Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 9 oktober 2015

9/10 Ryskt flyg dödade två av IS fältbefälhavare i Syrien

Su-34 Fullback

Som ett resultat av ett ryskt flyganfall på islamistgruppen ”Liva-al-Chak” dödades två av ”Islamiska statens” befälhavare och cirka 200 soldater. Detta meddelade Rysslands vice generalstabschef generallöjtnant Igor Makusjev.
”Med en fullträff medelst högprecisionsbomb KAB-500Slikviderades gruppen ”Liva-al-Chaks” stab. Enligt uppfångade radiouppgifter resulterade anfallet med döden för två högt uppsatta fältbefälhavare ur IS och cirka 200 soldater”, - citerar RIA-Novosti Makusjev.
På ryska försvarets sajt meddelas, att soldaterna dödades i provinsen Rakka, som kontrolleras uteslutande av ”Islamiska staten”.
På begäran av president Basjar Assad har Ryssland sedan 30 september flygbombat IS-objekt i Syrien, med attackflygplan Su-25, frontattack Su-24M, Su-34, från lufter skyddas de avjaktflygplan Su-30SM.
”Islamiska staten” erkänns som en internationell terrororganisation, som verkar i Irak och Syrien. Organisationen är förbjuden på territorium tillhörande ryska federationen.

Videohttps://youtu.be/pBEkjj9PL5I  (visar Su-34 i Rakka)

9/10 ”Ivan Gren” påbörjat tester vid kaj

Landstigningsfartyg, BDK, ”Ivan Gren” ur projekt 11711

Generaldirektören för ”Pribaltijskij sudostroitelnyj zavod ”Jantar” har givit order om att påbörja tester vid kaj på det nya stora landstigningsfartyget ur projekt 11711 ”Ivan Gren” från 9 oktober 2015.
”Fartyget är klart för tester, order om detta är underskrivit från och med dagens datum, på måndagen kommer besättning”, -citerar Lenta.ru en källa inom militära myndigheten.

BDK ”Ivan Gren” kölsträcktes i december 2004 och sjösattes i maj 2012. Den långa byggtiden berodde på upprepade justeringar, som har införts i de tekniska uppgifterna. Hon kommer att tillföras ryska Flottan under år 2016.
För närvarande är ännu ett fartyg ur detta projekt, ”Pjotr Morgunov”, under byggnad. Hon kölsträcktes i juni 2015. Den militära källan säger, att detta fartyg blir det sista ur projekt 11711, då Flottan planerar att bygga större fartyg ur en ny generation, vilka skall börja byggas under år 2016.
Fartyg ur projekt 11711 utvecklades för att ersätta de föråldrade BDK:erna ur projekt 775 och 1171. Ett sådant fartyg med ett deplacement om 5000 ton kan transportera och landsätta på outrustade stränder upp till 300 marininfanterister, 36 BTR eller 13 tanks. Fartyget är utrustat med en transport-landsättningshelikopter Ka-29.

9/10 SYROPS: nästa steg?


Det strategiska bombflygplanet Tu-160, ”Ljebed”

Efter att ”anti-IS” operationen i Syrien (SYROPS?) påbörjats med ”frittfalls-flygbomber”,
mindre än en vecka senare har Rysslands väpnade styrkor kommit till kryssningsrobotar (KR),
till en total kostnad om några miljoner dollar. Men kommer försvarsministeriet att stanna vid
demonstrationen av ryska flottans styrkor eller skall ytterligare ryska arméargument visas?
Först i kön till den syriska militära teaterscenen skulle vara strategiska bombflygplan
Tu-95MS och Tu-160.

Hur snart kommer vi i denna konflikt att för höra talas om ”Lebedi”(svanar Tu-160)) och ”Medvjedi” (björnar, Tu-95MS)?

Från militär synpunkt, hade de nyligen genomförda massiva attackerna från Rysslands
Kaspiska flottilla mot syriska grupper ingen speciell mening, då alla kryssningsrobotarna slog
ut målen inom zonen för det ryska flyget, som kunde hade skjutit ned dem på ett billigare sätt.

Men Rysslands försvar hade bestämt att slå till mot Kalifatets soldater med nästan 30
kryssningsrobotar, som likt facklor flög över Kaspiska havets himmel mot staber och förråd
med hastigheter av nästan 300 meter i sekunden. På så sätt beslöt våra militärer att upprepa
Obamas förvalsdevis: ”Da, my mozjem” (Yes, we can). Och man kan gott säga, att allt detta
var en övertygande uppvisning, som knappast blir den sista.

Beslutet av ledningen för Rysslands federation att gå in i kriget mot ”Islamiska staten”
(förbjuden inom ryska federationen) gav våra väpnade styrkor möjlighet att testa alla nyheter
från ryska militärindustriella komplexet inte bara på övningsfält, utan under verkliga strids-
förhållanden. Först in på den syriska himlen kom det nya frontattackplanet Su-34, därefter
under vingarna på våra flygplan började man skymta flygbomber KAB-500S, som gick mot
målen med hjälp av GLONASS, slutligen, 7 oktober satte man in de förhållandevis nya
fartygen inom Kaspiska flottiljen, som har fått de så kallade ”Metj Kaspija” – ett system för
kryssningsrobot ”Kalibr”.

Men redan innan attacken från Kaspiska flotillan talades det allmänt om möjligheten att i
Syrien använda ubåts- och ytfartygsflottan, strategiska flyget och även strategiska robot-
trupperna. Varför skall man skapa tunnlar på övningsfält, om det nu finns verkliga mål? Men
ytterst få trodde, att man inom en så snar framtid vid Kaspiska flotiljen skulle skapa en så
viktig händelse för hela Flottan. Efter skjutningarna med de nya KR för basering på fartyg,
verkar deltagande i konflikten med Tu-160 och Tu-95 endast vara en fråga om tid. Speciellt,
som ”Vita svanar” och ”Björnar” så ofta skjuter kryssningsrobotar under övningar.


Luft

Bland allmänheten finns en felaktig uppfattning, att vapnen på ryska strategiska bombflygplan
endast består av KR med kärnstridsspetsar, men det är långt ifrån så. Våra robotbärare har
även konventionella vapen. Det är, i första hand, kryssningsrobot Ch-101 och Ch-555. Det är
möjligt för bombflygplanen att attackera IS positioner genom att flyga från sina hembaser i
Ryssland, utan att ombaseras till Latakia.

Stridsdelen på robot Ch-101 har en vikt om 400 kg, där totalvikten på projektilen är 2400 kg
(bränslet väger 1200 kg). Dessa siffror stipulerar flyglängden för roboten. Den kan slå ut mål,
som befinner sig 5500 kilometer från utskjutningsplatsen och härvidlag avböja inte mer än
fem meter från koordinaterna för målet.


 Tu-95MS (Björnen) med robot Ch-101

Ryska bombflygplan Tu-160 kan bära upp till 12 dylika robotyar, och Tu-95 upp till åtta. Man
bör hålla i minnet, att dylika KR förekommer inte bara på strategiska flygets kärror. Två Ch-
101 kan fästas på frontflygplan Su-34, och fyra på den moderniserade versionen av
överljudsbombaren Tu-22. Fast tidigare har det i rysk press förekommit uppgifter, att på
grund av robotens vikt kan de endast förekomma på de ryska flygplanen ”Björnen” och
”Svanen”.

Robot Ch-555 har en flyglängd om cirka 2000 km vid en stridsspetsvikt av 200 kg. Trots lägre
vikt och flyglängd, är värdena för avvikelse från det förmodade målet hos Ch-555 avsevärt
högre och kan vara upp till 30 meter.
Bägge robotarna kan korrigera flygningen beroende på terrängen och kan flyga på extremt
låga höjder, och deras användningsavstånd utesluter att robotbärarna hamnar fientlig
luftförsvarszon.

Det bör anmärkas, att det ryska strategiska flyget under sista året ökat aktiviteten, när de
reguljärt deltagit i olika övningar och flugit runt andras gränser, och så givit diplomater
arbete.Mark

Förutom strategiska flygets bombkärror kan även de strategiska robottrupperna (RVSN)
attackera ”Islamiska statens” jihadister. Lyckligtvis, har även RVSN konventionella vapen,
till exempel, kryssningsrobot R-500, som man kan skjuta från ”Iskander”. Ett sådant skott
skulle bli ett hett tema för diskussion. Enligt Sovjet – USA överenskommelsen att ta bort
robotar för medel- och kortdistans (ry. RSMD), som Ryssland ratificerade efter
Sovjetunionens fall, kan länderna inte tillverka, testa eller utplacera ballistiska och
kryssningsrobotar för medel- eller kortdistans på marken.

Dokumentet avser missiler med skjutdistanser från 500 till 1000 km och från 1000 till 5500
km. Maxima i kontraktet avser inte tekniskt möjligt avstånd, utan det, med vilket missilen
testades. Rysslands höjdare har vid flertalet tillfällen talat om möjligheten att Ryssland skall
lämna överenskommelsen. Enligt många politiker och militärer, är RSMD ”en relik från Kalla
Kriget”, som sedan länge saknar relevans.

Robotsystemet "Iskander" under en övning

Emellertid, skjutning med kryssningsrobot från ”Iskander” utan politiska konsekvenser finns
knappast på kartan. Kanske att Försvarsministeriet beslutar att skicka ett system till basen i
Latakia och genomföra skjutningar därifrån, men det låter helt otroligt: ”Men ändå om..”Djupet (Ubåt)

Skotten med kryssningsrobotar från Kaspiska havet ser helt imponerande och tilldragande ut,
men förutom Kaspiska flottans ytfartyg, finns robot ”Kalibr” även på ryska Flottans ubåtar.
Framför allt vid Norra och svartahavsmarinerna.  Bilder därifrån när från ingenstans kommer
kryssningsrobotar och flyger upp mot himlen skulle se inte mindre, utan möjligen än mer
skrämmande än från ett ytfartyg.

”Kalibr” finns på diesel-elektriska ubåtar ur projekt 636.3 och atomubåtar ur projekt 855. För
närvarande finns inom Rysslands flotta tre diesel-elektriska ubåtar vid svartahavsflottan och
en atomubåt ”Severodvinsk”, som baseras vid Norra flottan. Så ”svartahavsbåtarna” kan ta 4
kryssningsrobotar (KR) var, medan atomubåten kan ta 32 KR.

Avfyrad från ubåt i uv-läge

Dieselubåten ”Novorossijsk” har nyligen kommit till sin hemmabas på Krimhalvön, ”Rostov-
na-Donu” genomför djupdyksprover vid Norra marinen, och ”Staryj Oskol” tillfördes
Rysslands flotta i juli 2015.Ytfartyg

Medan de relativt små (tonnagemässigt) robotbåtarna vid Kaspiska flottiljen redan blivit
intressant för världens massmedia, så sliter deras ”storebröder” fortfarande med statliga
provturer.  Och det vore helt följdriktigt, om flagmännen ur sina projekt – fregatterna
”Admiral Gorsjkov” och ”Admiral Grigorovitj” – på bägge tillsammans beväpnade med 24
KR ”Kalibr”, efter överförandet till Rysslands flotta genast gick till Syriens kust. Dessutom
skall ”Grigorovitj”, som kan ta 8 KR, enligt planerna överföras till Flottan redan i november.

Fregatt ”Admiral Gorsjkov” skall förstärka flottan innan år 2015 slut. Enligt uppgifter från
officiellt håll, skall ryska operationerna i Syrien dra ut till 3-4 månader, så det finns
möjligheter för Försvaret att testa våra nya fartyg under skarpa förhållanden. Fartyget kan
bära 16 kryssningsrobotar.


 Fregatt ur projekt 22350 "Admiral Gorsjkov"

Man kan förhålla sig på skilda sätt till Rysslands inblandning i den syriska konflikten, men ett
uppenbart plus av allt detta – det är möjligheten för Rysslands väpnade styrkor att relativt
säkert öva skydd av statliga intressen under verkliga stridsförhållanden. Sjömän och flygare
måste öva skjutning med robotar och fälla bomber. Och nu, på Arabiska halvön har det dykit
upp ett stort övningsfält, där man kan göra mycket större övningar än på Asjuluk eller Novaja
Zemlja.

Ryska ”försvarsindustrin” äter alltför stor del BNP, för att samtidigt komma ut på övningar
några gånger om året, till platser dit soldaterna ibland får ta sig på egen hand, och där de till
middag får uppvärmda makaroner. Så det är dags att visa, för vad vi betalar till armén mer än
84 miljarder dollar om året.

tisdag 6 oktober 2015

6/10 Tester med URF ”Bester-1” påbörjade

Räddningsfarkost ”Bester-1”

I övningsområden i Östersjön genomför specialister från ryska östersjöflottans sök- och
räddningstjänst tillsammans med företrädare från konstruktörsbyrån ”Lazurit” statliga
tester med räddningsfarkosten (urf:en) ”Bester-1”, som befinner sig ombord det nya
räddningsfartyget ”Igor Belousov”.


Framför allt genomförs fart- och manöverprov, samt även dykningar ned till Östersjön botten.
I de statliga testerna, förutom räddningsfartyget ”Igor Belousov”, deltar även en ubåt av typen
”Warsjavjanka”, meddelar ryska försvarets presstjänst.

Efter avslutade tester skall ”Bester-1” skall hon tillföras Rysslands sök- och räddningsstyrkot
och i fortsättningen användas ombord räddningsfartyget ”Igor Belousov”.

Data från FlotProm
”Bester-1” har ett arbetsdjup ned till 700 meter.
Hon har mycket ny utrustning och kraftigare framdrivning.
Genom den nya dykklockan kan man evakuera folk från ubåten med en slagsida om 45 grader.

Alla tidigare räddningsfarkoster, byggda i Ryssland och utomlands, kunde hjälpa nödställda
ubåtsbesättningar där ubåten hade maximalt 15 graders slagsida.