Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 30 januari 2015

30/1 Tyskland får ny diesel-elektrisk ubåt i mars

Bilden visar tyska diesel-elektriska ubåten U34.

Den sjätte ubåten ur serien, U36, bör tillföras tyska Flottan under fjärde kvartalet 2015.
Fyra ubåtar ur det första partiet tillfördes flottan från oktober 2005 till maj 2007. 

Kontrakt om ett andra parti ubåtar ur klassen ”Typ-212A, U-35 och U-36, skrevs under av federala BWB med konsortiet ”ARGE 2. Los 212A” 22 september 2006. Kölsträckning av U-35 skedde 21 augusti 2007, sjösättning – 15 november 2011. U-36 kölsträcktes i februari 2008 och sjösattes 16 maj 2013.

U35 och U36 är de första tyska ubåtarna, utrustade med slussar, som säkerställer landsättning av upp till fyra dykare utan användning av torpedapparater. Tack vare den nya sambandsbojen ”Callisto”, där kabellängd automatiskt anpassar sig till ubåtens hastighet och djup, säkerställer möjlighet till informationsutbyte på stora djup.


U35 har haft en del tekniska problem. Hon tillförs Flottan utan systemet ”Callisto”.
Systemtester med bojen ”Callisto” kommer att genomföras ombord U36, och om allt går bra där, då kommer även U35 att få bojen.

Enligt uppgifter från norsk och tysk massmedia blev U35 och systemet ”Callisto” skadade, när en kran vid ett norskt varv föll över ubåten U35. Tester med systemet kommer att genomföras ombord U36.

När tyska flottan fått U35 kommer 1:a ubåtseskadern att ha tre ubåtar ur klass U-212A i ständig beredskap, vilket gör att Tyskland kan upprätthålla sina åligganden mot NATO i sitt ansvarsområde.

U33 genomför sina uppgifter i Medelhavet sedan slutet av september 2014 inom ramarna för operationen ”Active Endeavour”. Besättningsbyte genomfördes i Limasol (Cypern) i januari 2015. Ubåten skall återgå obas i maj.

30/1 ”Jaroslav Mudryj” lämnat Tartus

Bilden visar fregatt ”Jaroslav Mudryj” ur projekt 11540

ÖM:s fregatt ”Jaroslav Mudryj” har lämnat den syriska hamnen Tartus och satt kurs mot bestäm bestämt område i Medelhavet.


Under uppehållet i Tartus har de ryska sjömännen fyllt på fartygsförråden, delar av besättningen, som inte haft vakt, har varit i land, meddelar presstjänsten vid ryska federationens försvarsdepartement.

SKR ”Jaroslav Mudryj” lämnade hemmahamnen Baltijsk den 9 augusti 2014. Under fartygets resa har mer än 23 000 nautiska mil tillryggalagts, besök gjorts i den spanska enklaven Ceuta på nordafrikanska kusten i Medelhavet, hamnarna Valetta på Malta, Karachi i Pakistan, Jakarta i Indonesien, Penang i Malaysia, Colombo på Sri-Lanka och Salalah i Oman.

En av fartygets huvuduppgifter är att via Andreasflaggen på världshaven, säkerställa rysk sjöfart och andra typer av Rysslands ekonomiska verksamhet.

30/1 Korvett ”Soobrazitelnyj” bekämpat luft- och sjömål

Bilden visar korvett ”Soobrazitelnyj” ur projekt 20380

Besättningen på östersjömarinens (ÖM:s) nyaste korvett ”Soobrazitelnyj” har framgångsrikt till sjöss övat element ur andra kursens (K2) uppgifter med artilleriskjutning mot sjö- och luftmål.Under två dagar vid övningsområden genomförde ”Soobrazitelnyj” artilleriskjutningar mot luft- och sjömål, övade radiostörning/Telekrig, säkerhetsövningar, nära passage, seglation vid begränsad sikt, samt även genomförde en rad antidiversionsåtgärder.

Skjutningarna utfördes medelst 100-mm artillerianläggningen, meddelar presstjänsten vid Rysslands Västra milo.

Artilleriövningarna komplicerades med införande av ABC-strid, fingerad vatteninträngning och eldhärdar ombord.

Kursuppgift (K2) för all sjögående personal inom ÖM är en test på stridsduglighet. Under denna bedöms besättningens förmåga att till sjöss utföra bestämda uppgifter, och även enskild strid vid olika operativ-taktiska situationer.

30/1 Ryska automatkarbinen för marina spetsnaz visas i februari 2015

Bilden visar automatkarbinen för marina spetsnaz, ADS (ry. Automat Dvuchsrednyj Spetsialnyj)
NPO ”Vysokototjnye kompleksy” visar för första gången utanför Rysslands gränser automatkarbinen ADS för marina specialförband vid försvarsmässan IDEX-2015, som pågår 22 – 26 februari i Förenade Arabemiratens huvudstad Abu-Dhabi.
Företaget säger, att tack vare sin unika taktik-tekniska karakteristika blev ADS första automatkarbinen i världen, som lika effektivt kan skjuta såväl under vatten som på land.
”Målet med ADS var att göra något bättre än den nuvarande APS (ry. automat podvodnyj spetsial)  som vapen för Ryssland Flottas specialförband. På land skjuter man med patroner kaliber 5,45x39 och ur pipan under med granater kaliber VOG-25 och VOG-25P. Under vatten ger man eld med nya patroner, utvecklade speciellt för ADS”, - sägs i meddelandet.
En annan fördel med automatkarbinen är komponentutlägget/konfigurationen – ”bullpup”, som ger kortare vapen jämfört med det traditionella upplägget (lika långt som pipan), förbättrad hantering, bättre balans och du slipper att fälla upp / fälla ihop.
I meddelande från företaget förtydligas, att man för närvarande testar automatkarbin ADS vid marinen specialförband vid Norra-, Svartahavs- och Stillahavsflottorna.

onsdag 28 januari 2015

28/1 Hamnservicebåt för ÖM levererad till beställaren

Bilden visar hamnservicebåt ur projekt 03180.

Onsdagen den 28 januari skrevs pappren under för leverans av en mångsidig hamnservicebåt ”VTN-74” ur projekt 03180 och varvsnummer 304.

Båten är levererad till sin hemmahamn – Baltijsk hamn, överlämnad till den statliga beställaren och inom en snar framtid införs hon i den ryska östersjöflottan, meddelar presstjänsten vid varvet ”Pella”, som byggt fartyget.

Fartyg ur projekt 03180 kännetecknas av tvättbara separata lasttankar, som samtidigt kan bära olika typer av flytande laster, och vid behov, på mycket kort tid skifta dessa.
Båten uppgift: bunkring av fartyg med olika typer av bränsle; insamling av oljehaltigt vatten, avlopp, länsvatten från fartyg och flytande anläggningar; insamling av fast avfall från fartyg och matavfall; underhåll av sjömärken; oljebekämpning; lasttransporter.

Tekniska parametrar: 
Maxlängd – 49,9 meter 
Max bredd – 14,0 meter
Djupgående – 5 m
Hastighet – cirka 10 knop
Effekt – 2 x 970 kWt vid 1800 varv/minut.

28/1 Motorn på ”Admiral Gorsjkov” brann pga styrsystemet


Anledningen till felet med motorn på den nyaste fregatten ”Admiral Gorsjkov”, byggd vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg för Rysslands sjöstridskrafter, visade sig vara ett fel med styrsystemet.


Till Centrala marinportalen meddelas från NPO ”Saturn”, som sysslar med identifiering och efterföljande reparation av fartygets motor, att huvudorsaken till problemet var att styrsystemet inte fungerade rätt, varför motorn flödades med bränsle, varefter den började brinna.
Att motorn på fregatten ur projekt 22350 behövde reparation blev klart 29 december 2014. ”Norra varvet” utlyste 17 december en anbudsrunda för en kostnad av 24 miljoner för att plocka isär och analysera fartygets gasturbinmotor.
Enligt NPO ”Saturn” kommer bedömningarna att dra ut till mars 2015, då konstruktionen av motorn är obekant för arbetarna vid företaget. Det är svårt att säga när motorn skall vara helt återställd.
Samma version bekräftas av annan källa inom varvsindustrin, som har information om det inträffade. ”Bränsleventilen stängde inte i tid. Det flödade och skovlarna i turbinen började brinna. Turbinen demonterades och skickades till Rybinsk (där NPO ”Saturn” ligger – red anm.) för reparation”, - berättade han, efter att ha tillagt, att detta skedde i september 2014.
Utvecklare av motorns styrsystem är OAO ”Kontsern ”NPO ”Avrora”. Där säger man, att beställaren inte vänt sig till dem med några klagomål och att orsaken till felet kan man endast uttala sig om efter en expertundersökning.
Presstjänsten vid ”Norra varvet” vidhåller, att det inte finns några som helst problem med fartyget eller dess utrustning. ”Vår position är enkel. ”Gorsjkov” har gått igenom första etappen av provturerna. Det är allt”, - sade presstjänsten, efter att ha tillagt, att under provturerna visade fartyget specifika data i överensstämmelse med tekniska uppgifter.
Den brända gasturbinmotorn M90FP är utvecklad och byggd av NPO ”Saturn” i samarbete med det ukrainska företaget ”Zorja-Maskprojekt”. Presstjänsten vid det ukrainska företaget säger till ”Marinportalen”, att de inte hört något om problem med motorn på den ryska fregatten och ingen vänt sig till dem för konsultationer eller reparation.
Efter att ”Marinportalen” fått reda på, att den skadade motorn på fregatten bytts mot en liknande från systerfregatten ”Admiral flota Kasatonov”, som också byggs vid ”Norra varvet”. Detta gjordes för att inte fördröja provturerna med ”Gorsjkov”.

Data
Första fregatten ur projekt 22350 är ”Admiral Gorsjkov” kölsträckt år 2006 vid ”Severnaja verf”, 8 november 2014 påbörjade hon varvsprovturer. Från början var det tänkt att de skulle börja 2013, men de framflyttades på grund av leveransproblem av 130-mm artillerianläggningen A-192 från KB ”Arsenal”. Efter framgångsrika provturer och statliga tester skall ”Admiral Gorsjkov” tillföras Rysslands Norra flotta. Mångfunktionsfregatter ur projekt 22350, utvecklade av ”Norra projekt-konstruktörsbyrån” – stora stridsfartyg för oceanfart, tänkta att lösa ett brett spektrum av uppgifter.

Deplacement – 4500 ton 
Längd – 135 meter 
Bredd – 15 meter
Djupgående – 4,5 meter
Fartyget kan komma upp i hastigheter till 30 knop.

Beväpnat med universella robotsystemet ”Kalibr-NK” med 32 robotar ”Oniks” eller ”Kalibr” med Förmåga att slå ut sjö- och kustmål, 
Luftvärnsrobotsystem ”Poliment-Redut”, 
UV-system ”Paket”, 
En 130-mm art-anläggning A-192, 
Två robot-artillerisystem självförsvar ”Palasj”. 

Flygutrustningen består av helikopter Ka-27PL.

28/1 ”Pella” har sjösatt bogserare ur projekt PE-65

Bilden visar en bogserare ur projekt PE-65

Onsdag den 28 januari, vid nybyggnadsvarvet ”Pella” sjösattes bogserbåtaen ”MB-96” ur projekt PE-65. Hon skall tillföras Rysslands östersjöflottan om ett år, meddelar varvet presstjänst.

”MB-96” är avsedd för sök- och räddningsarbete, brandsläckning, bogsering av fartyg och flytande utrustning samt eskortering. Fartyget klarar bruten is upp till 0,6 meter med en hastighet av 6-8 knop.

Fartygets längd uppgår till 34,4 meter
Deplacement – 945 ton
Hastighet – 13,5 knop
Dragkraft på krok – 61,5 ton.

tisdag 27 januari 2015

27/1 ”Neustrasjimys” turbiner repareras vid flygfabriken i Samara


Turbinerna till huvudmaskinerna på fregatten ”Neustrasjimyj”, som är byggda i Ukraina, måste repareras vid flygfabriken i Samara.
Det är första gången som en fregatts turbiner repareras vid flygfabriken i Samara, meddelar östersjöflottans tidning ”Strazj Baltiki”. Det sägs, att turbinerna skickades till förtaget i januari.
”Dit åker också en kommission från Flottan och fartygsspecialister ur ”avdelning 5”, för att förvissa sig om att arbetet utförs kvalitetsmässigt. Detta på grund av att det är första gången som fabriken i Samara utför en dylik ovanlig beställning”, - skriver tidningen.
Tidigare har dessa arbeten utförts vid varvet i ukrainska staden Nikolajev.
Häromdagen sade företrädare för Rysslands försvarsminister, Jurij Borisov, att frågan om att ersätta importerade ukrainska produkter för det ryska militärindustriella komplexet är löst.
Fregatten ”Neustrasjimyj” kommer att kvarbli vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad i mer än ett år.

måndag 26 januari 2015

26/1 Tyskland slutar leverera vapen till Saudi Arabien

Bilden visar tyska Leopard 2A7 från Krauss-Maffei Wegman
Tysklands har stoppat alla tyska försvarsföretag att leverera vapen till Saudi Arabien. Beslutet togs vid ett möte, 21 januari, i vilket tyska förbundskanslern Angela Merkel deltog och åtta ministrar.
TASS citerar tidningen ”Bild am Sonntag”. Anledningen till beslutet är den ostabila situationen i Främre Orienten. I Berlin är man rädd, att tyska vapen till slut kan falla i händerna på terrorister i regionen. Tyska förbundsrepublikens regering kommenterar inte informationen.
Tidningen skriver även, att under år 2013 godkände förbundsrepubliken vapenleveranser till Saudi Arabien till ett värde om 360 miljoner euro. Tidigare har även förekommit information, att Rijadh tänker köpa fem ubåtar från Berlin till ett värde om 2,5 miljarder euro.
Tyskland är världens tredje största vapenexportör efter USA och Ryssland. Merkels regering har inte en enda gång fått allvarlig kritik för leveranser till regionen, där man systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Enligt senaste opinionsundersökningen är 78% av landets medborgare emot vapenförsäljning till Saudi Arabien, skriver ”Bild am Sonntag”.

26/1 ÖM:s marininfanterister börjat öva inför ”Sjömilitära derbyt-2015”

Bilden visar transportfordon BTR-82A
Vid ryska östersjöflottan (ÖM) har man börja öva inför deltagande i ”Vojenno-morskoje derbi-2015” med professionell träning av BTR-besättningar ur ÖM:s kustförsvarsstyrkor.
Till NIA-Kaliningrad säger presschefen för ÖM inom Rysslands Västra milo, kommendörkapten Vladimir Matvejev, att militärer ur marininfanteriet vid ÖM:s kustförsvar börjat öva besättningar i bepansrade infanteritransportvagnar BTR-82A inför deltagande i ”Vojenno-morskoje derbi-2015”.
Övningarna med fordonsbesättningarna genomförs etappvis och innehåller fordonsframförande samt skjutning med fordonets vapen.. Totalt deltar drygt 20 besättningar. Utbildningen sker stegvis – från enskilda förare till övning med enskild besättning och i form av sammansatt grupp.
Tävlingarna, ”Sjömilitära derbyt-2015”  skall genomföras vid Kaspiska flotillans bas kommande sommar. Tävlingarna kommer att genomföras i form av stafett, och innehåller två etapper på vägen med olika hinder i form av kratrar, skyttegravar, diken, minfält och vattenhinder.
Vid fjolårets tävlingar deltog mer än 20 fordon och 50 man – 17 BTR-besättningar från Rysslands Norra, Östersjö-, Stillahavs-, Svartahavsflottor samt Kaspiska flotillan. I lagtävlingen vann östersjöflottan, andraplatsen tog Norra Flottan och tredjeplatsen Kaspiska flotilla. Bästa ekipage kom också från östersjöflottan, med svrtahvsflottan på andra plats. Tredjeplatsen intogs av Stillahavsflottan.

26/1 Skolflygplanet Jak-152 lyfter för första gången hösten 2015


Det lätta skolflygplanet Jak-152, skapat för Rysslands militär, bör för första gången lyfta kommande höst, säger till TASS chefen för testflygning vid konstruktörsbyrån Jakovlev, Rysslands Hjälte Roman Taskajev.
”Vi tror, att första flygningen med Jak-152 skall genomföras september-oktober detta år. Just nu jobbas för fullt vid flygfabriken i Irkutsk med tillverkning av delar till flygplanet. Vid konstruktörsbyrån i Ramenskoje arbetas för fullt med flygplanets ledningssystem, korrigering av algoritmer”, - berättade Taskajev.
”Efter de första flygningarna räknar vi med att ombasera flygplanet till Zjukovskij (vid Gromovs flygforskningsinstitut), där vi kommer att överlämna det till statliga tester. De skall genomföras redan år 2016”, - tillade han.
Konstruktörsbyrån ”OKB im. Jakovleva” vann anbudsrundan år 2014 att skapa Jak-152 för Rysslands försvar. Tillverkningen går under benämningen ”Flygvapnets lilla fågel” [ry. Ptitjka-VVS), Kostnaden för kontraktet uppgår till 300 miljoner rubler.
Man förväntar sig, att det nya flygplanet kolvmotor, med dieselmaskin. Utbildning på denna maskin går fortare för unga piloter och lättare att lära sig (storebror) den jetdrivna Jak-130, varefter de kan övergå till stridsflygplan. Tidigare har meddelats, att Jak-152 bör lyfta under 2015. Överlämning till flygvapnet är planerat till senast 25 november 2016.

26/1 Putin kallar Ukrainas armé för NATO-legion


Ryska federationens president Vladimir Putin säger, att Ukrainas armé – det är av allt att döma en NATO-legion, som inte eftersträvar Ukrainas nationella intressen, utan tänker nå de geopolitiska målen att stänga in Ryssland.
”Vi säger ofta: ukrainska armén, ukrainska armén. Men i själva verket vilka strider där? Helt klart finns där delvist officiella väpnade förband, men stora delar är så kallade ”frivilliga nationalistbataljoner”, - sade Putin under ett samtal med studenter vid Nationella mineral-råvaruuniversitet ”Gornyj” i Sankt Petersburg, meddelar RIA Novosti.
Enligt honom, ”är det av allt att döma ingen armé, det är en utländsk legion, i detta fall NATO:s utländska legion, vilken, naturligtvis, inte eftersträvar Ukrainas nationella intressen”. ”De har helt andra mål, och de hör samman med att nå geopolitiska mål att stänga inne Ryssland, vilket absolut inte sammanfaller med ukrainska folkets intressen”, - anmärkte Putin.