Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 2 maj 2014

Sex danska jaktkärror skall baseras i Estland

Taavi Röivas

Till estniska flygbasen Ämari nära Tallin skall sex danska jaktflygplan baseras, meddelade Estlands statsminister Taavi Röivas.

”Med början från nästa vecka kommer det att finnas fler jaktflygplan i vår region, de kommer att flyga avsevärt mer i luftrummet över Lettland, Litauen och Estland”, - tillkännagav premiärministern, när han på fredagen i Riga framträdde vid ett möte med utländska vänner från 12 länder.

Regeringschefen sade, ”sex F-16 från konungadömet Danmark kommer att baseras på flygbasen Ämari”.

Han var övertygad om, att säkerheten för Estland är säkrad. ”Estland har sedan länge gjort sina klara utrikespolitiska val och gjort stora ansträngningar för att förstärka landets försvars-kapacitet. Vi kan tryggt lita på våra bundsförvanter, vi blir aldrig mer ensamma”, - anser regeringschefen.

Tidigare har det blivit klart, att Frankrike skicka fyra jaktkärror till Polen. De skall patrullera luftrummet över de baltiska staterna.

torsdag 1 maj 2014

Skolfartyget ”Smolnyj” utlöpt på långresa

23 april 2014

Den 22 april 2014 avgick skolfartyget ”Smolnyj” från Kronsjtadt på en långresa. Huvudsyftet med resan är praktik för studenter från ryska försvarets militärskolor.

Ombord ”Smolnyj” på sin första resa finns mer än 300 studenter från 5 militärskolor: Från Stillahavssjöstridsskolans Markov-institut i Vladivostok, Fjärranösterninstitutet uppkallat efter Rokossovskij i Blagovesjtjensk, Kirovs militärmedicinska akademi, Peter den Stores sjömilitära institut i Sankt Petersburg och Baltijskij sjömilitära institut i Kaliningrad.

Fartyget går via Östersjön och Nordsjön, ”La Mansj-sundet” [Engelska kanalen] och Atlanten till Medelhavet, där de anlöper Alger (Algeriska demokratiska folkrepubliken).

Under en månad kommer studenterna att genomgå sjöpraktik, få fartygserfarenhet under olika klimatiska förhållanden och komplicerade navigationsförhållanden.

Resan avslutas i slutet av maj i Kronsjtadt. Då skall ”Smolnyj” ha tillryggalagt cirka 6000 nautiska mil.

ÖM:s nya korvetter skjutit med ”Uran”

25 april 2014

Östersjöflottans [ÖM:s] nyaste korvetter har genomfört taktiska övningar med sjömålsrobotskjutning, meddelar pressavdelning vid Rysslands Västra milo. Målen skulle föreställa en fiendes stridsfartyg. Skjutningen genomfördes under svåra omständigheter – den fingerade fienden använde aktiv radiostörning/telekrig, sägs i pressmeddelandet.

Skjutningarna genomfördes av en fartygsgrupp om tre korvetter – ”Soobrazitelnyj”, ”Steregusjtjij” och ”Bojkij” – under ledning av ÖM:s stabschef konteramiral Sergej Popov. Skottet/starten genomfördes av tre fartyg samtidigt med korvetternas huvudattackvapen – sjömålsrobotssystemet ”Uran”.

Efter robotskjutningarna genomfördes en rad andra övningar – radioelektronisk strid / telekrig, överlevnadsövningar, antidiversionsförsvar, evolutionsövningar och ”närpassage” med fartygen.

Korvetter ur projekt 20380 (typ ”Steregusjtjij”) byggs för Rysslands SSK sedan början av 2000-talet. För närvarande har flottan tre dylika fartyg, det fjärde – korvetten ”Stojkij” genomgår provturer. Ytterligare två korvetter ur projekt 20380 befinner sig under byggnation liksom två – ur den förbättrade versionen projekt 20385 med kraftigare beväpning.

PAK FA skall få ”Gimalai” för telekrig

25 april 2014
Pespektivnyj Aviatsionnyj Kompleks Frontovoj Aviatsii [PAK FA, ung ”Framtida Frontflyget] T-50 kommer att få nya telekrigsstationen ”Gimalai” [sv. Himalaja]. Detta säger generaldirektören för radiofabriken ”Signal” i Stavropol, Aleksandr Logvinov, till RIA Novosti. ”Signal” tillverkar ”Gimalai”. Exakt när leverans av den nya utrustningen och hur många, sade inte Logvinov.

Företaget ”Suchoj” har redan levererat till Rysslands flygvapen den första T-150 för statliga tester. Flygplanet har kommit till 929:e Statliga flyg-test-centret, uppkallat efter Tjkalov, i Achtubinsk. Enligt planerna skall den första etappen av statliga testerna vara avslutade under år 2015, och från 2016 påbörjas leverans till trupperna av serietillverkade stridsflyget.

För närvarande vid Gromovs flygtestinstitut i Zjukovskij pågår tester av fyra flygmodeller av T-50 och vid två markstationer. Markstationerna används för statiska tester. Inom ramarna för programmet har bedömningar redan gjorts av aerodynamiska karakteristika på T-50, flygplanets stabilitet och styrning, kontrollerats ombordutrustning, optik och radar med fasstyrd antenn.

Enligt planerna kommer det framtida jaktflygplanet att tillföras Rysslands flygstridskrafter under år 2017. För närvarande har Rysslands försvar beställt 60 flygplan T-50, men det kan med tiden komma att utökas. Det totala behovet inom det ryska flygvapnet av detta flygplan bedöms till 150-200 enheter.

Sjojgu: Flygvapnet har börjat bilda nya helikopterregementen

24 april 2014
Arméflygbrigader och helikopterregementen, som inte tidigare funnits inom ryska armén, har börjat formeras inom ryska federationens luftstridskrafter. Detta meddelar Rysslands försvarsminister armégeneralen Sergej Sjojgu.

”Nu pågår en process att öka arméflygets stridsstruktur, det bildas arméflygbrigader, vilka tidigare inte funnits inom flygvapenstrukturen, och även självständiga helikopterregementen”, - sade Sjojgu vid ett möte med kollegor på myndigheten.

Han påminde om, att idag får trupperna nya och moderniserade modeller av flygmateriel, såsom helikoptrar Ka-52, Mi-28N, Mi-35M, Mi-8AMTSj.
 Om tillståndet inom helikopterparken och problemfrågor, som rör leverans av ny flygmateriel och dess användande, samt även om åtgärder, tagna för understöd vid förstärkningen av stridsförbanden meddelade befälhavaren för Rysslands luftstridskrafter generallöjtnant Viktor Bondajov vid en sluten del av nötet på Försvarsministeriet.

Fyra franska jaktflygplan till Polen sista veckan i april

25 april 2014

Fyra franska jaktflygplan förväntades till Polen i slutet av april, har meddelats via ”Twitter” från pressekreteraren vid Polens luftstridskrafter överstelöjtnant Artur Goljavskij.

Han bedömde den 25 april att flygplanens ankomst skulle bli 28 april. De kommer att baseras på en bas nära staden Malbork i norra Polen.

Dessa kärror kommer att deltaga i luftpatrulleringen längs NATO-ländernas östliga gränser.

ÖM har fått första nyinryckta från vårens inkallelse

22 april 2014.

Vid Kaliningrads militärkommissariats samlingsplats har man börjat skicka ut nyinryckta till olika förband inom Rysslands östersjöflotta (ÖM).

Drygt 100 nyinryckta från Kaliningrads län har skickats ut för militärtjänstgöring. Totalt kommer mer än 4000 nyinryckta, från Kaliningrads oblast/län och andra regioner av ryska federationen, att tillföras östersjöflottan.

De unga männen skickas till trupperna, medförande bankkort, dit de varje månad under tjänstgöringstiden får 2000 rubler. Varje nyinryckt får ett personligt elektroniskt kort med biometriska uppgifter.

De värnpliktiga får även arménecessärer för personlig hygien. Dessutom kan de få sim-kort för mobiltelefonen, så de kan ringa hem till sina kära.

Vid samlingsplatsen genomgår de även medicinsk kontroll och utrustas med de nya modellerna av militäruniformer.

De värnpliktiga hamnar på förband beroende på resultaten av medicinsk och psykologisk kontroll.

I stort sett alla värnpliktiga från Kaliningrad hamnar inom ÖM, utom de, vilka blivit uttagna till tjänst inom Rysslands Presidentregementet.

ÖM:s robotbåt har fått namnet ”Kuznetsk”

22 april 2014

Vid östersjöflottans (ÖM:s) huvudbas i staden Baltijsk, under högtidligheter fick robotbåten ”R-129” namnet ”Kuznetsk”, efter staden i Penza län.

Vid namngivningen deltog företrädare för ÖM ledning, administrationen i staden Kuznetsk och Baltijsk samt företrädare för ryska kyrka och veteranföreningar.

Överenskommelsen om namngivningen nåddes mellan ledningen för ÖM och administrationen i Kuznetsk inom ramarna för fadderverksamhet mellan staden och robotbåtförbandet.

Detta är en del av militär-patriotisk verksamhet där unga män från Kuznetsk kommer att tjänstgöra som matroser ombord robotbåten.

Kuznetsk är den andra robotbåten inom ÖM, som fått namn efter en stad i Penza oblast. I april år 2012 fick robotbåten ”R-187” namnet ”Zaretjnyj”.

Vid ett av ÖM:s övningsfält övades landstigning med artilleriskjutning.

21/4

Under övningen samverkade landstigningsfartyget på luftkudde ”Mordovia” med de nyaste landstigningsbåtarna av typen ”Serna” och landstigningsbåtar ur projekt 1176 där de övade landstigning på en strand.

Under landstigningens eldunderstöd sköt ”Mordovia” med 140-mm systemet ”Ogon´”(marina versionen av raketartilleri ”Grad”) mot ett specialfält, som skulle föreställa ett fientligt granatkastarbatteri, samt med 30-mm automatanläggningen AK-630 lysbomber, som fälldes av marinflygets attackflygplan Su-24.

Efter framgångsrik bekämpning av fientliga luft- och markmål landsatte fartygen på stranden vid övningsfält Chmeljovka.

Totalt landsattes 14 pansartransportvagnar BTR-82A med personal ur ÖM:s marininfanteris strandsäkringsbataljon. Under övningen tog marininfanteristerna ett brohuvud på stranden.

Den genomförda övningen blev examen på vinterutbildningen för flottans landsättningsstyrkor.

Nederländerna skickade jakt mot ryskt bombflyg


Två jaktkärror F-16 ur Nederländernas luftstridskrafter skickades på onsdagen 21/4, upp mot två ryska strategiska bombflygplan Tu-95, som närmade sig landets luftrum, meddelar Nederländernas luftstridskrafter.

I pressmeddelandet sägs, att strax efter att de holländska lyft vände de ryska kärrorna. Därefter eskorterades ryssarna av flygplan från Nederländerna och Storbritannien under ett tag.

RIA Novosti har ännu ej några kommentarer från Rysslands försvar om denna sak.

Rysslands fjärrflyg genomför reguljära patrullflygningar över neutralt vatten i Norra Ishavet, Atlanten, Svarta havet och Stilla havet, efter att ha lyft från såväl ordinarie baser, som från operativa flygplatser.