Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 6 februari 2015

6/2 Finska flygvapnet skall i mars-april öva under amerikansk ledning


Finlands Flygvapen skall delta i militära övningar över Östersjöområdet, vilka skall genomföras under ledning av USA under mars-april i år. Beslutet togs på fredagen av finska regeringens kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med landets president Sauli Niinistö.
Företrädare för US Air Force kommer under våren till basen Ämari i Estland, och i samband härmed har de för ett tag sedan även inbjudit Helsinki och Stockholm till gemensamma militärar manövrar. ”Finland har tittat igenom denna inbjudan, och utgående från sina behov, även beslutat, att delta i övningarna tillsammans med USA och Sverige över Bottenviken – i internationellt luftrum och i finskt luftrum och svenskt luftrum”, - sägs i meddelandet från kommittén.
Treveckorsövningarna genomförs under mars-april. De första två veckorna övar finska flyget med amerikanskt jaktflyg, under sista veckan ansluter försvarsstyrkor från Sverige.
”För oss är just detta övningar. Och huvuduppgiften för amerikanarna i Ämari en helt annan – visa balterna och esterna, i synnerhet, att Artikel 5 i NATO-stadgan (en attack mot ett NATO-land är att betrakta som en attack mot alla – ung. TASS) fungerar” – sade Niinistö. Enligt honom, har vare sig Finland eller Sverige något att göra med detta.
Enligt ordförande i finska parlamentets utrikesutskott Timo Soini, skall Finlands medverkan i övningarna inte ses som ett NATO-lands försvars av Estlands luftrum, är ett gott tecken. Han underströk, att Helsingfors tar sina beslut i utrikespolitiken, grundade på sina egna intressen.

6/2 Tredje ”Zumwalt”-jagaren kan få elektromagnetisk kanon

Bilden visar jagaren ”Zumwalt”  (Navy.mil)
Amerikanska flottans NAVSEA har börjat testa teknologiska möjligheterna att utrusta jagarklass ”ZUMWALT” med en elektromagnetisk kanon.
Specialister beräknar om det finns tillräckligt med utrymme, kraft och kylkapacitet ombord för det nya vapnet. Den elektromagnetiska kanon är tänkt att ersätta en av 155-mm artillerisystemen från företaget BAE, vilka ligger för om överbyggnaden på jagare av ”Zumwalt”-klass, meddelar USNI News.
”Vi har startat en fullfjädrad teknologisk utvärdering, för att förvissa oss; att detta verkligen är möjligt”, - sade chefen för NAVSEA [Naval Sea Systems Command] viceamiral William Hilarides.
Det mest troliga pretendenten att få det nya vapnet torde vara det tredje fartyg ur klassen ”Zumwalt” – Lyndon B. Johnson), som byggs vid General Dynamics varv. Planerad leverans år 2018.
Enligt William Hilarides, är det första två fartygen ur klassen – ”Zumwalt” och ”Michael Monssor” – mindre lämpade för det nya vapnet då de är nödda att genomföra tester.
”Arbetslaget jobbar hårt, men detta (leverans av det nya vapnet – red.) kan inte ske, förrän fartygen är är godkända”, - anmärkte viceamiralen.
Nästa år skall US Navy testa elektromagnetiska kanonen på snabbgående transportfartyget USNS ”Millinocket”
Den första visningen av detta vapen var planerad till den i Washington pågående utställningen av framtida sjömilitär teknologi.
Som tidigare meddelats, kan den elektromagnetiska kanonen, som utvecklas av företaget BAE, skicka iväg 18-kilograns stålgranater nästan 200 kilometer med en hastighet, som sex gånger överstiger ljudets hastighet.
Hur kanonen fungerar kan sammanfattas man med användande av elektromagnetisk kraft skicka iväg en projektil är installerad mellan två räls.
Jagare av typen ”Zumwalt” representerar en ny typ inom US Navy med robotvapen. Det första fartyget ”Zumwalt” förbereds för överlämnande till den amerikanska Flottan.

6/2 Rysslands flotta får två hydrografiska båtar under 2015

Bilden visar Stor hydrografisk båt ur projekt 19920
Två stora hydrografiska båtar ur projekt 19920 kommer under året att fördelas mellan Östersjö- och Stillahavsflottorna, meddelar chefen för navigation och oceanografi vid Rysslands försvarsdepartement kommendör Sergej Travin.
”Under år 2015 planeras leverans till hydrografiska tjänsterna av två stora hydrografiska båtar ur projekt 19920 för östersjö- och stillahavsflottorna, med ett deplacement om 320 ton, seglationsdistans om 1500 nautiska mil”, - citeras Travin av TASS.
Totalt, som tidigare meddelats, räknar man med att bygga 14 båtar ur projekt 19920, varav en del redan tillförts Flottan. Förutom navigations- och hydrografisk utrustning utrustas de med kran med en lyftkraft av 3,5 ton och en självgående läktare/lastpråm som kan lasta upp till 2 ton.
Dessutom, berättade travin, under 2015 skall reparation och underhåll genomföras av 117 hydrografiska flytetyg.

6/2 Bästa fartyg inom ÖM är MPK ”Aleksin”

Bilden visar MPK (sv. Litet ubåtsjaktfartyg, NATO – PARCHIM) ”Aleksin”
Efter sammanställning av fjolårets verksamhet har MPK ”Aleksein” utsetts till östersjömarinens (ÖM:s) bästa fartyg.
Under förra året under tio månader har fartyget genomfört stridsuppgifter och 80 dygn direkt till sjöss, genomfört olika stridsövningar utan en enda anmärkning, skriver ÖM:s tidning ”Strazj Baltiki”.
Fartygschef ombord är kapten-löjtnant Oleg Morozov – han är tolfte befälhavaren på ”Aleksin”. Förra året avslutade framgångsrikt officersklasser och återvände på nytt till besättningen.
Data om fartyget:
MPK-224 ”Aleksin” – en liten ubåtsjägare ur projekt 1331M. Kölsträckte vid nybyggnadsvarvet Peene-Werft i Wolgast (DDR) 28 februari 1987, sjösatt 30 mars 1988, tillfördes Flottan 21 april 1989. Staden Aleksin, i Tula oblast/län, har fartyg som sitt fadder.
Fartygets deplacement uppgår till 935 ton, 
max-längd 75,2 meter, 
max-bredd 9,78 meter, 
max-djupgående 2,8 meter. 
Hastigheten uppgår till 24,5 knop, 
seglationslängd 2200 nautiska mil vid 12 knop, 
besättning 80 man.
Fartygets beväpning:
2 luftvärnsrobotsystem ”Strela-3” eller Igla-1”, 
16 styrda luftvärnsrobotar ZUR 9M32M eller 9M313, 
76-mm artillerianläggning AK-176, 
sexpipig 30-mm artillerianläggning AK-630, 
2 dubbelkontejners 533 mm torpedapparater, 
2 ubåtsjakts-granatanläggningar RBU-6000 ”Smertj-2”, 
96 reaktiva djupbomber RGB-60, 
2 ”bomfällare”.

tisdag 3 februari 2015

3/2 Ny stabschef för Leningrads marinbas

Bilden visar en fregatt ur projekt 11540 ”Neustrasjimyj”
Till ny stabschef vid Leningrads marinbas [ LenVMB] har utsetts kommendör Aleksej Apanovitj. Informationen bekräftas av befälhavaren för marinbasen, Oleg Zjuravljev. Aleksej är son till pensionerade viceamiralen vid Östersjöflottan Vasilij Apanovitj, som tidigare innehaft tjänsten som vice befälhavare för LenVMB.
År 2009, dekorerades kommendörkapten Aleksej Apanovitj efter att ha säkerställt sjöfarten mot pirater i Indiska oceanen, med orden ”Muzjestvo” [sv. Mod].
Från år 2007 till 2010 var Apanovitj befälhavare på ÖM:s fregatt ”Neustrasjimyj”.

3/2 Korvett ”Steregusjtjij” i docka för defekter

Bilden visar korvett ”Steregusjtjij” ur projekt 20380

Östersjöflottans (ÖM:s) korvett ”Steregusjtjij” har tagits in i docka vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad för felsökning. Pressekreteraren vid varvet Sergej Michajlov säger, att förutom felsökning av fartyget, så skall hon också göras ren och målas.

Michajlov berättade, att jobbet på ”Steregusjtjij”inte påverkar avmagnetiseringen av fregatt ”Admiral Grigorovitj”, som skall göra det i dockan. Han anmärkte, att avmagnetiseringen av ”Grigorovitj” påbörjas först om två veckor och till dess skall arbetet med korvetten vara klart. I värsta fall så får vi ta ut korvetten under tiden som fregatten skall avmagnetiseras, tillade pressekreteraren.
Tidigare har OAO ”33 sudoremontnyj zavod” (i Baltijsk, Kaliningrads oblast) utlyst anbudsrunda för reparation av robotvapen på ”Steregusjtjij”.
I november 2014 utförde ”Steregusjtjij” vid ÖM:s övningsfält skjutning med antiubåtssystemet ”Paket”, och slog ut en fingerad fientlig ubåt.
Korvett ”Steregusjtjij” är det första fartyget ur projekt 20380. Hon kölsträcktes vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg 21 december 2001, sjösatt 14 maj 2006, tillförd ÖM år 2008.

3/2 Sjojgu: VVS och marinflyget för under 2015 mer än 200 fpl o hkp

03 feb 2015
Rysslands flygvapen [VVS] och marinflyg kommer under 2015 att få mer än 200 flygplan och helikoptrar, säger Rysslands försvarsminister, armégeneralen Sergej Sjojgu.
”Inom ramarna för statliga försvarsbeställningen skall VVS och marinflyget få 126 nya flygplan och 88 helikoptrar. Då kommer fjärrflygets funktionsdugliga flygplanspark att uppgå till 80%” – sade han vid ett möte vid myndigheten.
Ministern sade, att en prioritet under 2015 är ombeväpning av Flygvapnet. ”Deras utrustning med modern beväpning planeras nå 33%, och andelen funktionsdugliga – upp till 67%, - sade Sjojgu.
Han påminde om, att utrustandet med modern beväpning och materiel inom Flottan, Strategiska robottrupperna och trupperna inom Luft- o Kosmiska försvaret under år 2014 överskred 30%.

3/2 Il-76:or (NATO – CANDID) fick användas som bombflyg

03 feb 2015
Under övningarna utanför Tver fick flygarna använda sina transportflygplan Il-76 i rollen som bombflyg. Totalt fällde de 30 flygbomber med en vikt upp till ett halvt ton. Detta meddelade överste Igor Klimov från Rysslands Flygvapen.
I manövrarna deltog mer än tio besättningar ur förband belägna i Tver, Orenburg, Pskov och Taganrog.
”Varannan besättning, som deltog, fick för första gången tillstånd att använda flygbomber”, anmärkte Klimov.
Han sade vidare, att flygarna var totalt i luften under mer än 100 timmar. Översten berättade, att de var tvungna att öva under förhållanden maximalt nära stridsförhållanden: dag och natt, under svåra meteorologiska förhållanden, start och landning på jordbanor och så vidare.
Besättningarna använde inte bara stridsbomber, utan även ljus, samt radiofyrar. Dessutom, sökte de självständigt platser för landsättning av spetsnazförband i ryggen på en fingerad fiende.
Modernisering av flygplan
Tidigare, i december, berättade Vladislav Gontjarenko från OAK (De Förenade flygfabrikerna) om moderniseringsprogrammet för Il-76 till Il-76MDM.
”För närvarande pågår utvecklingsarbetet, som skall vara klart år 2016, och från 2017 börjar moderniseringen av flygplanen, som finns inom VVS”, - sade han.
Flygplan Il-76MDM för ny avionik, hela ombordutrustningen byts ut.
”Kontrakt har slutits med försvarsministeriet om leverans av 39 flygplan Il-76MD-90A fram till år 2020. Den första kärran levereras redan i år”, påminde Gontjarenko.
Testflygningar med Il-76MD-90A
Transportflygplanet Il-76MD-90A med namnet ”Uljanovsk” avslutade testprogrammet i november 2014. Specialister från statliga flygtestcentret ger omdömet utmärkt för alla huvudsystem på det nya flygplanet.
Som tidigare meddelats, kommer man i Taganrog på basen av Il-76MD-90A, även känd som Il-476, att bygga ett AWACS-flygplan A-100 ”Premjer”. Testerna med denna kärra beräknas påbörjas år 2017.

måndag 2 februari 2015

2/2 Rysslands FV får första T-50 (PAK-FA) år 2016


De förenade flygfabrikerna (OAK) på börjar leverans av de första femte generationens jaktflygplan T-50 (PAK-FA) år 2016, meddelar presstjänsten vid OAK till TASS. ”Leverans av femte generationens flygplan T-50 till Försvaret skall enligt planerna påbörjas år 2016”.
I fredags sade chefen för OAK Jurij Sljusar, att korporationen börjar leverera det första partiet av T-50. Han säger också, att PAK-FA fungerar bra och arbete går helt enligt schema.
Tillverkningen av PAK FA utförs av företaget ”Suchojs” Jurij Gagarin-fabrik, som ligger i Komsomolsk-na-Amure .
PAK FA är ett ensitsigt attackplan där man använder mycket kompositmaterial. Enligt officiella källor motsvarar det alla krav från Flygvapnet för femte generationens flyg: överljudsflygning utan EBK, svårupptäckta (för radar, optiska, akustiska och andra upptäckningssystem), supermanöverförmåga och möjlighet till korta landnings- och startbanor. 
Flygtekniska karakteristika avslöjas inte, maximal lyftmassa bedöms av experter till 35 ton, 
Kryssningshastighet – Mach 1,7-1,8, 
Maxhastighet – Mach 2-2,5, 
Distans – 4000 km. 
Beväpning – robotar ”luft-luft” och ”luft-mark”, vilka lastas i inre avdelningar och på pyloner under vingarna, 
Flygkulspruta 9A1-4071K kaliber 30 mm. 
Sannolikt kommer kärran även att kunna bära flygbomber.

2/2 Minjakten ”Aleksandr Obuchov” påbörjat tester vid kaj

Bilden visar minjaktfartyget ”Aleksandr Obuchov”
”Aleksandr Obuchov” (projekt 12700) har påbörjat tester vid kaj. Hon är byggd vid varvet OAO ”Sredne-Nebskij sudostroitelnyj zavod” i Sankt Petersburg på beställning från Rysslands Flotta. Fartyget är det första ur en ny generation. Varvsprovturer påbörjas i juni detta år, varefter det i september blir en etapp av statliga tester.
Chefen för fartygsbyggen inom Rysslands Flotta kommendör Vladimir Trjapitjnikov säger, att minjaktfartyget ”Aleksandr Obuchov” bör tillföras sjöstridskrafterna i november år 2015, skriver presstjänsten vid Rysslands försvarsministerium.
”Detta är det första fartyg av minsveparklass, som är byggd med kompositmaterial. Fartyget är unikt, med världens största skrov av ickemagnetiskt monolitmaterial, format med vakuum-infusionsmetod. Denna teknologi används för första gången vid byggnation av militära fartyg – anmärkte Vladimir Trjapitjnikov.
”Fördelen med ”icke magnetiska” skrov är dess höga styrka, som tillåter större överlevnad för fartyget vid minoperationer till sjöss. Underhållet på ”Aleksandr Obuchovs” monolitiska icke magnetiska skrov är mycket mindre än på magnetiska stålskrov. Dessutom är det avsevärt lättare”, - tillade chefen för fartygsbyggnad.
Fartyget ”Aleksandr Obuchov” är ett projekt från Centra marina konstruktörsbyrån ”Almaz” och avsett för sök och destruering av minor runt marinbaser. Enligt planerna skall minst tre dylika fartyg byggas för Flottan. Fartyget är uppkallat efter torpedsbåtsmannen – Sovjetunionens Hjälte A. A. Obuchov (1917-2009).
Deplacementet uppgår till 890 ton, längd – 61 meter, bredd – 10 meter, hastighet vid fullt deplacement 16,5 knop, besättning – 44 man. För bekämpning av minor kan fartyget använda olika typer av trålar, samt även telestyrda och självgående obemannade undervattensapparater.

2/2 USAF flyger över Estland idag


Ett “Open skiesflygplan” OC-135B ur US Air Force genomför under måndagen en träningsflygning över estniskt territorium. Det blir en förberedelse inför den övervakningsflygning som skall genomföras över Ryssland i april detta år. 
Nyhetsbyrån BNS meddelar att Huvudstaben för Estlands försvarsstyrkor tillkännagivit, att flygningen sträcker sig över cirka 800 km och går över bland annat försvarets övningsfält. På flygningen medföljer cirka 50 militärer från USA, Kanada och Estland.
Överenskommelsen om öppet luftrum (Open Skies Treaty) är ett av instrumenten för OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) för att stärka förtroendet mellan stater genom kontrollmekanismer av militär verksamhet och efterföljning av gällande överenskommelser inom vapenområdet.
Överenskommelsen skrev under år 1992 i Helsingfors, dokumentet trädde i kraft år 2002. Till överenskommelsen har 33 länder inom OSSE anslutet sig, däribland alla NATO-länderna. Estland blev medlem år 2005.