Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 17 juni 2016

17/6 Flottan skall få nytt radio-nav-system

mast för radionavigeringssystemet

Försvarsministeriet har beställt ett nytt radionavigeringssystem (RNS) för Flottan ”Neman-M”, integrerat med satellitnätet GLONASS. Det skall ersätta det gamla sovjetiska RNS ”Mars-75” och, enligt öppna källor, skall kunna säkerställa exakt position för ubåtar under isen ända upp till Nordpolen.
I slutet av år 2018 skall ”Neman-M” finnas i form av en testmodell, sägs i de tekniska uppgifterna. Det skall bestå av en markstation, en kontroll-korrigeringsstation och två mottagningsindikatorer. För test och konstruktionsarbetet avsätts 218 miljoner rubler ur den federala budgeten.


I det framtida ”Neman-M” skall det ingå 3-4 markstationer, som sänder radionavigations-signaler, och lika många kontroll-korrigeringsstationer. Dessa skall säkerställa användande av obegränsat antal så kallade mottagarindikatorer, som finns på ryska flottans fartyg.
Det nya systemet skall ersätta det gamla sovjetiska ”Mars-75”. Jämfört med det kommer ”Neman-M” att säkerställa mottagning på stort avstånd – 1500 km jämfört med 1000 km, mindre positionsfel – 60 meter jämfört med 350, samt även bättre parametrar för störskydd. Enligt öppna källor, har RNS ”Mars-75” några kedjor på Rysslands territorium: i Svarta havet, Östersjön, Barents-, Ochotska- och Japanska haven, samt även det självständiga Kamtjatka-Kurilliska kedjan. Det bör anmärkas, att ukrainska myndigheter vid ett flertal tillfällen gjort anspråk på ryska svartahavsflottans RNS på Krim. ”Mars-75” började användas år 1976, och fortsätter, på order av ”Handelsministeriet”, ”så länge de fungerar”.
En av de första uppgifterna om RNS ”Neman-M” dateras till 2010. Det framtida navigationssystemet nämns i utgåvan ”Navigatsija i gidrografija” (sid 75-77), som ges ut av GNINGI. Här står bl.a. att läsa, att atomubåtar skall få koordinater med 60 meters noggrannhet såväl i ytläge som i uläge under is med hjälp av släpantenn. Författaren skriver att två kedjor behövs för ”Neman-M”: den första via Frans Josefs land, Spetsbergen, Usjakov-ön (Kara havet) och Severnaja Zemlja; den andra – via Melechovs sund (Östsibiriska havet), öarna Novaja Sibir (Novosibirsk-öarna) och ön Vrangel (Tjukotka).