikopter ombord och automatiserat fartygsledningssystem.

onsdag 25 maj 2016

25/5 Försenad leverans av fregatt ”Admiral Essen”

Fregatt ”Admiral Essen"


Leverans av den andra fregatten ”Admiral Essen” till Rysslands flotta tänkt den 26 maj, flyttas fram. Nytt datum bestäms senare.
Pressekreteraren vid varvet ”Jantar” Sergej Michajlov säger till TASS, att överlämnandet är framflyttat på grund av nödvändigt kontrollutlöp till sjöss.
En källa inom det militär-industriella komplexet bekräftar, att man måste kontrollera några livssäkerhetssystem på fartyget.
Det är inget märkvärdigt att flytta fram datumet, kontrollutlöp genomförs vanligen några gånger. I det här fallet måste vi göra några extra kontroller livsuppehållande system på fartyget. Troligen blir det en-två dagar till sjöss, och fartyget levereras innan maj månads slut”, - sade källan.
Fregatten skulle enligt planerna överlämnas till Flottan den 26 maj, och högtidlig ceremoni med hissande av Andreasflaggen utsatt till 27 maj.
Fartyg skall tillföras Rysslands svartahavsflotta. 

25/5 Mina från 2:a världskriget sprängd nära ÖMs flottbas

Hamnminsvepare ur projekt 1075

Natten till onsdagen den 25 maj, i Kaliningrads oblast destruerades en speciellt farlig ammunition – en ankarmina. Östersjömarinens (ÖM:s) stab meddelade, att det dödliga fyndet upptäcktes vid ingången till Kaliningradkanalen, där ÖM:s huvudbas ligger belägen.
TASS skriver, att kvällen tisdagen den 24 maj upptäckte besättningen på utsjöbogseraren MB-97 på cirka 60 kabellängders avstånd från ingången till Kaliningradkanalen i vattnet ett cylinderformat objekt med en diameter om cirka 50-70 centimeter.
Befälhavaren på bogserbåten meddelade till jourhavande på marinbasen om sin upptäckt. Ledningen skickade hamnminsvepare ”RT-273” till den uppgivna positionen. Besättningen identifierade objektet som en ankarmina från andra världskriget och destruerade den medelst sprängning.
Enligt uppgifter från öppna källor var det särskilt mycket minor i Östersjön, där tyskarna bara i Finska viken lade ut mer än 70 tusen stycken. Resultaten av minsprängningar blev cirka 8 tusen sjunkna fartyg. I europeiska farvatten under efterkrigstiden har 558 fartyg utsatts för sprängningar, varav 290 har sjunkit.
Drygt 70 år efter andra världskrigets slut utgör fortfarande minor ett hot mot sjöfarten. Större delen av dessa ligger på botten.

måndag 23 maj 2016

23/5 Pentagon skall skapa ett alternativ till GPS, baserat på samband med ub-nätverk


Pentagons avdelning för framtida försvarsutveckling har initierat ett program för utveckling av ett alternativt system för lägesbestämning och tidskorrigering, vilket militären skall kunna använda, om satellitnavigering inte är nåbart.  Som reservsystem för positionering planerar man använda sambandsstationer med ubåtar.
Det nya programmet har fått benämningen STOIC. Inom ramarna för programmet planerar man utveckla några typer av arrangemang, som skall bestämma positionering medelst triangulering med hjälp av signaler från sambandsstationer med ubåtar. Dylika stationer, som sänder på myriameterbandets frekvenser (3-30 kiloHerz med våglängder från tio upp till 100 kilometer) används av US Navy.
Positionen för US Navys stationer är kända med stor noggrannhet. Tack vare möjligheten för mycket lågfrekventa superlånga vågor att tränga igenom soligt vatten ned till djup på 40 meter används de för överföring av synkroniserings-signaler och koordinerad information.
De framtida positioneringssystemens teknologi kommer att bestämmas av de data som fås från triangulering, och tröghetsnavigeringens informationssystem. Enligt bedömning av militärer, är noggrannheten sämre än att använda GPS, men avsevärt bättre än att använda tröghetsnavigering.
N+1 skriver, att den nya utrustningen planeras att i första hand användas på Flottans fartyg, på fordon och flygplan. Enligt preliminära bedömningar, påbörjas tester år 2018-2019. En prototyp skall demonstreras redan sommaren 2016.