Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 15 mars 2016

15/3 Jaktflygövning ”Ladoga-2016” i slutet av mars

[image]


I slutet av denna månad skall Rysslands Västra milos jaktflygövning ”Ladoga-2016”
genomföras över sjön Ladoga. I den skall flygförband från Tvers och Kursks oblast samt
Karelen deltaga.

De kommer att flyga i MiG-29SMT, MiG-31BM, samt även olika modifieringar av Su-27 och
genomföra stridsskjutning och avfyra styrda robotar.

Cirka 50 stridsflygare skall även öva luftstrid, inkluderande upptäcka fienden, låsa på målet
och slå ut det under dygnets alla tider.

De skall genomföra en av de svåraste övningarna, när första flyggruppen släppen en lysbomb,
som lyser upp markytan, och dess eftergrupp skall slå ut en fingerad fiendes objekt.

Luftmålen fälls från 10000 meters höjd från flygplan Su-27, som är utrustade med
specialutrustning för upphängning av bomber. Flygbomber kommer att användas som luftmål,
vilka är bekransade med lysande element.

Det speciella med flygövningarna ”Ladoga” kan sammanfattas med piloterna inte informeras i
förväg om position för den fingerade fienden förrän signal avges, och då skall piloterna själva
söka, fånga och eskortera i luftförsvarszonen. Piloterna skall också själva välja mest effektiva
medlen för att slå ut de upptäckta målen beroende på situationen.

Därefter kommer en kvalificeringskommission från Västra milot att utvärdera övningarna och
de unga piloterna kan få tillstånd att utföra beredskapsverksamhet i ryskt luftrum.

15/3 Ryska flygare beredda att slå till överallt på jorden, sade flygofficer till C FV

[image]


Ryska flygare är beredda att genomföra uppgifter på varje plats på denna planet, sade en officer
som återvänt från Syrien till Rysslands befälhavare för flygstridskrafterna (C FV), generalöverste
Viktor Bondarev.

Flygförare i Su-34 återvände på tisdagen till Voronezj. De sade också att överfarten från flygbas
Chmejmim i Syrien till Voronezj oblast gick utan anmärkning.

Kvar i Syrien blir endast en liten del vid flygbas Chmejmim och underhållbasen i Tartus. De skall
”utföra en mycket funktion för att övervaka vapenvilan och skapa förutsättningar för
fredsprocessen”.

15/3 Arktiska tankern ”Akademik Pasjin” sjösätts i april

Морской танкер "Академик Пашин"
Tankern ”Akademik Pasjin”

Sjösättning av tanker för arktiska farvatten ”Akademik Pasjin” avsedd för trängflottan skall
genomföras i april, meddelade vice försvarsminister Dmitrij Bulgakov.

Efter sjösättning fortsätter slutbyggnationen vid varvet kaj.

För närvarande avslutas arbetet med framdrivningssystemet, i slutet av mars skall hon lämna
slipen. ”Fram till idag är tankern för de arktiska farvattnen ur projekt 23130 ”Akademik
Pasjin” för trängflottan, och som byggs vid Nevskij sudostroitelnyj-sudoremontnyj zavod,
klar till drygt 65%. Tankern ur projekt 23130 räknar vi med att få i slutet av 2016 eller början
av 2017, - berättade Bulgakov.

Huvuddata för tanker:
Max-längd – 130 meter,
Max bredd – cirka 21 meter,
Max hastighet – 16 knop,
Självständigt uppträdande – 60 dygn,
Besättning – 24 man.
Seglationsområde – obegränsat  i enlighet med fartygsklassen enligt ryska fartygsregistrets regler.

15/3 Rysslands flotta får 14 trängfartyg under 2016

Судно "Эльбрус"

”Elbrus”

Rysslands trängfartygsflotta kommer under 2016 att förstärkas med 16 fartyg. Detta
meddelade Rysslands vice försvarsminister armégeneralen Dmitrij Bulgakov.

”Under 2016 får trängflottan sådana moderna fartyg som underhållsfartyg med isklass
”Elbrus” ur projekt 23120, mellanstora tankern ”Akademik Pasjin” ur projekt 23130,
utsjöbogseraren ”Sergej Balk” ur projekt 23470, ”test/experimentfartyg” (ry. opytovoje
sudno) ”Viktor Tjirkov” ur projekt 20360os, självgående pontonkranar ur projekt 02690 och
hamnbogserare ur olika projekt”, - citerar RIA Novosti Bulgakov.

Trängflottan är den del av ryska flottans ytfartygstyrkor, avsedd att stötta fartygens strids- och
dagliga verksamhet och delar av flottan.

15 mars fyller ryska flottans trängflotta 76 år.

måndag 14 mars 2016

14/3 Sverige och UK ”Open Skies” över Ryssland 14-18 mars

[image]


Chefen för Rysslands kärnsäkerhetscentrum Sergej Ryzjkov säger, att under perioden 14 -18
mars, inom ramarna för den internationella överenskommelsen om öppet luftrum, skall en
gemensam mission av Storbritanniens och Nordirlands förenade kungadöme samt även
Sverige genomföra en övervakningsflygning över ryska federationens territorium i en SAAB-
340B från flygplats Kubinka.

Under flygningen längs en överenskommen rutt skall ryska specialister noggrant kontrollera
rutten och att överenskommen övervakningsapparatur används.

Flygplan SAAB-340B tillhör flygplansklass, som inte är utrustad med någon som helst
vapenutrustning. Ombord finns övervakningsapparatur (flygfotoutrustning), som genomgått
internationell kontroll, där även ryska specialister deltagit, vilket utesluter användande av
tekniska hjälpmedel, som icke är tillåtna i Avtalet.

14/3 Massmedia meddelat av marinchef Tjirkov avgår

Виктор Чирков 

Befälhavaren för Rysslands sjöstridskrafter amiral Viktor Tjirkov har lämnat in rapport om
sin avgång från de Väpnade styrkorna på grund av hälsoskäl.

För närvarande upprätthålles hans tjänst av befälhavaren för Rysslands Norra marin amiral
Vladimir Koroljev. Han kommer snart att utses till ny befälhavare för Rysslands Marin i
stället för Tjirkov, skriver RIA Novosti med hänvisning till källa inom den
ryska militära myndigheten.

Beslut om detta kommer att ske innan april månads början, tillägger källan.

Vice marinchef viceamiral Aleksandr Fedotenkov meddelade i januari i år, att Tjirkov
”genomgått en mindre operation”. Då, enligt honom, beslutade försvarsministern att utse
Koroljev som tillförordnad marinchef, ”som den mest erfarne och kompetente” amiralen inom
Rysslands Flotta.

Amiral Vladimir Koroljev har tjänstgjort på ubåtar inom Rysslands Norra marin (NM). Han
har varit befälhavare för 24:e ubåts-”fördelningen” vid NM från augusti 2000 till mars 2002,
stabchef vid NM från september 2002 till augusti 2005. Efter två år, 19 november 2007,
utsedd till vice befälhavare vid NM. I början av juli 2010 blev han utsedd till befälhavare för
Rysslands svartahavsflotta, och efter mindre än ett år, 23 juni 2011, befälhavare för NM. 

I december 2014 lades till amiral Koroljev ansvaret för ledningen av Förenade strategiska
kommandot ”Sever” (sv. ung. Kommando Nord).

14/3 Putin beslutat ta hem ryska gruppen från SyrienUppgiften, som ålagts Försvarsministeriet och de väpnade styrkorna, är i stort genomfört,
tillkännagav Vladimir Putin vid ett möte med cheferna för Rysslands Försvarsdepartement
och Utrikesförvaltning.


Assad har uttryckt sin tacksamhet till ryska federationen för hjälpen att bekämpa terrorismen.

MOSKVA, 14 mars – RIA Novosti. Rysslands president Vladimir Putin har beordrat chefen
för Försvarsdepartementet Sergej Sjojgu att från tisdagen påbörja tillbakadragandet av den
ryska gruppen i Syrien, då uppsatta mål är nådda.

”Jag anser, att uppgiften, som Försvarsministeriet och de väpnade styrkorna fått, är helt
genomförda, varför jag ber försvarsministern att från och med i morgon påbörja uttåget av
huvuddelen av vår militära grupp från Syriens arabiska republik”, - sade Putin vid ett möte
med cheferna för Försvarsministeriet och Utrikesdepartementet.

Presidenten pressekreterare Dmitrij Peskov meddelade, att beslutet om hemtagande av trupper
tagits tillsammans med syriske presidenten Basjar Assad.

Sjojgu å sin sida tillkännagav, att resultatet av de ryska flygbombningarna lyckats stoppa eller
helt slå ut terroristerna i Syrien. Han tillade, att de stoppat huvudlederna för tillförsel av vapen
och ammunition till rebellerna, samt även tillfartsvägar för transport av olja till Turkiet.

Utrikesminister Lavrov säger, att ryska flygvapnets operationer bidrog till en fredlig lösning i
Syrien.

De ryska operationerna i Syrien påbörjades 30 september 2015. Rysslands Luft- och
rymdstyrkor använde under operationerna mer än 50 flygplan och helikoptrar, bl.a. Su-24M,
Su-34, Su-25SM, Su-30SM och andra.

Under operationerna har flyget genomfört mer än 9000 uppstigningar och slagit ut en stor del
av terroristerna soldater och objekt.