Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 14 februari 2014

14/2 Korvett ”Stojkij” blev ett tag under provturerna ”ett flytande flygfält”


Besättningen på korvett ”Stojkijs”, som är byggd vid ”Severnaja verf” i Sankt Petersburg för östersjömarinen (ÖM), genomförde rollen som ett ”flytande flygfält”. Under en etapp av varvsprovturerna samverkade sjömännen med flygare i helikopter Ka-27 och attackflygare i Su-24 tillhörande ÖM:s flyg. 

Presstjänsten vid Rysslands försvarsdepartement informerar, att flygarna flög runt fartyget för att kontrollera fartygets radarsystem, system för luftförsvar och sambandssystem.

Till sjöss kontrollerades även system för upptäckande och målföljning av olika luftmål på höga- och låga höjder med olika hastigheter. Nästa etapp blir tester av fartygets hydroakustiska system.

Efter avslutade varvsprovturer, och därefter statliga tester, kommer korvett ”Stojkij” att tillföras ÖM. Enligt planerna blir underskrift av överföringen”varv-flotta” underskriven i slutet av andra kvartalet 2014.onsdag 12 februari 2014

12/2 ”Spasatel Karev” bogserade ubåt från ”Piter” till KaliningradMångfunktionella räddningsfartyget med arktisk isklass Arc5 ur projekt MPSV07 ”Spasatel Karev” genomförde en framgångsrikt bogsering mellan 17 och 24 januari av en dieselelektrisk ubåt, beställd av utländsk stat (beställning N 704) från hamnen i Sankt Petersburg till hamnen i Kaliningrad. Bogseringen var beställd av OAO ”Rosoboronexport”. Det hela genomfördes under svåra vinterförhållanden, men bogseringen gick planenligt. Besättningen visade gott sjömanskap och kunnighet att framföra det nya räddningsfartyget ur en ny generation. Beställaren skickade ett skriftligt tack till besättningen för stor professionalism och skickligt arbete.

”Spasatel Karev” blev byggt vid Nevskij Sudostroitelno-Sudoremontnyj zavod år 2012 på beställning av staten för Rysslands räddningstjänst till sjöss.
Fotot: ”Räddningsfartyget ”Spasatel Karev”

Idag finns tre likadana fartyg som ”Spasatel Karev”, vilka är de största och viktigaste, som byggs med medel från det statliga målprogrammet för att utveckla Rysslands transportsystem under perioden 2010-2015. Det fjärde byggs. Design kommer från ”Morskoje Inzjenernoje Bjuro”.

Fartyg för verksamhet i artiska farvatten ur projekt MPSV07 är avsedda för patrullering, räddningstjänst, teknisk hjälp och stöd i farlig farvatten; service vid transportoperationer i hamnar; sök efter nödställda från fartyg och hjälp till dess besättningar; dra loss fartyg från grund, länspumpningar; bogsering av fartyg och flytande objekt: hjälp vid eldsläckning på fartyg och i land; stöd vid dykarbeten ned till 60 meter; likvidering av oljeutsläpp till sjöss; rengöring av undervattensdelen av skrov; undersökning av havsbottnar och skadade objekt ned till 1000 meter.

”Spasatel Karev” är det första fartyget ur serie MPSV07 och hon genomförde varvsprovturer i is i östra delen av Finska viken 19-20 mars 2013.

Resultaten av provturerna var, att fartyget fullt ut motsvarar kraven för isklass Arc 5.

I testerna kontrollerades gång i is framåt, akterut i egen ränna, möjligheten att vända fartyget i förlig riktning, möjlighet att gå förut i jämn ”förstaårsis”.

- vid 70% av fartygets kraft från elmotorn på propeller gick fartyget framåt med en fart om 3,5 knop vid kompakt jämn is om cirka 45-50 cm; 
- vid 40% kraft från elmotorn gick fartyget med 3,2 knop akter i sin egen kanal; 
- vid 70% propellerkraft från elmotorn rör sig fartyget framåt med en fart av 9,1 knop i jämtjock is om cirka 50 cm.

”Spasatel Karev” kölsträcktes i september 2009, och började användas i oktober 2012. Det andra fartyget ”Spasatel Kavdejkin” kölsträcktes i april 2010, och överlämnades i juli 2013. Det tredje fartyget ”Spasatel Zaborsjtjikov” kölsträcktes i maj 2010, och överlämnades i december 2013. Det fjärde fartyget kölsträcktes i april 2013.


Anm. Detta är endast ett kort utdrag. ”Spasatel” betyder ungefär räddningsfartyg.

12/2 Lukasjenko erbjuder Ryssland placera mer flyg i Belarus

Vitryssland tänker erbjuda Ryssland inom ramarna bilaterala överenskommelser att förstärka den gemensamma stridsgruppen, i synnerhet med flyg, i samband NATOs aktiviteter längs den vitryska gränsen.

”Om man skickar från Italien (till Baltländerna) ett femtontal flygplan, tror jag, at jag ringer till Rysslands generalstabschef och erbjuder dem att förstärka, det som behövs….” sade Lukasjenko på onsdagen i Minsk….


måndag 10 februari 2014

10/2 Minst 10 moderna radarstationer till Västra milot under 2014


Luftförsvarsförband inom Rysslands Västra milo kommer under år 2014 tillföras mer än tio radarsystem av olika typer. Bland dem den världsunika radarstationen för långdistans ”Nebo-U”.

Radar ”Nebo-U” är avsedd för upptäckt, automålföljning och beräkning av rymdkoordinater och parametrar för luftmålens rörelse på distanser upp till cirka 1000 kilometer, inkluderande små och rörliga i ballistiska banor.

Förutom detta, får luftförsvaret i Västra milot under innevarande år luftledsradarsystemet ”Sopka-2” *), vilket medger H24 radarkontroll på avstånd upp till 400 km, och höjder upp till 30 km. Förutom detta får radiotekniska trupperna inom Västra milot 15 automatiserade system Fundament-M, avsedda för operativ mottagning, bearbetning och sändning av information av luftmål till ledningsplats.

De nya radarstationerna kommer att placeras ut i Leningrads, Murmansk och Archangelsk oblast/län.

Fram till år 2020 kommer trupperna i Västra milot, inom ramarna för det statliga vapenprogrammet, att få mer än 50 nya radarstationer av olika typer.


*) enl. uppgift på nätet är ”Sopka-2” en S-bandsradar

10/2 Korvett ”Stojkij” har skjutit artilleri

Foto: ”Korvett ”Stojkij”

Besättningen på korvett ”Stojkij” under befäl av örlogskapten Vjatjeslav Zjuralev har framgångsrikt genomfört artilleriskjutningar vid östersjömarinens (ÖMs) övningsfält. Detta skriver ”Komsomolskaja pravda i Kaliningrad” med hänvisning till presstjänsten för ÖM.

Presstjänsten meddelar att fartyget under varvsprovturer genomfört skjutningar mot ytmål. I första hand testades 100-mm och 30-mm artillerianläggningarna. Enligt uppgifter från fartyget var resultaten framgångsrika, då uppgiften att slå ut målen genomfördes.

Inom den närmaste tiden skall besättningen skjuta med andra typer av beväpningen, genomföra luftförsvar. Under testerna med korvetten skall marinflyg från ÖM deltaga.

Enligt planerna kommer korvetten att tillföras ÖM i slutet av årets andra kvartal. 

Korvett ”Stojkij” är den tredje serietillverkade korvetten ur projekt 20380….En av egenheterna med dessa fartyg är låga ”fysiska fält”. Framför allt har man avsevärt lyckats minska dess ”radarprofil” genom att belägga överbyggnaden med en svårantändlig glasfiberplast med radioabsorberande egenskaper, samt även tack vare hur man utformat och komponerat skrov och överbyggnad.