Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 16 februari 2015

16/2 ”Jaroslav Mudryj” åter till Baltijsk 23 februari

Fregatt ”Jaroslav Mudryj” ur projekt 11540

Östersjömarinens fregatt ”Jaroslav Mudryj” har avslutat sina uppgifter under långresan och satt kurs mot sin hemmahamn

För närvarande [lunchtid Moskva måndag 16 feb] passerar fartyget Engelska kanalen [La Mansj]. Därefter skall hon gå via Nordsjön och Sunden. Det är tänkt att besättningen skall fira ”Fosterlandsförsvararens Dag” hemma i Baltijsk, meddelar Försvarsministeriets presstjänst.¨
SKR ”Jaroslav Mudryj” lämnade hemmahamnen i Baltijsk 9 augusti 2014. Under sin resa har fartyget tillryggalagt cirka 25 tusen nautisk mil, sjömännen har besökt 9 utländska hamnar – Spanien, Malta, Pakistan, Indonesien, Malaysia, Sri-Lanka, Oman och Syrien.
En av fartygets huvuduppgifter är att visa Andreasflaggen på världshaven…
I Medelhavet deltog fartyget i Rysslands fasta operativa sjöstridsgrupp där besättningen övade med fartyg ur Stillahavs-, Norra och svartahavsflottorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar