Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 17 juni 2015

17/6 Polskt stridsfordon sjönk under ”Baltops-2015”

Simmande transportfordon PTS (Plawajusjtjij transportjå´r) ur Polens väpnade styrkor. Sannolikt ”Lublin” liggande ute

I Polen under NATO-övningen BALTOPS-2015 i Östersjön sjönk ett amfibie-transport-fordon PTS, som tillhör den polska armén. 
Detta meddelar TASS med hänvisning till Polens försvarsministerium. Av allt att döma rör det sig om ett simmande transportfordon från sovjettiden, vilka används av Polens väpnade styrkor.
”Under övningens landstigningsfas vid övningsfält Ustka cirka 1030 på morgonen sänkte en våg ett simmande självgående transportfordon, som återvände från stranden till minläggnings- och landstigningsfartyget ”Lublin”, - citerar TASS Polens försvarsministerium. ”Två soldater, som utgjorde besättningen, evakuerades av räddningspersonal, som skyddade landstigningen från pontoner. Militärerna bar räddningsvästar. De var inte hotade till livet”, - tillade myndigheten.
För närvarande ligger fordonet 100 meter från land på cirka tre meters djup. ”Så fort vädret medger, kommer det att bärgas ur vattnet”, - sägs från departementet.

Orsaken till incidenten har ännu ej meddelats. Det skall klarläggas av en kommission.
En liknande incident inträffade i september 2014 i Ryssland, vid Sachalin. En havsvåg svepte över en BTR, vilket resulterade i att den sjönk. Tre av soldaterna i fordonet omkom.

Övningen BALTOPS-15 pågår i Polen sedan 5 juni. Här deltar mer än 40 fartyg och 5000 soldater från 17 länder – Belgien, Danmark. Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Nederländerna, Kanada, Litauen, Lettland, Tyskland, Norge, Polen, Sverige, Turkiet, Storbritannien och USA. För första gången på länge deltar inte Ryssland.

17/6 Ny torrdocka under byggnad vid 33. Varvet i Baltijsk

Bilden visar en modell av 33-e varvet uti Baltijsk

Vid 33. Varvet i Baltijsk i Kaliningrads oblast pågår byggnation av en torrdocka. Allt arbete beräknas vara klart till år 2020.


Byggnationen pågår inom ramarna för det federala målprogrammet. Torrdockan skall kunna ta fartyg med ett deplacement upp till 7000 ton och en längd upp till 110 meter.
I juli 2014 berättade ”FlotProm”, att varvet moderniseras och ökar tillverkningskapaciteten, men då talades inget om någon byggnation av en torrdocka.

OAO ”33-j sudoremontnyj zavod” utför reparationer på östersjömarinens strids- och hjälpfartyg sedan 1945. Vid varvet jobbar cirka 600 personer. Förutom huvuduppgiften som reparationsvarv så levererar det också värmeenergi för staden Baltijsks behov.
Varvet ingår i de ”Förenade skeppsvarven” (ry. OSK)

17/6 ”Admiral Grigorovitj” – för första gången inuti

Den nya fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj”

Fotograf Georgij Tomin har fotat ombord den nya fregatten ”Admiral Grogorovitj”, bland annat – bryggan, maskinrummet, mässar. Bilderna visas för första gången offentligt. Längre ned
så kan du se 10 olika foton från fartyget.


Data från ”FlotProm”
”Admiral Grigorovitj” är en mångfunktionsfregatt för oceanfart ur projekt 11356, kölsträckt vid Jantar-varvet i Kaliningrad den 18 december 2010, sjösatt 14 mars 2014. Fartyget är ett projekt från ”Norra konstruktörsbyrån/ Severnoje projektno-konstruktorskoje bjuro”. För närvarande är 5 av 6 fartyg ur serien kölsträckta, 7 november 2014 sjösattes det andra fartyget ur serien – ”Admiral Essen”. 

Efter leverans till Rysslands Flotta skall de överföras till Rysslands svartahavsflotta.
Varvsprovturer med ”Admiral Grigorovitj” påbörjades 8 april. Under de tidigare provturerna har inga problem med fartyget konstaterats. I augusti 2015 skall hon överlämnas till Flottan.

 

 

  


 

17/6 Dumamedlemmar vill stoppa minnesplatta över Mannerheim

Marskalken av Finland, Carl Gustaf Mannerheim


Valerij Rasjkin och Sergej Obuchov, dumadelegater för ryska kommunistpartiet KPRF, vill stoppa uppsättandet av en minnesplatta i Sankt Petersburg över den finske marskalken Carl Gustaf Mannerheim.
Denna begäran har de skickat till kulturminister Vladimir Medinskij och Petersburgs guvenör Georgij Poltavtjenko, skriver TASS.

Som tidigare meddelats, har Rysslands kulturministerium annonserat att den 18 juni i Sankt Petersburg skall en minnesplatta över Mannerheim sättas upp, med deltagande av Vladimir Medinskij. Enligt uppgifter från ”fontanka.ru”, planeras plattan sitta på fasaden till huset vid Galernaja 31, där Generalstabens Akademi ligger och där Mannerheim studerade.

Det är inte första försöket att föreviga minnet av Mannerheim i Sankt Petersburg. Varje gång skapar det blandade reaktioner bland allmänheten.


17/6 Ryssland skickar upp radarsputnik för sondering av Jorden 2017

Bastion

I slutet av år 2017 räknar Ryssland med att skicka upp sin första satellit med radar för sondering av Jorden, ”Obzor-R”.


”Det blir en allväderssatellit, som jobbar på X-bandet med upplösning på minst en meter, för sondering av Jorden. En sådan apparat har inte Ryssland idag”, - sade till ”Interfax-AVN generaldirektören för raket-kosmiska centret (RKTs) ”Progress” Aleksandr Kirilin.
Han anmärkte, att det blir ett kosmiskt observationssystem, som består av två sputnikar. ”Första uppskjutning beräknas till slutet av år 2017”, - sade generaldirektören för RKTs.

”Progress” vann år 2013 med sitt ”Obzor-R” Roskosmos anbudsrunda att skapa ett rymdsystem där radarstationerna skall vara operativa i alla väder och dygnet runt. Kontraktet uppgick till 3,6 miljarder rubler. Från början var uppskjutningen beräknad till år 2015. Men på grund av en rad orsaker har uppskjutningen skjutits fram.

17/6 Ubåtar i Östersjön

 Amur 1650


Den ryska Kilo-ubåten har varit en lyckad konstruktion och även en stor exportframgång (”Kilo” följer den engelskspråkiga normen för bokstavering och ingår i en beteckningsserie som används inom NATO för identifiering av sovjetiska/ryska ubåtar. Charlie, Delta, Echo o.s.v.) 

Flera länder har idag ubåtstypen i sina ubåtsvapen t.ex Kina, Indien, Iran, Polen, Algeriet och Vietnam. Den har prestanda som väl mäter sig med  dieselelektriska ubåtar som byggs i andra länder. Efterföljare till Kilo har varit på gång en längre tid. En förbättrad version har byggts i några exemplar men en regelrätt efterföljare finns i ubåtsklassen Lada. Utvecklingen av Lada-typen har dock haft problem på vägen, inte minst ekonomiska, men i nuläget är projektet igång igen och sannolikt kommer några exemplar att byggas utöver den första som fått namnet SANKT PETERSBURG.

Eftersom byggandet av Lada-ubåten legat nere några år har en ny ubåtstyp tagits fram parallellt med Lada, nämligen Kalina. Till detta skall läggas en planerad exportversion av Lada-typen, nämligen Amur. I Ryssland beskrivs Kalina och Amur som femte generationen konventionella ubåtar. Ingen av dem är ännu byggda men erbjuds på den internationella marknaden och intresserade kunder finns redan.

De båda ubåtstyperna kommer att förses med luftoberoende maskineri vilket ger en avsevärd förlängning av uthållighet. Moderna luftoberoende system (AIO) i konventionella ubåtar har till och med en fördel jämfört med atomdrivna ubåtar. Atomdrift kräver kringutrustning för cirkulation, kylning och kraftöverföring och dessa är mycket bullriga. En modern konventionell AIP-ubåt får däremot en mycket låg akustiskt profil.

Källor har också antytt ett ubåtsprojekt som skulle drivas i samarbete mellan Italien och Ryssland. Med hänvisning till utvecklingen i Ukraina har Italien dock valt att tills vidare inte fortsätta arbetet.
Byggandet av Kilo-ubåtar gjordes från början vid varvet i Komsomolsk i östra dåvarande Sovjetunionen men flyttades senare till Sankt Petersburg. Utveckling och byggande av Lada, Kalina och Amur kommer också att ske i Sankt Petersburg. Detta innebär att vi i vårt innanhav Östersjön kommer att få se en utveckling av ubåtar av modernaste slag och dessutom provturer av ubåtar under utveckling, av tänkbara köpare och för leveranskontroll. Aktiviteter i Östersjön kommer att skruvas upp ännu ett steg.

Under tiden 1- 5 juli år kommer IMDS-2015 att hållas i Sankt Petersburg, en internationell mässa för maritim försvarsmateriel. Det får nog antas att rysk försvarsindustri och ryska försvarsmakten då kommer att visa upp sin allra bästa sida.

tisdag 16 juni 2015

16/6 Kölsträckning av landstigare ”Pjotr Morgunov”


Bilden visar kölsträckningsplattan

Vid Jantar-varvet i Kaliningrad kölsträcktes den 11 juni den första serietillverkade nya stora landstigaren ur projekt 11711 ”Pjotr Morgunov”. Hon är den första i serien efter huvudfartyget ”Ivan Gren”.  11711 är ett projekt från konstruktörsbyrån OAO ”Nevskoje projektno-konstruktorskoje bjuro”.


Kontraktet upprättades med Rysslands försvarsministerium i september 2014, och kölsträckningen genomfördes 11 juni 2015. Fartyget skall levereras till Flottan år 2018. Huvudfartyget ur detta projekt ”Ivan Gren” påbörjades vid varvet i december 2004, och sjösattes i maj 2012. Leverans till flottan är tänkt att ske under år 2015.
Enligt uppgifter från varvet ”Jantar”, är projekt 11711 en nyare utveckling av projekt 1171, som varvet byggde en serie om 14 fartyg under 1960 och 70-talen.

Anm. Projekt 1171 torde motsvara NATO-benämning ”Alligator”


16/6 Flottan visar tänkbar ersättare för ”Mistralerna” på ”Armija-2015”

Exportversionen av dockningsfartyget ”Priboj”

Vid Internationella mässan för militär materiel ”Armija-2015” visar Rysslands flotta en exportversion av en potentiell ersättare, ”Priboj”, som skulle kunnna ersätta det franska helikopterbärande dockningsfartyget ”Mistral”.

Tekniska data för fartyget:
Deplacement – cirka 14 000 ton
Längd – 165 meter
Bredd – 25 meter
Djupgående – 5 meter
Full fart – 20 knop
Seglationslängd – 6000 nautiska mil
Uthållighet – cirka 60 dygn.

Fartyget skall utrustas med dieselmaskineri. Beväpning består av luftvärns robot-artillerisystemet ”Pantsir-M”, 4-6 helikoptrar Ka-27 eller Ka-52, radar ”Pozitiv-M1.2” och MR-231.
Fartyget kan landsätta 500 marininfanterister, 40-60 fordon, och även fyra landstigningsbåtar ur projekt 11770M eller två landstigningsbåtar ur projekt 12061M.

Projektet ”Priboj”  kommer från konstruktörsbyrån ”Nevskoje”. Vilket varv som skall bygga fartyget är ännu ej bestämt.

Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu har tillkännagivit, att Ryssland under närmaste halvåret kan komma att stämma Frankrike. Summan för leverensunderlåtelse samt skadestånd kan uppgå till 3 miljarder euro. (anm. Kontraktet uppgick till 1,2 miljarder)

16/6 ”Antonov” skall modernisera transportflygplan An-124

An-124 RA-82075

Ukrainas statliga företag ”Antonov” ämnar genomföra en omfattande modernisering av transportflygplanet An-124 ”Ruslan” ( NATO-benämning CONDOR). Detta meddelar chefskonstruktören för företaget Dmitrij Kiva, vid den internationella flygmässan Paris Air Show 2015.

”Vi fortsätter utveckla och förbättra ”Ruslanen”, - meddelade Kiva. Den används idag över hela världen, och vi har planer på att förbättra dess ombordutrustning, övergå till ”glas-cockpit” och modernisering med byte av motorer”.

Chefskonstruktören för ”Antonov” anmärkte, att moderniseringen av An-124 borde ge ökad maximal lyftmassa (MTOW, maxvikt) och nyttolast för flygplanet.

”I världen har man antagit ett system, som exempelvis amerikanska militära transportflygplanet C-130 Hercules – där själva kärran byggts under många år, men moderniseringen avsevärt förlänger dess livslängd”, - tillade Kiva. Han säger vidare, att livslängden för flygplan An-124 kommer att förlängas med 20 år.

An-124-100 – är världens största serietillverkade militära transportflygplan med lång räckvidd, som kan transportera upp till 120 tons last.

16/6 Vietnamesiska robotbåtar ”Molnia” kan utrustas med ryskakryssningsrobotar

Robotbåt ur projekt 12418 ”Molnia

Detta meddelar den 16 juni till TASS generaldirektören för konstruktörsbyrån ”Almaz” Aleksandr Sjljachtenko.


Vietnam bygger på licens och vill modernisera robotbåt ur projekt12418. De vill ha ny beväpning – de vill ha typer som ”BraMos” eller ”Jachont”, - förklarade GD för ”Almaz” vid den pågående militärmässan ”Armija-2015”, i Kubinka.

Enligt Sjljachtenko, ”kan det även vara ”Klab” (”Club”), som är exportvarianten av robot ”Kalibr”. ”Vi kan snabbt införa förändringar i projektet, utan att stoppa tillverkningen” – underströk generaldirektören för byrån.

Överenskommelsen om leverans till Vietnam av robotbåtar typ ”Molnija” skrevs under år 2003. Enligt kontraktet levererades under 2007 och 2008 två båtar av rysk tillverkning, byggnationen av ”Molnija” fortsatte på licens i Vietnam, där man redan byggt fyra robotbåtar.

Nu utrustas robotbåtarna med system ”Uran”, och har även en artilleripjäs AK-176M med kaliber 76 mm, två 30-mm luftvärnsanläggningar AK-630M och bärbara robotsystem ”Igla”.

16/6 ”Almaz” skapar ny korvett för Rysslands Flotta

(ry. Storozjevoj korabl´) ur projekt 20382 ”Tigr” från ”Almaz”

 Centrala marina konstruktörsbyrån ”Almaz” skall kreera en ny korvett, på basen av exportprojektet projekt 20382 ”Tigr”, för Rysslands sjöstridskrafter. Detta säger generaldirektören för byrån den 16 juni.

”Sydost (Asien?) och Afrika visar ett tydligt intresse för ”Tigern”. Och viktigaste av allt, intresset från vår egen Flotta. Vi gör nu av denna ett helt nytt fartyg. Denna korvett blir ett genombrott”, - citerar TASS Sjljachtenko.

”Fartyget kommer att ha hög fart på grund av nytt ”hydrodynamiskt schema” – det blir nytt skrov.  Det blir delvis elektrisk framdrivning. Beväpningen blir helt annorlunda, inkluderande, delvis med moduler”, - berättade han.

Sjljachtenko tillade, att man talar om ett fartyg med ett deplacement upp till 4000 ton. Deplacementet för ”Tigr”, byggd på basen av projekt 20380, uppgår till 2200 ton.

Vidare säger han, att det nya fartyget skall kunna genomföra såväl bevaknings-, som attack-uppgifter, omfattande alla zoner, - yt-, undervattens- och luftzoner. ”Det har system för upptäckande, och system för bekämpning av ubåtar, kraftigt luftvärn finns. Dessutom, anfallsvapen, som säkerställer bekämpning av sjömål och mål på kusten”, - förtydligade Sjljachtenko.

GD:s för ”Almaz” preciserade, att den nya korvetten planeras bli kölsträckt under år 2017, och leverans av det första fartyget under 2019.

Troligen byggs det nya fartyget vid Norra varvet (ry. Severnaja verf) i Sankt Petersburg. Huvudmaskinerna för korvetterna skall byggas i Rybink (Rybinsk?). ”Vi skulle redan ha börjat bygga den, men det är en liten fördröjning av motorerna”, - erkände han.