Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 11 augusti 2017

11/8 Nya ”Elbrus” enroute Murmansk för avslutande provturer

Trängfartyget ”Elbrus” ur projekt 23120.

Fredagen, 11 augusti, avgick det första fartyget ur projekt 23120 ”Elbrus” från ”Norra varvet” mot Murmansk för att genomföra de avslutande etapperna av tester. Detta meddelar press-tjänsten för varvet i Sankt Petersburg.
Överresan till Norra flottan tar tio dagar. Under denna tid skall besättning och varvspersonal kontrollera fartygets sjöduglighet, kontrollera huvudmaskin, mångstrålande ekolodet och katodskyddssystemet. Vid slutdestinationen skall ”Elbrus” under tre veckor testa huvudsystem och utrustning på fartyget, öva samverkan med flyg.
”Elbrus” kölsträcktes vid ”Severnaja verf” 14 november 2012, sjösattes 26 juni 2015. Leverans var planerad till 2016. Varvet stoppade byggnation på grund av korrigeringar i projektet, beroende på nödvändig kontroll av importersättande utrustning.
Byggnation av det första seriebyggda fartyget ur serien ”Vsevolod Bobrov” fortsätter. Beräknad leverans till Flottan – 2018. Byggnation av det andra seriebuggda fartyget ur projekt 23120 ”Kapitan Sjevtjenko” har frusit inne.
Bland nyheterna i projektet kan nämnas – dynamiskt positionssystem, som medger fartyget att ligga i en bestämd position oberoende av väder, två elektrohydrauliska kranar med lyft-kapacitet om 50 ton, bogser-vinschar med dragkraft om 120 och 25 ton, lastyta om drygt 700 kvadratmeter.
Skrovet har isklass ARC4 vilket medger fart i arktiska farvatten och hon klarar isar upp till 0,6 meters tjocklek.

11/8, 2018 väntar ”Amiralitetsvarven” på ytterligare 2 beställningar av ”Lada”

Diesel-elektriska ubåten ”Sankt-Peterburg” ur projekt 677.


”Amiralitetsvarven” räknar med kontrakt under 2018, att få bygga ytterligare två icke atomdrivna ubåtar ur projekt 677 ”Lada”. Detta säger på fredagen, 11 augusti, general-direktören för varvet Aleksandr Buzakov i en intervju med RIA Novosti.
Han menar, efter det att ”Admiraltejskie verfi” avslutat byggnationen av en serie om sex ubåtar ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka” för stillahavsmarinen (ungefär år 2021), blir förstärkningen av icke atomdrivna ubåtar för Rysslands flotta ubåtar av typen ”Lada”.
”Jag tror, att man kommer att argumentera om vilka motor det skall vara. Antingen blir det diesel-elektriskt system, eller en luftoberoende maskin, förutsatt att den är testad. Först därefter kan försvarsministeriet ta beslut om att bygga nästa ubåt. Just nu jobbar vår utvecklare TsKB MT ”Rubin” i den riktningen”, - sade ledaren för företaget.
Buzakov anmärkte även, att tester med en luftoberoende motor inte kommer att genomföras på ubåtarna ”Kronsjtadt” och ”Veliki Luki”, samt även de två följande ubåtarna. ”De kommer definitivt att bli helt utan luftoberoende motorer. Möjligen, blir det tester på någon av de följande ubåtarna ur detta projekt”, - tillade han.
De två serietillverkade ubåtarna ur detta projekt befinner sig i en avslutande byggnation. I mars sade vice-presidenten för militär skeppsbyggnad inom OSK Igor Ponomarev, att ”Kronsjtadt” och ”Velikie Luki” kommer till Flottan innan år 2021.

11/8 Flottan kan få ubåt ”Kronsjtadt” år 2020


Sankt-Peterburg

S.-Peterburg, 11 aug-RIA Novosti, ”Amiralitetsvarven” planerar sjösätta ubåten ur pr. 677 (”Lada”) ”Kronsjtadt” år 2018, och år 2020 överlämna den till Flottan, säger GD Aleksandr Buzakov till RIA Novosti.
Idag är ubåtar ur projekt 677 de modernaste av konventionella ubåtar i Ryssland. I framtiden planeras de utrustas med luftoberoende motorer, för att slipper de gå upp till ytan för att ladda batterier.
Första fartyget ur projekt 677 ”Lada” – ”Sankt-Peterburg” – testas vid Norra flottan. ”Kronsjtadt” och ”Velikie Luki” är utvecklingar av projektet.
Buzakov berättar, att för närvarande byggs ”Kronsjtadt” för fullt. ”I juli satte vi ihop skrovet. Nästa år planeras sjösättning av detta fartyg och, enligt kontraktet överlämning till Flottan under år 2020”, - berättade generaldirektören.
Leverans av ”Velikie Luki” är planerat till år 2021, sade han.
Ubåtens längd uppgår till 66,8 meter, bredd-71, meter, självständigt uppträdande-45 dygn, besättning-35 man, max dykdjup-300 meter, hastighet i u-läge-21 knop, torpedapparater-6. Utvecklare av projekt ”Lada” – TsKB ”Rubin”

11/8 PAK-FA – T50 heter nu Su-57C Luft-o rymdstyrkorna generalöverste Viktor Bondarev har för första gången officiellt medgett namnet Su-57 för femte generations jaktflygplan.
Tidigare kallades projektet, som nu genomgår tester, för PAK-FA och T-50.
Hon flög första gången år 2010

11/8 Östersjömarinens marininfanteri har övat på Chmeljovka

ZSU-23-4

En tvåsidig taktisk övning med förband ur östersjömarinens (ÖM:s) marininfanteri och 11. Armékår har genomförts på övningsfält Chmeljovka i Kaliningrads län.
Totalt deltog i övningarna mer än 2000 man, mer än 100 enheter strids- och specialmateriel, mer än 20 strids- o trängfartyg, 12 flygplan och helikoptrar ur ÖM:s marinflyg, meddelar ryska federationens försvarsministerium.
Övningens scenario var, att fientliga förband, som spelades av en motoskyttebataljon, tank-kompani, bataljoner med självgående artilleri ”Akatsia” och raketartillerisystem ”Grad”, samt även förband med självgående luftvärnsanläggningar ”Sjilka” ur flottans armékår, hade tagit en kustremsa och befäst den.
I första etappen av övningarna anföll tunga attackkärror Su-24 och attackhelikoptrar Mi-24 med robotar och bomber mot den spelade fienden. Efter avslutat luftanfall landsattes ÖM:s spetsnaz från helikoptrar Mi-8. Under operationen togs fiendens ledningsplats. Samtidigt genomfördes en taktisk luftlandsättning i ryggen på fienden från ett transportflygplan An-26, och uppgiften att ta motoskyttesoldaternas eldpositioner utfördes.
Därefter landsattes på kusten, från en sök- o räddningshelikopter Ka-27, ingenjörsförband ur marininfanteriet, vilka röjde mingångar, för att säkerställa landstigningen för marin-infanteristerna.
Vid den avslutande etappen, genomfördes huvudfasen av landstigningen vid kusten. Fartygen som var involverade i landsättningen avslutade med att bekämpa med sina vapen fiendens befästningar, landstigning på den oförberedda kusten påbörjades, och övades också taktik att bekämpa fienden på djupet.
För att skapa villkor, maximalt nära stridsmässiga, använde ÖM:s ingenjörstjänst på övningsfält Chmeljovka mer än 5 ton av olika imiterade laddningar, mer än 2,5 kilometer icke-explosiva hinder och 15 fält skapades med olika imiterande kapacitet.

onsdag 9 augusti 2017

9/8 Östersjömarinens kustförsvar övat med ”Bal” och ”Bastion”

”Bastion-P”

Marinbas Baltijsks robotförband har, inom ramarna för planenliga övningar,  utgrupperat robotsystem ”Bal” och ”Bastion” för bekämpning av ytfartyg, samt även skydd av kusten i Kaliningrads oblast.
Östersjömarinens korvetter spelade rollen för fingerade fientlig fartygsstyrka, vars besättningar fått uppgiften av störa sjötransporter och genomföra robotanfall mot flottans fartygsgrupp.
Efter att ha fått målinvisning, genomförde stridsgrupperna elektroniska skott från robot-systemen ”Bal” och ”Bastion” mot fiendens fartygsförband. Kontrollerna bekräftade total bekämpning av alla målen.
Under övningen kontrollerades också robotsystemet funktionalitet, samt även lastning och lossning av missilerna.
Robotsystem ”Bal” och ”Bastion” är avsedda för bekämpning av fartyg ur alla typer. Dessa systems robotar har kraftiga stridshuvuden och hög hastighet, vilket ökar sannolikheten att slå ut ytmål av alla klasser.

tisdag 8 augusti 2017

8/8 USN hangarfartyg ffg till Vietnam år 2018

 Hangarfartyget ”Teodor Roosevelt”
Hanoi och Washington har kommit överens om att stärka samarbetet inom försvarssfären och kommit överens om att ett hangarfartyg från US Navy för första gången skall angöra en hamn i Vietnam under år 2018. Pentagons presstjänst meddelar att detta är resultaten efter förhandlingar, som hölls under tisdagen 8 augusti i Washington mellan de bägge ländernas försvarsministrar, James Mattis och Ngo Suan Litem.
Enligt USA:s försvarsdepartement diskuterade ministrarna ”ökande amerikansk-vietnamesiska relationer inom områden försvar och regional säkerhet”. Samtidigt kom ministrarna överens om att fördjupa militära samverkan.  Det innebär ”utvidgat sjömilitärt samarbete och stort informationsutbyte”. Vilken typ av uppgifter det rör sig om, är inte specificerat, skriver TASS.

Dessutom, underströk James Mattis och Ngo Suan Litem, att det redan finns ett partnerskap på ganska hög nivå, som rör fredsskapande missioner och humanitär hjälp, och även kustbevakning mellan länderna. I samband härmed påminde USA om den nyligen till Vietnam levererade fregatten, som tidigare ingick i US Coast Guard.
Ministrarna uttryckte sin mening, att starka USA-Vietnamesiska förbindelser inom försvarsområdet stärker den regionala och globala säkerheten.
”Dessa relationer baseras på ömsesidig respekt och allmänt intresse, inkluderande fri sjöfart i Sydkinesiska sjön och på en global skala, respekt för internationell lag och erkännande av nationell suveränitet”, - sade Pentagons presstjänst. Mattis välkomnade samarbetet Vietnams med  andra stater i asiatiska Stillahavsområdet och dess växande ledarskap i denna del av världen.

8/8 Östersjömarinen deltar i Balex Delta 2017Ryska östersjöflottans räddningsbogserare SB-921, en helikopter ur marinflyget Ka-27, en eldsläckningsbåt och en kemisk spaningsbåt skall delta i de internationella övningarna Balex Delta 2017, vilka skall genomföras i Östersjön, meddelar militära mynhdigheten.
”I övningarna deltar fartyg från Danmark, Finland, Polen och Sverige”, - sägs i meddelandet.
Danmark och Polen är medlemmar i NATO. Sedan år 2014 har de militära kontakterna mellan Ryssland och NATO varit frysta.
Deltagarna i Balex Delta 2017 skall genomföra sök- och räddningsövningar efter människor, hjälpa nödställda till sjöss, släcka brandhärdar och ta hand om oljeutsläpp från stationära oljeplattformar. Övningarnas aktiva fas skall genomföras 9 augusti på ryskt territorialvatten. I dessa deltar 9 specialfartyg och tre helikoptrar från Ryssland, tre specialiserade fartyg för likvidering av oljeutsläpp från Danmark och ett var från Finland, Polen och Sverige.
Övningsscenariot är, att på en oljeplattform i Östersjön uppstår en eldsvåda och några tusen olja läcker ut. Räddningsmanskapet skall söka efter fingerat skadade i vattnet och evakuera dessa till sjukvårdande.
Idag, 8 augusti, genomförs landfasen av övningarna – med samling och instruktioner. Deltagande fartyg går via Kaliningradkanalen ned till Baltijsk redd, för att 9 augusti påbörja det praktiska arbetet till sjöss.
Länder som skrivit under Helsingforskonventionen deltar traditionellt. Helsingforskonventionen tags år 1992 för att skydda Östersjön. Stabskvarteret ligger i Helsingfors. I Helsingforskommissionen deltar Ryssland, Tyskland, Danmark, Finland, Sverige, Polen, Lettland, Litauen och Estland.

8/8 Övningar med VDV i Pskov inkluderar 40 flygplan och hkpCirka 40 enheter ur militära transport-, armé- och frontflyg deltog under regementstaktiska övningar inom Luftlandsättningstrupperna (VDV), vilka började igår i Pskovs oblast, meddelade försvarsministeriet vid en presskonferens på tisdagen.
”Större delen av flygplanen tillhörde det militära transportflyget (ry. VTA): Il-76MD, An-26, Mi-8, An-22 ”Antej”, An-124 ”Ruslan”. De sista två typerna användes för första gången vid övningar för landsättning av soldater och militär materiel med landning i bestämt område”, - sade man vid militära myndigheten.
Enligt meddelandet, fick luftlandsättarna eldunderstöd från deltagande Su-27SM, Su-34, MiG-31 och attackhelikoptrar Ka-52.
Förutom detta, användes vid övningarna moderna drönare för spaning från luften ”Orlan-10”, ”Tachion” och ”Eleron”. Enligt övningsscenariot, berättade ryska försvaret, användes drönarna för att upptäcka fienden.
Enligt tidigare uppgifter från försvaret, deltar i övningarna 2500 luftlandsättare och 600 enheter militär materiel, och övningarna pågår fram till 11 augusti.
Övningarna leds av befälhavaren för VDV generalöverste Andrej Serdjukov.

8/8 Ny räddningsbogserare anlänt till Baltijsk

 
Räddningsbogseraren SB-737 (ry. СБ-737) ur projekt 02980, östersjöflottan.

Den nya räddningsbogseraren SB-737 ur projekt 02980 har anlänt till östersjöflottans (ÖM:s) huvudbas i Baltijsk. Detta meddelade på tisdagen, 8 augusti, RNS med hänvisning till presstjänsten inom ÖM.
”Fartyget är byggt vid varvet Leningradskij sudostroitelnyj zavod ”Pella”. Bogseraren tillfördes ÖM:s sök- o räddningsförband”, - meddelade chefen för presstjänsten inom ÖM kommendör Roman Martov.

Detta är det tredje fartyget ur projekt 02980, som byggts för Flottans behov. För ett år sedan tillfördes systrarna SB-121 och SB-123 sök- o räddningsförbanden vid Leningrads och Baltijsk marinbaser.
Bogseraren är avsedd för räddnings- och sökarbeten, hjälp till nödställda fartyg, sök, räddning, evakuering och ombordtagning av människor, ge dem medicinsk hjälp, bogsera fartyg och flytande utrustning i is och öppet hav. Dessutom, är SB-737 avsedd för eld-släckning på flytande och kustnära objekt, eldsläckning av olja på vattnet, stötta vid undervattensverksamhet, samt även dra loss fartyg som gått på grund.
Deplacementet på SB-737 uppgår till 1216 ton, längd-48 meter, bredd-13 meter. Maximal hastighet-14,5 knop. Besättning-8 man. Självständigt uppträdande.20 dygn. Dragkraft på krok-80 ton.