Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 7 oktober 2014

Gasturbiner för ryska flottan skall göras i Jaroslavl

03 okt 2014
Inom ramarna för importförändringsprogrammet skall företaget NPO ”Saturn” i Jaroslavl börja tillverka gasturbinaggregat för ryska flottans fartyg. Tidigare har dessa tillverkats i Ukraina.
Vid ett arbetsmöte hos konstruktionsbyrån ”Saturn” för att organisera tillverkningen deltog bl.a. presidenten för de förenade  skeppsvarven Aleksej Rachmanov, Leonid Strugov från Rysslands handelsministerium samt Viktor Bursuk från Rysslands marinstab, dessutom företrädare från olika nybyggnadsvarv.
För att få igång tillverkningen vid ”Saturn” behövs nödvändig utrustning och byggnation av en sammansättnings-testsystem.

”Mistral” åter med andra ryska besättningen

03 okt 2014
Landstignings-, helikopterbärande- dockningsfartyget ”Vladivostok” med den andra ryska besättningen ombord har återvänt till varvet STX France i hamnen Saint Nazaire.

All utbildning under tio dygn har genomförts utan anmärkningar. De har haft utbildning i Biscayabukten tvärs från hamnen Saint-Nazaire. Ombord fanns 250 ryska sjömän och cirka 200 man från varvet. Fartyget förde fransk flagg under övningarna till sjöss.
Akterdelen av fartyget har tillverkats vid Baltijskij zavod i Sankt Petersburg och därefter transporterats till varvet i Frankrike.
En grupp om 400 ryska militära sjömän anlände till varvet ombord skolfartyget ”Smolnyj” den 30 juni för utbildning ombord helikopterbäraren.
Enligt planerna skulle fartyget ”Vladivostok” levererats till Rysslands sjöstridskrafter under denna höst, fartyget ”Sevastopol” – hösten 2015. Under september månad sade Frankrikes president Hollande, att slutligt besked om leverans av ”Mistralerna” till Ryssland skall tas i slutet av oktober och beror på utvecklingen i Ukraina.

”Lejtenant Rimskij-Korsakov” klar med tester vid kaj

02 okt 2014
Den nya landstigningsbåten ur projekt 21820 ”Lejtenant Rimskij-Korsakov”, byggd för Rysslands östersjöflotta vid varvet i Jaroslav, är klar med testerna vid kaj.

Besättningen och varvspersonal har kontrollerat alla system och mekanismer, framför allt, dieselgeneratorer, kompressorer, pumpar och huvudmaskinen på båten.
Speciell uppmärksamhet riktades på navigations- och sambandsutrustning, vilka är ytterst viktiga för att kunna löpa ut till sjöss. Inom den närmaste tiden går hon ut till sjöss för provturer.
Systern, landstigningsbåten ”Denis Davydov” har redan avslutat varvsprovturer och förbereds för statliga provturer. Dessutom, i mitten av oktober kommer till flottan den tredje systern för provturer – ”Mitjman Lermontov”.

Ryssland har börjat bygga luftoberoende motorer för ubåtar

01 okt 2014
Rysslands försvarsdepartement har beslutat börja serietillverkning av luftoberoende maskiner för befintliga och framtida dieselubåtar.

”Beslut är taget om serietillverkning av luftoberoende anläggningar för kommande ubåtar ur projekt 677 ”Lada””, - sade en källa vid ryska marinen. Han sade, att man redan påbörjat tillverkning av en testmodell. ”Prover med testmodellen i bänk har avslutats framgångsrikt, nästa steg blir tester direkt ombord ubåt”, - sade källan.
Största fördelen med luftoberoende maskiner är ökad ”smygförmåga” hos ubåtar. Det blir möjligt för ubåtar att befinna sig under vattenytan utan att gå upp till ytan för att ladda batterierna. Enligt planerna, skall år 2015 den första luftoberoende anläggningen finnas ombord en ubåt ur projekt 677 ”Lada”.

Den första ubåten ur detta projekt är ”Sankt-Peterburg” byggd med klassisk maskin och hon fortsätter med tester. De två andra ur detta projekt är nästan färdigbyggda, och, möjligen, på dessa skall tester med de första luftoberoende anläggningar genomföras. De skall även installeras på exportversionen av denna ubåt projekt 677 typ ”Amur”.
Den ryska utvecklingen skiljer sig principiellt från sina utländska genom metoden att få väte. För att slippa transportera ”koncentrerad” väte ombord ubåten, så får man väte för behovet med hjälp av ”reformering” av dieselbränslet.
Rysslands marinchef amiral Viktor Tjirkov har tidigare meddelat, att från år 2017 börjar Ryssland byggnation av en ny generations icke-atomdrivna ubåtar med luftoberoende anläggningar.