Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 18 augusti 2017

18/8 Östersjömarinens marinflygförare slog ut yt- och luftmål med robotarInom ramarna för flyg-taktiska övningar har mer än 30 besättningar ur östersjöflottans (ÖM:s) marinflyg i tunga attackkärror Su-24, jaktflyg Su-27, attack- och ubåtsjakthelikoptrar i Mi-24 och Ka-27 genomfört robotskjutning och bombfällning vid övningsfält till sjöss och på land.
Mi-24 hk genomförde raketskjutningar mot ytmål vid flygets övningsfält i Östersjön.
Besättningar i helikoptrar och flygplan sköt mot olika mål cirka 100 robotar och raketer av olika klasser, släppte mer än 50 bomber med vikter från 100 till 500 kilogram vid övningsfält i Kaliningrads oblast.
Jaktflygplan Su-27 ur ÖM:s marinflyg genomförde skott med robotar mot flygmål. Piloterna fick till uppgift, att upptäcka och slå ut luftmål, som skulle föreställa ett fientligt flygplan, enskilt och i rote. Som luftmål användes lysbomber SB-250, som fälldes av en tung attack-kärra Su-24 ur marinflyget. Stridsskjutningar har genomförts såväl på dagar som på nätter.
Flygare ur flygbasens divisioner har genomfört cirka 100 uppstigningar, då de genomförolika taktiska övningar, som eldunderstöd till markstridskrafter, utslagning av fientliga ledningsplatser, pansarfordon och soldater, luftspaning och utslagning av luftmål, ubåtsjakt efter fi:s ubåt och likvidering av den.
Under några dagar har marinflygets flygförare genomför taktiska luftlandsättningar i ryggen på fienden, nedtagning av gränskränkare, luftstrid samt telekrig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar