Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 2 september 2016

2/9 Ryska Flottan får 6:e ”Bujan” med ”Kalibr” år 2017

Modell av fartyg ur projekt 21631

Den sjätte lilla robotbåten ur projekt 21361 ”Vysjnyj Volotjek” beväpnad med robot ”Kalibr”,
skall överföras till Ryssland sjöstridskrafter år 2017. Detta tillkännagav fredagen 2 september
generaldirektören för Gorkijvarvet i Zelenodolsk Renat Mistachov till RIA Novosti.
MRK (lilla robotbåten) ”Vysjnyj Volotjek” sjösattes 23 augusti 2016, och kölsträcktes tre år
tidigare. Efter avslutad byggnation och nödvändiga provturer skall hon förstärka Rysslands
svartahavsflotta.

De små robotbåtarna ur projekt 21631 (”Bujan-M”) ”Grad Svijazjsk” och ”Velikij Ustjug” är
redan i tjänst vid Kaspiska flottiljen. ”Zelenij Dol” och ”Serpuchov” är överförda till

Rysslands svartahavsflotta. När dessa två fartyg befann sig i östra delen av Svarta havet sköt
de, den 19 augusti, med ”Kalibr” mot terroristobjekt i Syrien.

Totalt skall man vid varvet i Zelenodolsk bygga nio fartyg ur projekt ”Bujan-M”.
MRK ur projekt 21631 är mångfunktionsfartyg av typ ”flod-hav” (ry. reka-more). Fartygen är
utrustade med moderna vapenmodeller för artilleri, robot-, antidiversion, luftvärn och
radioteknisk verksamhet, bland annat, med det nya universella robotsystemet för långdistans
”Kalibr-NK”.

Fartygets huvudrobotsystem är ett vertikalt schakt för åtta supersoniska sjömålsrobotar,
avsedda för bekämpning ytfartyg och ubåtar av olika klasser och typer, stationära markmål
och långsamt gående mål med tidigare kända koordinater på avstånd upp till 500 km.

Deplacementet på MRK ur projekt 21631 uppgår till 949 ton,
längd – 75 meter och bredd 11meter.
Maximal hastighet 25 knop.
Seglationslängd – 2500 nautiska mil, självständigt – 10 dygn.
Besättning – 52 man.

onsdag 31 augusti 2016

31/8 Tysk jakt tagit över på Ämari

På onsdagen den 31 augusti under en högtidlig ceremoni vid flygbasen Ämari utanför Tallin i
Estland, tog ett förband ur Tysklands flygvapen över flygbevakningen, meddelade Estlands
försvarsstyrkors huvudstab.

Tyska flygvapenpiloter och fyra jaktflygplan Eurofighter Typhoon avlöste en kontingent ur
Storbritanniens flygvapen med dylika flygplan, vilka utfört luftbevakning öven baltländerna
sedan 28 april. Det är tredje gången som Tysklands flygvapen är på Ämari för luftbevakning
av de baltiska länderna.

”Jag vill påminna alla, att för bara tre år sedan fanns inget NATO-flyg på Ämari och vi levde i
en helt annan säkerhetssituation. Jag försäkrar er, att er närvaro här är en stark signal om
Natos enhet och, naturligtvis, vi tar inte ert bidrag som en självklarhet. Jag är mycket tacksam
för den känsla av säkerhet som ni skapar”, - sade Estlands försvarsminister Hannes Hanso till
sina allierade vid ceremonin.

Baltländerna förfogar inte över några flygplan, som är anpassade för luftbevakning, varför
den sedan april år 2004 (efter att de gått med i NATO) sköts av alliansbröder, vilka baseras i
Litauen på flygbas Zoknjaj, fem kilometer från Sjauliai. Flygbasen Ämari blev en reservbas
för NATO-flyg år 2014.

måndag 29 augusti 2016

29/8 Mil tp-flyget påbörjat tp av materiel och personalRysslands militära transportflyg –VTA- har påbörjat transporter av personal och materiel från
förband, som deltar i den oannonserade beredskapskontrollen av trupperna i Södra milot.

Besättningarna genomför landsättningar av specialförband från Nordvästra Ryssland till
övningsfält i det Södra milot.

Dessutom genomför VTA ombasering av materiel för flygplatstjänst till operativa flygplatser,
dit man skall skicka Flygvapnets operativ-taktiska flygplan och helikoptrar och arméflyget.

Totalt deltar cirka 20 flygplan Il-76 ur VTA inom ramarna för beredskapsövningen.

Den plötsliga kontrollen utlystes på torsdagen efter beslut av Rysslands president kl 0630
Moskva-tid. Det rör trupperna i Södra milot, förband i Västra och Centrala milona, Norra
flottan, huvudledningen för Rymd-och luftstyrkorna, ledningen för luft-
landsättningstrupperna, vilka var helt stridsberedda kl 0700 Moskvatid. Kontrollen avslutas
den 31 augusti. Kontrollen är en förberedelse inför den kommande strategiska ledningsstabs-
övningen ”Kavkaz-2016”29/8 Danmark flyger ”Open-skies” över Ryssland


Danmark skall flyga ”Open skies” över ryskt territorium under perioden 29 augusti till 2
september i en ukrainsk An-30B från flygplats Kubinka, säger till Interfax Sergej Ryzjkov.

29/8 Ryssland flyger ”Open skies” över Polen


Inom ramarna för den internationella överenskommelsen om ”öppet luftrum” planerar ryska
inspektörer flyga ”Open skies” över Polen in en rysk An-30B, meddelar till Interfax chefen
för det ryska nationella centret för minskad ”kärnvapenrisk” Sergej Ryzjkov.

”Övervakningsflygningen skall genomföras under perioden 29 augusti till 2 september 2016
från Open-skies- flygplats i Warszawa med en maximal distans upp till 1400 km. Flygningen
genomförs i enlighet med överenskommen rutt med polska kontrollanter ombord..”, sade han.

Han tillade att övervakningsflygningen genomförs med målet om större öppenhet och
transparens inom militär verksamhet samt öka förtroendet mellan staterna.

29/8 Flygplan A-50 deltar i plötsliga beredskapskontrollen

För ledning av flyg och spaning från luften har A-50- flygplan dragits in i beredskaps-
kontrollen, meddelar Rysslands försvarsministerium.

”För ledning av flyg i luften och bedriva spaning från luften under den plötsliga beredskaps-
kontrollen i Västra, Centrala och Södra milona deltar radarspaningsplan A-50M och A-50U
(eng. AWACS, ry. DRLOiU)”, - sägs i meddelandet.

För närvarande har dessa kärror ombaserats till operativa flygplatser i Södra milot (JuVO),
där de skall leda flyg, genomföra luftspaning för fartygs- och markburna grupper i JuVO,
svartahavsflottan och kaspiska flottiljen. Nu studerar de områden för framtida flygningar.

Det är tänkt, att de flygande radarstationerna leda in jaktflyg Su-27, tunga attackkärror Su-34
och Su-24 mot luft-, mark- och sjömål. Dessutom skall de kontrollera luft- och ytvattenläget
där manövrar pågår, samt även öka radarfältet i olika delar av den södra operativa riktningen.

Flygplan DRLOiU A-50 kan användas för att upptäcka och målfölja luftmål och ytfartyg,
meddela ledningsplatser medelst automatiserade ledningssystem inom De Väpnade styrkorna
(ry. VS) om luft- och ytvattenlägen, samt även för ledning av jakt- och attackflyg när de skall
invisas mot luft-, mark och sjömål, och även för att fungera som en flygande ledningsplats.

Den plötsliga beredskapskontrollen utlystes på torsdagen av Rysslands president. Trupperna i
Södra milot, förband i Västra och Centrala milona, Norra flottan, huvudledningen för Luft-
och rymdstyrkorna, ledningen för Luftlandsättningstrupperna var fullt stridsberedda kl 07.00
moskvatid. Kontrollen avslutas 31 augusti.

29/8 ÖM:s korvetter klarat av fientligt flyg och ubåt

Korvetten ”Soobrazitelnyj”

Korvetterna ”Soobrazitelnyj”, ”Steregusjtjij” och ”Stojkij” har genomfört artilleri- och
torpedskjutning vid övningar i Östersjön, då de slagit ur fiendens flyg och ubåt. Detta
meddelade på måndagen, 29 augusti, östersjömarinens (ÖM:s) presstjänst.

TASS skriver, att inom ramarna för planenliga övning i Östersjön har besättningarna på
korvetterna framgångsrikt övat att slå tillbaka attacker från luften och utfört arttilleri-
skjutningar mot sjö- och kustmål.

Tunga attackflygplan Su-24 och ubåtsjakthelikoptrar Ka-27 spelade rollerna som fientligt
flyg. Radarstationer på fartygen fångade och målföljde några luftmålsgrupper, mot vilka
riktades radioelektronisk krigföring medelst aktiv och passiv störning.

Besättningarna på de tre fartygen genomförde samtidig artillerield ur anläggningar AK-630
och A-190, vilket fick till resultat att ”fiendens” flyg slogs ut.

Korvetterna genomförde även artilleriskjutning mot stora och små sjömål, vilka imiterade
stridsfartygsförband, och mot ”bokfält”, som föreställde kustartilleri bortom synfältet.

Korvett ”Stojkij” genomförde även torpedskjutning med ”lilla” (till omfång) antiubåts-
systemet ”Paket”, mot fientlig ubåt. Rollen som fientlig ubåt spelades av en ubåt ur projekt
636.3 ”Warsjavjanka”.

Alla tre korvetterna tillhör projekt 20380. De har ett deplacement om 2200 ton, längd – drygt
100 m, kan komma upp i hastigheter till 30 knop. Seglationslängd – upp till 3500 nautiska
mil.

Korvetter ur denna serie är beväpnade med sjömålsrobot ”Uran”, luftvärnsrobotsystem
”Redut”, samt även ubåtsjaktsystem ”Paket-NK”.