Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 14 december 2016

14/12 USA;s första framtida ubåt får namnet ”Columbia”

En tänkt framtida ubåt SSBN(X)Den första ubåten ur en framtida serie av strategiska robotbärare för US Navy skall få namnet ”Columbia” (SSBN-826 Columbia). 
 
Ubåtar av denna typ skall projekteras inom ramarna för utbyte av ubåtar ur klassen Ohio. Robotbärarna skall börja byggas år 2021 och planeras levereras efter 10 år. De nya robotbärande ubåtarna skall tjänstgöra inom Flottan fram till cirka år 2085.


Enligt preliminära bedömningar kommer den nya ubåten att få ett fullt deplacement om cirka 20800 ton vid ett djup om 171 meter och maximal bredd på skrovet om 13 meter. Beväpningen består av 16 schakt för ballistiska robotar Trident II. Ubåten skall få en ”engångs-reaktor”, som skall räcka livet ut för ubåten. Det är tänkt att man skall genomföra principen om full el-framdrivning, samt även använda vattenjet-framdrivning.

Namnet ”Columbia” har allmänt använts inom den amerikanska flottan sedan början av 1800-talet, men i detta fallet, för första gången på ett örlogsfartyg uppkallat efter District of Columbia. De tidigare örlogsfartygen har haft namnet efter amerikanska städer, som ligger i South Carolina, Missouri och Illinois.
 
Ubåtar av Ohio-klass byggdes under perioden 1976-1997 enligt den tekniska konstruktionen, som föreslås i storskalig studie STRAT-X under åren 1966-1967. Atomubåtar med ett  undervattensdeplacement om 18700 ton bärande 24 ballistiska robotar. Totalt fanns 18 ubåtar av denna typ. Emellertid, på 2000-talet, moderniserades fyra atomubåtar till mångfunktionella ubåtar och beväpnades med kryssningsrobot ”Tomahawk”.

År 2026 beräknas den första robotbäraren ur Ohio-klass tas ur bruk, och den sista dylika tas ur tjänst år 2039.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar