Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 19 september 2014

"Sevmash" bygger ytterligare en Borey-A ubåt

19/9

Det nyaste atomubåtprojektet "Borey", har fått namnet "Prins Suvorov", avslöjades i december i Severodvinsk av ställföreträdande chef för den militära produktionen "Sevmash" Nicholas Semakov.

Om allt går planenligt så kommer bygger vi nästa och det blir "Prins Suvorov".
Detta är ytterligare ett avancerat ubåtsprojektet "Borey" -. Säger Nikolai Semakov.
"Prins Suvorov" blir den sjätte av åtta ubåt Project 955 "Borey". Planen är att till 2020 kommer att byggas åtta ubåtar av denna klass.

Just nu i slaget vid den ryska flottan är två ubåtar av "Northwind" - "Yuri Dolgoruky" och "Alexander Nevskij." Den tredje ubåten "Vladimir Monomakh" kommer att överföras till marinen i december 2014 och ytterligare två - "Prince Vladimir" och "Prince Oleg" - är för närvarande under konstruktion.

Klassen är tänkt att ersätta Delta III, Delta IV och Typhoon klasser nu i ryska flottan tjänst. Klassen är uppkallad efter Borey, "nordanvinden".

"Admiral Gorshkov" har fått beväpning

 
19/9

Frigate "Admiral Gorshkov" har beväpnats med en 130mm Universal Gun Mount A-192m.

Vapnet kan avfyra mot luftmål med en hastighet av 30 skott per minut.

Tidigare rapporterades det att det var ett problem med vapenfästen som orsakat förseningen av byggandet av en ny fregatt.

Fregatten ur projektet 22350 "Admiral Gorshkov" från 2006 är baserad på "Norra varvet" i S: t Petersburg och genomgår för närvarande avmagnetisering och förbereder sig för att gå ut på provtur.

Dmitrij Medvedjev fick bl.a. se UV-spanare

18 sept 2014
Premiärminister Dmitrij Medvedjev har besökt övningsområdet för vetenskapliga testinstitutet [ry. NII] ”Geodezija” i Krasnoarmejskij utanför Moskva. Där fick han stifta bekantskap med olika robotiserade modeller för såväl militär som civil användning.
Han fick bland annat se robotiserade UV-spanare och robot-sappörer, som utvecklats vid Institutet för marinteknologi i Fjärran östern. De är utrustade med autopilot, navigeringssystem, sonar, armar och annan utrustning som kan ge information om havsbotten. När den hittar något farligt, t.ex., minor, då kan en annan destrueringsapparat destruera medelst en laddning.
Direktören för institutet Leonid Naumov säger, att intresse från utlandet för dessa apparater finns, även från USA, vilket visar att den inhemska vetenskapen ligger långt framme inom detta område och va kan vara stolta.
”Förhoppningsvis skall det bli serietillverkning. Först då kan man vara stolt”, - anmärkte till detta Medvedjev.
Dessutom fick premiärministern se robot-helikopter och obemannad båt med kulspruteanläggning. Leonid Naumov säger, att Försvarsdepartementet har beställt dylik materiel.
Han berättade också, att UV-spanaren under två dagar i Vladivostok nära ön Russkij upptäckte mer än 2700 explosiva saker, inkluderande 7 minor från rysk-japanska kriget och andra världskriget.

”Novorossijsk” tillförd svartahavsmarinen

 17 sept 2014
Diesel-elektriska ubåten ”Novorossijsk” är nu tillförd Rysslands svartahavsflotta. För närvarande ligger ubåten kvar vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg.
Just nu håller man på att förbereda fartyget för överfärden till Rysslands norra marin. Där skall de avslutande etapperna av de statliga provturerna genomföras med robotskjutningar med ”Kalibr”.
Efter avslutade statsprovturer med ”Novorossijsk” blir det ännu en förflyttning mellan flottor. Denna gång  till hemmahamnen i Novorossijsk”.
”Novorossijsk” tillfördes Rysslands flotta den 22 augusti. Då hissades Andreasflaggen ombord ubåten. Detta är den första ubåten av typ ”Warsjavjanka”, byggd för svartahavsmarinen. Totalt skall sex byggas för denna flotta.
Totalt under senaste veckan har Rysslands södra milo [JuVO] sex enheter ny materiel. Innan år 2014 årsslut skall JuVO ha fått mer än 1400 nya och moderniserade enheter av olika vapenmodeller. Flottans förband får mer än 20 stridsfartyg, båtar och trängfartyg och flygplan för marinflyget.

Rysslands vapenexport minskas inte pga sanktionerna

 17 sept 2014
Sanktionerna hotar inte den ryska ”försvarsindustrin” katastrofalt, och de påverkar inte vapenexporten, meddelade ryske presidentrådgivaren Vladimir Kozjin.
Vid mässan Africa Aerospace and Defense-2014 tillkännagav Vladimir Kozjin, att för ryska vapenindustrin är sanktionerna ingen katastrof och kommer inte att bli. ”Vår orderportfölj och omfattning minskar inte. Kontrakten, som är planerade och kommer att planeras, de kommer inte att brytas. Jag tror inte, att det blir några avbrott”, - sade presidentens rådgivare.
Enligt honom, ”har ingen någonsin varit förtjust över sanktioner, och de har aldrig fört något gott med sig, de skapar bara problem för alla”. ”Men de är dubbeleggade. Bägge sidor lider alltid”, - anmärkte Vladimir Kozjin.
President Vladimir Putin har tidigare meddelat, att för årets sex första månader har Ryssland sålt vapen och militär materiel för 5,6 miljarder dollar, och orderportföljen för vapenexport har ökat till 50 miljarder dollar.

”Vladivostok” till sjöss med rysk besättning

15 sept 2014
Helikopterbärande landstigningsfartyg ”Vladivostok” gick till sjöss natten till lördagen på sin första seglats med rysk besättning.
Fartyget av typen ”Mistral” återvänder till ”Sen-Nazer” efter 10 dagar, 22 september. Efter ytterligare tre dagar planeras ”Vladivostok” löpa ut igen för ytterligare tio dagar till sjöss med besättningen för det andra fartyget av typen ”Mistral”, byggt i Frankrike för Ryssland.
Datum för ”Vladivostoks” utlöp har ändrats några gånger. Från början var det utsatt till 10 september, men på grund av tekniska orsaker har det framskjutits. Därefter förväntades, att ryska besättningen för första gången skulle gå ut med ”Mistralen” den 15 september.
Det har varit mycket diskussioner kring kontraktet med ”Mistralerna” och olika uttalanden från Frankrikes president Francoise Hollande. Mycket beroende på situationen i Ukraina. Ryssland har inte officiellt fått några informationer att kontraktet skulle annulleras eller att villkoren skall ha förändrats. Leverans av det första fartyget skall genomföras i slutet av oktober.
I augusti anlände de ryska besättningarna till Saint-Nazaire för att lära sig fartyget.
Kontraktet om två ”Mistraler” slöts mellan franska företaget DCNS och ”Rosoboroneksport” år 2011. Kostanaden uppgick till 1,2 miljarder euro. Det första fartyget – ”Vladivistok” – skall tillföras Rysslands flotta år 2014, det andra – ”Sevastopol” – år 2015.
”Mistral”-fartygen har ett deplacement om 21300 ton och kan ta ombord 450 marininfanterister, från 16 till 32 helikoptrar, 60 lätta pansarfordon och 13 tanks. Franska ”Mistral” är utrustade med två luftvärnsrobotanläggningar MBDA Simbad, två 30-mm kanoner Breda Mauser och fyra 12,7-mm kulsprutor. Enligt planerna skall de ryska fartygen utrustas med ryska vapen.

Flygplatsen på Novaja Zemlja klar att ta emot flyg


Flygplatsen på Novaja Zemlja är färdig att ta emot stridsflyg, meddelade vid en presskonferens Oleg Kotjetkov från Rysslands Västra milo (ZVO)
”Logistik specialister har inom ramarna för taktisk-specialövningar genomfört uppgifter för att flygplatsen skall kunna ta emot stridsflyg, underhålla flygmateriel på marken, genomföra tankning av bränsle, kväve och syre, samt även förbereda flygpersonal och jaktflyg för vidare resor”, - sade Kotjetkov, efter att ha anmärkt, att besättningar i jaktflygplan MiG-31BM redan genomfört landningar på den nya flygplatsen.
Ryssland tänker förstärka sin position i Arktis på alla fronter: såväl militärpolitiskt, som finans-ekonomiskt. President Vladimir Putin beslutade i april att skapa ett enhetligt baseringssystem för nya generationens ytfartyg och ubåtar, förstärka gränsen, samt även bilda ett nytt statligt organ för att genomföra Rysslands politik i Arktis.
För första gången i Rysslands historia landsattes i mars en luftlandsättningsbataljon om 350 man vid övningar vi Novosibiriska öarna (Arktis). I augusti i år tillkännagav Rysslands flygvapenchef Viktor Bondarev vid en presskonferens, att flygplatsen ”Temp” på ön Kotelnyj inom en snar framtid skall kunna ta emot alla typer flygplan.
Innan år 2014 slut planerar Ryssland en utökning av den militära grupperingen i den Arktiska zonen. På ön Kotelnyj skall utgrupperas 99-e taktiska gruppen, och 80:e självständiga motoskyttebrigaden – i byn Alakurtti i Murmansk oblast. Dessutom, på öarna Aleksander I land (Frans Josefs-arkipelagen), Novaja Zemlja, Vrangelsön och Sjmidt-udden skall radarstationer sättas upp och flygledningsplatser. Förstärkning av FSB:s gränstrupper planeras. Till oktober 2015 skall arbetet med  luftförsvars-infrastruktur på de arktiska öarna vara avslutade.

Kuriosa: 1961 på Novaja Zemlja så detonerade Sovjet Tsar-bomben (Russian: Царь-бомба) det största och kraftfullaste atomvapnet som detonerats. Det utvecklades av Sovjetunionen. Bomben som var på 50 megaton kallades "Ivan" av sina utvecklare.

Bomben testades den 30 oktober 1961 i skärgården vid Novaja Zemlja. Bomben minskades ner från de ursprungliga 100 megaton för att reducera det nukleära nedfallet då det mesta av det bedömdes hamna på Sovjetisk, bebodd mark.

Östersjömarinens kusttrupper i övningsberedskap

 17 sept 2014

Den 16:e september sattes personalen inom östersjömarinens kusttrupper i beredskap inom ramarna för de påbörjade taktiska övningarna.
Inom den närmaste tiden kommer förband med stridsmateriel och beväpning att genomföra marsch till ett av övningsfälten i Kaliningrads oblast., där de skall öva.
Där skall de öva försvar av fientliga diversions-spaningsgrupper och flyganfall, orientera sig i obekant terräng, överlevnad vid halt, klara svår terräng.
Vidare skall man genomföra en rad praktiska uppgifter som stridsskjutning med olika vapen.
Totalt rör det sig om mer än 1000 man, mer än 250 enheter militär och special materiel.

Ny rysk jagare till år 2018

16 sept 2014.
En framtida jagare av typen ”Lider” skall vara skapad i Ryssland till preliminärt år 2018, meddelade en företrädare för militär-industriella kommissionen Oleg Botjkarev.
”Den första prototypen kommer att finnas ”i järn” om cirka tre år”, - sade han. Oleg Botjkarev anmärkte, att arbetet med projektet ”pågår för fullt”. Det är specialister vid ”Severnoje PKB” [projekt-och konstruktionsbyrån] i Sankt Petersburg som jobbar med det nya fartyget.
Tiden för den framtida jagaren har blivit framskjuten vid ett flertal tillfällen. Så, i augusti 2011 sade Rysslands marinchef amiral Vladimir Vysotskij, att byggnationen skulle börja år 2012. År 2013 meddelades, att fartyget skulle kölsträckas innan år 2015. För närvarande är det klart, att konstruktörsarbetet för att skapa en framtida jagare har förts in i statliga försvarsbeställningen för år 2014.
Den nya jagare skall vara ett mångfunktionsfartyg med stort deplacement, utrustat med attackvapen och stort autonomt uppträdande. Det byggs för att ersätta fartyg ur projekt 956 och 1155 – som huvudsakliga ryska ytfartyget för oceanfart.

torsdag 18 september 2014

Ryssland inleder arktiska patruller

19/9

Klimatförändringen är dåliga nyheter för de flesta av oss, men det hjälper Ryssland att öka sin status som en sjömakt. 

Förra veckan avslutade en flottilj med ryska örlogsfartyg en resa över Norra ishavet. Det ryska försvarsministeriet har sedan meddelat att detta var den första av vad som kommer att vara regelbundna patruller av nyligen tillgängliga farleder. 

Banorna är öppna nu under sommaren på grund av vikande havsis, och ger en maritim genväg mellan norra Asien och Västeuropa. Med tanke på risken för smuggling längs dess långa arktiska kust, är det naturligt att Ryssland vill stärka sin marina närvaro här, säger Michael Byers specialist i internationell rätt vid University of British Columbia i Vancouver, Kanada. 

Trots misstankar om Rysslands motiv efter ett "stunt" 2007 där en rysk ubåt planterade landets flagga på havsbottnen vid Nordpolen, ser Byers inte de marina patruller som ett förebud om stigande spänningar över Arktis överflödande olja, gas och andra resurser. 

Snarare ser han att den ryska flottan vill helt enkelt använda sig mer av arktiska hamnar efter att ha förlorat sina baltiska baser när Sovjetunionen bröt upp. "Från ett rysk militär perspektiv är Arktis inte bara om tillgång till Ishavet, utan på världens hav," uppger Byers.

Ubåten "Vladikavkaz" åter i sjön på fredag


Dieselubåten "Vladikavkaz", är klar med sina reparationer på varv och planeras att lämna varvet under fredagen den 19 september.

SSK "Vladikavkaz" Project 877 "ung. hälleflundra" som färdigställdes i varvsbolaget "Red Sormovo" 1988, tilldelades marinen 28 September 1990.  Den 12 November 2008 ankom hon till varvet i  Severodvinsk för reparationer och fick i slutet av 2011 flyttas till båthuset.

Ubåtar av "hälleflundra" info:
Deplacement under vatten - 3040 ton,
Längd - 73,8 m,
Bredd - 9,9 m, djup - 6,2 m,
Undervattens hastighet - 17 knop,
Beväpning - 6 förliga torpedrör (533 mm), med möjlighet till missilavfyrning.

onsdag 17 september 2014

NATO i Ukraina


NATO styrkor inleder övningen Rapid Trident i västra Ukraina medan strider rasar i öst.

Eftersom striderna mellan armén och proryska rebellerna rasar i östra Ukraina, pågår förberedelser nära dess västra gräns för en gemensam militärövning denna månad med mer än 1000 soldater från USA och dess allierade.

Beslutet att gå vidare med Rapid Trident övningen 16-26 September ses som ett tecken på engagemang i Nato, i syfte att stödja Ukraina och samtidigt stoppa militärt ingripande i konflikten.

Den årliga övningen, som kommer att äga rum i Javoriv nära Ukrainas gräns mot Polen, var ursprungligen planerad till juli, men senarelades eftersom planeringen stördes av krisen i den östra delen av landet.

Nato intensifierar sin militära aktivitet i de östra delarna efter Rysslands annektering av Krim i mars och väntas komma överens vid ett toppmöte i Wales den här veckan för att skapa en ny snabbinsatsstyrka på flera tusen soldater.

Förutom flygvapenövningar, har USA flyttat stridsvagnar och 600 soldater till Polen och de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen för gemensamma manövrar i oktober, som ersätter den mer lätt beväpnade styrkan med fallskärmsjägare.

Men Rapid Trident är den första betydande utplacering av amerikanska och annan personal till Ukraina sedan krisen bröt ut.

President Barack Obama kommer att besöka Estland på onsdag för att lugna de tidigare sovjetländerna i Baltikum med USA: s stöd, och Estlands premiärminister efterlyste på tisdagen en starkare NATO närvaro i Östeuropa.

Washington har lovat Ukraina $ 52.000.000 i säkerhetsstöd och har redan stridsransoner, kroppsskydd, radioapparater och annan utrustning. Pentagon ledare har träffat ukrainska motsvarigheter för att diskutera en rad samarbeten, men för tillfället har vapenleveranserna uteslutits.

"Det är mycket viktigt att förstå att en militär lösning på detta problem inte kommer att vara tillmötesgående," Obama sa till reportrar i Vita huset i förra veckan.

USA European Command (EUCOM) säger att övningen den här månaden kommer att innebära cirka 200 ur amerikansk personal samt 1.100 från Ukraina, Azerbajdzjan, Storbritannien, Kanada, Georgien, Tyskland, Lettland, Litauen, Moldavien, Norge, Polen, Rumänien och Spanien .

Fokuserade på fredsbevarande styrkor, kommer den att innehålla stabsövningar, patrullering och hur man hanterar improviserade spränganordningar.

Även om det innebär många Nato-medlemmar i övningen samt länder som Ukraina, som är en del av Natos bredare "Partnerskap för fred", så är övningen är inte formellt en NATO-övning.

Rent allmänt så är det tänkt att inom ramen för ett bredare program med titeln "Operation Atlantic Resolve" avsett att visa USA:s engagemang för sina europeiska allierade. Nato bedriver vad de kallar  är en utökad version av sin regelbundna sommar och höst-schema.

Rysk Mistral på provtur


En rysk besättning på 200 personer seglade i helgen iväg med franskbyggda landstigningsfartyget av Mistralklass på en provtur.
För en dryg vecka sedan sa Frankrikes president Francois Hollande att han ville stoppa leveransen av de två helkopterbärande landstigningsfartyg som landet bygger åt den ryska flottan.
Fartygen beställdes 2011 och det första är snart klart för leverans. Det andra ska levereras nästa år.

Hollande handlade under press från andra västländer att bojkotta leveranser till Ryssland, och speciellt känslig har denna fartygsaffär varit eftersom det handlar om krigsmateriel.
Men i den franska varvsstaden Saint-Nazaire har sedan länge två ryska besättningar om sammanlagt 400 personer väntat på att provköra fartygen och senare ta hem dem till Ryssland.
Och i lördags natt gick en besättning ombord på fartyget som döpts till Vladivostok och seglade sedan tidigt på morgonen för att inleda testkörningar.
Efter Hollandes uttalande har representanter för franska regeringen förklarat för de ryska ledarna att kontraktet på fartygen fortfarande gäller juridiskt. Presidenten kommer att fatta sitt definitiva beslut om leveransen först i slutet av oktober.
Ryssland har hotat med stora skadestånd om leveransen inte blir av.

Källa: http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/fartyg/article3847874.ece#comments