Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 15 april 2016

15/4 ”Ivan Gren” till Flottan senast oktober 2016

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711
BDK ”Ivan Gren” ur projekt 11711.


Det stora landstigningsfartyget (BDK) ”Ivan Gren” skall levereras till Rysslands Flotta under
tredje kvartalet av år 2016, meddelade till TASS generaldirektören för Pribaltijskij sudo-
stroitelnyj zavod ”Janatar” Eduard Jefimov.

Enligt GD:n avslutas tester vid kaj, och i maj skall varvsprovturer påbörjas i Östersjön. ”Ivan
Gren är modernt och mångsidigt utrustad och har stridskapacitet. ”Fartyget är maximalt
automatiserat, manuell styrning är minimal” – sade Eduard Jefimov.

Påminner om, att ”Ivan Gren” kölsträcktes redan år 2004, och sjösattes först år 2012. I
samband med osäker finansiering och andra orsaker stoppades byggnationen. Försvaret
införde stora förändringar i utrustning och beväpning under byggnationen, vilka förbättrade
fartyget karaktär.

BDK ”Ivan Gren” är det första fartyget ur projekt 11711, utvecklat av PAO ”Nebskoje
projektno-konstruktorskoje bjuro”. Det är avsett för landsättning av soldater, transport av
stridsmateriel och utrustning. BDK:er ur detta projekt kan transportera 13 tanks eller 36
infanteristridsvagnar (ry. BMP), samt även upp till 300 marininfanterister. I beväpningen
ingår tre sexpipiga 30-mm artillerianläggningar och två transport-stridshelikoptrar Ka-29.

torsdag 14 april 2016

13/4 Ryssland levererat första S-300 systemen till IranDet första partiet av luftvärnsrobotsystem S-300 har levererats till Iran.. Det meddelade den 11 april pressekreteraren vid Irans utrikesdepartement Hosejn Dzjaber Ansari.

Irans statliga television visade också transporterna på tunga arméfordon. 

Tidigare har chefen för företaget ”Rostech” Sergej Tjemezov tillkännagivit, att leveransen av luftvärnsrobotsystemet skulle genomföras under perioden juli-augusti år 2016. Han tillade också, att Moskva erbjudit Iran det modernare luftvärnssystemet ”Antej-2500”, men Teheran svarade, att de behöver just S-300.

Från början uppgick kostnaden för kontraktet, som slöts år 2007, till drygt 800 miljoner dollar för leverans av fem bataljoner S-300”. Företrädare för ”Rosoboroneksport” vill dock inte kommentera denna information. 

Kontraktskostnaden uppgick från början till mer än 800 miljoner dollar för leverans av fem bataljoner S-300, enligt kontraktet från år 2007. Dock stoppade president Dmitrij Medvedev år 2010 leveransen. Kontraktet annullerades, avansen betaldes tillbaka till Iran. Dock lämnade Teheran in en stämningsansökan till skiljedomstolen i Geneve för nästan 4 miljarder dollar på grund av ej genomförd överenskommelse.

måndag 11 april 2016

11/4 Finland ”Open skies” över Ryssland 11-15 april

[image]

Finland kommer under perioden 11 – 15 april att genomföra en ”Open skies”-mission över
ryska federationen, säger chefen vid nationella centret för minskad kärnrisk Sergej Ryzjkov
till Interfax.

De flyger (som vanlig) längs en tidigare överenskommen rutt med ryska specialister ombord.

Kärran de åker i är en svensk SAAB 350B, som inte är beväpnad. Övervakningsutrustning
består av flygfotoapparater.

11/4 9 maj ska 71 fpl o hkp flyga över Moskva symbolen för 71 år sedan krigsslutet

 
Suchoj Su-24, ryska attack- och bombflygplan, flyger ovanför katedralerna i Kreml, i samband med militärparaden den 9 maj 2015.

Mer än 70 flygplan (fpl) och helikoptrar (hkp) skall paradflyga över Moskva under
Segerdagen, meddelar ryska försvarsdepartementet.

”9 maj under militärparaden på Röda torget skall 71 moderna flygetyg ur Rysslands luft-och
rymdstyrkor flyga över festplatsen. Antalet flygplan symboliserar 71-årsminnet av Segern i
Stora fosterlandskriget”, - sägs i meddelandet.

Under måndagen i Alabino utanför Moskva genomfördes den första övningen. Upp i luften
med korta intervaller lyfte 71 luftfartyg. I tät uppbyggnad på 200 – 300 meters höjd passerade
flygplan ur operativ-taktiska, fjärr- och militära transportflyget, samt även olika typer av
helikoptrar ur arméflyget.

11/4 Egypten skall få ”Mistraler” i sommar

Мистраль 
”Mistral”

Egypten skall få två helikopterbärare typ ”Mistral” sommaren 2016. Detta säger Frankrikes
ambassadör i Kairo ”Andre Paran” till nyhetsbyrån MENA.
”Leverans av dessa är planerade till sommaren mellan juli och augusti” citerar TASS honom.

Efter Egyptens övertagande av fartygen, skall ryska försvarsföretag utrusta dem. Man talar
om leverans av fartygsbaserade helikoptrar K-52K och radioelektroniska skyddssystemet
5P20 ”Pobeditel”.

Kontrakt om försäljning av fartygen, som var byggda för Ryssland, skrevs under i Kairo
mellan Frankrike och Egypten i oktober 2015. Enligt uppgifter från Frankrikes
försvarsministerium uppgår hela summan för kontraktet till 950 miljoner euro. Egyptiska
besättningar skall lära sig fartyget under 2016. Från början hette fartygen ”Vladivostok” och
Sevastopol”, men de nya ägarna har uppkallat fartygen efter presidenterna Gamal Abdel
Naser och Anwar Sadat (och anvar sa dit, sa den skämtsamme).

Historien om fartygen började redan år 2011, när franska koncernen DCNS och ryska
”Rosoboroneksport” slöt avtal om byggnation. År 2014 kom ryska besättningar ombord de
färdigbyggda fartygen och löpte ut till sjöss, och något senare stoppade Frankrike leveranserna på grund av stridigheterna i Donbass. Betalningen för fartygen återlämnades till Ryssland.

11/4 Rysslands flotta får sex nya patrullfartyg fram till år 2019

Modell av Projekt 22160

Ryska flottan skall fram till år 2019 få sex nya patrullfartyg av modultyp ur projekt 22160,
utrustade med integrerat bryggsystem.

Detta meddelade på måndagen ledaren för militär-tekniska delen av ”Kronsjtadt-gruppen” Ilja
Brilliantov.

”Statliga vapenprogrammet föreslår byggnation av sex fartyg av typen ”Vasilij Bykov”, vilka
skall tillföras Rysslands fyra flottor fram till år 2019. Modulprincipen medger korta tider för
omutrustning på fartygen för att lösa uppsatta uppgifter”, - sade Brilliantov.

Han anmärkte, att företaget ”Kronsjtadt Technologii” (som ingår i gruppen ”Kronsjtadt” är
utvecklare av integrerade bryggsystemet, vilket skall levereras till Zelenogradskij
sudostroitelnyj zavod (varvet) och sättas ombord det första och andra fartygsskroven.

”Det integrerade byggsystemet är ett fartygssystem för navigering, belysa läget, ledning och
samband, som används av fartygets besättning i automatiserat läge”, - förklarade Brilliantov.

En serie om sex nya patrullfartyg ur projekt 22160 (utvecklade av Severnyj PKB), avsedda för
bekämpning av pirater, patrullering och räddning, skall byggas vid varvet Zelenodolskij
sudostroitelnyj zavod. Det första fartyget ur projektet ”Vasilij Bykov”, som skall levereras till
Rysslands flotta i slutet av år 2016, kölsträcktes i februari 2014, andra och tredje skrovet –
sommaren 2015 och i början av år 2016 respektive.

Fartyg ur projekt 22160 har ett deplacement om cirka 1600 ton, självständigt uppträdande –
60 dygn, max-hastighet – 30 knop, besättning – upp till 80 man. För att öka potentialen under
sök- och räddningsoperationer skall fartyget ha en 12-tons helikopter. Fasta vapen ombord
består av 57-mm artillerikanon, luftvärnsrobotsystem och kulsprutor.

söndag 10 april 2016

10/4 Vympel” färdigbygger export-rbb för Rysslands flotta

Ракетный катер проекта 12418 "Молния"
Robotbåt ur projekt 12148 ”Molnija”.

Rysslands försvarsministerium och varvet ”Vympel” har slutit kontrakt om ombyggnad av två
robotbåtar (rbb) av typen ”Molnija” ur projekt 12418. De moderniserade fartygen skall
levereras till beställaren under perioden 2018-2019.

PortNews meddelar med hänvisning till varvets presstjänst i Rybinsk, att man talar om
robotbåtarna med varvsnummer 01301 ”Vympel” och 01302 ”Molnija”. Enligt avtalsvillkoren
skall den första tillföras svartahavsflottan innan 25 november 2018. Ett år senare skall den
förbättrade ”Molnija” överföras till Kaspiska flottan.

Från början var båtarna byggda på skrov avsedda för export. Under ombeväpningen får de
vapen, som är liknande dem på projekt 12418. Det inkluderar 16 sjömålsrobotar ”Uran”,
luftvärnsutrustning och 76-mm artillerianläggning.

Båtarna ur projekt 12418 – är den senaste modifikationen ur projekt 1214. Rysslands flotta
har cirka 30 dylika robotbåtar. De är avsedda för bekämpning av transport-, strids- och
landstigningsfartyg i öppen sjö eller kustnära zon.

10/4 Royal Navy åter till Arktis

Подводная лодка "Торбэй" возвращается в Плимут
Atomubåten HMS ”Torbay”av Trafalgar-klass återvändande till Plymouth.

Royal Navys ubåtar kommer åter att patrullera Arktis farvatten. Sålunda återupptar den
brittiska flottan sin närvaro i Arktis 9 år efter incidenten ombord atomubåten Tireless (S88).

Navigation och militär verksamhet under is ska sjömännen lära sig, som tjänstgör på sju
atomubåtar ur Royal Navy, meddelar The Sunday Times.
Ett populärt program under ”kalla kriget” var, att följa sovjetiska ubåtar i Arktis.

År 2007 efter en explosion i en luftreningsanläggning ombord atomubåten Tireless (S88) dog
två personer och en blev skadad. Detta hände under en amerikansk-brittisk övning 320 km
från Alaska. Efter händelsen beslöt ledningen att avluta skuggningsprogrammet i de norra
farvattnen.

I början av 2016 förstärkte Ryssland kontrollen över Arktis. Försvarsminister Sergej Sjojgu
hade då redan i december 2015 bildat 45-e armén för flyg- och luftförsvar inom Rysslands
Norra flotta.

I mars kallade ledaren för stridsutbildning inom Rysslands Flotta Viktor Kutjemazov den arktiska regionen en nyckelriktning för ubåtsflottans verksamhet.