Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 16 januari 2015

16/1 ”Steregusjtjijs” robotvapen kräver reparation

ÖM:s korvett ”Steregusjtjij”.
OAO ”33 reparationsvarvet” i Baltijsk  (Kaliningrads oblast) har utlyst en anbudsrunda för reparation av ryska östersjöflottans (ÖM:s) korvett ”Steregusjtjij”.
Enligt dokumentationen för anbudsrundan, måste reparation genomföras av anordningar, som är av betydelse för robotsystemet ”Uran”, vilket är fartygets huvudvapen. I dokumenten talas om att tangentbordet hänger sig och behov av reparation hos tillverkaren av block och celler.
Dessutom måste kontrakttagaren kolla skumsläckningssystem, liksom andra system på fartyget, samt en översyn av motorer, genomföra rutinreparationer av stridsledningssystemet ”Sigma” och fartygets radarutrustning.
Arbetet skall vara klart – februari 2015. Maxpriset för kontraktet uppges inte.Korvett ”Steregusjtjij” är det första fartyget ur projekt 20380. Hon kölstäcktes vid ”Norra varvet” [ry. Severnaja verf]  i Sankt Petersburg 21 december år 2001, sjösatt 14 maj 2006, tillfördes Rysslands östersjöflotta år 2008.
Robotsystem ”Uarn” är avsett för bekämpning av fartyg med ett deplacement upp till 5000 ton. Använder robot Ch-35.

16/1 Polska MiG-29 gick upp mot rysk tanker Il-78

16 jan 2015
Polska skickades upp från Sjauliai (Litauen) för att genskjuta ett rysk tankflygplan Il-78, som upptäckts över Östersjön, meddelar nyhetsbyrån Bloomberg. Polskt jaktflyg agerar beredskapsflyg inom ramarna för NATO:s luftbevakning i de baltiska staterna sedan 8 januari 2015.
Förutom fyra polska MiG-29, är i Litauen även baserade fyra italienska jaktflygplan ”Typhoon”. Dessutom, för baltländernas luftförsvar finns fyra danska F-16, som baserats i Estland. Tidigare patrullerade fyra NATO-kärror, men sedan början av krisen i Ukraina har NATO utökat sin närvaro i baltländerna till 12 flygplan. Den allmänna ledningen för patrulleringen genomförs för närvarande av de italienska militärerna.

torsdag 15 januari 2015

15/1 Sjojgu besöker Iran 19 januari

Rysslands försvarsminister armégeneral Sergej Sjojgu.
Iran väntar besök i Teheran av Rysslands försvarsminister Sergej Sjogu måndag 19 januari för samtal med sin iranske kollega Hassan Dechgan.
”Enligt vår information, åker ministern till Iran på söndag kväll. Det betyder, att samtalen med den iranske kollegan genomförs i Iran på måndagen.”, - meddelade Irans ambassad i Moskva till RIA Novosti vid en presskonferens.
Rysslands försvarsministerium har ännu ej officiellt bekräftat uppgifterna. Men det är redan klart, att Sergej Sjojgu den 21 januari besöker Indien på en officiell visit.

onsdag 14 januari 2015

14/1 Signalspaningsfartyg ur projekt 18280 ”Ivan Churs” sjösättskommande höst

Projekt 18280 ”Jurij Ivanov”
Det andra signalspaningsfartyget (Sisp) ur projekt 81820 ”Ivan Churs” skall sjösättas i september 2015.
Detta meddelar RIA Novosti med hänvisning till en representant för nybyggnadsvarvet ”Severnaja verf” (sv. Norra varvet) uti Sankt Petersburg.
Sisp ”Ivan Churs” kölsträcktes 14 november 2013 vid ”Norra varvet” i Piter. Det första fartyget i serien ”Jurij Ivanov” sjösattes den 30 september 2013, och överfördes till Rysslands Flotta 29 december år 2014.
Mellanstora signalspaningsfartyg ur projekt 18280 har ett deplacement om 4000 ton, längd 96 och bredd 16 meter. Det mest ut märkande för fartyget är dess mångfunktionalitet, hög nivå av automatisering och systemintegrering.

14/1 Under 2015 får ÖM moderna kajer för jagare

14 jan 2015
För närvarande pågår stor reparation av kajer och muddringsarbeten, meddelar presstjänsten vid Rysslands Västra milo. Vid kajer avslutas nu arbeten med energisystem, vilka är nödvändiga för baseringen av fartyg.
Parallellt med rekonstruktionerna av kajerna pågår arbete för ny infrastruktur – byggs fundament för byggnader, där fartygsförbandsstaber skall huseras, olika simulatoranläggningar och utbildningslokaler.
Ett resultat av moderniseringen blir förhöjd säkerhet för uppehåll och basering av flottans fartyg oberoende av meteorologiska förhållanden

14/1 Sex av östersjömarinens robotbåtar skall repareras 2015

Robotbåt ur projekt 1234.1 (NATO-benämning NANUCHKA-III)

OAO ”33. sudoremontnyj zavod” har utlyst en anbudsrunda där fyra robotbåtar ur projekt 12411 (NATO-TARANTUL) och två ur projekt 1234.1 (”NATO-NANUCHKA-III”) tillhörande östersjömarinen skall repareras vid 33. Reparationsvarvet i Baltijsk under 2015.


Arbetet gäller förlängning av fartygens mellandockningsperiod för robotbåtarna av Tarantul-klass ”Kuznetsk” och ”Zaretjnyj”, samt även för Nanutjkaklassarna ”Passat” och ”Liven”. För de två Tarantulerna ”Morsjansk” och ”Dmitrovgrad” gäller besiktning av undervattensdelen och tjockleksmätning av skrovet.
Varvet säger att ovan nämnda arbete skall utföras av 51:a Centrala konstruktörs- o teknologiska institutet för fartygsreparation, då varvet inte själv håller på med dylik verksamhet.
Vid ett av företagen OAO ”Dalnevostotjnyj centr sudostroenija i sudoremonta” pågår också reparation Stillahavsflottans robotbåt ur projekt 12411 under beteckningen ”R-297”. Andrej Nelidin, vid företaget för reparation modernisering av vapen, säger att fartyget bör vara klar till mars 2015.
Robotbåt ur projekt 12411 är avsedda för bekämpning av fientliga ytfartyg, landstignings- och transportmedel till sjöss och baseringsplatser, samt även för skydd av sina fartyg från ytfartygs- och lufthot.
Data: Tarantuler kan komma upp i en hastighet av 41 knop.
 Seglationslängd – 400 nautiska mil vid 36 knop, 1600 nm vid 14 knop, 2400 nm vid 12 knop.
Besättning – 40 man.
Deplacement-436 ton.
Längd-56,1 meter.
Bredd-10,2 m.
Djupgående – 2,5 meter.

Data Nanutjka/Nanuchka robotbåt ur projekt 1234.1 har en hastighet om 34 knop.
Seglationslängd – 3500 nautisk mil vid 18 knop.
Besättning – 60 man. 
Deplacement – 730 ton
Längd – 59,3 meter
Bredd – 11,8 meter.
Djupgående – 3,08 meter.

tisdag 13 januari 2015

13/1 Landstigningsfartyg ”Ivan Gren” levereras i slutet av året

Bilden visar stora landstigningsfartyget ”Ivan Gren” ur projekt 11711
Det första landstigningsfartyget ur projekt 11711 ”Ivan Gren” kommer att levereras till Rysslands sjöstridskrafter i slutet av år 2015.
”Enligt planerna, skall varvet ”Jantar” i Kaliningrad i början av juni vara klar med installation av maskingrejor och vapensystem, vilket möjliggör för besättningen på fartyget att fortsätta till avmagnetisering av skrovet, och därefter påbörja första etappen av varsprovturer, vilka pågår fram till slutet av augusti”, - meddelar lenta.ru med hänvisning till Igor Dygalo vid försvarsdepartementet.
Han säger, att i september blir det statliga etappen med tester av system för samband, navigation, säkerhet och fartygets vapensystem. Tidigare har leveransdatum för ”Ivan Gren”, som kölsträcktes redan år 2004 i Kaliningrad, framskjutits flera gånger, framför allt, på grund av regelbundna införanden av tekniska förändringar under byggnadsprocessen.
Stora landstigningsfartyg ur projekt 11711 är avsedda för landsättning, transport av materiel och utrustning. Ett dylikt fartyg kan transportera och landsätta på en oförberedd strand upp till 300 marininfaneterister, 36 BTR (bepansrade transportfordon) eller5 13 tanks. Fartyget är utrustat med transport-landsättningshelikopter Ka-29.
Fartyg ur denna klass skall ersätta de föråldrade stora landstigarna ur projekt 775 och 1171. I december 2014 påbörjades byggnationen av det andra fartyget ur projekt 11711 (”Pjotr Morgunov”), kölsträckningsceremoni är planerad till början av år 2015.

måndag 12 januari 2015

12/1 Rysslands Flygvapen har ökat kraftigt

12 jan 2015
År 2014 blev ett rekordår för flygmateriel till Rysslands flygvapen: en detaljerad uppräkning av olika flygplan är publicerad på den ryska militära bloggen bmpd. 
Totalt fick ryska försvaret 108 flygplan av olika typer: 81 strids, 20 skol och sju transport och specialflygplan.
Bland de levererade flygplanen ingick:
24 jaktflyg Su-35, byggda i Komsomolsk-na-Amure inom ramarna för kontraktet från år 2009 om leverans av 48 maskiner av denna typ. Totalt enligt kontraktet har 34 flygplan levererats, och kontraktet beräknas vara uppfyllt under år 2015.Tidigare har meddelats, att Försvaret tänker skriva kontrakt om ytterliga 48 kärror av denna typ under andra halvan av innevarande decennium;
21 jaktflygplan Su-30M, byggda vid flygfabriken i Irkutsk. 18 maskiner har levererats till Rysslands flygvapen. bmpd skriver, att tillverkningen av jaktflyg Su-30SM för Rysslands flygvapen utförs av ”Irkut” enligt två kontrakt om 30 maskiner vardera, slutna med Rysslands Försvars-ministerium i mars och december år 2012. Med leverans av dessa flygplan blir det med bägge kontrakten  totalt 34 Su-30SM till Rysslands flygvapen. De tre återstående av de tillverkade har skickats till ryska marinflygets utbildningscenter i Jejsk;
18 frontattackflyg Su-34, levererade inom ramarna för kontrakt från 2012 om 92 maskiner av denna typ. Totalt medräknat åtta test- och förseriemaskiner, har nu Rysslands flygvapen 65 attackflygplan av denna typen, som började köpas under andra halvan av 00-åren [”andra halvan detta sekels första decennium”].
10 fartygsbaserade jaktflygplan MiG-29K/KUB, byggda inom ramarna för kontrakt från februari 2012 om leverans av 20 MiG-29K och fyra tvåsitsiga MiG-29KUB.
Förutom stridsflygplanen har ryska flygvapnet även fått 20 skolflygplan Jak-130, ett ”övervakningsflygplan” för ”Open skies”-flygningar, Tu-214ON” [ON = ry. Otkrytoje Nebo], fyra passagerarflygplan An-148-100 och två last/passagerarflygplan An-140-100.
Som experter anmärker, vad gäller köp av ny flygmateriel under år 2014 så hamnar Rysslands flygvapen på första plats. Och leveranstempot kommer att hålla i sig under år 2015. Totalt inom ramarna för det statliga vapenprogrammet för perioden 2011-2020 kommer Rysslands FV att erhålla mer än 600 nya stridsflygplan, utan att räkna med de kärror från sovjettiden som genomgår reparation eller modernisering.

12/1 Ryskt stridsflyg har inte lockat upp Baltiskt NATO-flyg

12 jan 2015
Från 22 december till 11 januari lyfte inte en enda av NATO:s beredskapsflyg i de baltiska länderna för att eskortera ryskt flyg.
Under hela förra året lyfte dessa NATO-kärror för att eskortera ryska militära kärror cirka 150 gånger. Det är tre gånger fler, än under år 2013.
Dessa NATO:s jaktkärror är baserade i de baltiska länderna Litauen, Estland och Polen.