Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 18 augusti 2015

18/8 Marocko tänker köpa ”Amur”-ubåtar

Diesel-elektrisk ubåt ur projekt 677E (”Amur-1650”)

Under det förestående, innan årets slut, besök till Ryssland av Marockos kung Muhammed VI kan kontrakt skrivas om leverans av ubåt av typ ”Amur-1650” ur projekt 677E till den kungliga flottan.
Enligt uppgifter i amerikanska Wold Tribune, ”har samtal om detta förts sedan år 2013 i några etapper”, skriver ”Interfax-AVN”.
Den regionala internet-sajten www.afrik.com säger, att kostnaden för köpet kan uppgå till cirka 300 miljoner euro.
Några ryska experter inom rysk skeppsbyggnad anser att en dylik affär kanppast är trolig, då Marocko traditionellt köper militär materiel i västliga länder, framför allt i Frankrike och USA. Exemdpelvis, så köte kungadömet nyligen i Frankrike en mångfunktionell robotbestyckad fregatt av typen FREMM. Samtidigt planerar grannen Algeriet att till år 2018 att ha sex ubåtar ur projekt 636.
Flotproms uppgifter
Enligt uppgifter från konstruktionsbyrån ”Rubin”, har ubåt ”Amur-1650” mindre deplacement är ubåtar ur projekt 636. Dess egenhet är möjligheten att skjuta robotar mot sjö- och landmål, upp till sex stycken, har modern radioelektronisk beväpning och hydroakustiska system med unik ljudpejlantenn, som på stort avstånd kan upptäcka mål med speciellt svagt ljud.
Akustiska ljudfältsnivån på ubåt ”Amur-1650” är några gånger mindre, än på ubåtar ur projekt 636, vilka idag räknas som de tystaste i världen. Ubåten är utrustad med radioelektronisk beväpning ur en ny generation.
Det är tänkt att ubåten skall utrustas med luftoberoende maskin med elektrokemiska generatorer, vilket avsevärt ökar självständigt uppträdande i u-läge och seglationslängden. En dylika anläggning med reservreagenter placeras i en speciell avdelningsmodul, vilken kan byggas in i ubåten under byggnationen, eller vid reparation eller modernisering. Ubåten kan användas i alla områden på världshaven, utom i områden med istäcken, vid alla meteorologiska förhållanden, i grunda och djupa farvatten.
Data: 
beväpning – 18 robotar, torpeder eller minor, 
besättning – 35 man, 
max-dykdjup – 300 meter, 
självständigt uppträdande – 45 dygn, 
längd – cirka 70 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar