Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 10 december 2015

10/12 Rysslands flotta får ny stabschef

Andrej Volozjinskij

Till ny chef för ryska flottans stab har utsetts viceamiral Andrej Volozjinskij, som fram till nu innehavt posten som vicechef för Generalstabens huvudoperativ avdelning.
Detta meddelar Lenta.ru med hänvisning till källa inom maktstrukturerna.
Den tidigare stabschefens sedan år 2009 Aleksandr Tatarinov har nyligen lämnat den militära tjänsten efter uppnådd maxålder (65 år).
Andrej Volozjinskij började tjänstgöra på atomubåtar vid Rysslands Norra flotta. Under åren 1995-1999 var han fartygschef på den strategiska atomubåten K-496 ”Borisoglebsk”. Stabschef vid 31:a ubåts-”divisionen”, under åren 2002-2005 var han befälhavare för den, och sedan blev han stabschef för 12:e ubåts-”eskadern”, varefter han blev stabschef vid Norra flottan. Sedan år 2012 har han tjänstgjort vid Generalstabens huvudoperativa avdelning.

10/12 ”Admiral Grigorovitj” skall påbörja tester vid Norra flottan

Bryggan på fregatt ”Admiral Grigorovitj”

Det första fartyget ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj”, byggd vid Pribaltijskij sudostroitenyj zavod ”Jantar”, har avslutat första etappen av statsprovturer och förbereds för den andra etappen.
Den andra etappen av fartygets statsprovturer skall genomföras vid Norra flottans övningsfält, dit fregatten skall komma i mitten av december. Det har Rysslands försvarsministerium beslutat, då Östersjön, där första etappen genomfördes, inte räcker till för robotskott med systemet ”Kalibr-NK”, meddelar Jantar-varvets presstjänst.
Efter avslutade statsprov turer skall fregatten återvända till Jantar-varvet, där ”Amiralen” skall förberedas inför överlämnandet till Rysslands sjöstridskrafter.
Fregatt ”Admiral Grigorovitj” kölsträcktes 18 december 2010, sjösattes 14 mars 2014, statsprovturer påbörjades 14 oktober 2015. Leverans till flottan var planerad till augusti 2015, men har blivit framskjuten på grund av trasiga kylare till huvudmaskin.
Enligt två kontrakt mellan Rysslands försvarsministerium och varvet ”Jantar” skall det byggas en serie om sex fregatter ur projekt 11356, vilka är konstruerade av konstruktörsbyrån OAO ”Severnoe projektno-konstruktorskoe bjuro”.

onsdag 9 december 2015

9/12 Isbrytaren ”Arktika” klar till 25%

Isbrytare typ LK-60

Den första atomisbrytaren LK-60 ”Arktika” ur projekt 22220, som byggs vid Baltijskij zavod
i Sankt Petersburg ät nu klar till en fjärdedel.

Om detta berättade för IAA ”Port Njus” på onsdagen, den 9 december, under V
internationella forumet ”Arktika: nu och i framtiden” projektledare Aleksandr Romanenko vid
OOO ”Baltijskij zavod-Sudostroenie”.

Nu på stapelbädden har man satt ihop 9 000 ton bitar och skrovet börjar bli klart.
är beräknat till 26 maj 2016, och i maj 2017 är det dags för kärnbränsle till fartyget, och i
december 2017 – överlämning till beställaren.

Romanenko berättade, att på den stapelbädden, efter att första fartyget sjösatts, skall den
första serietillverkade isbrytaren byggas. Arbetet på den har påbörjats, tekniskt klar till 4%,
man har satt ihop 700 ton av skrovet.

Isbrytare (ry. LedoKol) LK-60 är den första ur en ny generation vid ”Baltijskij zavod”.

Isbrytarprojektet blev utvecklat av konstruktörbyrån TsKB ”Ajsberg” år 2009. Den första
atomisbrytaren ur projekt 22220 med en effekt om 60 MWt beställt av ”Atomflot”
kölsträcktes vid varvet i november 2013.

Tack vare fartygets ”dubbel-djupgående” konstruktion kan det användas lika effektivt i
Arktiska vatten, som vid polarflodernas mynningar. Det är tänkt att isbrytaren skall användas i
västra Arktis: i Barents-, Petjora-, och Karahaven, liksom i mer grunda vatten vid Jenisejs
mynning och i Ob-bukten/viken.

9/12 Femte ubåten från Piter mot Vietnam

”Warsjavjankor” vid Amiralitetsvarven i Sankt Petersburg

Holländska transportfartyget ”Rolldock Sea” med femte ubåten ”Danang” ur projekt 636.1 för
Vietnams sjöstridskrafter skall lämna Sankt Petersburg med kurs mot Kamran troligen onsdag
den 9 december.

Resan beräknas ta 1,5 månad, skriver ”Novosti VPK”.

Kontraktet om cirka 1,8 miljarder dollar för leverans till Vietnam av sex dieselelektriska
ubåtar ur projekt 636.1 skrevs under 15 december 2009. Totala kostnaden, inkluderande
nödvändig infrastruktur för användandet, beräknas till 3 – 3,2 miljarder dollar.

Ubåtarna byggs vid ”Admiraltejskie verfi” i Sankt Petersburg.

tisdag 8 december 2015

8/12 ”Jaroslav Mudryj” klar inom de närmaste veckorna

Fregatt ur projekt 11540 ”Jaroslav Mudryj”

Fregatten ”Jaroslav Mudryj” bör få sin reparerade gasturbin inom de närmaste veckorna och i
början av januari 2016 återgå i tjänst.

En av två turbiner på fartyget var trasig efter resan till Medelhavet och Stilla havet, som
avslutades 22 februari 2015.

Leverans och reparation av gasturbiner för Rysslands Flotta har ukrainska företaget ”Zorja-
Masjprojekt” genomfört. Men efter konflikten i ukrainska Donbass avbröts det militär-
tekniska samarbetet med Ryssland.

Industrigruppen ”Novik” sysslar nu med reparation av ukrainsktillverkade gasturbinmotorer.
Arbetet genomförs i Samara vid OAO ”Metallist-Samara”.